Konferenciáink

Egyesületünk konferenciája – 2017. május 12.

A Konferenciát megelőzte egy rövid közgyűlés, melyen a tagság elfogadta az egyesület tavalyi beszámolóját. Kriston József a Felügyelő Bizottság elnöke elmondta, hogy sajnálatosan tapasztalható, hogy a bevétel egyre kevesebb, sajnos a tagdíj fizetési fegyelem érthetetlen módon elég rossz! A jelenlévő tagok azt fogalmazták meg, hogy szólítsuk fel a tagságot a tagdíj befizetésére és adományok fizetésére. Ugyanis amennyiben az egyesület a működési kiadásait nem tudja fizetni, meg fog szünni! Ez azt jelenti, hogy végképp elveszítjük a harcot! Ez pedig borzalmasan negatív húzás bizonyos tagok részéről, akik száma sajnálatosan nő! Érthetetlen az is, hogy saját téves elképzelésük miatt, kiszúrnak sorstársaikkai is!

Ezt követően Tamás János sorstársunk tartott beszédet, melyben elmondta, hogy azért harcol, hogy 2018-ban történjék változás, ehhez hiteles emberekre van szükség, kérte a KNOÉ tagságát, hogy aki úgy érzi, hogy vállalna ebben szerepet az jeletkezezzen. Kiemelte, hogy ez egy politikai irányzattól független törekvés.

Miután Tamás János befejezte beszédét, a KNOÉ elnöke a következőket mondta el: A KNOÉ egy egyesület, egy civil szervezet, mely politikától teljesen független. Az, hogy tagjaink milyen szervezetnek tagjai, hova kötelezik el magukat, az nem tartozik az egyesületre, az magánügy! Minden egyesületi tag önállóan, magától dönti el, hogy kihez és milyen módon kötődik! Aki úgy érzi, hogy Tamás János kollégánk által felvetett irányhoz csatlakozik, az tegye! Kiemelte továbbá, hogy még mindíg vannak furcsa jelzések, de a KNOÉ nem pertársaság, hanem egy bíróság által bejegyzett egyesület. Az egyesületet az alapítói nem csak a korkedvezményes nyugdíj ügy miatt hozták létre, hanem, hogy ellássa tagjai képviseletét és érdekvédelmét, minden olyan harmadik személlyel szemben, akik a jóhiszeműen, törvényesen megszerzett jogaik megszüntetésére, megváltoztatására, valamint a magyar illetve a közösségi jog szabályaival ellentétes intézkedésekkel, bármilyen joguk sérelmére törekednek. Az egyesület feladata tehát tagjai szerzett, és jogszabályban bármilyen formában meghatározott jogának védelme, ezzel összefüggő jogaiknak képviselete Magyarországi, illetve Nemzetközi Fórumokon.

A következő napirendi pontban Kónya Péter független országgyűlési képviselő beszélt arról, hogy jelen kormányzat, milyen furcsa intézkedéseket hoz, a parlamentben az általa felvetett kérdésekre érdekes és furcsa válaszokat adnak.

A Konferenciánkra meghívtuk:

 

Tamás Jánost

Kónya Péter

2018-05-04T12:15:30+02:002017. május 12.|Konferenciáink|

Egyesületünk konferenciája – 2017. április 14.

A konferenciát Kuti László a KNOÉ elnöke nyitotta meg. Nyitó beszédében elmondta, hogy Egyesületünk érdekében Ö mindent megtesz, harcol és így 60 év felett sem adja fel. Úgy fogalmazott, hogy "amíg erőm van tolom a bringát". Sajnálatosan a megbeszélt időre Z. Kárpát Dániel nem érkezett meg. A jelenlévő tagság aktualitásokról, az Egyesülettel összefüggő általánosságokkal foglalkozott. Megkaptuk az üzenenet, hogy Z. Kárpát Dániel késni fog, de jön!

Sok kérdés átbeszélésére került sor, sőt 12 órakor a jelenlévők elfogyasztották az időközben elkészült gulyáslevest. Ezúttal is nagyon nagy sikere volt, mindenkinek ízlett és többen vittek is belőle!

