admin

About Török Attila

This author has not yet filled in any details.
So far Török Attila has created 176 blog entries.

Tagdíj és fizetéssel összefüggő szabályok

Tagjainkat tagdíj fizetési kötelezettség terheli, melyet jogszabály ír elő! A jogszabály évi minimum 2.000 Ft tagdíj fizetését minimumként határozza meg. A KNOÉ alapítói is úgy döntöttek, hogy évi 2.000 Ft-ban állapítják meg a tagdíjat! Ezt az egyesületi alapszabály is tartalmazza.

A tagdíj elmaradása esetén az egyesület fizetésre szólítja fel tagját, hiszen az egyesület fenntartása, annak működtetése pénzbe kerül!

A tagdíj fizetésével összefüggő összes szabályt az Alapszabály tartalmazza!

2018-04-23T12:35:32+02:002018. április 23.|Rólunk|

Tervezet a Hszt. módosítására

TISZTELT TAGJAINK!

2016. év végén, már tájékoztatást adtunk a tervezett jogszabályi módosításról, arról hogy a Kormányzat milyen törvény tervezeteket készített a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek és a katonák vonatkozásában.

Azóta több információval rendelkezünk, melyet megosztunk tagságunkkal is. E jogszabály módosítások vonatkoznak a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjaira és a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáira, a szolgálati nyugdíj vonatkozásában.

A korábbi vonatkozó jogszabályok szerint, a hivatásos állomány nyugdíjkorhatára, figyelembe véve az 5 év korkedvezményt 57 év volt. Volt lehetőség 25 éves szolgálati viszony után is nyugdíjba vonulni! A jelenlegi jogszabályok szerint a nyugdíj korhatár vonatkozásában nincs kedvezmény, ugyanis a civil szférával megegyező módon alakult a nyugdíjkorhatár

A kormányzat elképzelése szerint, a hivatásos állomány vonatkozásában, a nyugdíjba vonulás lehetősége az 1952. január 1-je előtt születettek esetében 57. életév maradt, az 1951. december 31-ét követő időpontban születettek esetében változik:

 

Jogszabály módosítást követően

Születési időpontNyugdíjba vonulás lehetősége
1952-ben születettek vonatkozásában57. életév betöltését követő 183. nap
1953-ban születettek vonatkozásábana betöltött 58. életév
1954-ben születettek vonatkozásában58. életév betöltését követő 183. nap
1955-ben születettek vonatkozásábana betöltött 59. életév
1956-ban született59. életév betöltését követő 183. nap
1957-ben vagy azt követően születettek vonatkozásábana betöltött 60. életév

Erről néhány gondolatot szeretnénk megfogalmazni!

 • A jelen kormányzat politikai indittatásból, a saját tevékenységének támogatására, a saját kívánalmaik teljesítésére létrehozott egy új rendvédelmi és katona környezetet.
 • Az új rendvédelmi és katonai környezet zavartalan működése érdekében leszámolt a korábbi hasonló egységek tagjaival. Velünk! Tette ezt ügyes jogszabályi trükközéssel, az emberek félrevezetésével, visszaható hatályú jogalkotással!
 • E diktatúrákra és egyéb kevéssé demokratikus országokra jellemző aktusait, a nemzetközi fórumok előtt letagadta, hazugságokkal leplezte el! (ez csak társadalombiztosítási átalakítás volt, mely még az EU-ban is "csak" tagállami kompetencia)
 • 2006. évi események miatt, melyben a jelenlegi kormánypártok szándéka és magatartása erősen vitatható, koncepciós eljárásokat is folytattak. Egyesületünk egyik tagja 1 év 8 hónapot kapott, olyan 2006. évi tevékenységéért, hogy a per tárgyát képező helyszínen ott sem volt. Hangsúlyozzuk, bizonyíthatóan ott sem volt! Miután erre vonatkozóan konkrét adatok merültek fel, a jogorvoslat vonatkozásában a jelenlegi kormánypárti kivánságokat maradéktalanul végrehajtó Polt Péter által vezetett ügyészség nem óhajtotta figyelembe venni, sőt a hamisan tanúzó személy vallomásáról készült hangfelvételt is ignorálta. Jelenleg Strasbourgban van az ügy!
 • A kormányzathoz közálló új, fentiekben említett "csapatnak" biztosítani kell a kedvezményeket. (lsd. fenti módosítás) Persze úgy, hogy ezek nem vonatkoznak ránk, a már "félretett" jogfosztott rétegre!
 • És egy utolsó felvetés: Ezt miért nem észleli a magyar ellenzék? Miért nem fogadja el, amit mondunk, amit jelzünk, amit bizonyítunk, amit alátámasztunk? Miért?

2010. évtől kezdve a kormány folyamatosan emelte a nyugdíj korhatárt mind a nőkre, mind a férfiakra vonatkozóan.

A Hszt. hatályán kívül álló személyek vonatkozásában az alábbiak szerint lehet nyugdíjasnak lenni!

 

A nyugdíj korhatár elérése

Születési időpontNyugdíjba vonulás lehetősége
1952-ben születettek vonatkozásában62. életév betöltését követő 183. nap
1953-ban születettek vonatkozásábana betöltött 63. életév
1954-ben születettek vonatkozásában63. életév betöltését követő 183. nap
1955-ben születettek vonatkozásábana betöltött 64. életév
1956-ban született64. életév betöltését követő 183. nap
1957-ben vagy azt követően születettek vonatkozásábana betöltött 65. életév

Harcolunk tovább, nem adjuk fel! Reméljük a jogállam győz, és aki ez ellen vétett, megkapja a jogszerű büntetését!

2018-04-18T08:22:44+02:002018. április 18.|Jogorvoslati hírek|

Tagjainkkal összefüggő események, történések

Tisztelt Tagjaink!

