2014 Írások

Többet a nyugdíjról – kizárólag a knoe.hu olvasóinak írt cikket a nyugdíjszakértő okleveles közgazdász

Egy kis áttekintés a nyugdíj helyzetről a teljesség igénye nélkül

Legelőször is szeretném leszögezni, bár tudom, ezzel nem leszek népszerű, nem lehet elvárni egyetlen államtól sem, hogy eltartsa a már nem kereső korban levő nyugdíjas tagjait.

Na de nézzük a tényeket. Nagyon sokan és sokféleképpen vélekednek a felosztó-kirovó nyugdíjrendszer problémáiról. A legtöbb szakértő azzal magyarázza a kialakult helyzetet, hogy ez a nyugdíjrendszer nagyon érzékeny a demográfiai státuszra, vagyis amikor az aktív, keresőképes emberek száma csökken, viszont az eltartott nyugdíjasok száma emelkedik, akkor előbb utóbb problémát fog jelenteni a nyugdíjak kifizetése, a nyugdíj ígérvények betartása. Nos, van olyan vélemény is, hogy mindennek nem kellene problémát okoznia, hiszen a társadalmi újraelosztás, ha kedvező módon változik meg, akkor mindegy, hogy milyen a demográfiai helyzet. Ez azonban biztos, hogy csak egy fejlett és gazdaságilag prosperáló társadalomban lehetséges.

Egy válságokkal teli időszakban, amikor az állami bevételek csökkennek egyébként is nehezebbé válik a nyugdíjak kifizetése, mint egy gazdasági fellendülés idején. Még valamit figyelembe kell venni, hogy pl. a gazdasági jólét, az orvosi ellátások és az életminőség javulása bármilyen furcsa is komoly gondot jelent a nyugdíjrendszereknek. Gondoljanak csak bele, ha valakinek úgy számítják a nyugdíját, hogy 25 évig fog élni, majd az előbb leírtak miatt az átlag életkor megemelkedik néhány évvel, hát az elég nagy probléma. Pont ezzel szembesült nem is olyan régen a kanadai nyugdíjrendszer, amikor 5 évvel megnőtt az átlagéletkor.

Véleményem szerint, mint ahogy írásom elején is jeleztem, egyébként sem csak az államnak a feladata, hogy a nyugdíjas időszakra biztosítson valami féle megélhetést, hanem szükség van öngondoskodásra is. Ez lehet bármilyen nyugdíjcélú megtakarítás, vagy vállalati nyugdíjalap, vagy akármi más, a lényeg, hogy kiegészítse azt, amit az állam adni tud. Igazán azzal van baj, ha az állam az előretett ígéreteit nem tudja betartani. Nehéz az átállás, nehéz elfogadni, hogy az addig befizetett összegért nem annyit kap valaki, mint amit ígértek. Nos, több fajta megoldás kínálkozik és létezik a világban, erre az igencsak összetett problémára. Nézzünk néhányat ezekből. Van olyan megoldás pl. tőlünk nyugatabbra, hogy vállalati nyugdíjalapokat hoznak létre. Ezek már több évtizede működő nyugdíjcélú megtakarítások. Ilyen megoldásoknál nem teljesen az államnak fizetik be a munkáltatók a nyugdíjcélú levonásokat, hanem annak meghatározott részét a vállalati nyugdíjalapnak utalják. Ilyen megtakarítás nálunk is létezik, hiszen kötelező volt megalkotni az erre vonatkozó jogszabályt.

Ezt Foglalkoztatói Nyugdíjpénztárnak hívják. Azonban ma még az ide befizetett összegre nem jár adókedvezmény és nem része a cafetéria juttatásoknak sem. Ezt azért csak csendben jegyzem meg, hogy ez eléggé diszkriminatív megoldás. Tudom, joggal mondhatja valaki, hogy az sem biztonságos megoldás, hiszen az USA legnagyobb nyugdíj botránya az ENRON botrány volt, melyben egy vállalati nyugdíjalap teljes egészében elvesztette vagyonát. Itt azonban szerintem a szabályozás hiánya játszott közre, illetve, hogy a könyvvizsgáló cég (a világ 3 legnagyobb könyvvizsgáló cégének egyikéről van szó), amelyik ezen botrány után meg is szűnt, nem vette komolyan a munkáját. Ha jól emlékszem, akkor az USA-ban is szigorúbban szabályozták ezek után, hogy egy nyugdíjalapnak mekkora részesedése lehet egy vállalatból. Ez a megoldás egyrészt kedvező a munkavállalóknak, másrészt kedvező a munkáltatónak is, hiszen egy ilyen juttatással jó esélye van arra, hogy megtartsa hosszútávon is a dolgozóit.

Egy másfajta megoldás az, ami Közép- és Kelet-Európában elterjedt. Ez pedig a magánnyugdíj-pénztári rendszer. Ebben a rendszerben a dolgozók által fizetendő nyugdíjjárulék egy része kerül a magánpénztáraknál vezetett egyéni számlákra. Az, hogy ez mekkora adminisztratív terhet jelent, illetve mi a költsége, nagyban befolyásolta, hogy milyen volt a megvalósítás. Volt olyan ország, ahol egy közös adminisztrációs szolgáltatót hoztak létre és a foglalkoztatóknak egy helyre kellett utalni és a bevallást küldeni, majd az adatok feldolgozása után a szolgáltató megküldte a pénztáraknak járó pénzt. Ezt úgy is értelmezhetjük, hogy ezekben az országokban a pénztárak tulajdonképp vagyonkezelőként működtek, működnek. Pl.: Lengyelország, Bulgária. Van a másik megoldás, ami nálunk is volt, amikor a pénztárak saját maguk végzik az adminisztrációt, hozzájuk érkeznek a bevallások, befizetések, majd ezek feldolgozása után kerülnek a tagok egyéni számláira a bevallott és befizetett összegek. A pénztárak pedig vagyonkezelőt, kezelőket bíznak meg a vagyon minél hatékonyabb befektetésére.

Annyit már itt megjegyeznék, hogy bárki bármit kommunikált is a magánpénztárakkal kapcsolatosan a PSZÁF (Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) végzett egy olyan felmérést, hogy melyik befektetési szolgáltató (ide érte a pénztárakat is) milyen költséggel végzi a tevékenységét és az jött ki a felmérésből, hogy a pénztárak, beleértve a magánpénztárakat, is a legolcsóbbak között vannak. Bárkiben kérdésként merülhet fel, hogy ennek a felmérésnek az eredményét miért nem hozták nyilvánosságra? Miért tájékoztatták félre érdekelteket. A kérdés természetesen költői! Nos és akkor térjünk rá a magyar történetre. 1997.08.31-én lépett életbe a magánpénztárakról és a magánpénztártagokról szóló 1997. évi LXXXII-es törvény. Ennek alapján a munkavállalók által fizetendő nyugdíjjárulékból 1998-ban 6%, 1997-ben 7%, 1998-ban pedig 8% tagdíj került volna átutalásra az egyéni számlákra. Ez azt jelentette, hogy 3 pilléres lett a nyugdíjrendszer. Az első pillér a Tb., a második a magánpénztár, míg a harmadik az önkéntes pénztári rendszer volt. A magánpénztárak ellentétben a Tb. rendszerrel tőke fedezeti elven működtek, működnek. Azaz a munkáltató által bevallott és befizetett összeget a tagok egyéni számláján írták jóvá a pénztárak. A kieső járulékot pedig az állam pótolta a Tb. rendszer számára, hogy a nyugdíj kifizetések fedezete rendelkezésre álljon.

