Fontos információk

Tervezet a Hszt. módosítására

TISZTELT TAGJAINK!

2016. év végén, már tájékoztatást adtunk a tervezett jogszabályi módosításról, arról hogy a Kormányzat milyen törvény tervezeteket készített a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek és a katonák vonatkozásában.

Azóta több információval rendelkezünk, melyet megosztunk tagságunkkal is. E jogszabály módosítások vonatkoznak a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjaira és a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáira, a szolgálati nyugdíj vonatkozásában.

A korábbi vonatkozó jogszabályok szerint, a hivatásos állomány nyugdíjkorhatára, figyelembe véve az 5 év korkedvezményt 57 év volt. Volt lehetőség 25 éves szolgálati viszony után is nyugdíjba vonulni! A jelenlegi jogszabályok szerint a nyugdíj korhatár vonatkozásában nincs kedvezmény, ugyanis a civil szférával megegyező módon alakult a nyugdíjkorhatár

A kormányzat elképzelése szerint, a hivatásos állomány vonatkozásában, a nyugdíjba vonulás lehetősége az 1952. január 1-je előtt születettek esetében 57. életév maradt, az 1951. december 31-ét követő időpontban születettek esetében változik:

 

Jogszabály módosítást követően

Születési időpont Nyugdíjba vonulás lehetősége
1952-ben születettek vonatkozásában 57. életév betöltését követő 183. nap
1953-ban születettek vonatkozásában a betöltött 58. életév
1954-ben születettek vonatkozásában 58. életév betöltését követő 183. nap
1955-ben születettek vonatkozásában a betöltött 59. életév
1956-ban született 59. életév betöltését követő 183. nap
1957-ben vagy azt követően születettek vonatkozásában a betöltött 60. életév

Erről néhány gondolatot szeretnénk megfogalmazni!

 • A jelen kormányzat politikai indittatásból, a saját tevékenységének támogatására, a saját kívánalmaik teljesítésére létrehozott egy új rendvédelmi és katona környezetet.
 • Az új rendvédelmi és katonai környezet zavartalan működése érdekében leszámolt a korábbi hasonló egységek tagjaival. Velünk! Tette ezt ügyes jogszabályi trükközéssel, az emberek félrevezetésével, visszaható hatályú jogalkotással!
 • E diktatúrákra és egyéb kevéssé demokratikus országokra jellemző aktusait, a nemzetközi fórumok előtt letagadta, hazugságokkal leplezte el! (ez csak társadalombiztosítási átalakítás volt, mely még az EU-ban is "csak" tagállami kompetencia)
 • 2006. évi események miatt, melyben a jelenlegi kormánypártok szándéka és magatartása erősen vitatható, koncepciós eljárásokat is folytattak. Egyesületünk egyik tagja 1 év 8 hónapot kapott, olyan 2006. évi tevékenységéért, hogy a per tárgyát képező helyszínen ott sem volt. Hangsúlyozzuk, bizonyíthatóan ott sem volt! Miután erre vonatkozóan konkrét adatok merültek fel, a jogorvoslat vonatkozásában a jelenlegi kormánypárti kivánságokat maradéktalanul végrehajtó Polt Péter által vezetett ügyészség nem óhajtotta figyelembe venni, sőt a hamisan tanúzó személy vallomásáról készült hangfelvételt is ignorálta. Jelenleg Strasbourgban van az ügy!
 • A kormányzathoz közálló új, fentiekben említett "csapatnak" biztosítani kell a kedvezményeket. (lsd. fenti módosítás) Persze úgy, hogy ezek nem vonatkoznak ránk, a már "félretett" jogfosztott rétegre!
 • És egy utolsó felvetés: Ezt miért nem észleli a magyar ellenzék? Miért nem fogadja el, amit mondunk, amit jelzünk, amit bizonyítunk, amit alátámasztunk? Miért?

2010. évtől kezdve a kormány folyamatosan emelte a nyugdíj korhatárt mind a nőkre, mind a férfiakra vonatkozóan.

A Hszt. hatályán kívül álló személyek vonatkozásában az alábbiak szerint lehet nyugdíjasnak lenni!