A KNOÉ és a Telekom között kötött flotta szerződés 2 éves időtartama ebben a hónapban lejár. A törvényi változásoknak köszönhetően azonban a határozott idejű flotta szerződés határozatlan idejűvé válik, így minden tagunk aki eddig ezt igénybe vette a továbbiakban is ugyan azon tarifacsomag alapján fizeti díját, mint eddig.

Új Telekom igényléshez szükséges nyomtatványt azonban majd csak a szerződés módosítása után tudunk küldeni, hiszen Elnökünk hirtelen halála után változott a képviselő személye. Dr. Ivanics Éva elnök bejegyzése a Fővárosi Törvényszék által megtörtént 2017.07.28-i dátummal.

Elnökség

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tny) 96/C. § alapján a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv – a központi nyugdíjbiztosítási szerv vezetője által jóváhagyott ütemterv szerint egyeztetési eljárást kell lefolytatni.

Ennek megfelelően az idén folytatódik az 1955-1959 között születettek adategyeztetése és megkezdték az 1960. január elseje után született magyar állampolgárok kiértesítést. Ez az értesítés, mint ahogy az értesítéshez melléklet végzés is leírja, tartalmazza a nyugdíjbiztosítási igazgatóságon nyilvántartott biztosítási jogviszonyait a Címzettnek.

Ezt az egyeztetést a hivatkozott jogszabályi helyek alapján minden Magyarországon biztosítási jogviszonnyal rendelkezett személyre el kell végezni, AZAZ nem csak a járandóságban részesülő személyek esetében folyik egyeztetés

A levélben szereplő kimutatást mindenkinek át kell nézni, mert előfordulhat, hogy nem minden munkaviszony van a nyugdíjbiztosításnál nyilvántartva. Amennyiben a Címzett megállapítja, hogy hiányoznak jogviszonyai, akkor sajnos neki ki kell iratokkal (munkakönyv, bejelentő, egyéb) igazolnia a jogviszonyt és a jövedelmét is az adott időszakra, mert ha ezt nem tudja megtenni, akkor hiába dolgozott és fizettek utána nyugdíjjárulékot, nem fog a jogszerző időbe beszámítani ez az időszak , illetőleg a nyugdíjalapba az ott megszerzett keresmény.

A szolgálati járandóságosok esetében mivel az Ő nyugdíjukat a BM, HM illetve a MÁV Nyugdíjmegállapító szerve állapította meg, sajnos a mostani egyeztetésben nem szerepelnek a hivatásos szolgálatban eltöltött idők, illetve a tűzoltók esetében hol szerepelnek, hol meg nem.

Annak ellenére, hogy korábbi álláspontunk szerint a szolgálati járandóságban részesülőknek nem kell foglalkozni az egyeztetéssel azt javasoljuk, hogy amennyiben megkapták az egyeztetésre való felhívást a nyugdíjbiztosítási igazgatóságtól, akkor nézzék át melyik időszak hiányzik és keressék elő az arra az időszakra vonatkozó összes rendelkezésre álló dokumentumokat. (munkakönyv, munkaszerződés, jövedelem igazolások). Ezeket az időszakokat a visszaküldendő dokumentumban tüntessék fel. Ezen felül a nyugdíjba helyező parancsukat, a szolgálati idő elismerésére vonatkozó dokumentumot és a nyugdíjfolyósító levelét is keressék elő amit a nyugdíjba vonuláskor kaptak.

Ezen felül lehetőség van megjegyzés beírására is a dokumentumba és itt írják be a nyugdíjas törzsszámukat valamint az alábbi szöveget.

a 2011. évi CLXVII. törvény 18. §-a (2) bekezdése alapján, az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltő, szolgálati járandóságban részesülő személynek a szolgálati járandóság csökkentések nélküli teljes összegét, öregségi nyugdíjként kell továbbfolyósítani.

Amennyiben lehetőségük van rá, akkor az említett dokumentumokat, illetve a válasz dokumentumot személyesen vigyék be az egyeztetést kezdeményező nyugdíjbiztosító igazgatósághoz, mert tagjaink jelzése alapján előfordult, hogy hiába küldték meg tértivevényes levélben a dokumentumokat, akkor sem vették figyelembe.

Aki már visszaküldte az egyeztetést a fenti megjegyzés és a törzsszám beírása nélkül az majd a második körös egyeztetés alkalmával teheti meg ugyan ezt.

Jelenlegi tudásunk szerint mindez az egyeztetés csak azt a célt szolgálja, hogy az adott személy nyugdíjba vonulásakor már ne legyen hiányzó munkaviszony adat a nyugdíjbiztosítónál és ne kelljen akkor hosszas egyeztetést kezdeményezni a nyugdíjba vonulni szándékozóval.

2018-04-18T08:21:31+02:002018. április 18.|Egyéb|

2017. májusi történések

Szabó Tímea a PM azaz a Párbeszéd Magyarországért párt társelnöke országgyűlési képviselő, 2017.05.18.-i keltezéssel egy módosító javaslatotot nyújtott be Kövér Lászlónak az országgyűlés elnökének.

Ezen 10 oldalas javaslat, mely Magyarország 2018. évi központi költségvetésének módosításáról szól, tartalmazza többek között azt, hogy

(az eredeti javaslatot szó szerint idézzük)

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
21 Központi kezelésű előirányzatok
1 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap
2 Korhatár alatti ellátások
1 Szolgálati járandóság [74 700,0] 36 700,0 /-38 000,0 m. kiadás/

Szabó Tímea ezen javaslata több módon értelmezhető. A KNOÉ elnöke konzultált az egyesületünk céljait, törekvéseit támogató Kónya Péter országgyülési képviselővel, aki megkísérelte elérni telefonon Szabó Tímeát, de ez sajnos nem vezetett eredményre. Ennek természetesen oka lehet, hogy ez a kapcsolatfelvételi kísérlet hétvégén történt, úgyhogy hétköznap, illetve a parlamentben Kónya Péter tovább próbálkozik.