1998-ban azonban hatalomra került a FIDESZ és ezzel együtt be is fagyasztotta a tagdíjakat 6%-ban. Ez volt az első hiba, mert az összes számítás, amit háttértanulmányként végeztek az eredeti növekedési ütem figyelembe vételével készült. Persze már a törvény kihirdetése után, sőt még előtte is voltak kétkedők, akik azt mondták nem jó ez a megoldás. És persze voltak olyan üzletkötők, akik olyan embereket is beléptettek, akiknek már nem kellett volna pénztártagnak lennie. A rendszer arra épült, hogy 1998.07.01 után először biztosítási jogviszonyt létesítő dolgozóknak kötelező volt a belépés. Ez a szabály azt eredményezte volna, hogy 2038 után már csak olyanok mentek volna nyugdíjba, akik magánpénztártagok voltak. Az eredeti jogszabályok szerint a pénztártagok nyugdíjba vonulásukkor 75%-át kapták volna a Tb. nyugdíjuknak, míg a másik 25%-ot a pénztárnál összegyűjtött vagyon biztosította volna. Volt egy állami garancia is beépítve a rendszerbe, ami akkor lépett volna életbe, ha a felhalmozott vagyon nem fedezte volna a kieső 25%-ot. Ezt a garanciát azonban viszonylag hamar eltörölték, hiszen egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a kezdetek kezdetén sok esetben kell pótolni majd a kifizetendő összeget. Mind a felosztó-kirovó, mind a tőkefedezeti elven működő nyugdíjrendszerben vannak kockázatok. A tőke fedezeti rendszerben pénzpiaci kockázat van, hiszen a befizetett összegeket tőke piacokon fektetik be a pénztárak, bár az is igaz, hogy nagyon szigorú korlátok között.

A Tb. rendszerben pedig politikai kockázat rejlik, hiszen bármelyik kormány kénye kedve szerint változtathatja az addigi nyugdíj ígérteket. Jelentős különbség még a két rendszer között, amit nem biztos, hogy a számítások során figyelembe vettek, az az, hogy a Tb. rendszerben van szolidaritás, azonban a tőkefedezeti rendszerben nincs. Csak az kerülhet az egyéni számlákon jóváírásra, amit befizetett a foglalkoztató, vagyis minél rosszabb a fizetési fegyelem, annál többször fordul elő, hogy a foglalkoztató levonja a dolgozótól a tagdíj összegét, azonban nem fizeti be a pénztárnak, így a tag számláján nem gyűlik a pénz. Ez nem jelent problémát a Tb. rendszerben, hiszen ott nem a befizetések, hanem a bevallások alapján történik a nyugdíj kiszámítása, vagyis működik a szolidaritás. Ugyan csak jelentős problémát jelentett a felszámolási eljárások megnövekedett mértéke. Ami pikánsabbá teszi a történetet, hogy hiába volt kimondható, hogy ha a tagdíjat nem fizették meg, akkor az állam részére a járulékok sem kerültek befizetésre, az APEH, vagy most már NAV nem figyelt erre sem a végrehajtások, sem az ellenőrzések során. Oly annyira nem, hogy még most is kapnak a megmaradt pénztárak a NAV-tól olyan határozatot, hogy a 3-4-5 éve beadott ellenőrzési kérelmüket azért nem hajtják végre, mert már elévült az az időszak, amire az ellenőrzést kérte a pénztár.

Voltak egyéb problémák is, ha őszintén akarunk beszélni. Nagyon sok esetben fordult elő, hogy az átlépőket nem a saját érdekük miatt léptették át az üzletkötők, hanem azért, mert nagyon sok pénzt hozott nekik. Egy időben volt egy hallgatólagos megállapodás a nagy pénztárak között, ami alapján az egymástól átlépők után nem fizettek, de ezt valamikor 2008 körül először az egyik nagy, majd a többi is felmondta. Innentől kezdve elszabadult a pokol. Ráadásul ez pont egybeesett a világválsággal, így aztán akik ebben az időben léptek át azok mind elvesztették az addig elért hozamuk nagy részét. Gondolom lehetett és kellett is volna tenni ez ellen a jogszabály alkotóknak, azonban a tagok „érdekében, már mint a szabad pénztárválasztás gyakorlása miatt” nem tettek semmit. Pedig mindenki jobban járt volna, ha ebben az időben nem vált pénztárat, hiszen abban a pillanatban, amikor pénztárat váltott realizálta a veszteséget, amit a többiek nem. Nos, a pénztári szféra végig bízott abban, hogy nem következik be visszafordíthatatlan dolog a FIDESZ hatalomra jutásával.

Bár az nyilvánvaló volt, hogy nagyon nagy csábítást jelent az a több mint 3 ezer milliárd forint, amit a pénztári szektor kezel. Sajnos minden józanész ellenére még is hozzányúltak ehhez a pénzhez. Először csak 14 hónapra felfüggesztették a befizetéseket, majd 2010 decemberében meghozták azt a jogszabályt, ami alapján 2011.01.31-ig nyilatkozni kellett arról a pénztártagoknak, hogy maradnak a pénztári rendszerben. Ez önmagában is kérdéses eljárás, hiszen soha olyanra nem volt példa, hogy annak kelljen valamiről nyilatkoznia, aki fenn tartja a jogviszonyát. Ez alapján ezentúl az sem lenne meglepő, ha annak kellene nyilatkoznia valamilyen szerződés fenntartásáról, aki fenn akarja tartani és nem annak, aki fel akarja mondani a szerződést. A tagdíj összegét ugyan 10%-ra emelték viszont ezzel egy időben kimondták, hogy a maradó tagoknak a további évekre nem jár jogszerző idő. Ennek alátámasztására nevezték át a foglalkoztató által fizetendő nyugdíjjárulék és egészségbiztosítási járulékot szolidaritási adónak. Így mivel a maradó tagok már nem fizettek nyugdíjjárulékot úgy vélte a kormány joggal veheti el a jogszerző időt a maradóktól.

Természetesen a hatalom mindent elkövetett, hogy minél kevesebben maradjanak a pénztári szektorban és minél több összeg kerüljön vissza az államhoz. Mindenféle hazugságot összehordtak pl., hogy eltőzsdézték a pénztárak a vagyont, hiszen, ha állampapírba fektették volna a pénzeket, mennyivel több hozam keletkezett volna. E közben azonban elfelejtették elmondani az embereknek, hogy már 1998.01.01 óta nagyon szigorú befektetési korlátok vonatkoztak a pénztárakra. Az azonban igaz, hogyha nem pont 2009.01.01-től kellett volna bevezetni a választható portfoliós rendszert, akkor nagyobb hozam is lehetett volna. A választhatós portfoliós rendszernek az volt a lényege, hogy életkortól függően különböző kockázatú portfoliókba kerültek a tagok. Erre azért volt szükség, mert a külföldi tapasztalatok azt mutatták, hogy akkor lehet optimális hozamot elérni a befektetéseken, ha meghatározott ideig nagyobb részvény arányt tartalmaz az adott befektetési portfolió.

Sajnos a 2008-as pénzügyi válság nem kedvezett az átállásnak. A 2010 decemberében meghozott jogszabály, mellyel ugye „megvédték” a nyugdíjakat, lehetővé tették, hogy a visszalépők számára a reálhozam és a tagdíj kiegészítés kifizetésre kerüljön. Mindenesetre elgondolkodtató, hogy vajon miért úgy kellett számolni a reálhozamot, ahogy azt előírták. Ez a számítás ugyanis nagyon régóta megtalálható a törvényben, de arra szolgált, hogy ki lehessen számolni, vajon a hozamgarantált tőke összege eléri-e a megállapított nyugdíj 25%-át. Erre is való, de arra, amire most használták nem. Ezzel ugyanis az állam jogalap nélkül gazdagodott. Hogy miért is??? Hát a következők miatt. A visszalépőknek az egyéni számlájukon levő összegnek a reálhozammal és a tagdíj kiegészítésekkel csökkentett összegét kellett visszautalni. A reálhozamot úgy kellett megállapítani, hogy minden befizetést jelenértéken kellett figyelembe venni.