 

A nyugdíj korhatár elérése

Születési időpont Nyugdíjba vonulás lehetősége
1952-ben születettek vonatkozásában 62. életév betöltését követő 183. nap
1953-ban születettek vonatkozásában a betöltött 63. életév
1954-ben születettek vonatkozásában 63. életév betöltését követő 183. nap
1955-ben születettek vonatkozásában a betöltött 64. életév
1956-ban született 64. életév betöltését követő 183. nap
1957-ben vagy azt követően születettek vonatkozásában a betöltött 65. életév

Harcolunk tovább, nem adjuk fel! Reméljük a jogállam győz, és aki ez ellen vétett, megkapja a jogszerű büntetését!

2018-04-18T08:22:44+02:002018. április 18.|Jogorvoslati hírek|

2017. májusi történések

Szabó Tímea a PM azaz a Párbeszéd Magyarországért párt társelnöke országgyűlési képviselő, 2017.05.18.-i keltezéssel egy módosító javaslatotot nyújtott be Kövér Lászlónak az országgyűlés elnökének.

Ezen 10 oldalas javaslat, mely Magyarország 2018. évi központi költségvetésének módosításáról szól, tartalmazza többek között azt, hogy

(az eredeti javaslatot szó szerint idézzük)

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
21 Központi kezelésű előirányzatok
1 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap
2 Korhatár alatti ellátások
1 Szolgálati járandóság [74 700,0] 36 700,0 /-38 000,0 m. kiadás/

Szabó Tímea ezen javaslata több módon értelmezhető. A KNOÉ elnöke konzultált az egyesületünk céljait, törekvéseit támogató Kónya Péter országgyülési képviselővel, aki megkísérelte elérni telefonon Szabó Tímeát, de ez sajnos nem vezetett eredményre. Ennek természetesen oka lehet, hogy ez a kapcsolatfelvételi kísérlet hétvégén történt, úgyhogy hétköznap, illetve a parlamentben Kónya Péter tovább próbálkozik.

Kónya Péterrel folytatott hosszas konzultáció eredményeként első körben Péter véleménye az elfogadható, mert nem kizárt, hogy Szabó Tímea az alapjövedelem vonatkozásában javasolt átcsoportosítást. E szerint az alapjövedelem járna a szolgálati járandóságosoknak is, így már csak a különbözetet kellene a költségvetés adott fejezetéből finanszírozni. Ez nem jelentené a csökkentést! Természetesen a részleteket tisztázzuk és tájékoztatást adunk.

Szabó Timea a sok megkeresésre végül is e-mail formájában reagált. Leírta, hogy a valóság az, hogy az alapjövedelem bevezetésével minden 50 ezer forint alatti ellátási forma kivezetésre kerül, de ez nem jelenti azt, hogy bárki is rosszabbul járna. Jelen esetben csak a jogcím változna, így azok, akik jelenleg 50 ezer forint alatti szolgálati járandóságban részesülnek, a PM alapjövedelem javaslata alapján 50.000 forint alapjövedelemre lennének jogosultak (függetlenül attól, hogy a korábbi járandóság esetleg 35 vagy 45 ezer forint volt). Azok akik 50 ezer forint feletti szolgálati járandóságban részesülnek, a jövőben is megkapnák azt oly módon, hogy egyrészt kapnának 50 ezer forint alapjövedelmet, másrészt az 50 ezer forint feletti részt továbbra is megkapnák szolgálati járadék formájában. Például, ha 150 ezer forintos a jelenlegi szolgálati járandósága az alapjövedelem bevezetése után úgy alakulna át, hogy

 • alapjövedelem 50.000 + 100.000 forint járandóság

Tehát a javaslat csak jogcímek közötti átcsoportosítást jelentene, nem pedig azt, hogy bárki is kevesebbet kapna, rosszabbul járna.

Közgazda szakértőnk véleménye szerint, a PM meglehetősen tájékozatlan. Mi korkedvezményesen bár, de végleges nyugdíjasok voltunk. Ezt vette el a kormány. Azt hazudták mind Brüsszelben, mind Strasbourgban, hogy ez maradt nyugdíj csak átnevezték, mert ez a társadalombiztosítás átalakításának a része volt! Miért véli a PM úgy, hogy ez egy szociális juttatás? Miért nem tájékozódnak? A nyugdíjunkért megdolgoztunk! A PM-nek nem azért kellene harcolnia, hogy ez a rendkívűlien negatív visszható hatályú kormányzati döntés eredeti állapotába legyen visszahelyezve? Nem értjük!!!!

Borsos Gábor a PM módosító javaslatával összefüggésben az alábbi levelet írta Kónya Péternek:

Kedves Péter!

