Egyesület eddigi tevékenyéségének értékelés

Találkozás az Ujgurok vezetőjével

2016. szeptember 04.-én egyesületünk vezetése találkozott Ümit Hamit Ujgur vezetővel

Ümit Hamit, aki több tudóssal megegyező módon a hunok őseinek tartja az ujgurokat, Kínában élt és tevékenykedett mint aktivista, de a Kínai kormány ellenségesnek minősítette a tevékenységét, így évtizedekkel ezelőtt kiutasították Kínából. Németországban kapott politikai menedékjogot, és állampolgárságot. Továbbra is harcolt az Ujgur közösség jogaiért. Az Ö szavaival élve: "A kínai megszállás előtt még azt tanították az ujguroknak, hogy a magyarok, a székelyek és a csángók a legközelebbi rokonaik"

A találkozón résztvett:

 • Ümit Hamit az Ujgur Világkongresszus Főtitkára
 • Dr. Horkovics-Kováts János a Magyar Vár alapítvány elnöke

A beszélgetés kötetlen formában folyt. Ümit Hamittal elnökünk közvetlenül angolul beszélgetett, hivatalosan pedig dr. Horkovics-Kovács János fordított németre. A KNOÉ elnöke tájékoztatást adott egyesületünkről, célkitűzéseinkről, tevékenységünkről.

Ümit Hamit is tájékoztatást adott arról, hogy mi történt vele. Elmondta, hogy a Kínában élő ujgurok közeli rokonaink, és beszélt arról is, hogy a jelen magyar kormány barátja a Kínai kormány, mely elnyomja a szabdságukért küzdő embereket. A 2013 májusában történtek meglehetősen érdekesek, ugyanis akkor teljesen indokolatlanul kiutasították Magyarországról. 2013 májusában meglehetősen furcsa módon őrizetbe vették és minden indokolás nélkül kitoloncolták az országból.

Elmondta, hogy a kutasítását a TEK javasolta, ugyanis azt közölték, hogy „valódi, közvetlen és súlyos veszélyt jelent az ország nemzetbiztonságára”. Azt viszont senki nem közölte, hogy mi ez a súlyos veszély, mivel gyanúsítják, miért toloncolták ki. Ümit Hamit véleménye szerint a Kínai Kormány kérésére tették ezt, még azt sem tudva, hogy Ő már német állampolgár! Kína ugyanis nem szereti, ha az ujgur aktivisták megfogalmazzák a véleményüket bárhol a világban, ezért kérték az Orbán kormányt intézkedésre. Visszatérve a kiutasításra, nem is tudott részt venni a rendezvényen, melyre akkor 2013. májusában jött, na de nem csak Ő senki! Ugyanis a rendezvény megtartását megakadályozta a TEK! Szétszedte a rendőrség, majd a katasztrófavédelem a szállodát, ahol megszálltak a kongresszusra érkezők (Ez egyébként az Attila Hotel volt) és nehogy azért mégis elmenjen valaki a Magyarok Házába, "véletlenül" egy bombariadó is volt!

Az ügy érdekessége, hogy a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság még 2013-ban kimondta, hogy Ümit Hamitot szabálytalanul utasították ki Magyarországról, ráadásul a beutazási tilalom is érvénytelen, mert rosszak a jogszabályi hivatkozások ráadásul a személyes adatait is össze-vissza írták le. Az ítélet kimondta ugyanis, hogy Ümit Hamitnak joga van megismerni az ellene hozott határozatok tartalmát. Egyébként addig ki sem utasíthatták volna, amíg nem láthatta, mi a magyar hatóságok baja vele. Na ezt azóta sem láthatta!

Ümit Hamit megfogalmazta, hogy egyetért egyesületünk harcával és ígéretet tett, hogy egy rendezvényünkre is ellátogat, amennyiben időpontot tudunk egyeztetni és akkor Németországból ide utazik.

