A konferenciát Kuti László elnök megnyitotta, majd köszöntötte a meghívott vendégeinket. Elmondta, hogy egyesületünk egy bíróság által bejegyzett érdekvédelmi egyesület, a jogainkért harcolunk, és fellépünk a tagjaink által elszenvedett sérelmek ellen. Ezen jogainkat sértő kormányzati intézkedések miatt 4 beadványunk van az EJEB előtt és egy petíció az Európai Parlament előtt.

Kiemelte elnökünk, hogy a visszaható hatállyal elvett nyugdíj ügyében negatívak a tapasztalataink! Az EJEB korábbi döntésének, meghozatalában meglehetősen elfogult bíró is résztvett, továbbá a pilot judgement eljárás során "véletlenül" három olyan ügyet választottak ki, melyben 300.000 Ft feletti nyugdíj volt, mely köszönő viszonyban sincs a valósággal!

Bertha Szilvia közölte, hogy nincs szó visszaható hatályról a korkedvezményes nyugdíjak megvonásával összefüggésben. Elnökünk közbeszólt, hogy egyértelmű és vitathatatlan a visszaható hatály, de Tián Pál közölte, hogy Kuti úr maradjon csendben, ők is meghallgatták, amit mondott, Ő is hallgassa meg amit Bertha Szilvia mond! Bertha Szilvia tovább folytatta és közölte, hogy itt pusztán egy szerződés szegésről van szó! A kormányzat és az érintettek között szerződés jött létre és ezt a szerződést szegte meg a kormányzat.

Elnökünk amikor visszakapta a szót elmondta, hogy ez sajnálatosan nem így van. Egy véglegesen nyugdíjazott ember semmilyen szerződésben nincs a kormányzattal. Itt bizony "ex tunc" azaz visszaható hatállyal törölték el a nyugdíjakat. Ráadásul a jogalkotó szerzett jogokat csorbított! Itt a kormányzat visszaélt a joggal. A jog az alábbiak szerint definiálja ezen fogalmakat:

  • "Visszaélés a joggal" egy konkrét jog (jogosultság) társadalmi rendeltetésével össze nem férő célra irányuló gyakorlása. A joggal való visszaélés tilalma egyben a polgári jog egyik alapelve is.
  • A "visszaható hatály" azt jelenti, hogy a jogszabály kihirdetése, hatálybalépése előtti időszakra eseményekre, azaz a hatálybalépést megelőző időszakban lezárult jogviszonyra tartalmaz rendelkezéseket.
  • Szerzett jog (jus quaesitum), meghatározott személyt valamely jogalapon megillető jog. Itt nem u.n. várandóságról (jus virtuale) van szó. A nyugdijban lévő emberek megszerezték a jogot arra, hogy nyugdíjasok legyenek!
  • Magyarország Alaptörvénye így fogalmaz: "Az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani. Védelmük az állam elsőrendű kötelezettsége."

Következő lépésként elnökünk elmondta azt is, hogy 2011. évben a törvény elfogadását megelőzően levelet írt az összes országgyűlési képviselőnek, melyben kérte, hogy ezt a törvényt ne szavazzák meg és felsorolta azokat a jogi és erkölcsi érveket, melyek ezt a kérést alátamásztják. Elmondta továbbá, hogy sok képviselő erre nem is reagált, sőt kitörölte elolvasás nélkül a számára megküldött e-mailt. Bertha Szilvia erre azt a választ adta, hogy ez természetes, hogy elolvasás nélkül törlik az ilyen leveleket, hiszen minden frakciónak meg van a maga szakértője és ilyen kérdésben nekik kell írni! Erre nem reagáltunk, de utólag megjegyezzük, hogy meglehetősen nagy szegénységi bizonyítvány egy országgyűlési képviselőnek, ha nem érti meg azt, hogy szavazatával jogot sért és az érintett réteg számára joghátrányt okoz! Nem tudjuk, hogy ehhez miért kell szakértő? Aki elvégezte a nyolc általános iskolát, megértheti, hogy ami az enyém azt nem vehetik el!

Ezt követően folyamatosan Tián Pál beszélt arról, hogy új pártot alapítottak, mely bejegyzése folyamatban van és az elképzeléseiket, a célkitűzéseiket méltatta. Elnökünk tett még egy kísérletet, hogy a beszélgetés fonalát visszairányítsa a korkedvezményes nyugdíjak elvételére, de ez csak rövid időre sikerült. Összességében elmondhatjuk, hogy a meghívott Bertha Szilvia csak nagyon keveset beszélt, viszont Tián Pál folymatosan az új pártjuk mellett tartott kortesbeszédet!

Kuti elnök úr 13 óra körüli időben jelezte, hogy elkészült a gulyás és a beszélgetés kötetlen formában folytatódik! Ebéd után Bertha Szilvia és élettársa távoztak. Ezután egy fergetesen élvezetes beszélgetés alakult ki tagjainkkal. A létszámunk folyamatosan csökkent, de többen maradtak és folytatták a beszélgetést. Az ott maradt tagjaink és elnökünk 1830 órakor távoztak.

Köszönjük az Attila Hotel tulajdonosának, hogy ilyen késői óráig, ingyen és bérmetve rendelkezésünkre bocsátotta a kerthelyiséget!

Úgy összegeznénk ezen konferenciánkat, hogy mindenkit meg kell hallgatni, mindenki véleményét meg kell ismerni, ennek függvényében kell a döntéseket meghozni, a véleményeket kialakítani, azonban az eredeti célunktól nem térünk el, a bennünket ért jogsérelem orvoslása érdekében mindent megteszünk a továbbiakban is! "We never Give up!!!!!!!" (Mi soha nem adjuk fel!!!!!!!)