Kónya Péterrel folytatott hosszas konzultáció eredményeként első körben Péter véleménye az elfogadható, mert nem kizárt, hogy Szabó Tímea az alapjövedelem vonatkozásában javasolt átcsoportosítást. E szerint az alapjövedelem járna a szolgálati járandóságosoknak is, így már csak a különbözetet kellene a költségvetés adott fejezetéből finanszírozni. Ez nem jelentené a csökkentést! Természetesen a részleteket tisztázzuk és tájékoztatást adunk.

Szabó Timea a sok megkeresésre végül is e-mail formájában reagált. Leírta, hogy a valóság az, hogy az alapjövedelem bevezetésével minden 50 ezer forint alatti ellátási forma kivezetésre kerül, de ez nem jelenti azt, hogy bárki is rosszabbul járna. Jelen esetben csak a jogcím változna, így azok, akik jelenleg 50 ezer forint alatti szolgálati járandóságban részesülnek, a PM alapjövedelem javaslata alapján 50.000 forint alapjövedelemre lennének jogosultak (függetlenül attól, hogy a korábbi járandóság esetleg 35 vagy 45 ezer forint volt). Azok akik 50 ezer forint feletti szolgálati járandóságban részesülnek, a jövőben is megkapnák azt oly módon, hogy egyrészt kapnának 50 ezer forint alapjövedelmet, másrészt az 50 ezer forint feletti részt továbbra is megkapnák szolgálati járadék formájában. Például, ha 150 ezer forintos a jelenlegi szolgálati járandósága az alapjövedelem bevezetése után úgy alakulna át, hogy

 • alapjövedelem 50.000 + 100.000 forint járandóság

Tehát a javaslat csak jogcímek közötti átcsoportosítást jelentene, nem pedig azt, hogy bárki is kevesebbet kapna, rosszabbul járna.

Közgazda szakértőnk véleménye szerint, a PM meglehetősen tájékozatlan. Mi korkedvezményesen bár, de végleges nyugdíjasok voltunk. Ezt vette el a kormány. Azt hazudták mind Brüsszelben, mind Strasbourgban, hogy ez maradt nyugdíj csak átnevezték, mert ez a társadalombiztosítás átalakításának a része volt! Miért véli a PM úgy, hogy ez egy szociális juttatás? Miért nem tájékozódnak? A nyugdíjunkért megdolgoztunk! A PM-nek nem azért kellene harcolnia, hogy ez a rendkívűlien negatív visszható hatályú kormányzati döntés eredeti állapotába legyen visszahelyezve? Nem értjük!!!!

Borsos Gábor a PM módosító javaslatával összefüggésben az alábbi levelet írta Kónya Péternek:

Kedves Péter!

“A Párbeszéd nevében írok a szolgálati járadékkal is kapcsolatos alapjövedelem bevezetését célzó költségvetési módosítóval kapcsolatos félreértések tisztázása végett. Azért is én, hogy szakmailag tisztázható legyen a félreértés.

Mindenekelőtt, ez az Országgyűlés előtt lévő kb. 1100 db költségvetési módosító egyike, aminek egyébként is 80-90%-a ellenzéki, amelyeket érdemi megvitatás nélkül le szoktak sajnos szavazni. Viszont ez egy szimbolikus politikai tett, amiben más ellenzéki pártokhoz hasonlóan, kifejezhető milyen alternatívát kínál az országnak a kormányéhoz képest. Az alapjövedelmes költségvetési módosító rengeteg törvénymódosítást is feltételez, többször elmondták, csak a bevezetés legalább egyéves előkészítő időszakra lenne szükség, amit megelőzne rengeteg egyeztetés, előkészület. Ez egy költségvetési módosítóban technikailag nem tud megjelenni. Karácsony Gergely is elmondta, először a korlátozottabb zuglói minimumjövedelem kerülne bevezetésre, utána annak tapasztalatait feldolgozva az alapjövedelem. Érdemi egyeztetésre azt követően kerülhetne sor, ha az Országgyűlési többségnek szándékában állna bevezetni. A tanulmány egyik kiemelt feltétele, aki vmilyen pénzbeni ellátásban részesült, az nem járhat rosszabbul az alapjövedelem bevezetése után sem. A Párbeszéd a 2018-as költségvetéshez benyújtott, alapjövedelem bevezetésére szolgáló költségvetési módosító, aminek lényege az, hogy ahogy a szolgálati járadék esetében, úgy minden más folyósítandó pénzbeni ellátáshoz hasonlóan a pénzbeni ellátás folyósításának technikája alakulna át, de a jogosultak ugyanúgy megkapnák a járandóságukat, ahogy eddig. Változás annyiban lenne, hogy egyesek akár az eddigiekhez képest is kedvezőbb helyzetbe kerülnének, mert havi 50ezer forintig alapjövedelmet, azon felül pedig kiegészítésként megkapnák a különbözetet, azaz a korábbinak megfelelő teljes juttatásukat, amiben továbbra is érvényesülne a járadék emelésére, meghatározására vonatkozó szabályozás ahogy eddig is.”

Sajnálatosan ennél borzalmasabb is történt

Szanyi Tibor a Magyar Szocialista Párt által delegált Európai Parlament képviselő, 2017. május 19.-én, az ATV Egyenes Beszéd című műsorában többek között arról is beszélt, hogy 7.000 egykori szolgálati nyugdíjas, aki egyénileg perelt Strasbourgban, azok nyertek. Hogy ezt a borzalmas hazugságot honnan vette Szanyi Tibor, nem tudjuk. Csak reményünket tudjuk kifejezni, hogy ez a nyilatkozata nem szándékos zavarkeltést akart okozni, vagy a magyar emberek félrevezetésére törekedett, csak ismeretek hiányában beszélt össze-vissza! A mi véleményünk az, hogy Magyarországot képviselő EP tag nem állíthat valótlanságot, nem hazudhat!