“A Párbeszéd nevében írok a szolgálati járadékkal is kapcsolatos alapjövedelem bevezetését célzó költségvetési módosítóval kapcsolatos félreértések tisztázása végett. Azért is én, hogy szakmailag tisztázható legyen a félreértés.

Mindenekelőtt, ez az Országgyűlés előtt lévő kb. 1100 db költségvetési módosító egyike, aminek egyébként is 80-90%-a ellenzéki, amelyeket érdemi megvitatás nélkül le szoktak sajnos szavazni. Viszont ez egy szimbolikus politikai tett, amiben más ellenzéki pártokhoz hasonlóan, kifejezhető milyen alternatívát kínál az országnak a kormányéhoz képest. Az alapjövedelmes költségvetési módosító rengeteg törvénymódosítást is feltételez, többször elmondták, csak a bevezetés legalább egyéves előkészítő időszakra lenne szükség, amit megelőzne rengeteg egyeztetés, előkészület. Ez egy költségvetési módosítóban technikailag nem tud megjelenni. Karácsony Gergely is elmondta, először a korlátozottabb zuglói minimumjövedelem kerülne bevezetésre, utána annak tapasztalatait feldolgozva az alapjövedelem. Érdemi egyeztetésre azt követően kerülhetne sor, ha az Országgyűlési többségnek szándékában állna bevezetni. A tanulmány egyik kiemelt feltétele, aki vmilyen pénzbeni ellátásban részesült, az nem járhat rosszabbul az alapjövedelem bevezetése után sem. A Párbeszéd a 2018-as költségvetéshez benyújtott, alapjövedelem bevezetésére szolgáló költségvetési módosító, aminek lényege az, hogy ahogy a szolgálati járadék esetében, úgy minden más folyósítandó pénzbeni ellátáshoz hasonlóan a pénzbeni ellátás folyósításának technikája alakulna át, de a jogosultak ugyanúgy megkapnák a járandóságukat, ahogy eddig. Változás annyiban lenne, hogy egyesek akár az eddigiekhez képest is kedvezőbb helyzetbe kerülnének, mert havi 50ezer forintig alapjövedelmet, azon felül pedig kiegészítésként megkapnák a különbözetet, azaz a korábbinak megfelelő teljes juttatásukat, amiben továbbra is érvényesülne a járadék emelésére, meghatározására vonatkozó szabályozás ahogy eddig is.”

Sajnálatosan ennél borzalmasabb is történt

Szanyi Tibor a Magyar Szocialista Párt által delegált Európai Parlament képviselő, 2017. május 19.-én, az ATV Egyenes Beszéd című műsorában többek között arról is beszélt, hogy 7.000 egykori szolgálati nyugdíjas, aki egyénileg perelt Strasbourgban, azok nyertek. Hogy ezt a borzalmas hazugságot honnan vette Szanyi Tibor, nem tudjuk. Csak reményünket tudjuk kifejezni, hogy ez a nyilatkozata nem szándékos zavarkeltést akart okozni, vagy a magyar emberek félrevezetésére törekedett, csak ismeretek hiányában beszélt össze-vissza! A mi véleményünk az, hogy Magyarországot képviselő EP tag nem állíthat valótlanságot, nem hazudhat!

Az interjú itt tekinthető meg

Kónya Péter véleménye szó szerint a következő ezzel kapcsolatban, melyet közösségi oldalon is közzétett: Szanyi kapitánynak valószínűleg elgurult a gyógyszere. Nincs tudomásom arról, hogy bárki nyert volna. Úgy tűnik Szanyinak megártott a brüsszeli levegő, vagy már őt is megfertőzte a habonyi hazug médiagépezet.

Mi Szanyi Tibor Facebook oldalára írtunk, és megkérdeztük, hogy honnan vette ezt a valótlanságot, de eddig még nem kaptunk választ! Várjuk!

További tervezett lépéseink:

Levélben tájékoztatjuk a hazug és valótlan, közhanhulatot befolyásoló nyilatkozatról:

 • Az ATV műsorvezetőjét Rónai Egont – megtörtént
 • Az MSZP elnökét Molnár Gyulát – megtörtént
 • Az Európai Parlament elnökét Antonio Tajani-t – megtörtént
 • az MSZP-DK európai parlamenti delegációjának vezetőjét Újhelyi Istvánt – megtörtént
 • Az Európai Szocialisták és Demokraták képviselőcsoportjának elnökét Gianni Pittella-t – megtörtént
 • Kiadunk egy MTI közleményt – megtörtént

Több tagunk, és egyesületünkön kívüli személy írt Szanyi Tibornak, a hivatalosan megadott e-mail címén. A kérdések leegyszerűsített lényege, hogy az ATV-ben miről is beszélt? T.L. tagunknak, Szanyi Tibor azt válaszolta, hogy “Tisztelt T.L. Ön önmagáról állított ki szegénységi bizonyítványt!” Állítása szerint Ö ilyesmiről nem beszélt!