Egyesületünk konferenciája

2016. szeptember 09.-én konferenciát tartottunk

A konferencián megjelent:

 • Bertha Szilvia volt Jobbikos országgyűlési képviselő
 • Kónya Péter független országgyűlési képviselő
 • Tián Pál

Konferenciánk célja az volt, hogy meghívott vendégeinkkel az általunk elszenvedett jogsérelmekről folytassunk megbeszélést, meghallgassuk elképzeléseiket, véleményüket.

Bertha Szilvia magával hozta élettársát, Tián Pál volt katonát is, akiről az Internetes hírek meglehetősen negatívan szólnak, sőt megemlítik, hogy sikkasztás és csalás elkövetése miatt szabadságvesztés büntetést is kapott.

A konferencián nagy meglepetés volt, hogy Bertha Szilvia közölte, hogy nincs szó visszaható hatályról a korkedvezményes nyugdíjak megvonásával összefüggésben. Elnökünk közbeszólt, hogy egyértelmű és vitathatatlan a visszaható hatály, de Tián Pál közölte, hogy Kuti úr maradjon csendben, ők is meghallgatták, amit mondott, Ő is hallgassa meg amit Bertha Szilvia mond! Bertha Szilvia tovább folytatta és közölte, hogy itt pusztán egy szerződés szegésről van szó! A kormányzat és az érintettek között szerződés jött létre és ezt a szerződést szegte meg a kormányzat.

Elnökünk amikor visszakapta a szót elmondta, hogy ez sajnálatosan ez nem így van. Egy véglegesen nyugdíjazott ember semmilyen szerződésben nincs a kormányzattal. Itt bizony "ex tunc" azaz visszaható hatállyal törölték el a nyugdíjakat. Ráadásul a jogalkotó szerzett jogokat csorbított! Itt a kormányzat visszaélt a joggal. A jog az alábbiak szerint definiálja ezen fogalmakat:

 • "Visszaélés a joggal" egy konkrét jog (jogosultság) társadalmi rendeltetésével össze nem férő célra irányuló gyakorlása. A joggal való visszaélés tilalma egyben a polgári jog egyik alapelve is.
 • A "visszaható hatály" azt jelenti, hogy a jogszabály kihirdetése, hatálybalépése előtti időszakra eseményekre, azaz a hatálybalépést megelőző időszakban lezárult jogviszonyra tartalmaz rendelkezéseket.
 • Szerzett jog (jus quaesitum), meghatározott személyt valamely jogalapon megillető jog. Itt nem u.n. várandóságról (jus virtuale) van szó. A nyugdijban lévő emberek megszerezték a jogot arra, hogy nyugdíjasok legyenek!
 • Magyarország Alaptörvénye így fogalmaz: "Az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani. Védelmük az állam elsőrendű kötelezettsége."

Ezt követően folyamatosan Tián Pál beszélt arról, hogy új pártot alapítottak, mely bejegyzése folyamatban van és az elképzeléseiket, a célkitűzéseiket méltatta. Elnökünk tett még egy kísérletet, hogy a beszélgetés fonalát visszairányítsa a korkedvezményes nyugdíjak elvételére, de ez csak rövid időre sikerült. Összességében elmondhatjuk, hogy a meghívott Bertha Szilvia csak nagyon keveset beszélt, viszont Tián Pál folymatosan az új pártjuk mellett tartott kortesbeszédet!

Bertha Szílvia és Tián Pál kora délutáni távozása után egy estig tartó érdekes beszélgetés alakult ki.

Egyesületünk közleménye

2016. szeptember 23.-án kiadtunk egy MTI sajtóközleményt arról, hogy a kormányzat a saját embereit előlépteti, jutalmazza, másokkal érdemben nem foglalkozik

Közleményünk célja az volt, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kormányzat nem hajlandó a párbeszédre, a hozzá közel álló személyeket, és a politikai funkciót betöltőket jutalmazza, kitünteti és előlépteti még akkor is, ha egyértelmű szakmai hozzá nem értésük. Egyesületünk több nagy szakmai tudással rendelkező tagját lehetetlenítette el a jelenlegi kormány.

A KNOÉ tagságának volt, jelenleg járandóságos rendőri vezető, és beosztott rendőr tagjai, az ország különböző pontján tapasztalják, hogy a rendőrség jelenlegi munkája szakmaiatlan, és nem az állampolgárok, a demokrácia és a jogállamiság szolgálatában folyik.