Az interjú itt tekinthető meg

Kónya Péter véleménye szó szerint a következő ezzel kapcsolatban, melyet közösségi oldalon is közzétett: Szanyi kapitánynak valószínűleg elgurult a gyógyszere. Nincs tudomásom arról, hogy bárki nyert volna. Úgy tűnik Szanyinak megártott a brüsszeli levegő, vagy már őt is megfertőzte a habonyi hazug médiagépezet.

Mi Szanyi Tibor Facebook oldalára írtunk, és megkérdeztük, hogy honnan vette ezt a valótlanságot, de eddig még nem kaptunk választ! Várjuk!

További tervezett lépéseink:

Levélben tájékoztatjuk a hazug és valótlan, közhanhulatot befolyásoló nyilatkozatról:

 • Az ATV műsorvezetőjét Rónai Egont – megtörtént
 • Az MSZP elnökét Molnár Gyulát – megtörtént
 • Az Európai Parlament elnökét Antonio Tajani-t – megtörtént
 • az MSZP-DK európai parlamenti delegációjának vezetőjét Újhelyi Istvánt – megtörtént
 • Az Európai Szocialisták és Demokraták képviselőcsoportjának elnökét Gianni Pittella-t – megtörtént
 • Kiadunk egy MTI közleményt – megtörtént

Több tagunk, és egyesületünkön kívüli személy írt Szanyi Tibornak, a hivatalosan megadott e-mail címén. A kérdések leegyszerűsített lényege, hogy az ATV-ben miről is beszélt? T.L. tagunknak, Szanyi Tibor azt válaszolta, hogy “Tisztelt T.L. Ön önmagáról állított ki szegénységi bizonyítványt!” Állítása szerint Ö ilyesmiről nem beszélt!

Sajnálatosan azt kell megállapítanunk, hogy Szanyi Tiobrnak fogalma sincs arról, hogy mit beszél! Ez szomorú!

2018-04-18T08:20:56+02:002018. április 18.|Fontos információk|

Kérdések, észrevételek, válaszok

A KNOÉ CÉLJA, VÉLEMÉNYE, MEGLÁTÁSAI ÉS TERVEI

Mindenekelőtt egy bevezetés formájában szeretnénk arról tájékoztatást adni, hogy az egyesület vezetése mit gondol a politikáról, hogyan látja a jelenlegi magyar helyzetet, bár erről már sokszor, honlapunkon is és rendezvényeinken is adtunk részletes tájékoztatást!

Nézzük ezeket újra slágvortokban (az eredeti német írásmódhoz ragaszkodó tagjainknak schlagwort), hogy miről is beszélünk:

  • A KNOÉ Egyesület nem politikai szervezet, hanem egy bíróság által bejegyzett érdekvédelmi egyesület
  • Sem korábban, sem a jelenben nem kötődtünk és nem kötődünk párthoz, és ezt a jövőben sem tervezzük
  • A KNOÉ vezetőségének célja, mellyel a tagság többsége is egyetért az, hogy egy olyan, szabad, demokratikus országban éljük le a hátralévő életünket, ahol mindenki megfogalmazhatja a véleményét következmények nélkül, valós tájékoztatást kapjunk a magyar és a nemzetközi helyzetről, ergo legyen szabad a média is!
  • Az igazságszolgáltatás legyen független, ne a kormányzat határozza meg, hogy ki ellen járjon el a nyomozó- vagy más hatóság, egyéb igazságszolgaltatási szerv, és ki ellen ne! Sajnálatosan napjainkban ezt is tapasztaljuk, hogy vannak a jog felett álló személyek is, sőt vannak, akik ellen kirakatpert folytatnak, melyet politikai célból indítanak, vagy valamiről szeretnék elterelni az emberek figyelmét! Magyarul jogállamban szeretnénk élni!
  • Legyen jó kapcsolatunk a szomszédos országokkal, ne hülyézzünk le senkit, és főként ne állítsuk azt, hogy Magyország a legjobb, meg mindenben jobban teljesítünk! Mi úgy véljük, hogy hatalmas eredmény lenne, ha a magyar gazdaság úgy működne, mint mondjuk a német vagy az osztrák. Természetesen ebben benne van az is, hogy egy átlag magyar keressen annyit, amennyit egy német vagy egy osztrák polgár. És még egy fontos megjegyzés, hogy ne legyenek Magyarországon olyan oligarchák, akik kizárólag a politikai kapcsolataik révén, a piacgazdaság rovására, ráadásul a közpénzek vagy az Uniós támogatások jogtalan felhasználásával egy év alatt keresnek 100 milliárd forintot! Mert sajnos jelenleg van ilyen!
Átlagkereset Németországban és Ausztriában havonta
Németország2.950 Euro885.000 Ft
Ausztria2.320 Euro696.000 Ft
 • Ez egyesületünk tagságának csípi a szemét a jelenlegi helyzet, mellyel a vezetőség maximálisan egyetért. Sajnos nem tudunk alternatívát, még nem látjuk, hogy van-e hatékony magyar ellenzék, van-e összefogás!