Sajnálatosan azt kell megállapítanunk, hogy Szanyi Tiobrnak fogalma sincs arról, hogy mit beszél! Ez szomorú!

2018-04-18T08:20:56+02:002018. április 18.|Fontos információk|

Kérdések, észrevételek, válaszok

A KNOÉ CÉLJA, VÉLEMÉNYE, MEGLÁTÁSAI ÉS TERVEI

Mindenekelőtt egy bevezetés formájában szeretnénk arról tájékoztatást adni, hogy az egyesület vezetése mit gondol a politikáról, hogyan látja a jelenlegi magyar helyzetet, bár erről már sokszor, honlapunkon is és rendezvényeinken is adtunk részletes tájékoztatást!

Nézzük ezeket újra slágvortokban (az eredeti német írásmódhoz ragaszkodó tagjainknak schlagwort), hogy miről is beszélünk:

  • A KNOÉ Egyesület nem politikai szervezet, hanem egy bíróság által bejegyzett érdekvédelmi egyesület
  • Sem korábban, sem a jelenben nem kötődtünk és nem kötődünk párthoz, és ezt a jövőben sem tervezzük
  • A KNOÉ vezetőségének célja, mellyel a tagság többsége is egyetért az, hogy egy olyan, szabad, demokratikus országban éljük le a hátralévő életünket, ahol mindenki megfogalmazhatja a véleményét következmények nélkül, valós tájékoztatást kapjunk a magyar és a nemzetközi helyzetről, ergo legyen szabad a média is!
  • Az igazságszolgáltatás legyen független, ne a kormányzat határozza meg, hogy ki ellen járjon el a nyomozó- vagy más hatóság, egyéb igazságszolgaltatási szerv, és ki ellen ne! Sajnálatosan napjainkban ezt is tapasztaljuk, hogy vannak a jog felett álló személyek is, sőt vannak, akik ellen kirakatpert folytatnak, melyet politikai célból indítanak, vagy valamiről szeretnék elterelni az emberek figyelmét! Magyarul jogállamban szeretnénk élni!
  • Legyen jó kapcsolatunk a szomszédos országokkal, ne hülyézzünk le senkit, és főként ne állítsuk azt, hogy Magyország a legjobb, meg mindenben jobban teljesítünk! Mi úgy véljük, hogy hatalmas eredmény lenne, ha a magyar gazdaság úgy működne, mint mondjuk a német vagy az osztrák. Természetesen ebben benne van az is, hogy egy átlag magyar keressen annyit, amennyit egy német vagy egy osztrák polgár. És még egy fontos megjegyzés, hogy ne legyenek Magyarországon olyan oligarchák, akik kizárólag a politikai kapcsolataik révén, a piacgazdaság rovására, ráadásul a közpénzek vagy az Uniós támogatások jogtalan felhasználásával egy év alatt keresnek 100 milliárd forintot! Mert sajnos jelenleg van ilyen!
Átlagkereset Németországban és Ausztriában havonta
Németország 2.950 Euro 885.000 Ft
Ausztria 2.320 Euro 696.000 Ft
 • Ez egyesületünk tagságának csípi a szemét a jelenlegi helyzet, mellyel a vezetőség maximálisan egyetért. Sajnos nem tudunk alternatívát, még nem látjuk, hogy van-e hatékony magyar ellenzék, van-e összefogás!

Már korábban erről is beszéltünk, hogy a 10.000 főt meghaladó tagságunk jelenleg lecsökkent. Közben volt sok új belépő is, így a létszámunk 6.112 fő lett. Sajnálatosan alakulásunk óta 27 tagunk meghalt. Ezúton is részvétünk. A kilépett tagjaink ezeket az okokat sorolták fel: (A teljesség igénye nélkül, csak röviden ismertetjük)

