Az egyesületi tagok jogai:

  • az egyesület tagjainak joga van részt venni az egyesület tevékenységében és megjelenni rendezvényein
  • a tag az egyesület ülésein véleményt nyilváníthat az egyesület céljával és feladataival kapcsolatban
  • az egyesület tagjai szavazhatnak, választhatnak, és választhatók

Az egyesületi tagok kötelezettségei:

  • a tag köteles az alapszabályban foglaltakat betartani
  • a tag köteles a vezető szervek (küldöttgyűlés, elnökség) határozatait betartani, végrehajtani
  • a tagot tagdíjfizetési kötelezettség terheli