Véleményem szerint ez azért nem jogos, mert az állam ezen összegeket soha nem fektette volna be a felosztó-kirovó rendszer sajátosságának köszönhetően. Sőt azon összegeket sem fektette volna be, amiket a Tb. alapba utaltak a kieső összegek pótlására. Így csak arra lett volna jogosult az állam, hogy a pénztárak által a működési és likvid tartalékok javára levont összeggel csökkentse az elért hozam összegét. Így jóval több került volna a visszalépő tagok számára kifizetésre. De még a 3 ezer milliárd sem volt elég a kormány számára és ezért 2011 októberében új jogszabályt alkotott, amely alapján még egyszer lehetővé tette a visszalépést, igaz most már a visszalépőknek kellett nyilatkozniuk. A jogszabály rendelkezett arról is, hogy a maradó tagok is nyugdíjjárulékot kötelesek 2012.01.01-től fizetni, tagdíj befizetés pedig csak akkor érkezik az egyéni számlára, ha a tag önként fizet. Mindezt azzal magyarázták, hogy az új Alaptörvény szerint Magyarországon a nyugdíjrendszer 2 pilléres, állami Tb rendszer és önkéntes nyugdíjpénztári rendszer.

Természetesen azzal együtt, hogy most már a pénztári rendszerben maradók is nyugdíjjárulékot fizetnek ismét jogosultak voltak jogszerző időre. Véleményem szerint ez a döntés, jogszabály módosítás olyan jelentős változás az előző évi feltételekhez, hogy ha valaki megtámadná bíróság előtt, no nem mondom, hogy hazai előtt, vélelmezem, nyert ügye lenne és vissza tudna kerülni a pénztári rendszerbe úgy, hogy az átadott vagyonát hozammal együtt kell visszaadni. Ami még érdekes és a korábbiakban általam leírtakat támasztja alá, hogy az, aki az idén lépett vissza az a reálhozamának 75%-nál többet vesztett el. Ennek több mint 2/3-át a magas infláció miatt. Jelenleg a megmaradt magánpénztárak már, mint önkéntesek működnek, de nem ugyanaz a szabályzás vonatkozik rájuk, ráadásul majdnem ugyanannyi nyugdíjat kap aki pénztártag maradt, mint aki visszalépett. Nem valósították és nem is fogják megvalósítani az egyéni számlát és nem lett örökölhető a visszautalt összeg. Nos, ez volt a kis magyar történet.

És ha valaki azt hinné, hogy erre még nem lehet rátenni egy lapáttal, az téved. A nyugdíjak védelmének érdekében nem csak a 3 ezer milliárd összegű magánpénztári megtakarítást verték el, hanem hozzányúltak az évtizedek óta működő nyugdíj szisztémához is. A nyugdíjrendszer átalakításához azon a címen fogtak hozzá, hogy a nyugdíj kasszából csak nyugdíjak kerüljenek kifizetésre, viszont nyugdíjasnak csak azt nevezik, aki a reá érvényes öregségi nyugdíjkorhatárt betöltve kapja a járandóságát. Megszüntették a korkedvezményes, korengedményes nyugdíj intézményét, ráadásul visszamenőlegesen a már megszerzett nyugdíjjogosultságot elvették és az ellátást járadékká alakították. A szolgálati járadék összegét pedig a mindenkori legmagasabb adókulcsnak megfelelő összeggel csökkentették. Ez már önmagában is diszkriminatív lépés volt, hiszen nem minden járadékot csökkentettek, hanem csak a szolgálati járadékot. Mindebből úgy gondolom, hogy ez valamiféle bosszú vagy megfélemlítés lehetett a korkedvezményes nyugdíjasokkal, elsősorban a rendvédelmi dolgozókkal illetve a katonákkal szemben, ugyanis szakmai szempontból semmilyen józan érvvel nem magyarázható. Ilyen járulékos „csapás” az utazási kedvezmény megvonása, a kiegészítő tevékenység elvesztése, az 57 és 62 év közöttiekkel szembeni érthetetlen kivételezés és még sorolhatnám. A mindenféle jogelvvel ellentétes visszaható hatályról nem is beszélve, hiszen ez a rendelkezés akár 10 éve nyugdíjban lévő személyektől vonta meg jogszerűen megszerzett státuszát.

Civil szervezetek, mint pl. a KNOÉ (Korkedvezményes Nyugdíjasok Országos Érdekvédelmi Egyesülete) minden lehetséges fórumon hangoztatja, hogy annak idején, amikor aktív szolgálatot teljesítettek nem fizették ki a túlóráikat, arra hivatkozva, hogy 25 év után elmehetnek nyugdíjba és ezzel kárpótolják őket. A bosszút vagy megfélemlítést valószínűsíti az a tény is, hogy ezek a megvonások, nyugdíj átalakítások csak látszat intézkedések, hiszen az államnak nagyjából mindegy, hogy melyik zsebéből mit fizet. Egy lényeges különbség azonban adódik, hogy a járadék bármikor csökkenthető és megvonható. Ami még érdekesebbé teszi a történetet, hogy a korengedményes nyugdíjasok esetében a foglalkoztató a tényleges nyugdíjkorhatár betöltéséig kifizetette a dolgozó nyugdíját.

A korkedvezményes munkakörök után pedig még 2012-ben is be kellett fizetnie a foglalkoztatónak egy külön járadékot, ami pont ezen nyugdíjak fedezetét volt hivatott biztosítani. Summa, summarum ezen intézkedések, mint a visszaható hatályú nyugdíj megvonás, a magánpénztári tagdíjak államosítása maximum rövidtávon jelentett valamiféle eredményt a költségvetés számára, azonban sokkal nagyobb kárt okozott a hosszabb távú jövőt figyelembe véve, mint amekkora haszna volt esetleg. Egyrészt azért káros, mert mint már korábban leírtam, az állam nem fogja tudni a jövőbeni nyugdíjakat kifizetni, vagy annyira devalválja annak értékét, hogy az a megélhetéshez minimális szinten sem lesz elegendő. Tönkre tette gyerekeink és unokáink jövőjét is, és mindazokét, akik ezek után mennek nyugdíjba. Ezek mellett azonban semmi jel nem mutat arra, hogy legalább kiemelten támogatná ez a kormány a nyugdíjcélú egyéni megtakarításokat, amivel a jövő valamivel biztonságosabb lenne.

Ehelyett inkább azzal sokkolják a közvéleményt, hogy a gyerekek számától függően lesz magasabb, vagy alacsonyabb a nyugdíj összege. Nos, a gyerekek számának sem nem volt, sem nem lesz köze ahhoz, hogy mennyi az adott ember nyugdíja. Az attól kell, hogy függjön, mennyit fizetett be a dolgozó munka évei alatt ilyen címen az államkasszába. Szükség lenne azonban valóban egy egyéni számlás kimutatásra, hasonlóra, mint amilyet a magánpénztárak vezettek, de ezt soha nem fogják megvalósítani, hiszen nagyon bonyolult és ráadásul ugyanazok a problémák jelentkeznének, mint a pénztáraknál, vagyis, hogy a foglalkoztató levonta ugyan a járulékot, de nem fizette azt be. Vajon ilyen esetben mi történne??? Csökkenne a dolgozó majdani nyugdíja, mert nem volt befizetés???

Felelősségre vonnák a foglalkoztatót??? Pedig ugye lehetne, hiszen ez valamikor bűncselekménynek minősült, most meg még a csőd bűntettek miatt sem tesznek minden esetben feljelentést. Vagy ha feljelentést tesznek történik-e érdemi intézkedés??? Mi történne a szolidaritási résszel??? Ezek újabb költői kérdések. Vélelmezem, hogy mindenki egyetért azzal, hogy nem egyszerű ezeknek a problémáknak a megoldása, de talán az lenne a legfontosabb, hogy az aktuális kormányok ne tehessenek azt a nyugdíjrendszerrel, amit csak akarnak. Ne változtathassák kényükre, kedvükre, legyen végre biztos az, amit majd nyugdíjas korunkra kapunk. Legyünk tisztában azzal, mennyi saját megtakarítás kell ehhez és persze legyen annyi jövedelem, amiből lehet spórolni, akár kötelező jelleggel is. Persze lehet, hogy a bizonytalanságban tartás, a megfélemlítés a jelenlegi kormányzat egy vezetési attitűdje! Végezetül még egy problémát említenék. Ma Magyarországon nincsenek halandósági táblázatok, nincs életjáradék tapasztalat. Talán nem ártana ezzel is foglalkozni.