Már korábban erről is beszéltünk, hogy a 10.000 főt meghaladó tagságunk jelenleg lecsökkent. Közben volt sok új belépő is, így a létszámunk 6.112 fő lett. Sajnálatosan alakulásunk óta 27 tagunk meghalt. Ezúton is részvétünk. A kilépett tagjaink ezeket az okokat sorolták fel: (A teljesség igénye nélkül, csak röviden ismertetjük)

 • Felvetés: Önök nem ezt ígérték! Azt ígérték, hogy elintézik, hogy visszakapjam a nyugdíjam, de erre nem voltak képesek!
 • KNOÉ: Mi soha senkinek nem ígértük, hogy elintézzük, hogy visszakapja a nyugdíját. Ez szakmaiatlan ostobaság lett volna! Mi azt ígértük, hogy eljárunk az ügyben és minden tőlünk telhetőt megteszünk, és a magyar valamint a nemzetközi jog szabályai szerint járunk el a siker érdekében. Mi ezt is tettük, és a jövőben is ezt tesszük! Nem véletlenül vagyunk már csak mi talpon! A sikert persze még így sem tudjuk garantálni, csak harcolunk, harcolunk és reménykedünk!
 • Felvetés: Hogyan lehet, hogy rokkantnyugdíjas, akinek megvonták a rokkantnyugdíját megnyerte a peres eljárást, megítéltek neki kártérítést, mi meg nem nyertünk. Nekünk is megvonták a nyugdíjunkat.
 • KNOÉ: Az a rokkantnyugdíjas, aki pert nyert, megvonták a nyugdíját teljesen! Egy fillér ellátás nélkül maradt. Mi nem maradtunk ellátás nélkül. Ez nem ugyanaz!
 • Felvetés: Önök egy pertársaság, miért tartanak egyáltalán rendezvényeket?
 • KNOÉ: a KNOÉ soha nem volt pertársaság, hanem egy érdekvédelmi egyesület. Az, ha valaki nem tudja hova lépett be, nagyon szomorú! A tagság nem kötelező! Mi tagjaink érdekeit képviseljük több ügyben, egymással kommunikálunk, hiszen sorstársak vagyunk, ezért tartunk rendezvényeket!
 • Felvetés: Miért hívnak meg levitézlett politikusokat?
 • KNOÉ: Mi nem tudjuk értelmezni azt, hogy mit jelent, hogy “levitézlett politikus”. Azt sem tudjuk értelmezni, hogy ezt ki és milyen alapon állapítja meg? Mi úgy véljük, hogy amely ma hivatalosan működő, országgyűlési párt, a képviselői véleményét fontos ismerni és az is lényeges, hogy a Fidesz-KDNP jelenlegi kormány távozását követően milyen döntéseket hoznak, pl. az általunk képviselt ügyekben!
 • Felvetés: Ez már sokadszor, megalakulásunk óta megszámlálhatatlanul felvetett kérdés, hogy miért nem ingyenes a tagság?
 • KNOÉ: Erre egy kicsit határozottabban válaszolunk! Hát azért nem ingyenes a tagság, mert a boltban sem lehet ingyen bevásárolni! Egyesületünk működtetése pénzbe kerül. Fizetnünk kell a számítógépes honlapunk fenntartása után havonta, de egy darab papír a nyomtatópatron, posta költség, de sorolhatnánk még azt a sok-sok kiadást, mely terheli az egyesületünket! Tahát a felmerült költségeket ki kell fizetni! Egy egyesületi tagnak nem csak jogai vannak, hanem kötelezettségei is. Hogyan, de hogyan várhatja el bárki, hogy rá vonatkozó költségeket mások fizessék ki? A KNOÉ nem jótékonysági intézmény, mindenért, de mindenért fizetnünk kell, támogatást senkitől nem kapunk, működnünk pedig kell!
 • Felvetés: Eladósodott, anyagilag komoly bajban lévő tagok részére biztosítható kedvezmény?
 • KNOÉ: Amennyiben egyértelmű, hogy a probléma olyan súlyos, hogy havi 167 Ft kifizetése problémát jelent, akkor igen, ilyen esetekben vállalja a tagság többsége, hogy segítséget, támogatást ad a tagdíj vonatkozásában!
 • Felvetés: Nem értem mit akarnak! Amennyiben nyernek, az mindenkire vonatkozik, akkor miért nem mindegy, hogy tag vagyok vagy nem, miért nem mindegy, hogy fizetek vagy nem?
 • KNOÉ: Ez nem így van! Az Emberi Jogok Európai Bírósága döntése, kizárólag a beadványban szereplők névére szól! Persze van sok tájékozatlan kollégánk, aki úgy véli, hogy a jog ismerete hiányában is jól lát dolgokat, de a tények, azok tények!
 • Felvetés: Én az Önök ügyfele vagyok, ezért úgy gondolom, hogy nagy tisztelettel, az ügyfeleket megillető kötelező “alázattal” kell vonatkozásomban megnyílvánulniuk!
 • KNOÉ: Nem gondoljuk, hogy a KNOÉ Egyesület képviselőinek, vezetőinek, bármilyen alázattal kellene beszélniük a tagsággal. Mi úgy véljük, hogy egyenrangú felek vagyunk, nincs alá-fölé rendeltségi viszony közöttünk, nem is pontosan értjük ezt a felvetést! A tagunk nem ügyfelünk! Közösen megyünk előre, még akkor is, amikor sajnos sokan vannak közöttünk, akik semmit nem tesznek, semmit, nem harcolnak velünk, ráadásul a honlapunkat sem olvassák, sőt a tagi felületüket sem!

2018-04-18T08:20:08+02:002018. április 18.|Fontos információk|

Vezetőségi levél – 2017. szeptember 4.

Tisztelt Tagtársunk!

Egyesületünk azokat az embereket igyekszik egységbe fogni, akik azonos jogsérelmet

mondjuk ki bátran, jogfosztottságot szenvedtek el, és valóban a végső célunk az, hogy ezt a jogsérelmet orvosoltatni tudjuk. És való igaz, hogy 2016-ban vártuk a döntést, ami meg is született, de sajnos nem kedvező tartalommal. Mint az internetes felületünkön közzétettük, az EJEB ún. pilot eljárásban bírálta el az összes kérelmet, egyetlen eljárásban. (A kiválasztott ügyek közül sajnos egy sem volt, amelyet a KNOÉ nyújtott be.) Igaz, a Magyar Kormány az EJEB megkeresésére nyilvánvalóan valótlanul azt a nyilatkozatot tette, hogy a döntése nem érinti a nyugdíjas jogállást, csupán adóemelést vezetett be, az államháztartási szükséghelyzet miatt. Az erre alapított elutasító végzés sajnos kihatott a KNOÉ tagságára is. És ezzel azt hiszem, a tisztességes eljáráshoz való jogunkat is bemutattuk.

