Rólunk

Egyesületünk adata

Korkedvezményes nyugdíjak (járandóság), nemzetiségi-, személyiségi- emberi jogok és más jogsérelmek Országos Érdekvédelmi Egyesülete

Az egyesület célja:

Az egyesület célja, hogy ellássa tagjai képviseletét és érdekvédelmét, minden olyan harmadik személlyel szemben akik jóhiszeműen, törvényesen megszerzett jogaik megszüntetésére, megváltoztatására, valamint a magyar illetve a közösségi jog szabályaival ellentétes intézkedésekkel, bármilyen joguk sérelmére törekednek. Az egyesület feladata jogszabályban meghatározott jogaik védelme is.

Az egyesület feladata tehát tagja szerzett, és jogszabályban bármilyen formában meghatározott jogának védelme, ezzel összefüggő jogaiknak képviselete Magyarországi, illetve Nemzetközi Fórumokon.

Nyilvántartási szám: 14588
Bejegyzés: (2011. szeptember hó 29.) (Fővárosi Bíróság) végzés: 12.Pk.60433/2011/7.
Módosítás: (2015. június hó 12.) (Fővárosi Törvényszék) végzés: 12.Pk.60.433/2011/14.
Nyilvántarásba vételi szám: 01-02-0014588

 

Fax: (+36-1) 227-3216
e-mail: info@knoe.hu
Posta cím: 1704 Budapest, Pf.: 50/1
Adószám: 18272121-1-43
Közösségi adószám: HU18272121

Bankszámla szám: OTP BANK 11712059-20000514
Kedvezményezett neve: KORKEDVEZMÉNYES NYUGDÍJASOK ORSZ.ÉE

 

2018-04-23T12:46:41+02:002018. április 23.|Rólunk|

Egyesületünk elnöksége és felügyelő bizottsága

Elnök: Kutiné Csurgai Ágota

Kutiné Csurgai Ágota elnök 58 éves. 1984. májusában végezte el a Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügyi szakát. Ezt követően, kis kitérővel az OTP Bank Zrt. egyik fiókjában dolgozott, mint számviteli ügyintéző, belső ellenőr, majd 1992. szeptember 1-től főkönyvelő lett. 1997. szeptemberétől foglalkozik nyugdíj ügyekkel ugyanis egy nyugdíj pénztárnál helyezkedett el. Először főkönyvelő lett, majd egy másik pénztárnál osztályvezető, majd ügyvezető igazgató-helyettesi kinevezést kapott. 2006. második félévében a pénztárak szövetsége kinevezte az APEH, most NAV-val való kapcsolattartásra, a központosított bevallás, befizetési rendszer kidolgozásával kapcsolatos feladatok ellátására. Egy Magyarországon működő világcégnél ügyvezető igazgató-helyettesként dolgozott. Jelenleg a Szövetség Nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatója. A KNOÉ-nál a nyugdíjakkal összefüggő kérdések szakértőjeként segít. Egy felnőtt gyermeke van.
Tiszteltbeli elnök: Kuti László

Kuti László elnök, 61 éves. Korábban a rendőrség bűnügyi területén, mint okleveles bűnügyi nyomozó dolgozott, gazdaság-védelmi, és egyéb speciális területen. Munkája elismeréseként megkapta a “Haza szolgálatáért” és a “Közbiztonságért” érdemérmet, valamint kimagasló eredményeiért a Belügyminiszter rendőrségi tanácsosi címet adományozott neki. Speciális tréningen vett részt Kairóban. Megfigyelőként részt vett a Metropolitan Police speciális kiképzésén. Berendeltként, a Belügyminisztérium főosztályvezető-helyettese volt. Vezetője volt az APEH Bűnügyi Igazgatósága Budapesti és Pest megyei Nyomozó Hivatalának. Közigazgatási szakvizsgája van. A Rendőrtiszti Főiskola Pszichológiai és Pedagógiai tanszékén, mint szakmai bíráló dolgozott. Közösen kutatott Hetényi József pszichológus adjunktussal, együttes munkájuk a Vizsgálati munka pszichológiája. Elvégezte a Pécsi Tudomány-egyetem állam- és Jogtudományi Karát is. Két felnőtt gyermeke van. Elhunyt 2017.06.03-án.
Elnökségi tag: Füri Józsefné

Elnökségi tag: Varanka Zoltán

Varanka Zoltán elnökségi tag 59 éves. 2004-ben helyezték nyugállományba alezredesi rendfokozatban. A Térképészeti Intézet előd- és utódszervezeteinél dolgozott topográfusként, digitális térképfeldolgozóként, programozóként és térképes adatszolgáltatóként. Nős, két gyermeke van. Nyugállományba helyezését követően saját céget alapított, jelenleg webalkalmazásokkal és internetes tartalomkezelő rendszerekkel foglalkozik.
Felügyelő bizottsági elnök: Kriston József
Bizottsági tag: Sier István
Bizottsági tag: Balog Gábor

 

2022-05-03T12:13:10+02:002018. április 23.|Rólunk|

Tagok jogai és kötelezettségei

Az egyesületi tagok jogai:

  • az egyesület tagjainak joga van részt venni az egyesület tevékenységében és megjelenni rendezvényein
  • a tag az egyesület ülésein véleményt nyilváníthat az egyesület céljával és feladataival kapcsolatban
  • az egyesület tagjai szavazhatnak, választhatnak, és választhatók

Az egyesületi tagok kötelezettségei:

  • a tag köteles az alapszabályban foglaltakat betartani
  • a tag köteles a vezető szervek (küldöttgyűlés, elnökség) határozatait betartani, végrehajtani
  • a tagot tagdíjfizetési kötelezettség terheli
2018-04-23T12:37:00+02:002018. április 23.|Rólunk|

Tagdíj és fizetéssel összefüggő szabályok

Tagjainkat tagdíj fizetési kötelezettség terheli, melyet jogszabály ír elő! A jogszabály évi minimum 2.000 Ft tagdíj fizetését minimumként határozza meg. A KNOÉ alapítói is úgy döntöttek, hogy évi 2.000 Ft-ban állapítják meg a tagdíjat! Ezt az egyesületi alapszabály is tartalmazza.

A tagdíj elmaradása esetén az egyesület fizetésre szólítja fel tagját, hiszen az egyesület fenntartása, annak működtetése pénzbe kerül!

A tagdíj fizetésével összefüggő összes szabályt az Alapszabály tartalmazza!

2018-04-23T12:35:32+02:002018. április 23.|Rólunk|