Egyesület eddigi tevékenyéségének értékelés

Éves tevékenységünk összegezve

Az Egyesület tevékenységének összegzése:

2016. évi tevékenységünket is az egyesületi szlogenünk szemelőtt tartásával kezdtük meg! "Mi soha nem adjuk fel!" Az általunk kezdeményezett eljárások mind az EU-ban, mind az EJEB előtt folyamatban van! Az tény, hogy továbbra is meglehetősen lassan történik érdemleges.

A korábbi években tapasztaltak szerint a jelen magyar valóság annyira borzalmas, annyira hazug, hogy egy több réteget el tudtak leheteleníteni úgy, hogy megtévesztették a közvéleményt. Sajnálatosan még napjainkban is soklan elhiszik azt a hazugságot, hogy a korkedvezményes nyugdíjban részesült réteg megérdemelte a kormányzat "igazságos" döntését, hogy visszaható hatállyal megfosztottak minket a nyugdíjas státuszunktól és a kormányzat, hangzatos szóvirágok közepette, egy bizonytalan helyzetbe taszított minket, majd "járandóságosnak" neveztek át bennünket!, A hazug kommunikáció része, melyet sokan elhittek, hogy mi agyon kerestük magunkat, majd fiatalon nyugdíjba mentünk és újra dolgozva a nyugdíjunk mellé horribilis összegeket keresve élősködtünk a társadalmon. A tényekre jó magyar szokás szerint nem kíváncsi senki!

Nem hallgathatjuk el azonban, hogy sok sorstársunk, - sőt még tagjaink között is voltak, vannak szép számmal olyanok akik - zavart igyekeznek kelteni, a kormányzati kommunikációhoz hasonoló hazugságokkal próbálják közösségi oldalakon befolyásoni társaikat, pórul járt kollégáinkat, nem harcolnak velünk, nem támogatják céljainkat, hanem a "sültgalambra" várnak. 2016. évben is nagyon sok energiát emésztett fel az ilyen jelenségek elleni harc, tagságunk korrek tájékoztatása."

Ilyen vélemények voltak többek között:

 • Miért nincs még eredmény? Miért nem ért el az Egyesület még semmit?
 • Miért is fizessen 2.000 Ft-ot egy évre a semmiért?
 • Egyáltalán mi a francért vagyunk?
 • Mi a francért hívnak meg kétes ellenzéki politikusokat?

Ezzel a témával folyamatosan foglalkoztunk, igyekeztünk a tagság és amilyen lehetőséget kaptunk a közvélemény figyelmét is felhívni arra, hogy máshogy nincs esélyünk! Muszály a közvélemény és az összes magyar párt figyelmét felhívni arra, hogy vagyunk, harcolunk és segítség kell! A KNOÉ egyetlen politikai párt vonatkozásában sem köteleződött el! Aki figyelemmel kíséri tevékenységünket, tudja, hogy kormánypárti politikusokat, minisztereket, államtitkárokat is igyekeztünk meghívni, de senki nem jött el!

Felvetődik továbbá a kérdés, hogy ki is ért el eredményt? Mindenki beadványát elutasították! Egyedül és kizárólag a KNOÉ két beadványa van folyamatban! Próbálták közösségi oldalakon azt a látszatot kelteni, hogy nem kell a KNOÉ tagjának lenni ahhoz, hogy az esetleges pozitív döntés rájuk is vonatkozzon! Ez nem igaz! Az Strasbourgban székelő Emberi Jogok Európai Bíróságának a döntése kizárólag a beadványban szereplő tagjainkra vonatkozik. Senkmi másra! A közösségi oldalakon olyan személyek szólítanak meg minket, akik nem is a tagjaink és számon kérik, hogy miért nem adunk ott folyamatos tájékoztatást, hogy mi történik az ügyükben, és mit teszünk érdekükben. Semmit! A KNOÉ tagsága érdekében tevékenykedik, kizárólag a tagságért teszünk meg mindent, de mindent, ami tőlünk telik!