Ennek ellenére nem adjuk fel, és nem adtuk fel a harcot. Igaza van abban, hogy jogfosztottnak és emberi méltóságunktól megfosztottnak érezzük magunkat mi is, éppúgy, mint valamennyi tagtársunk, de harcolni tovább csak akkor tudunk, ha az egyesület tagsága a továbbiakban is támogatja a harcot. Ez bizony nem csupán a tagdíj befizetéséből áll, hanem komoly adminisztratív tevékenységből is (melyet Kuti László Elnökünk eddigi vezetésével a vezetőség végzett), továbbá a töretlen kiállásból és valamennyi intézkedés támogatásából is. A kérdőív erre irányul, és ebből tudjuk, hogy valóban hányan kívánnak még harcolni az igazunkért, és hányan választják a könnyebb utat, lemondva ezzel az eredeti állapot helyreállításáról.

Szeretnénk mindenkit emlékeztetni arra, hogy az egyesület vezetése nem fizetett megbízottakból áll, hanem ugyanolyan jogfosztott tagokból, mint valamennyi tagtársunk, akik ha úgy tetszik, a közösség érdekében, társadalmi munkában tesznek meg mindent a közös cél eléréséhez. Természetesen eredményt még a fizetett megbízott sem tud garantálni, hiszen az eredmény nem azon múlik, hogy mit teszünk. Emlékezzünk vissza arra, hogy mi teljesítettük vállalt kötelezettségeinket, ezt a Magyar Állam elismerte és nyugdíjba helyezett minket. Majd megállapította a nyugdíjunkat, azaz kötelezettséget vállalt arra, hogy nyugdíjasként ezt az összeget, az éves emelésekkel együtt fogja folyósítani. Az eredmény rajtunk kívül álló okból mégis elmaradt, azaz hiába volt jogszerű és törvénybe foglalt, elismert jogosultságunk, rajtunk kívül álló okból megfosztottak tőle. Mindannyiunkat.

Az egyesület vezetése hiába dolgozik beadványokon (melyeket internetes felületünkön rendszeresen közzéteszünk), hiába keresgéli a különböző jogi lehetőségeket, keresi a potenciális támogató erőket és készít elő különböző programokat, ha pl. egy demonstráción, amelyen jelezni szeretnénk, hogy még élünk, és ragaszkodunk a jogainkhoz, az egyesület vezetésén kívül 10-20 tag vesz részt. 25 ember nem elég bemutatni a jogfosztott ezreket, mert az csak nevetség tárgyát képezi, és nem csupán a 25 ember terhére, hanem valamennyi jogfosztottéra. Másrészt 25 ember jelenléte csak arra elegendő, hogy a kormányzat igazolja, hogy valóban jól döntött: hiszen egy olyan törvény, amely ellen csak 25 ember lép fel, szinte tökéletes törvény.

Másrészt –törvényszerű pszichés reakcióként- sok tagtársunk fordul csalódottságában éppen azon vezetőség ellen, aki a tagdíj fizetésén túl, társadalmi munkában keresi és járja az utakat, és szervezi a demonstrációkat. Ez azáltal, hogy megosztja, és egymás ellen fordítja a tagságot, kifejezetten növeli a kormányzat sikerét, aki nevető harmadikként kivárja, míg a jogfosztottak egymást falják fel, maguk tüntetik el egy jogorvoslásra áhítozó embercsoport emlékét is.

Ezért változatlanul kérünk minden tagtársunkat arra, hogy a tagdíj fizetésén túl, néha tekintse át internetes felületünket, olvassa hírlevelünket és töltse ki a kérdőívet, melyből megtudhatjuk, hogy van-e értelme, és van-e igény arra, hogy együtt továbbmenjünk, vagy keresse mindenki saját jogai érvényesítésének útját egymaga (természetesen valószínűleg kevesebb siker ígéretével, mint tömegesen). Bízunk abban, hogy valamennyi jogfosztott a harc mellett dönt, és egyszer a mi igazságunk is győzni fog. Tartozunk ezzel mélyen tisztelt Tiszteletbeli Elnökünknek is, aki már nem élhette meg az általa felkarolt, közös ügyünk győzelmét !

2019-01-23T13:59:42+01:002017. szeptember 4.|Vezetőségi levelek|

2017.07.28-I RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

2017.07.28-I RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

Mint ahogy e-mailban értesítettük tagjainkat a rendkívüli közgyűlésre a KNOÉ elnöke Kuti László tragikus hirtelenséggel bekövetkezett halála miatt került sor.

A jelölő bizottság szerepét a Felügyelő Bizottság töltötte be, akinek egyetlen elnök jelöltje dr. Ivanics Éva volt, aki szintén járandóságos, ráadásul Ő az egyik jogi tanácsadója a KNOÉ-nak.

A közgyűlés helyszíne a KNOÉ székhelye volt, valamint, mint azt sejthető volt, a közgyűlés az első meghirdetett időpontban 10.30 perckor érvénytelen volt. A megismételt közgyűlés 11 órakor kezdődött, mely időig tagjaink beszélgetést folytattak a nyugdíjbiztosítós egyeztetés tapasztalatairól. A KNOÉ véleménye a honlapon megtalálható. Érdekesség, hogy azóta kiderült, hogy az 1955-1959 között születettek esetében, amikor még a nyugdíjfolyósító végezte az egyeztetést, a járandóságosok adatai leválogatásra kerültek és így egyeztetésre nem volt szükség velük.