Megérkezett Z. Kárpát Dániel. Kuti László köszöntötte, majd feltette neki a kérdést, hogy mi a véleménye a korkedvezményes nyugdíjak visszaható hatályú megvonásával kapcsolatban. Z. Kárpát Dániel egyértelműen és világosan azt fogalmazta meg, hogy ez a jelen kormányzat részéről jogsértő magatartás volt, Ő és a pártja is ezt felháborítónak tartja és úgy véli, hogy a harcunk abszolút jogszerű, melyet Ők is támogatnak.

A jelen lévők kérdéseket is feltettek. Z. Kárpát Dániel egy nagyon fontos témában adott tájékoztatást. Azt mondta, hogy tarthatatlan, hogy az elmúlt években, sőt az elmúlt évtizedekben, minden kormányváltáskor a közhivatalok, minisztériumok állományát a portásig leváltják. Ez borzalmas hiba! Azt fogalmazta meg, hogy fejlett nyugati országokban a szakemberek maradnak, mert fontos, hogy profik dolgozzanak egy-egy politikus mögött, nálunk meg reset gombot nyomunk. Ez hiba és Ők harcolnak azért, hogy ne így legyen, hanem a szakemberek maradjanak hivatalban, mert így tud normálisan működni az ország!

Itt elnökünk beleszólt és azt mondta, hogy ezzel a felvetéssel nagyon is egyetért, hiszen az Ö véleménye is az, hogy normálisan szakemberek tudják működtetni az adott hivatalt, az adott hatóságot. "Adná isten, hogy ez bekövetkezzen!" fogalmazott. Elhangzott még néhány kérdés és arra válaszolt Z. Kárpát úr!

Néhány további információ a tagi felületen lesz olvasható!

A Konferenciánkra meghívtuk:

 

Z. Kárpát Dánielt a Jobbik Magyarországért alelnökét, országgyűlési képviselőt

2018-05-04T12:13:56+02:002017. április 14.|Konferenciáink|

Egyesületünk konferenciája – 2017. február 24.

2017. február 24.-én egyesületünk konferenciát tartott, melyre nem hívott meg külsős vendéget. A konferencia elsődleges célja az volt, hogy átbeszéljük az új Ptk. egyesületekre vonatkozó szabályainak részleteit, felvázoljuk az utat és beszélgessünk az aktualitásokról.

Több aktuális kérdésről volt szó. Felmerült, hogy a tagoknak különböző jogi problémáik vannak, melyek megoldásához segítségre van szükségük. Döntés született arról, hogy a KNOÉ egyesület segít ezen jogi kérdések megválaszolásában.

A KNOÉ Egyesület a tagi felületen kiépít a jogi kérdések, problémák leírására alkalmas ablakot és az megválaszolásra kerül. Kér professzionális jogi szakember vállalta, hogy ezeket a kérdéseket megválaszolják egy hetes határivel.

A kérdés vagy probléma felvetésével párhuzamosan tagjaink nyilatkozhatnak, hogy azt a többi tag ne ismerje meg, vagy hozzájárul, hogy név nélkül a többi tagunk is láthassa a választ.

 


A kérdéseket, problémák megválaszoló jogászok:

Dr. Masszi Katalin tanácsvezető büntető bírói tapasztalattal rendelkezik

Dr. Ivanics Éva ügyvédi tapasztalattal rendelkező jogász

 

2018-05-04T12:12:08+02:002017. február 24.|Konferenciáink|

Egyesületünk konferenciája – 2017. január 20. évnyitó

Rendezvényünk most is a III. kerületben az Attila Hotelben volt a szálloda egyik belső negytermében.