 • Felvetés: Önök nem ezt ígérték! Azt ígérték, hogy elintézik, hogy visszakapjam a nyugdíjam, de erre nem voltak képesek!
 • KNOÉ: Mi soha senkinek nem ígértük, hogy elintézzük, hogy visszakapja a nyugdíját. Ez szakmaiatlan ostobaság lett volna! Mi azt ígértük, hogy eljárunk az ügyben és minden tőlünk telhetőt megteszünk, és a magyar valamint a nemzetközi jog szabályai szerint járunk el a siker érdekében. Mi ezt is tettük, és a jövőben is ezt tesszük! Nem véletlenül vagyunk már csak mi talpon! A sikert persze még így sem tudjuk garantálni, csak harcolunk, harcolunk és reménykedünk!
 • Felvetés: Hogyan lehet, hogy rokkantnyugdíjas, akinek megvonták a rokkantnyugdíját megnyerte a peres eljárást, megítéltek neki kártérítést, mi meg nem nyertünk. Nekünk is megvonták a nyugdíjunkat.
 • KNOÉ: Az a rokkantnyugdíjas, aki pert nyert, megvonták a nyugdíját teljesen! Egy fillér ellátás nélkül maradt. Mi nem maradtunk ellátás nélkül. Ez nem ugyanaz!
 • Felvetés: Önök egy pertársaság, miért tartanak egyáltalán rendezvényeket?
 • KNOÉ: a KNOÉ soha nem volt pertársaság, hanem egy érdekvédelmi egyesület. Az, ha valaki nem tudja hova lépett be, nagyon szomorú! A tagság nem kötelező! Mi tagjaink érdekeit képviseljük több ügyben, egymással kommunikálunk, hiszen sorstársak vagyunk, ezért tartunk rendezvényeket!
 • Felvetés: Miért hívnak meg levitézlett politikusokat?
 • KNOÉ: Mi nem tudjuk értelmezni azt, hogy mit jelent, hogy “levitézlett politikus”. Azt sem tudjuk értelmezni, hogy ezt ki és milyen alapon állapítja meg? Mi úgy véljük, hogy amely ma hivatalosan működő, országgyűlési párt, a képviselői véleményét fontos ismerni és az is lényeges, hogy a Fidesz-KDNP jelenlegi kormány távozását követően milyen döntéseket hoznak, pl. az általunk képviselt ügyekben!
 • Felvetés: Ez már sokadszor, megalakulásunk óta megszámlálhatatlanul felvetett kérdés, hogy miért nem ingyenes a tagság?
 • KNOÉ: Erre egy kicsit határozottabban válaszolunk! Hát azért nem ingyenes a tagság, mert a boltban sem lehet ingyen bevásárolni! Egyesületünk működtetése pénzbe kerül. Fizetnünk kell a számítógépes honlapunk fenntartása után havonta, de egy darab papír a nyomtatópatron, posta költség, de sorolhatnánk még azt a sok-sok kiadást, mely terheli az egyesületünket! Tahát a felmerült költségeket ki kell fizetni! Egy egyesületi tagnak nem csak jogai vannak, hanem kötelezettségei is. Hogyan, de hogyan várhatja el bárki, hogy rá vonatkozó költségeket mások fizessék ki? A KNOÉ nem jótékonysági intézmény, mindenért, de mindenért fizetnünk kell, támogatást senkitől nem kapunk, működnünk pedig kell!
 • Felvetés: Eladósodott, anyagilag komoly bajban lévő tagok részére biztosítható kedvezmény?
 • KNOÉ: Amennyiben egyértelmű, hogy a probléma olyan súlyos, hogy havi 167 Ft kifizetése problémát jelent, akkor igen, ilyen esetekben vállalja a tagság többsége, hogy segítséget, támogatást ad a tagdíj vonatkozásában!
 • Felvetés: Nem értem mit akarnak! Amennyiben nyernek, az mindenkire vonatkozik, akkor miért nem mindegy, hogy tag vagyok vagy nem, miért nem mindegy, hogy fizetek vagy nem?
 • KNOÉ: Ez nem így van! Az Emberi Jogok Európai Bírósága döntése, kizárólag a beadványban szereplők névére szól! Persze van sok tájékozatlan kollégánk, aki úgy véli, hogy a jog ismerete hiányában is jól lát dolgokat, de a tények, azok tények!
 • Felvetés: Én az Önök ügyfele vagyok, ezért úgy gondolom, hogy nagy tisztelettel, az ügyfeleket megillető kötelező “alázattal” kell vonatkozásomban megnyílvánulniuk!
 • KNOÉ: Nem gondoljuk, hogy a KNOÉ Egyesület képviselőinek, vezetőinek, bármilyen alázattal kellene beszélniük a tagsággal. Mi úgy véljük, hogy egyenrangú felek vagyunk, nincs alá-fölé rendeltségi viszony közöttünk, nem is pontosan értjük ezt a felvetést! A tagunk nem ügyfelünk! Közösen megyünk előre, még akkor is, amikor sajnos sokan vannak közöttünk, akik semmit nem tesznek, semmit, nem harcolnak velünk, ráadásul a honlapunkat sem olvassák, sőt a tagi felületüket sem!