Megállapodás születetett, hogy az illetékes miniszternek levelet ír a KNOÉ Elnöke, hogy megtudja az okát miért kell az egyszer már megállapított szolgálati időt újra megállapítani. Ezt ki fogjuk egészíteni az azóta beszerzett információk alapján a következőkkel is: Miért nem tud a nyugdíjbiztosító olyan adatokat, amik a nyugdíjfolyósító rendelkezésére álltak, állnak. Miért, hogyan fordulhat elő, hogy a BM, a HM és a MÁV Nyugdíjmegállapító szerveinek nem kell, nem kellett adatot szolgáltatniuk a nyugdíjbiztosító részére, vagy ha szolgáltattak adatokat, akkor azok hova tűntek.

A megismételt közgyűlést 11 órakor megnyitottuk, a jegyzőkönyvet az összefoglaló végén olvashatjátok.

Miután ellenszavazat nélkül megszavazták Évát a KNOÉ új elnökének elmondta, hogy legjobb tudása szerint fogja végezni a dolgát, de azt senki ne várja Tőle, hogy ugyanazt, és ugyanúgy tudja végezni, mint a KNOÉ korábbi elnöke Kuti László.

Több ötlet is felmerült, hogy mit lehetne tenni még az ügyünkben akár itthon akár nemzetközi szinten. Egy tagunk felajánlotta segítségét, hogy a strasbourgi eljárást ismerő személlyel felveszi a kapcsolatot és megbeszélik milyen lehetőség lenne még, pilot eljárásban lezárt ügyünkben, tekintettel a Kormány által deklarált új gazdasági fejleményekre.

Ezen felül megállapodtunk, hogy párhuzamosan, Brüsszelben is próbálkozunk a petíciós bizottságnál, valamint egy új eljárás megindítása is szóba került, melyet az Igazgatóság igazgatósági ülésen megvitat, pontosít, és azt követően tájékoztatást ad róla.

Amennyiben elkészülnek az iratok azok természetesen felkerülnek majd a tagi felületre. Beszéltünk az új kérdőívről, amit mindenki megtalál a saját tagi felültén. Ezúton is kérünk mindenkit aki még nem töltötte ki, hogy tegye meg. Szeretnénk tudni, hogy mennyire lehet aktivizálni a KNOÉ tagságát a saját érdekeinek erőteljesebb képviseletére, illetve mennyien támogatják azt, hogy tovább folytassuk a küzdelmet. Ne feledjük, hogy az egyesület nem valamely tevékenység ellátására megbízott személy, és a tagdíj nem megbízási díj ! Az egyesület mi magunk vagyunk, a tagok összessége ! Az egyesület csak akkor tud eredményt elérni, ha a tagok tesznek is a cél eléréséért, pusztán a tagdíj megfizetésével (mely egyébként valamennyi párt havi tagdíjánál alacsonyabb, annak ellenére, hogy a pártok állami támogatásban is részesülnek !) még nem tettünk semmit, csak a tevékenység adminisztratív kereteit teremtettük meg, azaz azt a keretet, mely lehetővé teszi, hogy mindannyian tegyünk valamit, saját sorsunk jobbá tételéért, és a minket ért jogfosztás visszafordításáért !

A közgyűlés egyhangú szavazással, Kuti László elhunyt Elnököt, az Egyesület alapítóját és első Elnökét, önfeláldozó munkája elismeréseként, tiszteletünk jeléül Tiszteletbeli Elnöknek megválasztotta.

A közgyűlés befejezése után, kötetlen beszélgetést folytattunk a megjelent tagokkal. A fő téma ekkor is a szolgálati idő egyeztetés volt és találgattuk, hogy csak ennyire nem felkészült az egyeztetést végző hatóság, hiszen sem a BM, sem a HM sem a MÁV szolgálati időkről nem tud semmit, illetve volt tűzoltó kollega elmondta, hogy neki hol benne vannak az egyeztető levélben a szolgálati idők, hol nem. Ez ugye azért fordulhat elő, mert az évtizedek során a tűzoltóságot nagyon sokszor átszervezték és mindig más fennhatósága alá került.

Abban is megállapodás született, hogy augusztus elején még egy e-mail megy ki a tagoknak azzal a kéréssel, hogy aki még nem töltötte ki a kérdőívet tegye meg, illetve szeptember elején ismételt e-mail kiküldésre kerül sor ahol már megfogalmazásra kerül, hogy mit, hogyan és mikor szeretne a KNOÉ a jövőben tenni.

2018-04-23T11:34:45+02:002017. július 28.|Közgyűlési összefoglaló|

2017.07.28-I RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

2017.07.28-I RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

Mint ahogy e-mailban értesítettük tagjainkat a rendkívüli közgyűlésre a KNOÉ elnöke Kuti László tragikus hirtelenséggel bekövetkezett halála miatt került sor.

A jelölő bizottság szerepét a Felügyelő Bizottság töltötte be, akinek egyetlen elnök jelöltje dr. Ivanics Éva volt, aki szintén járandóságos, ráadásul Ő az egyik jogi tanácsadója a KNOÉ-nak.

A közgyűlés helyszíne a KNOÉ székhelye volt, valamint, mint azt sejthető volt, a közgyűlés az első meghirdetett időpontban 10.30 perckor érvénytelen volt. A megismételt közgyűlés 11 órakor kezdődött, mely időig tagjaink beszélgetést folytattak a nyugdíjbiztosítós egyeztetés tapasztalatairól. A KNOÉ véleménye a honlapon megtalálható. Érdekesség, hogy azóta kiderült, hogy az 1955-1959 között születettek esetében, amikor még a nyugdíjfolyósító végezte az egyeztetést, a járandóságosok adatai leválogatásra kerültek és így egyeztetésre nem volt szükség velük.

Megállapodás születetett, hogy az illetékes miniszternek levelet ír a KNOÉ Elnöke, hogy megtudja az okát miért kell az egyszer már megállapított szolgálati időt újra megállapítani. Ezt ki fogjuk egészíteni az azóta beszerzett információk alapján a következőkkel is: Miért nem tud a nyugdíjbiztosító olyan adatokat, amik a nyugdíjfolyósító rendelkezésére álltak, állnak. Miért, hogyan fordulhat elő, hogy a BM, a HM és a MÁV Nyugdíjmegállapító szerveinek nem kell, nem kellett adatot szolgáltatniuk a nyugdíjbiztosító részére, vagy ha szolgáltattak adatokat, akkor azok hova tűntek.