2019-11-28T14:24:42+01:002014. december 29.|2014 Írások, KNOE magazin|

Mit mondana ma József Attila?

Mélyszegénységben élek mindig
s te tovább hazudsz, kormány.
Mint egy, erős vágy, ha az ember csalódik,
nyertél sokkal a hatalom oldalán.
És, harsogva igyekszel az ébredező népet,
ostobának nézve a javadra befolyásolni;
de nem futja, remélem, az idődből,
a többséget manipulálni.

Utoljára egy nagygyűlésre mentem,
épp a kampány eleje volt
s a nép összezavarodott Budapesten,
mert már sok ember agresszíven szólt.
A trolin jegy nélkül utaztam szegényen,
de olyan hangulatom volt, hogy oda kell mennem serényen;
ha pénzem nincs, legalább lehessen véleményem.

Engem becsaptál, hitványoknak adtad
el az országot és magad.
És eközben a hatalmas nagyságod láttattad
s lám, csalárd, hazug volt harsány szavad.
Harcosnak, okosnak és hősnek mutattad magad,
azt mondtad, hogy felvidítasz és javítod a kedvem!
Most diktátorok csizmáját csókolja ajkad –
nagyon félrevezettél engem.

Szavaztalak volna le!… Te hazugságaidat
adtad nekem el – kértem én?
Mért árultad el a hazádat?
Hogy gazdagodj és építsd hatalmas házad?
Lásd, nem örülnék, ha nyernél még egyszer!
Nem tenne boldoggá, mert ordibálnék:
Alkalmatlan vagy! Nem akarok a Fidesszel
semmit, már alkalmasabbra vágynék!

Nagyobb szélhámos vagy, mint bármelyik előző,
ki csal és hiteget!
Suttyomban szétosztottad mindőnk vagyonát
és gazdaggá tetted a tiedet.
Cigány vagy! Amit adtál hízelegve,
mind visszaloptad az utolsó órán!
A népnek kél káromkodni kedve –
még, ha fáj is fejem, szólni fog szám!

Világosodik lassacskán az elmém,
a szabadságharcod oda.
A nép, aki rosszabbul él,
észreveszi, hogy volt döntése milyen ostoba.
Ki itt él, az mind benned csalódott végül,
vagy így, vagy úgy, mert megpróbáltad becsapni.
Te pedig, ha nagyot hazudsz, hát abba, ha kicsit,
ebbe fogsz belebukni.

2019-11-28T14:22:18+01:002014. december 13.|2014 Írások, KNOE magazin|

Az emberi jogok

Az Alaptörvény tartalmazza, hogy a törvény előtt mindenki egyenlő! A történet főszereplője – nevezzük Kiril úrnak – ezt el is hitte! Ő ugyanis egy csalás áldozatává vált, ezért ügyvédei javaslatára, a büntető eljáráson túl, több polgári peres eljárást is kezdeményezett. Az eljárások befejeződtek, és a bíróság jogerős döntése értelmében Kiril úr nyert 40 millió forintot, de a másik polgári peres eljárásban, veszített 3 milliót! A lehető legegyszerűbben gondolkodó ember is ki tudja számolni, hogy Kiril úr 37 millió forintot nyert!

És jött az első meglepetés: a bíróság kijelölt egy végrehajtót Kiril úr javára 40 millió Ft végrehajtására és Kiril úr ellen 3 millió forintot illetően. De ugyanazt a végrehajtót bízta meg mindkét üggyel. Nem számít az érdekütközés, nem számít az összeférhetetlenség. A végrehajtó Kiril úr érdekében semmilyen eredményt nem tudott, vagy nem akart felmutatni, majd folytatta az eljárást Kiril úr tartozásával, rendőrökkel ment a végrehajtó Kiril úr parkolójába, és megkísérelte a végrehajtási joggal terhelt autóját lefoglalni. Na de az autót nem találták meg.

A végrehajtó „zártörés” miatt feljelentést tett, bár az autó ott volt, de egy másik parkolóhelyen. A végrehajtó figyelmen kívül hagyta, hogy egy társasházban célszerű a közös képviselővel egyeztetni. Csak úgy mellesleg kérdezzük: melyik az a jogszabály, mely lehetővé teszi a végrehajtónak, hogy egy társasházba, a tulajdonosok hozzájárulása nélkül, vagy a képviseletükben eljáró közös képviselő engedélye nélkül behatoljon rendőri kísérettel, egy végrehajtási ügyben? Volt határozatuk házkutatásról? Természetesen nem!

A végrehajtó tevékenysége során a 40 millió forintból egy fillért sem szedett be, Kiril úr érthetően kíváncsi volt, és többszöri írásos megkeresésében kérdezte is, hogy a végrehajtás miért volt eredménytelen? Miért kellett 420 ezer forintot befizetnie egy eredménytelen eljárásra? Miért kell a költségeket neki állnia – a javára és rovására – folytatott végrehajtási eljárásban egyaránt? A végrehajtó érthetetlen módon egyetlen egy megkeresésre sem válaszolt, és nem adott semmilyen magyarázatot.

De a megkereséseket követően azonnal, hatalmas lendületet vett a végrehajtási eljárás: de nem ám Kiril úr javára, hanem Kiril úr rovására. A végrehajtó a 3 millió forintos végrehajtás ügyében példátlan aktivitást mutatott, és Kiril úr minden ingó és ingatlan vagyonára rátette a végrehajtási jogot. Ez hozzávetőlegesen 400 millió forint vagyont érintett. Mi ebből a tanulság? Ne merjük a végrehajtót számon kérni, mert bosszút áll.

Kiril úr sem tudta a válaszokat, ezért a Magyar Bírósági Végrehajtó kamarához fordult, de hónapok elteltével sem méltatták válaszra. De a történetnek még itt sincs vége. Ugyanis Kiril úr kifizette a 3.000.000 Ft tartozását, de ez sajnos a végrehajtónak ez nem volt elég, azóta is, változatlanul és töretlenül követeli az általa meghatározott „plusz költségeket” , és így a végrehajtási jog rajta maradt Kiril úr teljes 400 milliós vagyonán. Hol is élünk?

2019-11-28T14:21:10+01:002014. november 4.|2014 Írások, KNOE magazin|

Arrogáns csinovnyik

Az első rendezvényre, mondjuk úgy konferenciára, Európa Parlamenti képviselők, volt államtitkárok és más fontos emberek látogattak el. A legnagyobb megtiszteltetés azonban az volt, hogy Orbán Viktor legnagyobb ellensége, rémálma, Gyurcsány Ferenc, volt miniszterelnök is, megtisztelte részvételével az egyesület tagságát. Nem csoda hát, hogy a rendezvény szervezői minden részletre ügyeltek, igyekeztek a helyszínt a lehető legalkalmasabbá tenni. Levágták a füvet és elszállíttatták ide illegálisan lerakott szeméthalmazt, sittet és téglatörmeléket. Ó, jaj! Baj van! A munkálatok során megdöbbenve észlelték, hogy a terület tele van szennyvíz csatornával, derítőgödörrel.

Mi legyen hát? Autóval behajtani nem lehet, mert a tető beszakadhat, de gyalogosan is óvatosnak kell lenni, mert baleset történhet. Most már mindegy, a rendezvény nem maradhat el, így fokozottan ügyeltek, hogy ne legyen baj. Az egyesület vezetője azonnal tájékoztatta Lászlót a tapasztaltakról, aki nagyon meglepődött, hiszen ő még ezeket a gödröket nem vette észre. Telkére sietett, jól átnézett mindent és le is fényképezte ezeket a rejtélyes üregeket. Megállapította azt is, hogy valamennyi gödör a szomszédos telekről induló csővezeték végpontja, ide ömlik a szennyvíz, mely meglehetősen erős szagot is áraszt.