Program:

Egyesületünk elnöke megnyitotta a konferenciát. Elmondta, hogy sok tagunk írt levelet, hogy nem tud eljönni mert lázas beteg. Jobbulást kívánt beteg tagtársainknak és köszöntötte a megjelent tagságot, köszöntötte meghívott vendégeinket, Weith Katalint és Sárosi Katalint. Beszélt arról, hogy a több tag jelezte, hogy furcsa levelet kapott az egyesülettől. Elmondta, hogy az egyik tagunk a Facebookon írt arról, hogy olyan meghívót kapott a KNOÉ-tól, melyben durván megfenyegették, hogy amennyiben nem vesz részt a rendezvényen, fegyelmi eljárást kezdeményezünk vele szemben. Kuti László elmondta, hogy a KNOÉ soha senkinek nem írt ilyen levelet. Kérte a tagságot, hogy amennyiben valaki ilyennel találkozik, vagy valaki ilyen levelet kapott vagy kap azonnal jelezze. A jelenlévő tagokat meg is kérdezte Kuti László, hogy kapott-e valaki ilyen vagy hasonló tartalmú levelet. A válasz egyérterlmű volt, senki nem kapott ilyen, de hasonló tartalmú levelet sem. Beszélt arról is, hogy egy tagunk e-mailben jelezte, hogy tud a KNOÉ-n belüli és kívüli vitákról. Kuti László azt mondta, hogy semmilyen tudomása nincs arról, hogy a KNOÉ-n belül viták lennének! Megkérdezte, hogy tud-e valaki egyesületen belüli vitákról. A válasz egyértelmű volt, senkinek nincs ilyen vitáról tudomása. A cél közös, a harc közös.

Ezt követően Weith Katalin kért szót, és arról beszélt, hogy az motiválta mozgalmuk létrehozását, hogy tapasztalták, az ország egy olyan pontra jutott, amely jelen igazságtalan helyzethez, furcsa politikai szituációhoz vezetett. Sok civil szervezeti vezetővel találkozott, akik komoly ügyekkel foglalkoznak, és fellépnek az igazságtalanságok ellen. Beszélt arról is, hogy ma Magyarországon olyan intézkedések születnek, melyek valamilyen pártérdekből eredeztethetőek. Elmondta, hogy Ők egy bal- és jobboldaltól független grémiumot szeretnének létrehozni, mert az elmúlt 28 évben volt minden, mind a két oldal megmutatkozott, nem túl sok sikerrel. Elmondta, hogy ez idő alatt, mely egy fiatal felnőtt kor, itt az ideje, hogy változások történjenek. Mozgalmuk véleménye az, hogy egy tartalmi rendszerváltásra van szükség. El kell jutni egy "kötetlen" demokráciáig, de addig rögös az út. Beszélt arról, hogy optimális esetben egy politikusnak az a dolga, hogy menedzselje az országot, nem csak anyagi értelemben. Az embereket viszont meg kell tanítani arra, hogy az Ö kezükben van a döntés, főként ha valamelyik politikus, nem megfelelően végzi a munkáját.
Sárosi Katalin megerősítette Weith Katalin által elmondottakat, azzal kiegészítve, hogy Ő a Budakalász TV tulajdonosaként megtapasztalta, hogy milyen módon tudta a politika a számára kellemetlen vagy nem kívánatos szervezeteket tönkretenni, ellehetetleníteni. Ő ugyanígy járt a Budakalász TV vonatkozásában. Megfogalmazta még, hogy fontos az összefogás, fontos az együttműködés. 

Konferenciánkra meghívtuk:

 

Weith Katalin Magunkért Mozgalom alapítótag

Sárosi Katalin Magunkért Mozgalom aktivistája

2018-05-04T12:09:33+02:002017. január 20.|Konferenciáink|

Egyesületünk konferenciája – 2016. október 14.

A rendezvényre minden meghívott, dr. Répássy Róbert kivételével eljött. Répássy Róbert a részére postán írásban, tértivevényesen megküldött meghívó ellenére sem jelent meg, de vissza sem jelzett! Az 5 évvel ezelőtt általa le "Kádárhuszározott" réteggel nem volt bátorsága szembenézni! Persze a baj nem az, hogy nem jött el, hiszen lehet más elfoglaltsága is, de mi úgy ítéljük meg, hogy minimálisan elvárható lett volna a visszajelzés, hogy pl. "bocs más programom van." Ez a "Kádárhuszárokkal nem tárgyalok" arrogancia szégyenteljes és egy országgyűlési képviselőtől nem ez várható el! Répássy is azt a jelenleg jellemző magatartást tanúsítja, hogy "minimális ismeretek nélkül alkotok véleményt". A Római Birodalomban quaestor, majd védőügyvéd Lucius Annaeus Seneca világosan fogalmazta meg, hogy "Audiatur et altera pars!" (Halgatassék meg a másik fél is!) Sajnálatosan ma ez nem divat!

