A Konferenciát megelőzte egy rövid közgyűlés, melyen a tagság elfogadta az egyesület tavalyi beszámolóját. Kriston József a Felügyelő Bizottság elnöke elmondta, hogy sajnálatosan tapasztalható, hogy a bevétel egyre kevesebb, sajnos a tagdíj fizetési fegyelem érthetetlen módon elég rossz! A jelenlévő tagok azt fogalmazták meg, hogy szólítsuk fel a tagságot a tagdíj befizetésére és adományok fizetésére. Ugyanis amennyiben az egyesület a működési kiadásait nem tudja fizetni, meg fog szünni! Ez azt jelenti, hogy végképp elveszítjük a harcot! Ez pedig borzalmasan negatív húzás bizonyos tagok részéről, akik száma sajnálatosan nő! Érthetetlen az is, hogy saját téves elképzelésük miatt, kiszúrnak sorstársaikkai is!

Ezt követően Tamás János sorstársunk tartott beszédet, melyben elmondta, hogy azért harcol, hogy 2018-ban történjék változás, ehhez hiteles emberekre van szükség, kérte a KNOÉ tagságát, hogy aki úgy érzi, hogy vállalna ebben szerepet az jeletkezezzen. Kiemelte, hogy ez egy politikai irányzattól független törekvés.

Miután Tamás János befejezte beszédét, a KNOÉ elnöke a következőket mondta el: A KNOÉ egy egyesület, egy civil szervezet, mely politikától teljesen független. Az, hogy tagjaink milyen szervezetnek tagjai, hova kötelezik el magukat, az nem tartozik az egyesületre, az magánügy! Minden egyesületi tag önállóan, magától dönti el, hogy kihez és milyen módon kötődik! Aki úgy érzi, hogy Tamás János kollégánk által felvetett irányhoz csatlakozik, az tegye! Kiemelte továbbá, hogy még mindíg vannak furcsa jelzések, de a KNOÉ nem pertársaság, hanem egy bíróság által bejegyzett egyesület. Az egyesületet az alapítói nem csak a korkedvezményes nyugdíj ügy miatt hozták létre, hanem, hogy ellássa tagjai képviseletét és érdekvédelmét, minden olyan harmadik személlyel szemben, akik a jóhiszeműen, törvényesen megszerzett jogaik megszüntetésére, megváltoztatására, valamint a magyar illetve a közösségi jog szabályaival ellentétes intézkedésekkel, bármilyen joguk sérelmére törekednek. Az egyesület feladata tehát tagjai szerzett, és jogszabályban bármilyen formában meghatározott jogának védelme, ezzel összefüggő jogaiknak képviselete Magyarországi, illetve Nemzetközi Fórumokon.

A következő napirendi pontban Kónya Péter független országgyűlési képviselő beszélt arról, hogy jelen kormányzat, milyen furcsa intézkedéseket hoz, a parlamentben az általa felvetett kérdésekre érdekes és furcsa válaszokat adnak.

A Konferenciánkra meghívtuk:

 

Tamás Jánost

Kónya Péter