László gyorsan megnézte a tulajdoni lapot, de semmilyen szolgalmi jog nem szerepelt rajta. Akkor már csak egy dolog van hátra, megnézni, hogy ki a 167 714 m2 területű szomszédos telek tulajdonosa és tisztázni vele a problémát, kulturáltan, úriember módjára. A földhivatali nyilvántartás szerint a szomszédos telek tulajdonosa a Fővárosi Önkormányzat. Írt hát László egy levelet a Fővárosi Vagyonkezelő Központ Zrt.-nek, mellékelte a fényképeket és arra szólította fel őket, hogy tegyenek javaslatot a megoldásra, lehetőség szerint peren kívüli megoldásra törekedve. Megemlítette mindemellett, hogy ennek elmaradása esetén kénytelen peres eljárást kezdeményezni és ezzel párhuzamosan az agyon lyuggatott telkéről készült fényképeket nyilvánosságra hozza.

Egy hét elteltével megérkezett a Fővárosi Vagyonkezelő Központ Zrt. válasza. A vezérigazgató által aláírt levél lekezelő hangvételű és kioktató volt, hiszen azt írta, hogy nem érti, mit akar László, hiszen az ő hibája az egész. Már a telek megvásárlásakor észlelnie kellett volna ezeket a gödröket, hiszen a „csatorna fedlapok szemrevételezéssel láthatók”. Megemlítette továbbá, hátha László annyira tudatlan, hogy nem tudja, „a média nem jogszolgáltató, és az adott ügyre nézve semmiféle jogi relevanciája nincsen.” László elképedt.

Amikor megvásárolta a telket, füves-gazos volt. Álmában nem gondolta volna, hogy bármelyik önkormányzat képes arra, hogy egy szennyvíz szikkasztó területet úgy adjon el, hogy letagadja ezt a vevő előtt! Persze valljuk meg! László benézhetett volna minden fűszál mögé, esetleg fémkeresővel megtalálhatta volna a csatorna fedeleket. A mikrohullámú letapogatás elmulasztásáról ne is ejtsünk szót! Azt pedig végképp nem értjük, hogy a vezérigazgató miért állítja arrogáns kioktatásában, hogy a gödrök már az adás-vételt megelőzően is ott voltak. Talán tudja?

László nem ért egyet a vezérigazgatóval abban sem, hogy a nyilvánosság ereje elhanyagolható.

Ez ma a magyar adminisztrációs gépezet! Aki megfelelően arrogáns tud lenni, nem terheli felelősség, minden a legnagyobb rendben.

Természetesen László nem így gondolja! Ugyanis ő hisz abban, hogy van igazság és aki átvágja a másikat, annak felelnie kell!

2019-11-28T14:19:55+01:002014. április 25.|2014 Írások, KNOE magazin|

Magyarország jobban teljesít?

2014. március 6. Ma van a születésnapom, az 57.-ik. Elgondolkodtam! Sok ez vagy kevés? Mennyi van még hátra? Hol szeretném leélni a hátralévő időt? A válasz egyszerű: itt! Magyar vagyok, ez a hazám, tehát Magyarországon szeretnék élni! Csak hát lehet most itt élni? Olyanok a feltételek? Lehet jókat beszélgetni egy megosztott társadalomban?

Én a leghatározottabban azt gondolom, hogy a másként gondolkodóknak, a világot másképp látóknak is helye van közöttünk!

“Varietas delectat” ahogy a régi rómaiak mondták! A változatosság szükségszerű egy normálisan működő világban! (A változatosság gyönyörködtet) Szerintem ez szükséges egy demokratikus, sokszínű országban!

Én ilyennek képzelem el Magyarországot a jövőben. Sajnálatosan azt kell mondanom, hogy most nem ilyen, mert a jelenlegi kormány erőszakosan akarja a véleményét rákényszeríteni másokra! Gondoljunk csak a miniszterelnök kijelentéseire, hogy csak azzal a szakszervezettel tárgyalok, mely kompromisszum kész, azaz elfogadja feltétel nékül amit mondok! Vagy gondoljunk az Alaptörvényre, az oktatási reformra stb. stb. stb. Ez pártpolitikai célokat valósít meg, akár erőszakkal! Vidéken azt tapasztaltam, – most, nemrég jártam Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében – hogy az emberek félnek, mert, ha a legapróbb jelét adják annak, hogy másképp látják a helyzetet, mint ahogy a hivatalos kormányzati szempontrendszer meghatározza, kirugják, ellehetetlenítik őket, vagy hozzátartozóikat. De ugyanez történik a fővárosban is, az embereket megfélemlítették, megfenyegették! Csak egy alternatíva van, ez a jelenlegi kormányzat! Szóval összeségében, én nem ezt a rendszert szeretném, hanem olyat, ahol bárki következmények nélkül véleményt alkothat, probléma mentesen vitatkozhat másokkal, vagy egy sör mellett fejtheti ki ellenvélényét a tőle eltérően gondolkodóknak, akikkel egyebekben jól érzi magát!

Az pedig kifejezetten rosszul esik, hogy engem és a honfitársaimat, nálunk sokkal képzetlenebb, hitványabb emberek hülyének néznek, és egy olyan agreszív, minden betűjében hazugságokon alapuló propagandával operálnak, mely átlátszó mint az üveg! Szinte üvöltik, hogy amit tesznek az jó és nagyon rendben van minden, a miniszterelnök maga a megváltó! (lsd. Felcsuti írás, Orbán Viktor maga a Jézus, a galaxis szabadságharcosa) Ez az Azerbajdzsáni, Észak-Koreai vagy ki tudja miféle sötét alagutakon keresztül vezető út nem az enyém, nem az általam ismert magyar embereké, hanem egy öncélú, általam szánalmasnak vélt kormány esztelen ámokfutása! Remélem, nagyon remélem, hogy a választók rájönnek, hogy ez az út a pokolba vezet! (“Highway to hell”) Szeretném, ha a szabad véleményalkotásról a különböző pártállásu, másképp gondolkodó emberek boldog együttéléséről, sörözéséről és kellemes vitáiról elképzelt világ nem álom, hanem a közeljövő! Én nem félek! Eddig sem féltem és a jövőben sem fogok! Pedig ütik a fejem!

Persze mindezzel párhuzamosan, szépen suttyomban leszámolt a kormányzat a volt rendvédelmi dolgozókkal, megvonta a nyugdíjukat és olyan törvényt alkotott, hogy “légy szépen kussban, mert, ha nem, még azt a járandóságot is megvonom, amit még kapsz!” Mindezt “társadalombiztosítási átalakításnak” álcázta és közhangulatot valótlan adatokkal, információkkal befolyásolta, hazug döntését igaznak láttatta!” A 2006-os utcai zavargásokban betöltött szerepét, agresszív rendőr és MSZP ellenes, harsogó és fröcsögő sületlenségekkel fedte el!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ez a XXI. század! Szerintem annak, aki nem az országa érdekeit képviseli, hanem a saját nevét a történelemkönyvekbe beírni törekvő, folyamatosan hazudozó, de másokra mutogató személy, annak mennie kell! Megismétlem ez a XXI. század!

Én ezért megyek el szavazni! Nekem ez a kormány nem kell!

2019-11-28T14:16:25+01:002014. március 6.|2014 Írások, KNOE magazin|

Barátok közt a hegyekben

Kor- és kórrajz – Késői ébredés –

A csapat, ha teheti, összejön. Jelesebb napokon, de van úgy, hogy csak az év végén. Ilyenkor két-három napig buli van. A zömében 40-60 életév közötti társaság összetétele változó a barátok elfoglaltságától függően, de mindig akad közöttünk több új arc is. Sok éve megy ez így…

A késő éjszakába nyúlt bográcsozás, nótázás, no meg egy két sportember délelőtti úszásának szemlélése után, wellness-szálló aulájában – belesüppedve a böhömnagy fotelba- szürcsölgettem a gőzölgő feketét. Zoltán, aki törvényszolga az USA-ban és sikeres üzletember a szomszéd fotelben ébredezett, felesége csacsogását hallgatva. Mellettük Miklós, immáron dániai vállalkozó, (bérelt autószerelő műhelye és benzinkútja van) lazított, reggeli whiskyjével, mondván: „kutyaharapást szőrivel” -unokahúga Éva rosszalló tekintetétől kísérve. Éva, egyébként könyvelő egy magyarországi multi cégnél. Magánvállalkozásban más cégeknek is könyvel. Az egyiknél ismerte meg újsütetű férjét Andrást, aki biztonsági őr volt az egyik üzletben. Jelenleg munkanélküli.