A Konferenciánkra meghívtuk:

dr. Répássy Róbert nem jelent meg, nem is jelzett

dr. Masszi Katalin a rendezvényen jelen volt

Kerék-Bárczy Szabolcs a rendezvényen megjelent

Kónya Péter a rendezvényen megjelent

Program:

Rendezvényünk most is a III. kerületben az Attila Hotelben volt, de a hűvös időre tekintettel, nem a kerthelyiségben, hanem a szálloda egyik belső negytermében.

A konferenciát a KNOÉ elnöke nyitotta meg. Üdvözölte a megjelent vendégeket és közölte, hogy a KNOÉ vezetése nevében négy üveg bort sorsolnak ki. 1 üveg "Il Ritardatario primitivo di manduria" olasz, 1 üveg "Tokaji Cuvèe mazsola" magyar, 1 üveg "Petite Française Chardonnay" francia és 1 üveg "Secret Viu Manent" chilei bort. Mindenki felírta a nevét egy cetlire melyet beledobtunk egy dobozba és Kónya péter kihúzta a négy szerencsés tagunkat.
Konferenciánk első napirendi pontja volt, hogy Kerék-Bárczy Szabolcs a "Paradigmaváltást" című cikkében leírtakról beszélt, ezzel összefüggésben fejtette ki a véleményét. Álláspontja szerint a jelenlegi ellenzék nem elég hatékony ahhoz, hogy a kormányt 2018.-ban le tudja váltani. Részletesen beszélt arról is, hogy sérültek a magyar demokratikus értékek, és az igazságszolgáltatás sem teljesen úgy működik, ahogy elvárható lenne. Egyértelmű véleménye az, hogy Magyarországnak egy demokratikus jogállammá kellene válnia, ahol érvényesülhetnek a jogok és elfogulatlan az igazságszolgáltatás, a közigazgatás is megfelelő szakmaisággal működik és nem elfogult, nem kötődik pártokhoz.

Kerék-Bárczy Szabolcs ezt követően a kérdésekre válaszolt. A kérdésekből a résztvevő tagjaink megnyílvánulásaiból azt a következtetést vonhatjuk le, hogy egyetértés volt Kerék-Bárczy Szabolcs által elmondottakkal.

Másodikként Kónya Péter beszélt a Hszt. módosításáról. Elmondta, hogy kizárólag az aktív állományra vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket. Részletes tájékoztatást adott arról, hogy a tervezet tele van hibával, sőt negatív intézkedéssel. Ő egy 5 oldalas módosító indítványt nyújtott be a parlamentben, mely ezen hibák és negatív intézkedések kihagyására, módosítására tartalmaz javaslatot. Beszélt arról is, hogy hozzászólásában felszólította a kormányzatot, hogy kérjen bocsánatot a nyugdíjától megfosztott rétegtől és szüntesse meg 15%-os "büntető levonást".
Kónya Péternek is feltettek jelenlévő tagjaink kérdéseket, melyekre válaszolt. Vele is nagy volt az egyetértés.
Dr. Masszi Katalin Bírónő a bírói függetlenségről, a bíróságok felelősségteljes munkavégzéséről, illetve bizonyos értelmeben annak hiányáról beszélt. Kiemelte, hogy a legfontosabb, hogy szakmailag képzett bírók hozzanak ítéletet, akik megfelelő szakmai tapasztalattal és nem utolsó sorban élettapasztalattal rendelkeznek. Megemlítette, hogy az ügyészség hierarchikus felépítésű. A bíróságoknak azonban, más hatalmi ágtól független, politikailag és világnézetileg semlegesnek kell lenni. Megemlítette, hogy sajnálatosan ez nem minden esetben érvényesül, de vannak szakmailag képzett, elfogulatlan és a függetlenségre ügyelő bírók.