Egyesületünk fontosnak tartja, hogy közbiztonság javuljon, a bűncselekmények vonatkozásában javuljon a valóságos felderítés, ne csak a statisztika. Tasnádi László államtitkárral már korábban a jelenleg 8.200 taggal rendelkező egyesületünk szeretett volna konzultálni, beszélgetni, véleményt cserélni, számára javaslatokat tanácsokat adni, de meghívásunknak nem tett eleget, válaszra sem méltatta a KNOÉ-t.

Kisvárdai, tarpai és panyolai meghívás

2016. szeptember 24.-én, tagjaink meghívásának tettünk eleget
és két napot töltöttünk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A meghívás Kónya Péter országgyűlési képviselőnek is szólt, Ő is velünk utazott. Találkoztunk és beszélgettünk meghívó tagjainkkal és részt vettünk néhány programon. A program változatos volt, így elsőként megtekintettük a Kontrasztkiállítást Kisvárdán

Ez a kisvárdai kiállítás a Református Egyház és a Rendőrség együttműködése tükrében került megrendezésre. A kiállítás célja, hogy a prevenció érdekében, a filmek hassanak az emberekre. Csak reményünket tudjuk kifejezni, hogy az ilyen és hasonló kiállítások nagy szerepet játszanak a megelőzésben!

Ellátogattunk a "Tarpai Pálinka Fesztiválra", ahol a szinpadon műsorok voltak, zenekarok szórakoztatták a meglelenteket. A Pálinka Lovagrend felvonulásával kezdődött meg a rendezvény. Minket a helyi vadásztársaságnál láttak vendégül szarvasgulyásra. Tóth László aki a Pálinka Lovagrend és a mi egyesületünknek is tagja, meg is kínált minket pálinkával

Helyi tagjaink segytségével megtekinthettük a kétségtelenül Magyarország egyik legszebb fekvésű pálinkafőzdéje. Már a megérkezésünkkor lenyűgöző volt. Sok érdekességet mondtak a pálinkafőzésről, annak technikájáról. Ezt követően megkostoltunk néhány pálinkát, melyek nagyon ízletesek voltak.

Egyesületünk konferenciája

2016. október 14.-én konferenciát tartottunk

A konferenciára meghívott volt:

 • dr. Répássy Róbert politikus
 • dr. Masszi Katalin volt tanácselnök bíró
 • Kerék-Bárczy Szabolcs politikus
 • Kónya Péter független országgyűlési képviselő

A rendezvényre minden meghívott, dr. Répássy Róbert kivételével eljött. Répássy Róbert a részére postán írásban, tértivevényesen megküldött meghívó ellenére sem jelent meg, de vissza sem jelzett! Az 5 évvel ezelőtt általa le "Kádárhuszározott" réteggel nem volt bátorsága szembenézni! Persze a baj nem az, hogy nem jött el, hiszen lehet más elfoglaltsága is, de mi úgy ítéljük meg, hogy minimálisan elvárható lett volna egy visszajelzés. Álláspontunk szerint ez a "Kádárhuszárokkal nem tárgyalok" arrogancia szégyenteljes és egy országgyűlési képviselőtől nem ez várható el! Répássy is azt a jelenleg jellemző magatartást tanúsítja, hogy "minimális ismeretek nélkül alkot véleményt". A Római Birodalomban quaestor, majd védőügyvéd Lucius Annaeus Seneca világosan fogalmazta meg, hogy "Audiatur et altera pars!" (Halgatassék meg a másik fél is!) Sajnálatosan ma ez nem divat!

Ezt a konferenciánkat megszínesítettük azzal, hogy négy üveg minőségi bort sorsoltunk ki. 1 üveg "Il Ritardatario primitivo di manduria" olasz, 1 üveg "Tokaji Cuvèe mazsola" magyar, 1 üveg "Petite Française Chardonnay" francia és 1 üveg "Secret Viu Manent" chilei bort. Mindenki felírta a nevét egy cetlire melyet beledobtunk egy dobozba és Kónya péter kihúzta a négy szerencsés tagunkat.