Kissé odébb Attila, volt kormányhivatalnok, jelenleg járadékos, Klárival, a csapat lelkével -összejöveteleink szervezőjével, máskor házigazdájával- trécselt. Klári, afféle katalizátor a csapatban, neves személyiség.

-Jó reggelt manipulátorok – huppant le melléjük Marcsi évődve – a mai programról, vagy munkáról beszélgettek?

-Nem dolgozunk -felelte Klári a volt rendőrtisztnek – azt tárgyaltuk, hogy felmelegítsük-e a maradék pörköltet, vagy hagyjuk meg az újévre.

-Hagyjuk az újévre -vetette közbe Miklós – a szilveszteri vacsora biztosan bőséges lesz!

-Én a biztosra nem fogadnék – évődött András -, mert ebben az országban csak az biztos, ami elmúlt.

-Az étlap alapján habzsi-dőzsi van -kontrázott Klári – a tulajdonossal alaposan megbeszéltem mindent.

Mindennapi történet

-András, mi ez a negatív felhang – érdeklődött Miklós, a robosztus férfi felé fordulva. – Te ehhez még túl fiatal vagy!

-Az lehet, de veletek ellentétben, nekem most kezdődne a nagybetűs élet, munkával, lakásra való kuporgatással, családalapítással; ami meglehetősen döcögősen megy.

-Ne rébuszolj, mesélj!

-Biztonsági őrként dolgoztam két és fél hónapig – válaszolta András rezignáltan. – Napi négy órára voltam bejelenve a minimálbér arányos részére. Lehúztam egy telephelyen 12-14 órát, 600 Ft/óra bérért. A minimálbér feletti részt zsebből fizették. Egy hónap sem telt el, az engem alkalmazó cég nevet váltott, a következő hónapban szintén. Talán mondanom sem kell, hogy a munka és a munkahely továbbra is ugyanaz maradt. A munkaszerződéseim a főnöknél voltak, dátumozatlanul. A harmadik hónapban megbetegedtem. A takonykórt közöltem a csoportvezetőmmel, aki az mondta: nyugodtan pihenjek. Négy nap után, még lázasam, dolgozni mentem. Ekkor a csoportvezetőm közölte: az egyik tulajdonos helyettem másik embert vett fel.

-Két hónap múltán elhelyezkedtem, egy nevet váltott behajtó cégnél. Úgy látszik, nekem csak névváltókhoz van szerencsém – folytatja kesernyésen. – Költözés, berendezkedés, adatgyűjtés, több ezer levél és email kiküldése, tucatnyi tárgyalás előkészítése és néhány lebonyolítása, továbbá másfél hónap munka után a cégvezető közölte: nem tart igényt a munkámra, mert nem megy az üzlet. Fizetni, csak részben fizetett, legfeljebb a bérem felét, anyagi gondjaira hivatkozva. Gondolhatnátok, hogy nem volt velem elégedett, de nem erről van szó. Belelátva a cég ügyeibe kiderítettem, hogy két elődömmel hasonlóképpen járt el.

-Feljelentetted vagy agyoncsaptad?!

-Nem mentem volna sokra vele – válaszolta Miklós kérdésére –, mert a tulajdonos, folyamatos hitegetése ellenére, nem jelentett be. Másrészt nem akartam magamnak hatósági kellemetlenséget.

-Nehéz tetten érni a hasonlóan működő cégeket – szólt közbe Éva. – Van olyan üzletfelem, akinek négy cége van. Három közülük kiválóan működik, a negyedik, minden év végére, a levesbe megy. Azt megveszi egy külföldi (valami Kaja Ibrahimos), vagy máképpen jutatják csődbe. Az újév, természetesen ismét négy céggel indul… Az alkalmazottak is részben mások…

Zsarolás és csalás kormányáldással

-Magyarországon, a munka világában össznépi csalás van – szólt közbe Miklós. – Nekem ebből volt elegem, amikor felszámoltam hazai vállalkozásom. A közterhek miatt a vállalkozó ügyeskedésre, csalásra kényszerül, ha talpon akar maradni. A munkavállaló, pedig partner ebben, mert meg kell élnie. Hosszabb távon viszont, mindenki rosszul jár. Az állam, mert kevesebb bevételhez jut, a vállalkozó, mert folyamatos a stressz, (Damoklész kardja lóg a feje felett), a munkavállaló, mert kizsákmányoltságának foka az egekbe szökik. Utóbbira jó példa András esete… Dániában, rendesen adózom és tisztességesen fizetem az alkalmazottam, sőt, adok a véleményére. A nyereségem, pedig elegendő a fejlesztésre és a megélhetéshez. Nálunk ez nem menne!

-Kormánytisztviselőként szinte valamennyi társadalmi réteggel volt kapcsolatom az elmúlt években – kapcsolódott a beszélgetésbe Attila. – A klienseim törvényt sértettek. A büntetettek és családtagjaik sorsának megismeréséből kiderült, hogy a munkavállaló törvénytelenségek és igazságtalanságok tömegével találkozik a munka világában. A munkaadó első dolga, hogy titoktartásra kötelezi a munkavállalót a munkabérét illetően. Az üzleti titok munkavállalónak szóló üzenete egyértelmű: ha fecsegsz, kidoblak, vagy bíróság elé citállak. A munkavállaló, tehát befogja a száját, a munkaadó pedig úgy manipulál, ahogy akar. Egy munkáért több helyről kapott éhbér, több hetes próbaidő fizetés nélkül, kevesebb összeg a borítékban, mint a fizetési jegyzéken és még lehetne sorolni trükköket… Szabadság, betegszabadság, a munka-többlet ellenértéke, vagy juttatás, jogszerű munkavállalói bejelentés ismeretlen fogalom ezekben az esetekben. Találkoztam olyan üggyel, amelyben a munkanélküli segély összegét követelte a feketemunkást alkalmazó vállalkozó – a minimálbért el sem érő – munkabér kifizetéséért. És mindez csak a jéghely csúcsa…

Sajnos a jelenlegi rezsim is asszisztál mindehhez. Dilettáns, vagy jogsértő törvényalkotással és gyakorlattal, az érdekképviseletek ellehetetlenítésével, az anyagi javak sajátos osztogatásával, a polgárok zsebében való kotorászással, a pártkatonák hivatalba helyezését szolgáló elbocsájtásokkal.

Az egyik igazságügyi hivatali, majd kormányhivatali kolléganőm – folytatja – két felnőtt gyermekét egyedül nevelte. Az egyik tanult a másik munkanélküli volt. A srácok után tartásdíjat nem kapott és juttatásra sem volt jogosult. A fegyveres testülettől. 65.000 Ft/hó szolgálati nyugdíjjal szerelt le. A hivatalban úgymond nyugdíjasként, 95.000 forint körüli pénzt kapott. Munkáját megbecsülték, jól dolgozott. Az átszervezést követően lényegesen megnőtt a bére, elérte többiekét, de öröme csak 2012. januárig tartott, mert csoportos létszámleépítés keretében, a többi nyugdíjassal együtt, kirúgták. Maradt a csökkentett szolgálati nyugdíj, illetve szolgálati járandóság és a kormányhivatal által kezébe nyomott papír, amelyen az állt: miként kell állást keresni! Az eljárást felesleges minősítenem! Visszaható törvénykezés tilalma, egyenlő bánásmód elve, mint érték, úgy látszik, nem számít a Janus-arcú politikusoknak!

