Az Egyesület tevékenységének összegzése:

2016. évi tevékenységünket is az egyesületi szlogenünk szemelőtt tartásával kezdtük meg! "Mi soha nem adjuk fel!" Az általunk kezdeményezett eljárások mind az EU-ban, mind az EJEB előtt folyamatban van! Az tény, hogy továbbra is meglehetősen lassan történik érdemleges.

A korábbi években tapasztaltak szerint a jelen magyar valóság annyira borzalmas, annyira hazug, hogy egy több réteget el tudtak leheteleníteni úgy, hogy megtévesztették a közvéleményt. Sajnálatosan még napjainkban is soklan elhiszik azt a hazugságot, hogy a korkedvezményes nyugdíjban részesült réteg megérdemelte a kormányzat "igazságos" döntését, hogy visszaható hatállyal megfosztottak minket a nyugdíjas státuszunktól és a kormányzat, hangzatos szóvirágok közepette, egy bizonytalan helyzetbe taszított minket, majd "járandóságosnak" neveztek át bennünket!, A hazug kommunikáció része, melyet sokan elhittek, hogy mi agyon kerestük magunkat, majd fiatalon nyugdíjba mentünk és újra dolgozva a nyugdíjunk mellé horribilis összegeket keresve élősködtünk a társadalmon. A tényekre jó magyar szokás szerint nem kíváncsi senki!

Nem hallgathatjuk el azonban, hogy sok sorstársunk, - sőt még tagjaink között is voltak, vannak szép számmal olyanok akik - zavart igyekeznek kelteni, a kormányzati kommunikációhoz hasonoló hazugságokkal próbálják közösségi oldalakon befolyásoni társaikat, pórul járt kollégáinkat, nem harcolnak velünk, nem támogatják céljainkat, hanem a "sültgalambra" várnak. 2016. évben is nagyon sok energiát emésztett fel az ilyen jelenségek elleni harc, tagságunk korrek tájékoztatása."

Ilyen vélemények voltak többek között:

  • Miért nincs még eredmény? Miért nem ért el az Egyesület még semmit?
  • Miért is fizessen 2.000 Ft-ot egy évre a semmiért?
  • Egyáltalán mi a francért vagyunk?
  • Mi a francért hívnak meg kétes ellenzéki politikusokat?

Ezzel a témával folyamatosan foglalkoztunk, igyekeztünk a tagság és amilyen lehetőséget kaptunk a közvélemény figyelmét is felhívni arra, hogy máshogy nincs esélyünk! Muszály a közvélemény és az összes magyar párt figyelmét felhívni arra, hogy vagyunk, harcolunk és segítség kell! A KNOÉ egyetlen politikai párt vonatkozásában sem köteleződött el! Aki figyelemmel kíséri tevékenységünket, tudja, hogy kormánypárti politikusokat, minisztereket, államtitkárokat is igyekeztünk meghívni, de senki nem jött el!

Felvetődik továbbá a kérdés, hogy ki is ért el eredményt? Mindenki beadványát elutasították! Egyedül és kizárólag a KNOÉ két beadványa van folyamatban! Próbálták közösségi oldalakon azt a látszatot kelteni, hogy nem kell a KNOÉ tagjának lenni ahhoz, hogy az esetleges pozitív döntés rájuk is vonatkozzon! Ez nem igaz! Az Strasbourgban székelő Emberi Jogok Európai Bíróságának a döntése kizárólag a beadványban szereplő tagjainkra vonatkozik. Senkmi másra! A közösségi oldalakon olyan személyek szólítanak meg minket, akik nem is a tagjaink és számon kérik, hogy miért nem adunk ott folyamatos tájékoztatást, hogy mi történik az ügyükben, és mit teszünk érdekükben. Semmit! A KNOÉ tagsága érdekében tevékenykedik, kizárólag a tagságért teszünk meg mindent, de mindent, ami tőlünk telik!

Sokan képzelik, hogy egy kizárólag a tagdíjakból működő egyesületnek ingyenes képviseletet kell biztosítania bárkinek is! Sajnos évi 2.000 Ft erre nem elegendő, hogy jótékonykodjunk! Mi mint korábban is, 2016. évben is meghallgattuk tagtársaink véleményt, javaslatait és a jövőben is ezt szeretnénk tenni. Szerintünk az összefogás és az összetartás a legfontosabb. Ezzel a kérdéssel számtalanszor foglalkoztunk 2016. évi rendezvényeinken. Sajnálatosan vidéken nem sok rendezvényt tudtunk tartani 2016. évben, de minden tagi meghívásnak eleget tettünk és odautaztunk. Egyesületünk 2016. évben is harcolt a hazug politikusokkal szemben, pártállástól függetlenül. Hiszunk továbbra abban, hogy az igazság előbb vagy utóbb győz! A KNOÉ elnöke fogalmazta meg, mellyel egyesületünk vezetése maximálisan egyetért és úgy véljük, hogy a jövőben is ezen Jézus által megfogalmazott gondolatok alapján szertetnénk működni! Ez így hangzik: (Mt 12,22) "Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem velem gyűjt, tékozol. Ezért mondom nektek: minden bűn és káromlás meg fog bocsáttatni az embereknek, de a Lélek káromlása nem bocsáttatik meg."

Egyesületünk 2016. évi tevékenységét az alábbiakban részletezzük, tényekkel alátámasztva