Dr. Masszi Katalin is sok kérdést kapott, mely kérdésekre válaszolt.
Elfogyasztottuk az ez alkalommal is kiválóra sikerült gulyáslevest. Ezt követően kötetlen beszélgetés alakult ki. 16 óra körüli időben fejeződött be teljesen a beszélgetés.

2018-05-04T12:06:22+02:002016. október 14.|Konferenciáink|

Egyesületünk konferenciája – 2016. szeptember 09.

Rendezvényünk a III. kerületben az Attila Hotel kerthelyiségében volt

Konferenciánkat ez alkalommal is a Budapesten III. kerület területén lévő Attila Hotel kerthelyiségében tartottuk meg. Célunk az volt, hogy meghívott vendégeinkkel az általunk elszenvedett jogsérelmekről folytassunk megbeszélést, meghallgassuk elképzeléseiket, véleményüket.

Egyesületünk elnöke megnyitotta a konferenciát. Köszöntötte a tagságot, köszöntötte Bertha Szilvíát és Kónya Pétert és ez alkalommal is megköszönte Bárdosi Ferencnek az Attila Hotel tulajdonosának, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a Hotel kerthelyiségét a rendezvényünkhöz

Bertha Szilvia magával hozta élettársát, Tián Pál volt katonát is, akiről az Internetes hírek meglehetősen negatívan szólnak, sőt megemlítik, hogy sikkasztás és csalás elkövetése miatt szabadságvesztés büntetést is kapott. Részletek itt olvashatóak!

A Konferenciánkra meghívtuk:

 

Bertha Szilvia
volt Jobbikos országgyűlési képviselőt

Kónya Péter
független országgyűlési képviselőt

2018-05-04T11:59:43+02:002016. szeptember 9.|Konferenciáink|

Egyesületünk konferenciája – 2016. augusztus 8.

A konferenciát Kuti László elnök megnyitotta, majd köszöntötte a meghívott vendégeinket. Elmondta, hogy egyesületünk egy bíróság által bejegyzett érdekvédelmi egyesület, a jogainkért harcolunk, és fellépünk a tagjaink által elszenvedett sérelmek ellen. Ezen jogainkat sértő kormányzati intézkedések miatt 4 beadványunk van az EJEB előtt és egy petíció az Európai Parlament előtt.

Kiemelte elnökünk, hogy a visszaható hatállyal elvett nyugdíj ügyében negatívak a tapasztalataink! Az EJEB korábbi döntésének, meghozatalában meglehetősen elfogult bíró is résztvett, továbbá a pilot judgement eljárás során "véletlenül" három olyan ügyet választottak ki, melyben 300.000 Ft feletti nyugdíj volt, mely köszönő viszonyban sincs a valósággal!

Bertha Szilvia közölte, hogy nincs szó visszaható hatályról a korkedvezményes nyugdíjak megvonásával összefüggésben. Elnökünk közbeszólt, hogy egyértelmű és vitathatatlan a visszaható hatály, de Tián Pál közölte, hogy Kuti úr maradjon csendben, ők is meghallgatták, amit mondott, Ő is hallgassa meg amit Bertha Szilvia mond! Bertha Szilvia tovább folytatta és közölte, hogy itt pusztán egy szerződés szegésről van szó! A kormányzat és az érintettek között szerződés jött létre és ezt a szerződést szegte meg a kormányzat.

Elnökünk amikor visszakapta a szót elmondta, hogy ez sajnálatosan nem így van. Egy véglegesen nyugdíjazott ember semmilyen szerződésben nincs a kormányzattal. Itt bizony "ex tunc" azaz visszaható hatállyal törölték el a nyugdíjakat. Ráadásul a jogalkotó szerzett jogokat csorbított! Itt a kormányzat visszaélt a joggal. A jog az alábbiak szerint definiálja ezen fogalmakat:

  • "Visszaélés a joggal" egy konkrét jog (jogosultság) társadalmi rendeltetésével össze nem férő célra irányuló gyakorlása. A joggal való visszaélés tilalma egyben a polgári jog egyik alapelve is.
  • A "visszaható hatály" azt jelenti, hogy a jogszabály kihirdetése, hatálybalépése előtti időszakra eseményekre, azaz a hatálybalépést megelőző időszakban lezárult jogviszonyra tartalmaz rendelkezéseket.
  • Szerzett jog (jus quaesitum), meghatározott személyt valamely jogalapon megillető jog. Itt nem u.n. várandóságról (jus virtuale) van szó. A nyugdijban lévő emberek megszerezték a jogot arra, hogy nyugdíjasok legyenek!
  • Magyarország Alaptörvénye így fogalmaz: "Az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani. Védelmük az állam elsőrendű kötelezettsége."