Nyuggerek és Kádár-huszárok

-Vagyis kidobtak titeket, mint „nyuggert”, vagy, mint „kádár-katonát”- veti oda cinikusan Éva.

-Ha a nyugger profit jelent, akitől lehet és célszerű tanulni, aki mögött komoly szakmai múlt van, akkor elfogadom a címkét – felelte Attila visszafogottam. – A Kádár- Lázár- Antall- Boross- Horn- Orbán- Medgyessy- Gyurcsány- katonát is vállalom, mert nem a személyre, rezsimre, hanem a haza üdvére, védelmére és a törvényessége tettem esküt, sok ezer társamhoz hasonlóan. Nem kevés azoknak a kollégáknak a száma, (ide sorolom magam is), akiket a regnáló uralom képviselői, kimagasló munkáért, elismerésben részesítettek. Akkor meddig tart az emlékezet?! Egyébként, a nagy emberek és kutyaütők között, egyedül a Boross értett a közigazgatáshoz. De ez egy külön történet… Attila nagyot húzott a gyümölcsléből, a többiek vigyorától kísérve, mert látszott rajta, hogy neki is hosszúra nyúlt az átbulizott éjszaka.

-Tudjátok – folytatta – a fegyveresek és tűzoltók kirúgásával, és a hozzá társított demagóg dumával a kormány az első fordulót megnyerte. Ezt nyugodtan tehette, mert az eskünk a fennálló jogrend védelméről szól. Még akkor is, ha az uralmon lévők jogot sértenek. Naivitás azt hinni, hogy az említettek nem ismerik a politikusok kétes ügyeit, hiszen ők őrzik, védik őket és környezetüket, biztosítják találkozóikat, vagy kivizsgálják a velük is kapcsolatos ügyeket. A titoktartási kötelezettség jóllehet kötelez, a kérdés csak az, meddig?!

Testhez simuló hófehér fürdőköntösben, nyakában égszínkék törölközővel ismét közénk telepedett Klári. Hollófekete haja a vállára omlott, részben takarva bársonyos bőrét, szép dekoltázsát. A férfi szemek rászegeződtek, de ő úgy tett, mintha nem venné észre ezt.

-Megjöttél szépség! – mondta vigyorogva András – a legfeljebb harmincnak kinéző hölgynek.

-Gondoltam, szaunázok egy kicsit. Remélem néhányan elkísértek, hogy kiizzasszam belőletek a tegnapról maradt alkoholt, mert estére táncolnotok kell! A lányok többsége már ott van, úsznak vagy szaunáznak. A fiúk is ott lebzselnek, csak ti lógtok ki a sorból.

-Rövidesen gyönyörködni fogunk mi is bennetek – fogalmazott helyettünk is Miklós -, csak még világot váltunk egy kicsit.

Elvetett játékszerszerep

-Mielőtt felszámoltam magyarországi vállalkozásom – folytatja korábbi gondolatmenetet Miklós-– szakszervezeti vezetőként is dolgoztam. Az egyik alkalommal, baráti gesztusként, az ismerős rendőrtiszt kettő aktacsomagot tett elém. Ezek ön ellen szóló feljelentések -közölte. Valótlanok, de csak idő kérdése, hogy ellenfelei mikorra kreálnak ön ellen egy meghurcolásra alkalmas anyagot. -Elgondolkoztam a vizsgálótiszt szavain –- folytatta a vállalkozó-, mert ekkorra már több, hasonló rágalmak miatt megnyert, bírósági tárgyalás volt mögöttem. Rá kellett jönnöm, hogy szélmalomharcot folytatok a hatalom ellen. Alapos megfontolás után úgy döntöttem, abbahagyom az érdekvédelmet.

-És Dániáig futottál – évődött Zoltán, arcán kaján vigyorral.

-Ez övön aluli volt -vágott vissza Miklós-, pont te minősítsz, aki átszeled az óceánt, ráadásul a hatalom bugyrában voltál!

-Ne vegyél komolyan – mondta békülékenyen Zoltán-, csak egy labda volt, amit a poénért lecsaptam. Egyébként igazad van, a poén esetemben is ül.

-Fiúk – oldotta a feszültséget Marcsi, kezében gyümölcslés kancsóval- kinek tölthetek? Tudjátok, az igazán nagy ember szerint a „lé” határozza meg a tudatot… Bár, a tudatbefolyásoláshoz mostanság többen „értenek”, mint az érdemi munkához. Egyébként -vált témát-, Kláriék felmelegítették a pörköltet, a többiek már ettek.

-Marcsi, te már túl vagy több főhivatalon – szólította meg Attila- a lé, vagy az elvárható morál jellemzi a hatalmon lévőket?

-Börtönbe akarsz juttatni, vagy csak tudálékoskodsz -válaszolta gunyorosan-, te tudod a legjobban, hogy a titoktartás kötelez! De, komolyra fordítva a szót: indoklás nélkül kirúgott emberek, majd visszamenőleges hatályú törvénykezéssel jogfosztottá vált tömegek, elharácsolt köz- és magánpénzek, trafikolással szerzett hűbéres vagyon, szétvert szakmai és egyéb érdekképviseletek, államhatalmi eszközökkel fenyegetett vállalkozók és ellenzékiek, az uram-bátyámozás térnyerése és még sorolhatnám tovább, minősítik a jelenünket. Az országban sok polgármester, magas beosztású hivatalnok és nem kevés kormánypárti politikus becsülettel teljesít a közösség javát szem előtt tartva, de legfelül gyakran sajátos a helyzet. A saját példámnál maradva: –- ekkor elgondolkozott, szája szegletéből eltűnt a nála megszokott halovány mosoly-– választhattam, beállok a sorba, mert van az a pénz, amiért az elvárásnak megfelelek, vagy veszem a kalapom…,jobban mondva a sálamat.

A többiek kérdő tekintetét látva belekezd történetébe.

-Több mint egy éve az egyik „nagy ember” magához rendelt és felajánlott egy magas beosztást. Még magamhoz sem tértem az ámulatból, amikor fiókjából előhúzott egy ügylistát, amelyekkel úgymond foglalkoznom kell. -És a folyamatban lévő ügyek? –- kérdeztem tőle. -Azokat tedd talonba –- utasított -, ezek élveznek elsőbbséget!

-A közszereplők neveit látva megdöbbentem és gondolkozási időt kértem. Nem volt gyomrom a kreált ügyekhez. Otthon azon tűnődtem, hogy az „első időszakos”nagyfőnök vagy buta, vagy engem néz annak. Amit kínált, magas beosztás, sok pénzért…-amíg megy a szekér, vagy bűnbak szerep, ha nem jól alakulnak a dolgok. Mindkettőre van példa bőven. A lehetőséget köszöntem, de nem fogadtam el. Két hét múltán vehettem a sálam…

-Itt mindenki csomagolt, vette a kalapját, vagy éppen a sálját -vág közbe gúnyosan András- és még ti mondjátok, hogy negatív vagyok. Mögöttetek már van múlt, tudás és tapasztalat… Szeretnék már hallani valami pozitív végkifejletet!

A kis csoportra csönd telepedett, gondolatok cikáznak a fejekben, közben átszűrődött hozzánk a társaság bohémabb részének vidám zsibongása.

-Minden múlandó –töri meg a szótlanságot Attila–, még akkor is, ha sok szemfényvesztő, ezt nem veszi figyelembe. Ahogy mondani szokták: ma nekem, holnap neked… Az együtt, mi közösen fogalomkör, a Parlament egészére jelenleg értelmezhetetlen, mert az esetleges háttéralkuk, letisztult társadalmi morál híján, nem biztos, hogy üdvözítőek. Napjainkban, a közösség ügyeinek titkosítását éljük, lásd trafikolás, földmutyi, amelyek egyrészt törvénytelenek, másrészt, nagy valószínűséggel korrupciót takarnak.