2018-04-18T08:20:08+02:002018. április 18.|Fontos információk|

Egyesületünk közleménye – 2017. MÁJUS 22.

A Korkedvezményes Nyugdíjasok Országos Érdekvédelmi Egyesületének közleménye

Egyesületünk felháborítónak tartja, amikor egy politikus bármelyik médiumban valótlanságot állít. Sajnálatosan 2017. május 19.-én az ATV által készített riporban, Szanyi Tibor EP képviselő, minden valóságot nélkülőző kijelentést tett. E szerint a szolgálati járandóságosok közül, akik egyénileg adták be a keresetüket Strasbourgba, 7.000-en nyertek. Ez nem igaz sajnálatosan senki nem nyert, nem 7.000 fő, hanem egy sem. Egyesületünk elítéli, hogy valaki akár szándékosan, akár információk hiányában valótlanságot állítson bármely médiumban. Mi úgy véljük, hogy a közvélemény félrevezetése a legsötétebb történelmi korokra volt jellemző.

Kiadó: Korkedvezményes Nyugdíjasok Országos Érdekvédelmi Egyesülete

2019-02-07T09:51:01+01:002017. május 22.|KNOÉ-val kapcsolatos MTI közlemények|

Egyesületünk közleménye – 2017. ÁPRILIS 24.

2017. ÁPRILIS 24., HÉTFŐ 15:14

A Korkedvezményes Nyugdíjasok Országos Érdekvédelmi Egyesületének közleménye

Kónya Péter független képviselő a mai napon levélben fordult az ellenzéki pártok vezetőhez, megismertetve őket a "VÁLASZTÁSI 1 X 1 Orbán Viktor és a FIDESZ 2018-as leváltására" koncepciójával, amelyet követve az ellenzéki pártok eséllyel vághatnak neki a 2018-as választásoknak.

A KNOÉ egyetért a képviselő azon gondolataival, hogy A FIDESZ által kialakított centrális erőtérben, a jelenlegi választási rendszer mellett Kormányváltásra csak abban az esetben van esélye az ellenzéki pártoknak, ha félretéve ideológiai ellentéteiket, korábbi sérelmeiket, készek közös áldozat vállalásra és a 2018-as választásokat megelőzően legalább egy technikai jellegű választási megállapodást megkötnek.

Ezért Egyesületünk felszólítja az ellenzéki pártok vezetőit, hogy egy reményteli kormányváltás érdekében, érdemben tanulmányozzák a képviselő által elkészített tanulmányt és vegyenek részt a meghirdetett egyeztetésen! Úgy véljük így a jogtalanul visszaható hatállyal megvont szolgálati nyugdíjunkat is visszakaphatjuk!

Kiadó: Korkedvezményes Nyugdíjasok Országos Érdekvédelmi Egyesülete

Kónya Péter által az ellenzéki pártoknak megküldött levele a tagi felületen olvasható!

Kormányhivatal – NYUFIG egyeztetés

2017.04.17
TISZTELT TAGJAINK!

Sok tagunk azt is jelezte, hogy megkapta a NYUFIG-tól az értesítést, mely tartalmazza az előző évben kifizetett járandóság összegét, valamint a 2017.01.01-től érvényes járandóság összegét. Ami borzolta a kedélyeket az az volt, hogy eltérően az előző évektől most nem szerepel a kimutatásban a csökkentés összege, illetve, hogy mennyi volt az eredeti nyugdíj.

Korábban ugyanis lehetett látni, hogy mennyi összegű csökkentés történt. Szakértőink véleménye szerint ez az oszlop a korábbi években is csak arra volt jó, hogy ha valaki akarta akkor ellenőrizni tudta, hogy egyezik-e az általa számolt csökkentés a NYUFIG kimutatásával.