A megismételt közgyűlést 11 órakor megnyitottuk, a jegyzőkönyvet az összefoglaló végén olvashatjátok.

Miután ellenszavazat nélkül megszavazták Évát a KNOÉ új elnökének elmondta, hogy legjobb tudása szerint fogja végezni a dolgát, de azt senki ne várja Tőle, hogy ugyanazt, és ugyanúgy tudja végezni, mint a KNOÉ korábbi elnöke Kuti László.

Több ötlet is felmerült, hogy mit lehetne tenni még az ügyünkben akár itthon akár nemzetközi szinten. Egy tagunk felajánlotta segítségét, hogy a strasbourgi eljárást ismerő személlyel felveszi a kapcsolatot és megbeszélik milyen lehetőség lenne még, pilot eljárásban lezárt ügyünkben, tekintettel a Kormány által deklarált új gazdasági fejleményekre.

Ezen felül megállapodtunk, hogy párhuzamosan, Brüsszelben is próbálkozunk a petíciós bizottságnál, valamint egy új eljárás megindítása is szóba került, melyet az Igazgatóság igazgatósági ülésen megvitat, pontosít, és azt követően tájékoztatást ad róla.

Amennyiben elkészülnek az iratok azok természetesen felkerülnek majd a tagi felületre. Beszéltünk az új kérdőívről, amit mindenki megtalál a saját tagi felültén. Ezúton is kérünk mindenkit aki még nem töltötte ki, hogy tegye meg. Szeretnénk tudni, hogy mennyire lehet aktivizálni a KNOÉ tagságát a saját érdekeinek erőteljesebb képviseletére, illetve mennyien támogatják azt, hogy tovább folytassuk a küzdelmet. Ne feledjük, hogy az egyesület nem valamely tevékenység ellátására megbízott személy, és a tagdíj nem megbízási díj ! Az egyesület mi magunk vagyunk, a tagok összessége ! Az egyesület csak akkor tud eredményt elérni, ha a tagok tesznek is a cél eléréséért, pusztán a tagdíj megfizetésével (mely egyébként valamennyi párt havi tagdíjánál alacsonyabb, annak ellenére, hogy a pártok állami támogatásban is részesülnek !) még nem tettünk semmit, csak a tevékenység adminisztratív kereteit teremtettük meg, azaz azt a keretet, mely lehetővé teszi, hogy mindannyian tegyünk valamit, saját sorsunk jobbá tételéért, és a minket ért jogfosztás visszafordításáért !

A közgyűlés egyhangú szavazással, Kuti László elhunyt Elnököt, az Egyesület alapítóját és első Elnökét, önfeláldozó munkája elismeréseként, tiszteletünk jeléül Tiszteletbeli Elnöknek megválasztotta.

A közgyűlés befejezése után, kötetlen beszélgetést folytattunk a megjelent tagokkal. A fő téma ekkor is a szolgálati idő egyeztetés volt és találgattuk, hogy csak ennyire nem felkészült az egyeztetést végző hatóság, hiszen sem a BM, sem a HM sem a MÁV szolgálati időkről nem tud semmit, illetve volt tűzoltó kollega elmondta, hogy neki hol benne vannak az egyeztető levélben a szolgálati idők, hol nem. Ez ugye azért fordulhat elő, mert az évtizedek során a tűzoltóságot nagyon sokszor átszervezték és mindig más fennhatósága alá került.

Abban is megállapodás született, hogy augusztus elején még egy e-mail megy ki a tagoknak azzal a kéréssel, hogy aki még nem töltötte ki a kérdőívet tegye meg, illetve szeptember elején ismételt e-mail kiküldésre kerül sor ahol már megfogalmazásra kerül, hogy mit, hogyan és mikor szeretne a KNOÉ a jövőben tenni.

2018-04-23T11:33:24+02:002017. július 28.|Közgyűlési összefoglaló|

Egyesületünk közleménye – 2017. ÁPRILIS 24.

2017. ÁPRILIS 24., HÉTFŐ 15:14

A Korkedvezményes Nyugdíjasok Országos Érdekvédelmi Egyesületének közleménye

Kónya Péter független képviselő a mai napon levélben fordult az ellenzéki pártok vezetőhez, megismertetve őket a "VÁLASZTÁSI 1 X 1 Orbán Viktor és a FIDESZ 2018-as leváltására" koncepciójával, amelyet követve az ellenzéki pártok eséllyel vághatnak neki a 2018-as választásoknak.

A KNOÉ egyetért a képviselő azon gondolataival, hogy A FIDESZ által kialakított centrális erőtérben, a jelenlegi választási rendszer mellett Kormányváltásra csak abban az esetben van esélye az ellenzéki pártoknak, ha félretéve ideológiai ellentéteiket, korábbi sérelmeiket, készek közös áldozat vállalásra és a 2018-as választásokat megelőzően legalább egy technikai jellegű választási megállapodást megkötnek.

Ezért Egyesületünk felszólítja az ellenzéki pártok vezetőit, hogy egy reményteli kormányváltás érdekében, érdemben tanulmányozzák a képviselő által elkészített tanulmányt és vegyenek részt a meghirdetett egyeztetésen! Úgy véljük így a jogtalanul visszaható hatállyal megvont szolgálati nyugdíjunkat is visszakaphatjuk!

Kiadó: Korkedvezményes Nyugdíjasok Országos Érdekvédelmi Egyesülete

Kónya Péter által az ellenzéki pártoknak megküldött levele a tagi felületen olvasható!

2018-04-18T08:40:31+02:002017. április 24.|KNOÉ-val kapcsolatos MTI közlemények|