Én úgy gondolom, hogy a rendelkezésünkre álló törvényes módszerekkel és eszközökkel, mindent elkövettünk és a jövőben is mindent el fogunk követni, hogy fel tudjuk világosítani a közvéleményt, be tudjuk mutatni a valós helyzetet, mely a korkedvezményes nyugdíjasokkal történt. A jelenlegi kormány 2/3-os többségével visszaélve fogadta el a törvényt, (2011. évi CLXVII.) mely következtében elvették a nyugdíjas státuszunkat. Igaz, hogy folyósítanak helyette egy járandóságnak nevezett csökkentett összeget, de ránk nem azok a szabályok vonatkoznak, mint a nyugdíjasokra. Ebben csak az az érdekes, hogy a kormányzat illetve egyes vitatható képességű tagjai a magyar közvéleményt, és a nemzetközi szervezeteket, bíróságokat is félrevezette!

A magyar közvélemény félrevezetésében élen járt Répássy Róbert, aki a „Kádár-huszár” elnevezést használva igyekezett minket lejáratni, és ingyenélőknek beállítani! Répássy álláspontom szerint tájékozatlan, és a kérdésben felkészületlen! Nem hiszem, hogy ő vagy párttársai dolgoztak olyan lehetetlen körülmények között, mint mi, vagy dolgoztak heti 70-80 órát alacsony fizetésért, természetesen túlóradíj nélkül! A közvéleményt szándékosan félre vezetni, az én álláspontom szerint nem szép dolog!

Még egy mondatig visszatérnék Répássy Róbertre, akit nem tartok sokra, hiszen szememben hitvány ember az, aki ismeretek nélkül alkot véleményt! Persze az is lehetséges, hogy Répássy pontosan ismeri a körülményeket, ismeri az összes részletet, de egyfajta ellenséget lát bennünk a kormányzat ezért kellett a közvéleményt ellenünk hangolni! Itt nem csak Répássy Róbertről beszélek, hanem más kormánytagokról is. És ehhez az is hozzátartozik, hogy én úgy látom, hogy a jelenlegi kormány folyamatosan megmásítja a valóságot és harsányan törekszik az emberek öncélú befolyásolására, úgy, hogy a vele egyet nem értőket hazugnak nevezi! Teszi ezt úgy, hogy az elmúlt hat évben, folyamatosan félre vezeti az országot!

Nagyon sokáig tartana felsorolni minden részletet, de néhány példát azért megemlítenék. A közmédia soha, semmilyen módon nem tudósít a Magyarországot ért kritikákról. Ha mégis, akkor igyekszik a kormányzat javára és saját előnyére fordítani. Emlékezzünk azért azokra az évekkel ezelőtti kommunikációra, hogy az IMF gonosz, az EU gyarmatosítani akar, kettős mércével mérnek minket, stb. Én úgy látom, hogy ezek a nemzetközi kritikák, melyek nem Magyarországot érintik, hanem a jelenlegi kormányt, a jelenlegi miniszterelnököt, aki gyakran össze-vissza beszél, jogosak, és megalapozottak! Orbán Viktor július 23.-i Tusványoson elmondott beszédjét hallgatva, többször Kim Dzsongun képe villant elém! Többek között ő szokott így beszélni! Természetesen vannak, akik hisznek az ilyen fajta "parasztvakításban", de remélem, hogy a többség világosan lát!

Szerintem nincs olyan magyar, aki nem szeretne úgy élni, mint például az osztrákok, vagy a németek. Vagy van olyan, akinek elég, óriásplakáton látnia, vagy a kormányzati befolyás alatt álló médiumokban hallani, hogy micsoda jólét van itt? Mennyire gonosz mindenki csak mi vagyunk a jók? Ráadásul üzenünk Brüsszelnek is, mert ott hülyék vannak, és nem értik mi történik! Milliárdokba kerülő óriás plakátokat barátok, cimborák, rokonok készítik!

Persze akinek ez jó és ezzel egyetért, legyen így boldog! Azt sem gondolnám, hogy az a helyes út, hogy egyre távolabb kerülünk Európától! Én azok nevében alkotok véleményt, akik "európaiak" szeretnének lenni! Visszatérve a közmédiára, meg a kormányzati „felügyelet” alatt álló egyéb médiumokra, nagy hibának gondolom, hogy az ellenzéki vélemények nem rajzolódnak ki a nép számára! Persze a kérdés, hogy hatékony a mai magyar ellenzék? Kinek milyen gazdaság érdekeltsége van és mennyire a saját jólétét szeretné megtartani és kevésbé a változások érdekében tesz? Senki, de senki nem szeretné nálam jobban, hogy tévedjek ebben!