Következő lépésként elnökünk elmondta azt is, hogy 2011. évben a törvény elfogadását megelőzően levelet írt az összes országgyűlési képviselőnek, melyben kérte, hogy ezt a törvényt ne szavazzák meg és felsorolta azokat a jogi és erkölcsi érveket, melyek ezt a kérést alátamásztják. Elmondta továbbá, hogy sok képviselő erre nem is reagált, sőt kitörölte elolvasás nélkül a számára megküldött e-mailt. Bertha Szilvia erre azt a választ adta, hogy ez természetes, hogy elolvasás nélkül törlik az ilyen leveleket, hiszen minden frakciónak meg van a maga szakértője és ilyen kérdésben nekik kell írni! Erre nem reagáltunk, de utólag megjegyezzük, hogy meglehetősen nagy szegénységi bizonyítvány egy országgyűlési képviselőnek, ha nem érti meg azt, hogy szavazatával jogot sért és az érintett réteg számára joghátrányt okoz! Nem tudjuk, hogy ehhez miért kell szakértő? Aki elvégezte a nyolc általános iskolát, megértheti, hogy ami az enyém azt nem vehetik el!

Ezt követően folyamatosan Tián Pál beszélt arról, hogy új pártot alapítottak, mely bejegyzése folyamatban van és az elképzeléseiket, a célkitűzéseiket méltatta. Elnökünk tett még egy kísérletet, hogy a beszélgetés fonalát visszairányítsa a korkedvezményes nyugdíjak elvételére, de ez csak rövid időre sikerült. Összességében elmondhatjuk, hogy a meghívott Bertha Szilvia csak nagyon keveset beszélt, viszont Tián Pál folymatosan az új pártjuk mellett tartott kortesbeszédet!

Kuti elnök úr 13 óra körüli időben jelezte, hogy elkészült a gulyás és a beszélgetés kötetlen formában folytatódik! Ebéd után Bertha Szilvia és élettársa távoztak. Ezután egy fergetesen élvezetes beszélgetés alakult ki tagjainkkal. A létszámunk folyamatosan csökkent, de többen maradtak és folytatták a beszélgetést. Az ott maradt tagjaink és elnökünk 1830 órakor távoztak.

Köszönjük az Attila Hotel tulajdonosának, hogy ilyen késői óráig, ingyen és bérmetve rendelkezésünkre bocsátotta a kerthelyiséget!

Úgy összegeznénk ezen konferenciánkat, hogy mindenkit meg kell hallgatni, mindenki véleményét meg kell ismerni, ennek függvényében kell a döntéseket meghozni, a véleményeket kialakítani, azonban az eredeti célunktól nem térünk el, a bennünket ért jogsérelem orvoslása érdekében mindent megteszünk a továbbiakban is! "We never Give up!!!!!!!" (Mi soha nem adjuk fel!!!!!!!)

2018-05-04T12:00:19+02:002016. augusztus 8.|Konferenciáink|

Egyesületünk konferenciája- 2016. július 8.

A Konferenciánkra külsőst nem hívtunk meg, csak kizárólag magunk beszéltük át gondjainkat, problémáinkat.

Rendezvényünk most is a III. kerületben az Attila Hotel kerthelyiségében volt

A baráti beszélgetés rendkívülien hangulatos volt, sok személyes élményről is beszélgettük, továbbá szó volt a jelenlegi magyar ellenzékről, a kormányzati furcsa intézkedésekről, nemzetközi eseményekről, így a “Brexitről”, az amerikai elnökválasztásról és sok más kérdésről.