Konferenciánk első napirendi pontja volt, hogy Kerék-Bárczy Szabolcs a "Paradigmaváltást" című cikkében leírtakról beszélt, ezzel összefüggésben fejtette ki a véleményét. Álláspontja szerint a jelenlegi ellenzék nem elég hatékony ahhoz, hogy a kormányt 2018.-ban le tudja váltani. Részletesen beszélt arról is, hogy sérültek a magyar demokratikus értékek, és az igazságszolgáltatás sem teljesen úgy működik, ahogy elvárható lenne. Egyértelmű véleménye az, hogy Magyarországnak egy demokratikus jogállammá kellene válnia, ahol érvényesülhetnek a jogok és elfogulatlan az igazságszolgáltatás, a közigazgatás is megfelelő szakmaisággal működik és nem elfogult, nem kötődik pártokhoz.

Másodikként Kónya Péter beszélt a Hszt. módosításáról. Elmondta, hogy kizárólag az aktív állományra vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket. Részletes tájékoztatást adott arról, hogy a tervezet tele van hibával, sőt negatív intézkedéssel. Ő egy 5 oldalas módosító indítványt nyújtott be a parlamentben, mely ezen hibák és negatív intézkedések kihagyására, módosítására tartalmaz javaslatot. Beszélt arról is, hogy hozzászólásában felszólította a kormányzatot, hogy kérjen bocsánatot a nyugdíjától megfosztott rétegtől és szüntesse meg 15%-os "büntető levonást".

Dr. Masszi Katalin Bírónő a bírói függetlenségről, a bíróságok felelősségteljes munkavégzéséről, illetve bizonyos értelmeben annak hiányáról beszélt. Kiemelte, hogy a legfontosabb, hogy szakmailag képzett bírók hozzanak ítéletet, akik megfelelő szakmai tapasztalattal és nem utolsó sorban élettapasztalattal rendelkeznek. Megemlítette, hogy az ügyészség hierarchikus felépítésű. A bíróságoknak azonban, más hatalmi ágtól független, politikailag és világnézetileg semlegesnek kell lenni. Megemlítette, hogy sajnálatosan ez nem minden esetben érvényesül, de vannak szakmailag képzett, elfogulatlan és a függetlenségre ügyelő bírók.

2016. október 23.-án részt vettünk a Kossuth téri tüntetésen

 

Egyesületünk vezetése és több tagja részt vett az október 23.-i rendezvényen. Délután meglehetősen nagy létszámú tömeg gyűlt össze a Kossuth téren. A hangulat érezhetően feszült volt, érezni lehetett, hogy a jelenlegi kormányzatnak sikerült megosztania az embereket. Összességében azonban elmondhatjuk, hogy a nagy többség a kormányzat tevékenységével volt elégedetlen. Ezt támasztja alá, hogy hatalmas fűttykoncert volt Orbán Viktor beszédje alatt. Kevesebb számban bár, de voltak FIDESZ szimpatizánsok is, zömében idősebb koru férfiak és nők, akik agresszívan üvöltve védték a kormányt és Orbán Viktort. Sajnálatosan ezen emberek közül néhányan össze is verekededtek. Sokan sípot fújtak a miniszterelnök beszédje alatt. Volt egy sípját fújó a tömegben, akinek az arca véres volt. Később tudtuk meg, hogy Ő Ungváry Krisztián történész.

Egyesületünk egyértelműen a békés megoldások híve. Elutasítjuk az erőszakot a vandalizmust és bármilyen zavarkeltést. Tesszük ezt annak tudatában, hogy az emberek türelme fogy és egyre nehezebben tűrik a kormányzati arroganciát.

Évzáró rendezvényünk

2016. december 19.-én kikapcsolódó és tagjainknak
szórakoztató évzáró rendezvényt tartottunk Budapesten

Sokat dolgoztunk ez évben is, ezért úgy véltük, hogy egy kis kikapcsolódás, egy kis jóhangulatra szüksége van a tagságnak és a vezetőségnek is! Sikerült kicsit feltöltődnünk, kis erőt gyűjtenünk! Sikerült néhány órára elfelejteni a problémákat, a sorozatos gondokat! Jó volt! A rendezvény annyira jól sikerült, hogy a zenekar 23.00 óráig játszott.