Ja, és engem személy szerint nagyon zavar, hogy a miniszterelnök folyamatosan egyes szám első személyében beszél! "Elintéztem, utasítottam, megcsináltam" stb. Én úgy gondolom, hogy ez inkább a diktatúrákra jellemző retorika! A jelenlegi kormány intézkedéseit, vagy az előtanulmány, hatástanulmány nélküli jogalkotást, nagy hibának tartom! Én azt látom, hogy a kormányzatot egyedül a hatalom öncélú gyakorlása érdekli inkább, mint az ország illetve a magyar állampolgárok sorsa! Ha valóban a magyar nép érdekeit képviselnék, akkor mindenki érezné a gondoskodást, nem csak a kormány közeliek.

Felvetődik az a kérdés is, hogy melyik demokratikus országban fordul elő, hogy a választásokat nyert párt csak az „övéi” érdekeit képviseli? Önmaguk között osztják el a „nemkívánatos” személyek által is befizetett adóforintot és az Uniós pénzeket? Vagy, aki feltétel nélkül nem ért egyet a kormányzati döntésekkel, azt balliberális csökevénynek bélyegzik? Ez például melyik demokratikus országban van? A válasz egyikben sem! Ahol előfordul, az nem demokratikus állam! 6 év elteltével nem szánalmas a Gyurcsányozás, a Bajnaizás? Szerintem igen! Arról nem is beszélve, hogy ez a mindent államosítok folyamat nem kifejezetten jobboldali kormányzási módszer! Ez inkább a baloldali diktatúrák módszere volt, és jelenleg is az!

Én nem szeretnék semmilyen politikai irányzat mellett pálcát törni! Én ugyanis a fentiekben említett Répássy Róbert által megfogalmazott Kádár-huszár vagyok, hiszen évtizedeken át voltam rendőr-nyomozó! Nem lehettem a gyerekeimmel születésnapjukkor, vagy egyéb nagy ünnepeken, ha bűncselekmény történt, mennem kellett! Ez a munka erről szólt! Csinálta ezt valaha Répássy Róbert és párttársai? Nem hiszem, hogy vállalta volna, annyi pénzért amiért mi csináltuk! Végtelenül primitív valakit a kora alapján minősíteni, megítélni!

Az azonban tény, hogy a nyomozói és vezetői múltam során, a társadalom egy olyan szegmensét láttam, melyet az átlagember nem láthatott! Furcsának is tartom, hogy a jelenlegi ellenzéki pártok bizonyos vezető beosztású tagjai engem és tagtársaimat „speciális alanyként” kezelnek, így a párbeszédre invitálásunkra, nem közvetlenül ők jönnek el, hanem az általuk szakértőnek vélt munkatársaikat küldik. Sajnos érdemben egyikükkel sem folytathatunk beszélgetést, mert valójában nem igazi szakemberek! Nagy baj, hogy az ellenzéki pártok vezetői ennyire rosszul gondolkodnak! Speciális alanyként, egyfajta szakmai érdekeket képviselő és szakmai értékeket érvényesíteni kívánó outsider-nek kezelnek minket! Nem tudom, hogy ez jó-e, hiszen a tapasztalataink, a sajátos gondolkodásunk, a meglátásaink nagymértékben segíthetné a választási esélyeket! Persze tisztelet a kivételnek, hiszen sok ellenzési vezető politikussal tudtunk véleményt cserélni. A kormánytagok közül pedig senki nem méltatott minket arra, hogy elfogadja meghívásunkat. Egyszer sem jött el senki!

Azt mondom, hogy sokkal kisebb az esélye az ellenzéknek, ha nem ésszerűen, nem információk birtokában indulnak neki a választásoknak, hanem kevélyen, másokat ignorálva azt gondolják, hogy mindent jól látnak és tudnak, és ilyen módon próbálják legyőzni a vitathatatlanul ügyes módszerekkel operáló kormánypártokat. Szerintem akkor lenne esélye az ellenzéknek, ha ügyes és okos tevékenységgel, összefogással operálnának és így szólítanák meg az embereket! Véleményem továbbá az, hogy a magyar emberek nem hülyék, látják jól, hogy mi folyik. Sokat járom az országot, sok emberrel beszélek és az a véleményem, hogy senki nem akarja, amit a fentiekben már említettem, hogy óriásplakátokról tudja meg, hogy jól él! Sőt úgy vélem, hogy az emberek különbséget tudnak tenni, Magyarország, és a hatalmat ideiglenesen gyakoroló politikusok között!

Én egyebekben optimista vagyok. Tudom persze, hogy a bölcsek azt mondják, hogy az optimista nem más, mint az információszegény pesszimista! Én felvállalom még ezt a jelzőt is! Szerintem lenne esély a változásra, de lépést kellene váltani! Véleményem szerint van jelentősége a civilszervezetek, így a KNOÉ véleményének is, hiszen csak egy régi magyar közmondásra kell gondolnunk, "több szem többet lát" és természetesen több ember véleménye gondolatai jobban tükrözik a társadalom elvárását!