Kialakultak kisebb csoportok, de az emberek folyamatosan cserélődtek, átültek másik csoportokba is, így mindenki mindenkivel tudott beszélgetni!

A beszélgetés során kiderült, hogy sokan különféle módon látják és értékelik mind a magyar, mind pedig a nemzetközi helyzetet, történéseket és intézkedéseket. Különféle módon gondolják a problémák megoldását! Pont ezért volt fergetegesen érdekes a beszélgetés, ugyanis senkinek nem jutott eszébe, hogy a saját nézetét vagy a véleményét rákényszerítse másokra. Mindenki meghallgatta mások véleményt is, voltak viták de pont ez volt a fantasztikusan élvezetes! Megfogalmazásra került az is, hogy mennyire borzalmas, hogy egy hatalmon lévő párt, egy kormány úgy véli, hogy csak ő látja a helyzetet jól és senkinek a véleményét nem fogadják el. Megfogalmazásra került, mellyel a nagy többség egyet is értett, hogy a magyar ellenzéknek is hasonló a problémája, senki, de senki nem kiváncsi a másik véleményére, nincs együttműködés, az ellenzéki pártok sok kérdésben szemben állnak egymással! Abban is egyetértettek a résztvevők, hogy ez nagy hiba. Többen úgy vélik,hogy ez egy tudatos, gazdasági vagy hatalmi érdekből a kormányzattal való együttműködés miatt van így. Nem tudjuk, de semmi nem zárható ki!

A beszélgetés kapcsán, régi tapasztalatokról élményekről is szó volt. A hangulat kiválóan alakult, Kuti László a KNOÉ elnöke pl. elmesélte, hogy amikor 50 éves korában tanult a Pécsi jogi egyetemen vizsga előtt öltönyben és nyakkendőben ült a folyosón és nagyon ízgult, odament hozzá egy vélelmezhetően napalis kislány és megkérdezte, hogy “a bácsi a Kovács professzor búcsúztatójára jött?” Ezen a résztvevők jót nevettek. Ezután több hasonló sztori került elmesélésre, a hangulat zseniális volt. Érdekes módon a vélemény különbözőségek ellenére nagyon élvezte mindenki a társaságot. Viszonylag sokan voltunk és nagyon sok kérdést beszéltük át. A kormányzat példát vehetne, ugyanis ők senkit, de senkit nem hallgatnak meg, csak fújják a vélt igazukat és különböző döntéseket kényszerítenek az emberekre! Ráadásul azt a látszatot keltik, hogy ők a nép akaratát teljesítik és ők maguk Magyarország. Úgy véljük, hogy a legfontosabb az lenne, ha a mai magyar kormányzat, Lucius Annaeus Seneca, volt római filozófus és író mondását tartaná szem előtt: Audiatur et altera pars! (Halgatassék meg a másik fél is!)

Szóba került az a szük látókörű kormányzati magatartás, mely során, ha valaki nem ért egyet azzal amit tesznek, tegyük hozzá nem csoda, ugyanis sorozatosan hibát hibára halmoznak, az balliberális, meg kommunista csökevény! Majd félrevezetik a magyar közvéleményt, pl. a korkedvezményes nyugdíjak vonatkozásában, sőt félrevezetik a nemzetközi szerveket hatóságokat és bíróságokat! Ez a jobb vs. baloldal féle értelmezhetetlen szónoklatot sem tudjuk megmagyarázni! Azzal talán önmaguknak is magyarázattal tartoznak, hogy mit jelent ma Magyarországon a jobboldal és baloldal fogalma! Mi úgy véljük, hogy az államosítok mindent, melyet ma a kormányzat tesz inkább baloldali mint jobboldali. A Fidesz pedig liberális párt volt, érdekes erről manapság már nem esik szó. A jelenlegi ellenzék pedig nem tudjuk, hogy melyik oldalhoz tartozik. Egy biztos, a korkedvezményes nyugdíjak ügyében az Európai Parlamenti választások után, nem kaptunk érdemi segítséget. Kuti László a KNOÉ elnöke ezt megerősítette, majd közölte, hogy igazi segítséget Tabajdi Csabától és munkatársaitól kaptunk. Ujhelyi István MSZP-s delegációvezető, még arra sem vette a fáradságot, hogy két percet beszéljen a KNOÉ elnökével! Niedermüller Péter úgyszintén. Semmi, de semmi érdemleges adat nem merült fel, hogy mit is tettek!