Az egyesületünk álláspontja szerint, alapvető jogokat sértő jogszabály, nevezetesen a 2011. évi CLXVII törvény 4. § (2) bekezdése rendelkezik arról hogy, hogyan kell megállapítani a 2012.01.01-től folyósítandó szolgálati járandóság összegét. Mivel ez a vitatott törvény határozza meg a csökkentés mértékét, úgy véljük, hogy ez csak egy adminisztratív egyeszüsítés nem több.

A KNOÉ határozott véleménye, hogy a NYUFIG által kiküldött jelen módosított tájékoztatás jogi szempontból jelentőséggel nem bír. A jogi harcunkat ez semmilyen módon nem befolyásolja, nem befolyásolhatja! Magyarul, jogi aspektusból ezen NYUFIG levél nem releváns!

És újra megfogalmazva, csak abban az esetben van szükség az egyeztetésre, amennyiben valaki olyan hosszas munkavisszonnyal rendelkezett, rendelkezik, mely megemelné a nyugdíját. Egyéb esetben erre nincs szükség, aki nem egyeztet, nem tesz észrevételt, a nyugdíjkorhatár betöltését követően a jelenlegi járandóságát kapja, és természetesen nem vonják a 15%-ot sem!

2019-01-23T10:35:56+01:002017. április 17.|Jogorvoslati hírek|

Kormányhivatal – NYUFIG egyeztetés

2017.04.17
TISZTELT TAGJAINK!

Sok tagunk azt is jelezte, hogy megkapta a NYUFIG-tól az értesítést, mely tartalmazza az előző évben kifizetett járandóság összegét, valamint a 2017.01.01-től érvényes járandóság összegét. Ami borzolta a kedélyeket az az volt, hogy eltérően az előző évektől most nem szerepel a kimutatásban a csökkentés összege, illetve, hogy mennyi volt az eredeti nyugdíj.

Korábban ugyanis lehetett látni, hogy mennyi összegű csökkentés történt. Szakértőink véleménye szerint ez az oszlop a korábbi években is csak arra volt jó, hogy ha valaki akarta akkor ellenőrizni tudta, hogy egyezik-e az általa számolt csökkentés a NYUFIG kimutatásával.

Az egyesületünk álláspontja szerint, alapvető jogokat sértő jogszabály, nevezetesen a 2011. évi CLXVII törvény 4. § (2) bekezdése rendelkezik arról hogy, hogyan kell megállapítani a 2012.01.01-től folyósítandó szolgálati járandóság összegét. Mivel ez a vitatott törvény határozza meg a csökkentés mértékét, úgy véljük, hogy ez csak egy adminisztratív egyeszüsítés nem több.

A KNOÉ határozott véleménye, hogy a NYUFIG által kiküldött jelen módosított tájékoztatás jogi szempontból jelentőséggel nem bír. A jogi harcunkat ez semmilyen módon nem befolyásolja, nem befolyásolhatja! Magyarul, jogi aspektusból ezen NYUFIG levél nem releváns!

És újra megfogalmazva, csak abban az esetben van szükség az egyeztetésre, amennyiben valaki olyan hosszas munkavisszonnyal rendelkezett, rendelkezik, mely megemelné a nyugdíját. Egyéb esetben erre nincs szükség, aki nem egyeztet, nem tesz észrevételt, a nyugdíjkorhatár betöltését követően a jelenlegi járandóságát kapja, és természetesen nem vonják a 15%-ot sem!

2018-04-18T08:26:16+02:002017. április 17.|Jogorvoslati hírek|

Egyesületünk közleménye – 2017. ÁPRILIS 12.

2017. ÁPRILIS 12., SZERDA 16:11

A Korkedvezményes Nyugdíjasok Országos Érdekvédelmi Egyesületének közleménye

Budapest, 2017. április 12., szerda (OS) - Magyarországon, a hatályos jog szerint a bűncselekmények vonatkozásában a hatóságoknak hivatalból kell eljárnia! A KNOÉ Egyesület úgy véli, hogy amennyiben Magyarországon a közvélemény számára is egyértelműen bűncselekmény gyanúja merül fel, a nyomozóhatóságnak a legalitás és az officialitás elvét figyelembe véve hivatalból eljárást kell indítania. Tekintettel arra, hogy a magyar elektronikus médiában megjelent, hogy Simicska Lajos állítása szerint a magyar miniszterelnök hazaárulást követett el az Oroszországi Föderáció atomenergetikai iparágát összefogó és felügyelő állami atomenergetikai konszern, nevezetesen a "Roszatom" vonatkozásában, nyomozást kellett volna elrendelni. Álláspontunk szerint két aspektusból: Az egyik, hogy amennyiben az állítás igaz, ez esetben a hazaárulás büntette megalapozott gyanúja állapítható meg, amennyiben nem igaz akkor rágalmazás miatt kell eljárást folytatni! Ez az eljárás nem indult meg, így a KNOÉ egyesület, mely többek között nyugdíjától megfosztott rendőri szakemberek jelentős létszámával is rendelkezik úgy véli, hogy erre a mulasztásra a Magyar Köztársaság Legfőbb Ügyészének a figyelmét fel kell hívni. Ennek érdekében Kónya Péter független országgyűlési képviselővel közösen feljelentést tettünk és felszólítjuk a legfőbb ügyészt, hogy részlehajlás nélkül, a hatályos jogszabályok szerint az eljárást folytassa le!