Én soha nem süllyednénk annyira alacsony szintre, hogy egyesületünk tagságának meghatározzuk, hogy kire szavazzon! Szavazzanak arra, akiben az esélyt a lehetőséget látják! Mi pusztán csak felhívjuk a figyelmet az általunk tapasztalt, illetve feltárt tényekre! Ha valaki ennek ellenére a jelenlegi kormányban látja a fantáziát, hát szavazzon rájuk. Egy viszont biztos! Az előzetes információink a tagságunk vonatkozásában az, hogy nem szeretnék, ha a jelenlegi kormányzat maradna!

És megfogalmaznék még egy fontos gondolatot, mi nem politikai pártok, vagy mozgalmak mellett szeretnénk kiállni, hanem hiteles emberek mellett. Ha van ilyen hiteles személy, vélelmezhetően több tagtársam és én magam is támogatom őket!

Azt még megfogalmaznám, hogy mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy a jelenlegi kormányt egy olyan kormány kövesse, mely ésszerű, és olyan politikát folytat, hogy Magyarország ne szigetelődjön el Európától, ne közeledjen diktatórikus berendezkedésű országokhoz, biztosítsa az alapvető emberi jogokat, állítsa vissza az aránytalanul eltorzított fékek és ellensúlyok rendszerét és ne ossza szét az ország vagyonát az övéinek. Engem például elképeszt, hogy az önmagukat jobboldalinak tartó kormánypártok a baloldali diktatúrákra jellemző intézkedéseket foganatosítanak nap mint nap.

A tapasztalatom az, hogy pl. a mi egyesületünk nem fontos a jelenlegi ellenzéknek, bár szórványosan a rendezvényeinkre el eljönnek, de az arról készült híradásokban már a saját szerepük kiemelése a fontos! Természetesen nem azt várom el, hogy reklámozzanak minket, de egy-egy lényeges eseményről azért tárgyilagos, tényszerű tájékoztatást lehetne adni, akár még a velünk készült fényképeket is fel lehetne tenni, akár a Facebook oldalukra is. Furcsának tartom, hogy a jelenlegi ellenzéki pártok bizonyos vezető beosztású tagjai engem és tagtársaimat „speciális alanyként” kezelnek, így a párbeszédre invitálásunkra, nem közvetlenül ők jönnek el, hanem az általuk szakértőnek vélt munkatársaikat küldik. Sajnos érdemben egyikükkel sem tudunk szakmai beszélgetést folytatni, mert egyszerűen fogalmazva, az alapvető ismereteik is hiányoznak! Változatlanul úgy látom, hogy az ellenzéki pártok vezetői ebben a kérdésben sem jól gondolkodnak! Senki nem lesz polihisztor attól, hogy egy párton belül ismert személy, vagy vezető! Egyébként ez a tévedhetetlen polihisztor szindróma, a kormánypártoknál erősebben előjön, lásd a miniszterelnököt, aki az árvízvédelemtől, az oktatáson át, közgazdaság minden részletéhez kiválóan ért, vagyis ő így gondolja! Én a magam részéről veszélyesnek találom, ha valaki nincs tisztában a korlátaival, a készségeivel, a képességeivel, és mer bármilyen szakmában döntéseket hozni!

Az együttgondolkodás nagyon fontos volna. A jogszabályok esetében pedig hatástanulmányokat kellene folytatni! Hatalmas fokú arroganciának gondolom, hogy egy nap alatt megszületik egy jogszabály és egy csomó hozzá nem értő képviselő megszavazza anélkül, hogy tudná, hogy egyáltalán miről ia van szó! Aztán pedig toldozgatni, foltozgatni kell folyamatosan! Sajnálatosan a „gránit szilárdságú” Alaptörvény is ilyen! Szerintem egy politikai párt vagy pártok a saját ideológiájukat nem erőltethetik rá egy demokratikus országban a másképp gondolkodókra úgy, hogy törvényi vagy alaptörvényi szintre emelik.

Egyes kormánypárti képviselők azon kijelenése pedig, hogy az ellenzéket el kell taposni vagy úgy lehet védekezni ellenük, hogy kétharmados törvényeket kell hozni, szerintem maga a borzalom. Hihetetlen ostoba politizálás az, hogy csak kormánypárti gondolatokat lehet megfogalmazni egy országban! Ez a "Hegylakó" című filmet juttatja eszembe: "Csak egy maradhat".

Sajnálatosan mi egyedül vagyunk, nem támogat minket senki, de nem adjuk fel!