Kezdőlap

Kezdőlap2024-03-25T10:24:59+01:00

Tisztelt Tagjaink!

A tagdíj összegének változása miatt szükségessé vált a tagi felület fejlesztése, mely jelenleg is folyamatban van. A beérkezett tagdíjakat folyamatosan rögzítjük az adatbázisban. A fejlesztés befejezéséig szíves türelmüket kérjük.

Üdvözlettel: KNOE

Tisztelt Tagjaink!

Összefoglaló a 2024.05.28-án megtartott közgyűlésről

2024.05.28-án tartott közgyűlést az Egyesület. A jegyzőkönyvet a tagi felületen olvashatjátok.

  1. 04. hóban kiküldésre került minden még aktív Tag (legalább 2020. évi tagdíjat befizette) egy e-mail, melyben felhívtuk a figyelmet, hogy az Egyesület a tagdíjbefizetések elmaradása miatt nincs túl jó anyagi helyzetben.

Sajnos az elmúlt évek alatt egyre csökkent a tagdíjat fizetők arány, míg a honlap fenntartási költségek egyre emelkedtek. Az Egyesület csak a postafiók bérletre és a honlap fenntartására fizet ki pénzt, más költségre nem.

Minden mást társadalmi munkában végez az Egyesület Elnöke, illetve a Vezetőségi Tagok. A könyvelést is társadalmi munkában végzi egyik pártoló Tagunk.

Mindezek miatt a jövőben valószínű, hogy szolgáltató váltás lesz a honlap fenntartásával kapcsolatosan és az is előfordulhat, hogy nem lesz tagi felület. Ennek a fejlesztése és karbantartása jelenti a honlapfenntartásra kifizetett összeg legnagyobb részét.

Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a most fennlevő, illetve a tagdíjfizetésre vonatkozó adatok elvesznének, azokat számítógépes adatbázisban tároljuk csak nem kerülnek megjelenítésre.

A tagdíj befizetés állásáról évente 2-szer e-mailben fogjuk a Tagokat tájékoztatni.

A közgyűlésen szóba került az új pilot eljárás is. Sajnos az Ügyvédnő bírósági elfoglaltsága miatt nem tudott eljönni, de ismételten biztosította a KNOE vezetőségét, hogy továbbra is szándékuk a pilot eljárásban való képviselet.

A szerződést az új eljárásra vonatkozóan a Karsai ügyvédi irodával kötötte az Egyesület vezetése, azonban a tavalyi évben Karsai úr ismert betegsége miatt nem történt előre lépés. Az Ügyvédnő leírta, hogy minden erejüket a Karsai úr Strasbourgi beadványának, illetve a magyar jogi eljárásokra fordították. A Strasbourgi eljárásban, mint ahogy a hírekben is olvashattátok, várhatóan 2024.06.13-án születik ítélet és akkor már lesz energiájuk a pilot eljárással foglalkozni.

Felhívjuk a Tagság figyelmét, hogy amennyiben eredményes lesz a pilot eljárás, akkor a Tagságnak csak azon részének nyújt majd jogi segítséget a KNOE, akik a tagdíjat rendszeresen befizetik, ebbe a rendkívüli tagdíjfizetése is bele értendő.

Arra is felhívjuk a figyelmet, hogy az Egyesület nem pertársaság, vagyis nem egyszeri díja van a tagságnak, hanem évenként rendszeres befizetési kötelezettsége van a Tagoknak. A tagdíj összeg 2024.01.01-től 3.000.- Ft. Úgy gondoljuk, hogy ez nem egy olyan összeg, aminek a befizetése gondot okoz a tagságnak, bár azt is elismerjük, hogy az idő múlásával sokan egyre kevésbé bíznak a sikerben.

Az egyesület fenntartása, a fentiekben leírt költségek fedezete, azonban csak akkor biztosítható, amennyiben a Tagok rendszeresen befizetik az éves tagdíjat. Az ügyvédi eljárás költsége pedig akkor, amennyiben minden jelenlegi tag befizeti a rendkívüli tagdíjat. Mivel a tagság száma eléggé megfogyott az is előfordulhat, hogy még szükséges lesz rendkívüli tagdíj befizetésére, de erről mindenki értesítést kap, amennyiben a Vezetőség ennek szükségét látja.

Végezetül köszönjük mindazoknak, akik eddig és a továbbiakban is kitartottak az Egyesület mellett.

 

Üdvözlettel: KNOE Vezetőség.

Tisztelt Tagjaink!

November 20-án este megjelent a Magyar Közlönyben a minimálbér emeléséről szóló rendelet.

2021.07.01-től a CLXVII. törvény 11. paragrafusának 1 pontja kiegészítésre került egy 1/a ponttal, mely szerint:

(1a) *  Ha a kötelező legkisebb munkabér havi összege a tárgyévben emelkedik, az éves keretösszeget a megemelt összeg alapján kell meghatározni, és az (1) bekezdés szerint már elrendelt szüneteltetést ennek figyelembevételével – a kötelező legkisebb munkabér megemelt havi összegének hatálybalépését követő 30 napon belül – felül kell vizsgálni.”

Ezt a jogszabályt végül az 509/2023 (XI.20.) kormányrendelet módosította, élve a vészhelyzetben meglevő különleges jogrendre hivatkozva, mely lehetővé teszi, hogy kormányrendelet módosítson egy törvényt.

 

Ennek értelmében a 2023-as keresetkorlát marad 4.176.000.- Ft

 

A 2024-es keresetkorlát összege 4.802.400 Ft-ra változik.

 

Üdvözlettel: Elnökség

Tisztelt Tagjaink!

Az Egyesület 2023.04.21-i közgyűlése döntött arról, hogy 2024.01.01-től az éves tagdíj összege 3.000.- Ft-ra változik. Kérjük a 2024-es tagdíj befizetésénél erre figyeljenek.

KNOE Elnökség

Tisztelt Tagjaink!

A KNOE következő közgyűlése és konferenciája 2023.04.21-én kerül megtartásra. A helyszín változott, kérjük figyelmesen olvassák el a tagi felületre a héten felkerülő fontos dokumentumok között szereplő közgyűlési meghívót.

KNOE Elnökség

Tisztelt Tagjaink!

Az új jogi eljárásra nagyon sokan jelentkeztek eddig, így a további jelentkezéseket már nem tudjuk elfogadni.

Mivel ez csak egy próbaper a gyors továbblépés és az anyagiak miatt maximálni kell a létszámot.

A kiválasztás kritériumait az Ügyvédi Irodával együtt dolgozzuk. ki.

A továbbiakról folyamatos tájékoztatást adunk.

KNOE Vezetősége

 

Tisztelt Tagjaink!

A tagi felületen a Magyarországi ügyintézésekhez felkerült egy új dokumentum.

Elnökség

Archívum