A tervezett program volt:

 • Tagok és a vezetőség beszélgetése
 • Zene-tánc
 • Kustra Ferenc tagunk néhány művének felolvasása

Mindenki nagyon jól érezte magát. Ami a legfontosabb, hogy a rendezvény, az elfogyasztott étel sem az egyesületnek, sem a tagoknak nem került egy fillérjébe sem!

2016. december 22.-én Egyesületünk elnöke Kónya Péterrel a déli-határra ment

 

A látogatást az indokolta, hogy számos panasz érkezett a határon szolgálatot teljesítők élet- és szolgálati körülményeiről. Kónya Péter segítségével sikerült megszerezni az engedélyeket, így a hódmezővásárhelyi laktanyát, a Kelebiánál épülő konténer-bázist, a Kelebiától Tompáig terjedő határvédelmi kerítést, a mélykúti és a bácsbokodi ideiglenes katonai bázisokat is sikerült megtekinteni. Sok hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos katonával, valamint rendőrrel volt lehetőségünk beszélni. Kérdéseink elsősorban a szolgálat nehézségekre, az elhelyezési és ellátási problémákra vonatkozott. Kónya Péter képviselő úr és a KNOÉ elnöke kíséretét Kiss Róbert ezredes, az MH Alföldi Ideiglenes Alkalmi Kötelék parancsnoka biztosította.

Kónya Péterrel közösen azt az álláspontot alakítottuk ki, hogy mind a katonák, mind a rendőrök a nehéz körülmények és az egyre szélsőségesebb időjárás ellenére tisztességgel és odaadással végzik el a rájuk bízott feladatokat.

A szolgálatot ellátó állomány ellátása, mind a felszerelés, mind az élelmezés tekintetében javult az elmúlt időszakban. A határszakaszon szolgálatot teljesítőknek jelenleg 300-500 méteres távolságokban biztosítottak olajkályhával fűtött melegedő sátrakat, valamint mobil wc-éket. A járőrözők meleg teát is kapnak, de mindenki rendelkezik saját termosszal és egyéni, az étel melegítését biztosító eszközzel is. Természetesen a határterületen eltöltött 12 órás szolgálat, főként télen nem könnyű. Az sem leányálom, hogy egy-másfél órát kell utazni a szálláshelyről a szolgálati helyig. A laktanyákban az elhelyezés viszonylag normálisan megoldott, azonban van olyan ideiglenesen kialakított bázis, ahol 50-60 fő van egy körletben. Tisztálkodási lehetőség biztosított, van mosógép, szárító gép is. Az étkezéssel összefüggésben semmilyen kifogás nem merült fel.

Kónya Péter országgyűlési képviselő a határbejárás tapasztalatait összegezve vállalta, hogy a Parlament tavaszi ülésszakán olyan törvénymódosítást fog benyújtani, amely lehetővé tenné, hogy az önkéntes tartalékos katonáknak ez az időszak beszámítson a szolgálati idejükbe, valamint hogy a katonai szolgálattal megkeresett pénz, ne számítson bele a minimálbér másfélszeresét érintő jövedelem-korlátba. Ezen túl vállalta azt is, hogy közérdekű adatkérés címén be fogja kérni, mind a HM-től, mind a BM-től azokat a szerződéseket és számlákat, amelyek bizonyíthatják a felesleges túlköltéseket.

2016. december 22.-én kiadtunk egy MTI sajtóközleményt a déli határon tapasztaltakról

 

A sajtóközleménnyel a célunk az volt, hogy közöljük tapasztalatainkat, észrevételeinket és észleléseinket. Amit láttunk, amit tapasztaltunk az azt támasztja alá, hogy az ott önkéntes szolgálatot vállalt jelenleg járandóságban részesülő rendvédelmi állomány, valamint a hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos katona, valamint rendőr a nehéz körülményekhez képest megfelelő felszerelést, szállást és egyéb ellátást kapnak.