Kiadó: Korkedvezményes Nyugdíjasok Országos Érdekvédelmi Egyesülete

Egyesületünk közleménye – 2017. ÁPRILIS 12.

2017. ÁPRILIS 12., SZERDA 16:11

A Korkedvezményes Nyugdíjasok Országos Érdekvédelmi Egyesületének közleménye

Budapest, 2017. április 12., szerda (OS) - Magyarországon, a hatályos jog szerint a bűncselekmények vonatkozásában a hatóságoknak hivatalból kell eljárnia! A KNOÉ Egyesület úgy véli, hogy amennyiben Magyarországon a közvélemény számára is egyértelműen bűncselekmény gyanúja merül fel, a nyomozóhatóságnak a legalitás és az officialitás elvét figyelembe véve hivatalból eljárást kell indítania. Tekintettel arra, hogy a magyar elektronikus médiában megjelent, hogy Simicska Lajos állítása szerint a magyar miniszterelnök hazaárulást követett el az Oroszországi Föderáció atomenergetikai iparágát összefogó és felügyelő állami atomenergetikai konszern, nevezetesen a "Roszatom" vonatkozásában, nyomozást kellett volna elrendelni. Álláspontunk szerint két aspektusból: Az egyik, hogy amennyiben az állítás igaz, ez esetben a hazaárulás büntette megalapozott gyanúja állapítható meg, amennyiben nem igaz akkor rágalmazás miatt kell eljárást folytatni! Ez az eljárás nem indult meg, így a KNOÉ egyesület, mely többek között nyugdíjától megfosztott rendőri szakemberek jelentős létszámával is rendelkezik úgy véli, hogy erre a mulasztásra a Magyar Köztársaság Legfőbb Ügyészének a figyelmét fel kell hívni. Ennek érdekében Kónya Péter független országgyűlési képviselővel közösen feljelentést tettünk és felszólítjuk a legfőbb ügyészt, hogy részlehajlás nélkül, a hatályos jogszabályok szerint az eljárást folytassa le!

Kiadó: Korkedvezményes Nyugdíjasok Országos Érdekvédelmi Egyesülete

Egyeztetés Kónya Péter országgyűlési képviselővel

TISZTELT TAGJAINK!

Mint ahogy ezt tagjaink felé már jeleztük, a KNOÉ elnöke Kónya Péter független országgyűlési képviselővel egyeztetést folytatott tagjainkat ért jogsérelmekkel összefüggő kérdésekben. Ennek az egyeztetésnek a célja az volt, hogy a képviselő úr annak ellenére, hogy képben van, újabb részletek vonatkozásában is kapjon tájékoztatást a KNOÉ tagokat ért korábbi és jelenlegi jogsérelmekkel összefüggően. A több órán át tartó egyeztetés megbeszélés sikeres volt.

Kónya képviselő úr ennek hatására – első lépésként – a mai napon írásbeli kérdéseket tett fel a “Szolgálati nyugdíjrendszer közvetlen és közvetett hatásai” címmel, az alábbi kormányzati vezetőkhöz:

 • Lázár János miniszterhez
 • Dr. Simicskó István miniszterhez
 • Dr. Pintér Sándor miniszterhez
 • Varga Mihály miniszterhez

Kónya képviselő úr által feltett kérdések, hivatalos aláírt formában, a tagi felületen olvashatóak!
A KNOÉ, tagjai érdekében a jövőben is mindent megtesz, Magyarországon is és nemzetközi fórumok előtt is! A Minket ért támadások, lejáratásunkra törekvő magatartások ellenére a harcot soha, de soha nem adjuk fel!

2019-01-21T13:27:59+01:002017. február 16.|Jogorvoslati hírek|