Az egyik résztvevő meg is fogalmazta, hogy szégyen, hogy érdemleges segítséget külföldi EP képviselőktől kapunk csak.

A KNOÉ-nak az EP előtt folyamatban van a petíciója. Többen kérdezték, hogy mi várható, de a KNOÉ elnöke elmondta, hogy sajnos nem tudja, jóslásokba pedig nem szeretne bocsájtkozni. Egy biztos, hogy nem adjuk fel, “addig toljuk a biciklit, ameddig van erőnk!” Fogalmazta meg Kuti László! Az ellenzéki politikusok segítségével összefüggésben pedig azt mondta, hogy egy régi latin mondás a válasz erre: “Bonus dux bonum reddit comitem.” (Amilyen a gazda, olyan a cselédje.) Szóba került még az is, hogy Szanyi Tibor nyilatkozatával – az MSZP elnökválasztásával összefüggésben – a résztvevők nagy része egyetért. Érthetetlen és megmagyarázhatatlan, hogy Szanyi Tibort fegyelmi eljárással fenyegette meg pártja, a véleménye megfogalmazásáért!

Összességében a rendezvény kiváló volt. Természetesen most is ettünk egy helyszínen főzött gulyást és két vidéki család megkapta a beígért ingyen szobáját és KNOÉ Egyesület feliratú tollakat is osztottunk! Délután 16 óra körüli időben a rendezvény befejeződött. Mindenki nagyon jól érezte magát!

2018-05-04T11:51:46+02:002016. július 8.|Konferenciáink|

Egyesületünk konferenciája – 2016.05.20.

Elnökünk 2016. május 20.-án reggel e-mailt kapott Molnár Gyulátol, melyben Molnár úr elnézést kér, de a konferenciánkon nem tud megjelenni! Leírta, hogy az utolsó percig igyekezett úgy alakítani a napját, hogy jelen legyen konferenciánkon, de sajnos nem sikerült! Ugyanis 7 megyei helyszínen kell(ene) tudnia megjelenni, ami lehetetlen, de még így is 5 megyei taggyűlésen fog részt venni.

Kerék-Bárczy Szabolcs, telefonon jelezte, hogy sajnálatosan ő sem tud megjelenni rendezvényünkön

Konferenciánk programja volt:

  • A KNOÉ elnöke megnyitotta a konferenciát, majd tájékoztatást adott a 2016.05.01. és 2016.05.07. között megtartott civilszervezeti találkozóról, melyen több ország civilszervezeti vezetőivel és nemzetközi jogászokkal tárgyal. Kihangsúlyozta, hogy a külföldi rendezvényre, mint eddig is, saját költségén utazott!
  • Majd Kónya Pétert kérdezzük arról, hogy a KNOÉ által írásban kért, és általa kezdeményezett miniszteri kérdés vonatkozásában mi történt, ilyen esetben vannak-e támohatók az ellenzéki pártok részéről, vagy más független országgyűlési képviselő részéről? Kérdezzük tovább, hogy mi várható? E téma vonatkozásában a KNOÉ kiad egy sajtóközleményt. A KNOÉ irásos kezdeményezése és Kónya Péter miniszterhez intézett kérdése honlapunkon olvasható!
  • Tagjaink kérdéseire válaszolnak meghívott vendégeink.
  • Ezt követően kötetlen beszélgetés volt, majd elfogyasztottuk a helyszínen megfőzött és ezuttal is nagyon jól sikerült bográcsgulyást.

A Konferenciánkra meghívtuk:

Molnár Gyula az MSZP Újbudai Elnöke

Kónya Péter független országgyűlési képviselő

Kerék-Bárczy Szabolcs politikus

Kuti László házigazda a KNOÉ elnöke

 

2018-05-04T11:47:55+02:002016. május 20.|Konferenciáink|