Sokan képzelik, hogy egy kizárólag a tagdíjakból működő egyesületnek ingyenes képviseletet kell biztosítania bárkinek is! Sajnos évi 2.000 Ft erre nem elegendő, hogy jótékonykodjunk! Mi mint korábban is, 2016. évben is meghallgattuk tagtársaink véleményt, javaslatait és a jövőben is ezt szeretnénk tenni. Szerintünk az összefogás és az összetartás a legfontosabb. Ezzel a kérdéssel számtalanszor foglalkoztunk 2016. évi rendezvényeinken. Sajnálatosan vidéken nem sok rendezvényt tudtunk tartani 2016. évben, de minden tagi meghívásnak eleget tettünk és odautaztunk. Egyesületünk 2016. évben is harcolt a hazug politikusokkal szemben, pártállástól függetlenül. Hiszunk továbbra abban, hogy az igazság előbb vagy utóbb győz! A KNOÉ elnöke fogalmazta meg, mellyel egyesületünk vezetése maximálisan egyetért és úgy véljük, hogy a jövőben is ezen Jézus által megfogalmazott gondolatok alapján szertetnénk működni! Ez így hangzik: (Mt 12,22) "Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem velem gyűjt, tékozol. Ezért mondom nektek: minden bűn és káromlás meg fog bocsáttatni az embereknek, de a Lélek káromlása nem bocsáttatik meg."

Egyesületünk 2016. évi tevékenységét az alábbiakban részletezzük, tényekkel alátámasztva

Egyesületünk közleménye – 2016. január 13.

2016. január 13.-án egyesületünk MTI sajtóközleményt adott ki

Sajtóközleményünk tartalma a személyi jövedelemadó mértékének 15%-ra csökkentésével függ össze, hiszen a KNOÉ Egyesület több tagja vonatkozásában, rosszul, tévesen számoltak! Ebből adódott egy kis probléma az egyesületen belül, mint amit az összegzett véleményünkben már le is írtunk, hogy néhány tagunk kifogásolta ezt, állításunkat valótlannak nevezték, mert nekik jól számoltak. Sajnálatosan meglehetősen sok tagunk vonatkozásában azonban nem! Úgy véljük, hogy az egyesületen belül, nekünk nem kizárólag magunkra kell gondolni, hanem a közösségre, sorstársainkra és bajtársainkra! Úgy véljük, hogy egyesületünknek többek között az is a feladata, hogy az ilyen hibákra felhívja a figyelmet és ezek javítása érdekében intézkedjék! A jövőben is ezt fogjuk tenni!

Pedagógus tüntetés

2016. február 13-án részt vettünk a pedagógus tüntetésen.

Tagságunk nagy része úgy véli, hogy gyermekeink unokáink oktatása fontos. Sajnálatosan a Publicus Intézet közvélemény-kutatása meglehetősen lesújtó. E közvélemény-kutatás szerint, tíz megkérdezett háromnegyede egyetért azzal, hogy gyerekek túlzott terhelése indokolatlan. Probléma az alacsony pedagógusi fizetés, valamint az, hogy a tankönyvválasztás szabadságát megszüntették. Úgy véljük, hogy a hazai oktatási szinvonalat javítani kell. Egyesületünk úgy vélte, hogy ez ügyben a véleményünket meg kellett fogalmazni! Egyébként, melyet a közvélemény-kutatási eredmények is megerősítettek, a helyzet kialakulásáért, az oktatási szinvonal visszaeséséért, egyértelműen a jelenlegi magyar kormányzat a felelős.

Egyesületünk konferenciája

2016. április 01.-én évnyitó konferenciát tartottunk

Meghívottak:

 • Somogyi Zoltán politikai elemző
 • Kerék-Bárczy Szabolcs politikus
 • Kónya Péter független országgyűlési képviselő
 • Székely Sándor a Szolidarítás Elnöke

A Csepel Művek Ipari Park hazánk egyik évszázados ipari múltra visszatekintő területén tartottuk meg 2014. április 1.-jén az évnyitó konferenciánkat. A konferenciát Kuti László a KNOÉ elnöke nyitotta meg. Ezt követően üdvözölte a meghívott vendégeket és tájékoztatást adott arról, hogy milyen eljárások vannak folyamatban a KNOÉ vonatkozásában. Beszélt még arról, amit évek óta mond folyamatosan minden lehetséges fórumon, hogy amennyiben a KNOÉ kezdeményezése sikeres, mely az együttes jogi fellépésre törekedett, akkor talán eredményt tudnánk felmutatni. A legcsekélyebb mértékben sem a KNOÉ hibája, hogy az EJEB a korábbi beadványokat elutasította!

Kérdések megválaszolását követően, Kerék-Bárczy Szabolcs tartott tájékoztatót a jelenlegi magyar helyzetről. Megfogalmazta, hogy a kormányváltás csak professzionális módon összefogással és nem széthúzással valósítható meg, mely megfelelő szakmaiságot és személyi feltételeket igényel.