Amerikai magyar

-Zoltán, te elég nagy kacskaringóval keveredtél ki az USA-ba – kapcsolódik be a beszélgetésbe ismételten Éva. – Bejártad a fél világot. Leszűrtél mindebből valamit?

– Minden ország más – mondta – eltérő a kultúra, a szokás- és kapcsolatrendszerrel. A jogrend változatai felettébb érdekesek, ami sokaknak buktató lehet. Tucatnyi magyarnak segítettem hivatalos ügyeik intézésében és beilleszkedésükben az Egyesült Államokban. Megdöbbentő, hogy milyen tájékozatlanok a kinti viszonyokat illetően. Pedig nem kevés a hatósági buktató. – Többségük azt hitte –- folytatta némi töprengés után-, hogy ott minden könnyen megy. Hát nem. Sokan meglepődtek azon, hogy az amerikaiak, évente 52 nappal többet dolgoznak, mint a magyarok. Ott ugyanis a szombat munkanap. GYES, GYED nincs, a szülési szabadság 6 hét. Ezt követően a nő ismét munkába áll. A munkaidő legtöbbször a munka elvégzéséig tart. Jóllehet a bér is ennek megfelelő. Nem utolsó sorban az is tény, hogy az amerikaiak nagyon szorgalmasak. Az egészségügyi biztosítást, óvodai ellátást, oktatást stb. így tudják csak megfizetni. Úgy tűnik, Obamáék közeljövőben több területen szigorítanak…

Magyarországon a melós álmosan kezd hétfőn, pénteken alig várja a munkaidő végét, hogy letegye a lantot, ez kint nem menne.., ott keményen meg kell dolgozni a pénzért.

Magyar és japán morál

– Ez előítélet – vág közbe Miklós- túl régiek az ismereteid a magyarországi viszonyokról. Ráadásul azok is csak részben igazak. Immáron, több mint húsz éve, minden melós kihajtja a lelkét, hogy megélhessen és eltartsa a családját. Már ha van hol dolgoznia! Nagyszüleim a szántóföldeken, szüleim ugyanott, majd fő- és mellékállásban robotoltak, egy életen át, hogy megteremtsék, ami az élethez szükséges…, hogy engem fölneveljenek. Következésképpen én óvatosan bánnék a magyar ember minősítésével; a magyarságra ragasztott címkékkel, hogy mi ilyenek, meg olyanok vagyunk. Dániában, a nyelven kívül, én csak egy közös dolgot, jellemzőt, tapasztaltam a külhoni magyaroknál… ez a honvágy!

-A második világháború után –folytatja Miklós, részben témát váltva– Japánban, amerikai nyomásra és nyugat-német mintára intézményesítették a Roshi Kyogisei-t. Ez a vállalkozás központú rendszer, törvényességet, igazságosságot, nem utolsó sorban részvételi és érdekegyeztetési kötelezettséget feltételez és ír elő a munka világában. Az 1970-es években, amikor Európa szenvedett az olajválságtól – amely az MSZMP vezérei szerint hozzánk is „begyűrűzött,- Japán, 1970-től 1974-ig évente, átlagosan 17% körüli reálbér növekedést produkált. (1974-ben 32% szerző) Vagyis, 5 év alatt, megduplázódtak a munkabérek. Eközben szárnyalt a gazdaság. A japánok többsége mindezt a Roshi Kyiogisei-nek tudta be.

MSZMP-s pártvezérek e módszert, (participációs rendszert), elvetették, mert túl kapitalistának ítélték. Eközben eladósodtunk…A rendszerváltást követő szabadrablásos időszakban, a hatalmon lévőknek sem volt kívánatos, mert túl sok jogosítványt adott a munkavállalóknak és a szakszervezeteknek. És tovább adósodtunk…

Ma bérrabszolgák tömegei, vegetáló vállalkozások, szétvert érdekképviseletek, törvénytelenségek jellemzik hazánkat. Másképp mondva, mindannak az ellenkezőjét tapasztaljuk, ami a Japánt sikeressé tette.

A társaság előtt elfogytak a kávék, kiürültek a kancsók és még néhány boros üveg.

-Menjünk izzadni, majd áztassuk ki az óévet -javasolta András, Miklós felé fordulva- és gyönyörködjünk a lányainkban…

-Van itt néhány jóvágású férfi is – suttogta Éva, Klári felé.

-Itt vagyunk mi – replikázott Zoltán- az elcsípett megjegyzésre.

-Azt majd az esti bulin, a parketten meglátjuk – hangsúlyozta Klári nevetve, és arcára ismét kiült mosolya.

Másnap

A déli harangszó múltán gyülekezni kezdett a társaság. A hölgyeken a megszokottnál haloványabb volt a smink, a férfiak között több volt a borostás. A szálló aulája lassacskán megtelt. A szomszédos étterem nyitott ajtóin kiáramló korhelyleves sajátos szaga tejesen elnyomta az éjszakáról maradt parfümillatárt. Jóllehet, egy-egy arcra ragadt csillámpor, ruhán megbújt konfetti, no meg tegnapihoz képest kicsit mélyebb ráncok, árulkodtak az éjszakai mulatságról. Többen már összepakoltak, autóik az épület előtt parkoltak, útra készen. Zoltánék búcsúzkodtak, indultak a repülőtérre. A többiek is szedelőzködtek. Ők már megebédeltek.

-Kóstoljuk meg mi is a rántott levest – invitálta Éva a ráérőket-, jobb teli gyomorral útnak indulni!

András azonnal mozdult, karjával felénk intve.

-Nézzétek az éjszakai gumimacit – gúnyolódott Miklós – úgy látszik megéhezett!

-Nem csoda, mert átropta az éjszakát – mondta elismerően Klári– és nem csak az asszonyát, hanem a többi lányt is alaposan kifárasztotta…

-Tud az apjuk – suttogta Éva párja fülébe, közben átkarolta annak derekát…

A lassan kiürülő étteremben, kanalazás közben, ismét szóba kerültek a tervek.

-Jelenleg az asszony keres nekem munkahelyet -válaszolta András a felvetett kérdésre-, neki elég nagy az ismeretségi köre. – A barátok közül is többen, felajánlották segítségüket. Remélem, most több szerencsém lesz!

-Miklós, te kinn hosszabb távra tervezel? – folytatta a kérdéseit Klári.

-Most riporterkedsz, vagy kijöttök hozzánk?

-Tavasszal útba ejthetjük Dániát, mert lesz egy skandináv túránk.

-Szívesen látunk benneteket, csak értesítsetek időben, mert a választásokra hazajövünk. A családdal ezt beszéltük meg.

-Véglegesen?!

-A feleségemmel, ezt a lehetőséget is számba vettük, mert a lányunk férjével itthon él. A baba is útban van. Ha lesz kormányváltás -folytatta Miklós- és az új garnitúra érdemi dolgokat tesz, akkor az asszonnyal hazaköltözünk és beindítok egy kisebb vállalkozást. A fiamnak dán barátnője van. Ők, kinti életet terveznek. Ha itthon jól alakulnak a dolgok, akkor átadom neki a dániai vállalkozást.

-Klárival van néhány, jónak tűnő, üzleti ötletünk – szólt közbe Éva -, ami neked is szimpatikus lehet. Nyárra eldől, hogy miként alakulnak a magyarországi dolgok, és addigra te is okosabb leszel..!

-Július közepére, az egyik barátunk tóparti telkére, több napos sátoros bulit tervezünk, – veszi vissza a szót Klári. -Kirándulás, horgászás, (amit fogtok, azt tesszük a bográcsokba) fürdés és a megszokott bulizás a program. Ketten betöltik az 50-et. Nekik meglepetés parti lesz. A többit, majd emailben…

Néhány órával később, két autó indult két irányba: az egyik az óceán partja felé, a másik Pestre. Klári a volán mögül felém sandított, majd megjegyezte: örülök, hogy a barátaink ilyen jó fejek!

2019-11-28T14:14:10+01:002012. február 12.|2014 Írások, KNOE magazin|