Somogyi Zoltán politikai elemző a választási törvényben tapasztalható furcsa anomáliákról beszélt, továbbá elemezte a mai magyar helyzetet.

Kónya Péter szintén a mai magyar helyzetről beszélt és arról, hogy azoknak a politikai vezetőknek, akik jogsértéseket követtek el és/vagy visszaéltek hatalmukkal, a törvény előtt kell felelniük!

Nemzetközi rendezvény

2016. május 02 - 04. között civilszervezeti találkozón vettünk részt az Egyesült Királyság területén Edinburgh városában.

  2016. május 02.-i program

Megnyitót követően az első előadást a szintén skót Fraternal Associations and Civil Religion képviselője Mr. Laslie Bracket tartotta meg. Leathan Chobbery, mint levezető elnök átadta a szót a hozzászólóknak, kb. 8 hozzászólás volt ehhez, főként egyetértően támogatóan.

Következő előadó az olasz Gianluca Fiacci volt. 4 hozzászóló volt. A hozzászólások általánosságokat tartalmaztak. Mr. Bracket, megköszönte a hozzászólásokat és közölte, hogy ebéd után folytatódik a rendezvény.

Ebéd után 14.30 órakor a KNOÉ elnöke kapott lehetőséget az előadásra. Leathan Chobbery 16.20 órakor a május 2.-i napi értekezletet bezárta.

  2016. május 03.-i program

Charlene Delanois a francia civil szervezet nevében tartott előadást. Josip Šakonovič, többek között, részletesen elemezte Horvátország menekült politikáját. Daniel Frieden osztrák résztvevő is beszélt a menekültekkel összefüggő tevékenységről. Radu Călinescu romániai civil szervezetük nevében, részletesen taglalta, hogy a korrupció ellenes tevékenység nagyon komoly náluk.

Leathan Chobbery a nemzetközi civil szervezeti szimpózium hivatalos részét május 3.-ai napját 14.56 órakor lezárta

  2016. május 04.-i program

dr. Winiefred Goldel PhD. nyitotta meg a fórumot, és elsőként felkérte a KNOÉ elnökét Kuti Lászlót, hogy az előre egyeztetett témát vitaindítóként vesse fel. Kuti László elsőként a magyar hatóságok „lebutításáról” beszélt. A rendőrség vonatkozásában részletesen kitért arra, hogy az utcán szolgálatot teljesítő rendőrök külseje és öltözéke sem olyan, mely elvárható lenne egy intézkedő járőrtől. A fellépés, az állampolgár megszólítása, az intézkedések törvényessége, kulturáltsága erős kívánnivalót hagy maga után.

Hosszas beszélgetés alakult ki. A résztvevők mindegyike azt állította, hogy náluk a rendőrök felkészültek, a külsejük tekintélyt parancsoló. A rendezvény befejeződött. Kuti László minden egyes résztvevőt kért, hogy segítsenek abban, hogy a folyamatban lévő ügyünket az ő EP képviselőik segítsék, támogassák.

Egyesületünk konferenciája

2016. május 20.-án konferenciát tartottunk

Meghívottak:

 • Molnár Gyula az MSZP Elnöke (rendezvényen egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni)
 • Kónya Péter független országgyűlési képviselő
 • Kerék-Bárczy Szabolcs politikus

Elnökünk 2016. május 20.-án reggel e-mailt kapott Molnár Gyulátol, melyben Molnár úr elnézést kér, de a konferenciánkon nem tud megjelenni! Leírta, hogy az utolsó percig igyekezett úgy alakítani a napját, hogy jelen legyen konferenciánkon, de sajnos nem sikerült! Ugyanis 7 megyei helyszínen kell(ene) tudnia megjelenni, ami lehetetlen, de még így is 5 megyei taggyűlésen fog részt venni.

Kerék-Bárczy Szabolcs, telefonon jelezte, hogy sajnálatosan ő sem tud megjelenni rendezvényünkön

Konferenciánk programja volt:

A KNOÉ elnöke tájékoztatást adott a 2016.05.01. és 2016.05.07. között megtartott civilszervezeti találkozóról, melyen több ország civilszervezeti vezetőivel és nemzetközi jogászokkal tárgyal. Kihangsúlyozta, hogy a külföldi rendezvényre, mint eddig is, saját költségén utazott!

Kónya Pétert kérdezzük arról, hogy a KNOÉ által írásban kért, és általa kezdeményezett miniszteri kérdés vonatkozásában mi történt, ilyen esetben vannak-e támogatók az ellenzéki pártok részéről, vagy más független országgyűlési képviselő részéről? Pintér Sándor belügyminiszternek, illetve valamint Simicskó István honvédelmi miniszternek elküldött kérdések az alábbiak voltak:

 • Tervezik-e a katonáknál is az egészségkárosodási járadék bevezetését?
 • Ha nem tervezik, miért nem?
 • Lesz-e visszamenőleges hatálya az egészségkárosodási járadékot biztosító törvénymódosításnak

Kónya Péter megfogalmazta továbbá, hogy 2012 január 1-ig, amikortól megszűnt a szolgálati nyugdíjrendszer és emiatt számos olyan rendőr, katona, tűzoltó, börtönőr, katasztrófavédelmi és nemzetbiztonsági hivatásos maradthatott mindenféle ellátás nélkül, akik olyan egészségkárosodást szenvedtek, hogy alkalmatlanná váltak a hivatásos szolgálatra és ezért leszerelték őket? Ezen személyeket kellene összegyűjteni, megkeresni.

A KNOÉ vezetőségének egyértelmű véleménye, hogy ennek érdekében lépéseket teszünk, és a 2016. október 14-i konferenciánkon megfogalmazzuk a véleményünket és a meghívott vendégeink figyelmét felhívjuk. Az országgyűlési képviselők figyelmét pedig névreszóló levélben hívjuk fel és ismertetjük az érintett egy fillért nem kapó, napi megélhetési gonddal küzdő tagjainkkal összefüggő részletek!

Jelenleg felszólításaink, leveleink, megkereséseink ellenére sajnálatosan csak két ilyen személyről tudunk! Ez azért is érdekes, mert véleményünk szerint sok ilyen személy van! Továbbra is várjuk a jelentkezésüket!

Egyesületünk konferenciája

2016. június 10.-én konferenciát tartottunk

Meghívott:

 • Somogyi Zoltán politológus, politikai elemző.

A konferenciánkon a meghívott vendégünkkel Somogyi Zoltánnal beszélgetünk aktualitásokról, a jelenlegi magyar helyzetről. A célunk az volt, hogy kötetlen megbeszélgetésen tudják tagjaink megfogalmazni kérdéseiket, és főként véleményüket a velünk történtekről, a jelenlegi magyar helyzetről. Úgy véltük, hogy annál fontosabb, lényegesebb nincs, mint, hogy egy komoly szakmai felkészültségű szakember válaszoljon a kérdésekre és alkosson véleményt!

Ez a rendezvény ilyen volt!

Pedagógus tüntetés

2016. június 11-én is részt vettünk a pedagógus tüntetésen.

2016. február 13-i tüntetést követően úgy véltük, hogy a 2016. június 11.-én megtartott pedagógus tüntetésen is részt veszünk. E részvételt már az is motiválta, hogy több tagunk tanított szakmai oktatási intézményekben, így rendelkezeett pedagógus gyakorlattal.

Úgy véltük azonban, hogy egyesületünk a részvételen az együttgondolkodáson kívül nem folyt bele a tüntetés szervezésébe és a lebonyolításában.

Az Emmi közleményét kicsit szánalmasnak véljük, mely arra utal, hogy nem ismerik fel a problémát, a valós okot, hanem bűnbakokat igyekeznek keresni, akire rávetíthetik a saját rossz döntéseik árnyékát!

Egyesületünk konferenciája

2016. július 08.-án konferenciát tartottunk

Meghívott nem volt

E konferencia megszervezésénél az volt a szempont, hogy egymás között beszéljük meg gondjainkat, problémáinkat. A baráti beszélgetés rendkívülien hangulatos volt, sok személyes élményről is beszélgettük, továbbá szó volt a jelenlegi magyar ellenzékről, a kormányzati furcsa intézkedésekről, nemzetközi eseményekről, így a "Brexitről", az amerikai elnökválasztásról és sok más kérdésről.

Egyesületünk közleménye

2016. július 10.-én egyesületünk MTI sajtóközleményt adott ki

A közleményt az motiválta, hogy érdemi segítséget az ellenzéki pártoktól sem kapunk, így jogaink visszaszerzése vonatkozásában magunkra maradtunk. Rendezvényeinken előfordult, hogy ellenzéki politikus azt fogalmazta meg, hogy "álljatok mögém és én is támogatlak benneteket!" Mi másképp gondoljuk! Viszont a KNOÉ nem adja fel, sok külföldi fórumon megértenek és támogatnak minket, sok külföldi politikus Európa Parlamenti képviselő támogat minket.

A KNOÉ minden lehetséges fórumon halad tovább!