Avagy biztonságban vagyunk attól a szemlélettől, hogy a hatóságok úgy értelmezhetik a jogot ahogy nekik jó? Egyesek vonatkozásában büntetést szabnak ki mindenáron, kormányzathoz közeliek esetében pedig nincs is ellenőrzés!

A kérdés nagyon is költői! A sok jogászból álló jelenlegi FIDESZ kormányzat, minden elődjén túl tesz, a jog öncélú, saját érdekeit alátámasztó, értelmezésével, a büntetésre, mint költségvetési tényezőre tekintő magatartásával és mindezt „érteket vagyok emberek” szemfényvesztő köntösbe öltöztető „parasztvakításával”! Már azok a jogelvek, sem érvényesülnek, melyek 1989. évet követően, igaz kisebb-nagyobb sikerrel de, átszőtték a magyar jogrendet!

Mindjárt első kérdésként vetődik fel, – elnézést a fogalmazásáért – hogy „szembeköpheti-e” önmagát egy kormányzat, a gyakorlat és az elmélet drasztikus megkülönböztetésével? Hát a FIDESZ ezt teszi! Magyarország Alaptörvényének XV. cikke ugyanis azt mondja ki, hogy „a törvény előtt mindenki egyenlő”. De a gyakorlatban ez nem érvényesül! Mondjuk úgy, hogy nagyon nem érvényesül! Na de ne beszéljünk általánosságokban, hanem beszéljünk a konkrétumokról! Jelen írásomban a NAV „csak egy maradhat”, a „Hegylakó” TV sorozatból plagizált szemléletét szeretném az olvasó elé tárni! Szóval a NAV gyakorlata szembemegy az Alaptörvény megfogalmazásával, a jogállami jogelvekkel, az Uniós gyakorlattal! Vagy lehet, hogy pont ezért kell az EU-t gonosz mostohának lefesteni a kevésbé tájékozott embereknek?

Bocsánatot kérek, hogy el-elmélkedtem egy kicsit, annak ellenére, hogy már megígértem az előbb, hogy rátérek a konkrétumokra! Szóval az történt, hogy egy cég áfát igényelt vissza a vonatkozó jogszabályok szerint. A NAV 9391694902-es iktatószámon vette ezt nyilvántartásba! Egészen pontosan 29.499.000.- Ft áfa visszaigénylésről volt szó! Na de nem úgy van ám, hogy csak úgy visszafizetik az áfát. Az áfa, nyilván mindenki előtt ismeretes, egy olyan forgalmi adó, amit a vállalkozó befizet az államnak, ha pedig az indokolt, az állam fizeti vissza a vállalkozónak! Már itt torzul a törvény előtti egyenlőség hiszen, ha a vállalkozó nem fizeti be az áfát, megnézheti magát, az állam pedig gyakran úgy fizet, ahogy csak akar! Magyarországon a NAV “primus inter pares” azaz első az egyenlők között! Annyira első, hogy mindent megengedhet magának! Az esetünhöz visszatérve, a NAV 2011. május 3.-án kiállított 11/42/390017/577-es megbízó levéllel az egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló ellenőrzést indított, amit a 4032543078-as jegyzőkönyvvel zárt le.

Nem találtak semmi kifogásolni valót, az áfa visszaigénylése jogosnak látszott! Persze csak látszott, mert olyan könnyen nem adták magukat! Jött, hát a bevezetőben említett jogot figyelmen kívül hagyó magatartás! A hivatkozott jegyzőkönyv megállapításai alapján 2011. május 27.-én a 11/42/390017/666-os számon kiállított megbízó levéllel bevallások utólagos vizsgálatára irányuló pénzösszeg kiutalása előtti ellenőrzés is indult, – melyet szerintem az ellenőrzést végzők sem értenek pontosan – 2012. február 13.-án kelt 4043011999-es iktatószámú jegyzőkönyvvel zártak le.

A vizsgálat során az első fokú adóhatóság megállapította, hogy a bevallásban visszaigényelhető adóként beállított és kiutalni kért 29.499.000.- Ft-ból 12.516.000.- Ft tekintetében jogosulatlan visszaigénylés történt! Továbbá 2012. február 14-én a 16.938.000.- Ft visszautalásra került. Ugyan ezen a napon 1.198.000.- Ft késedelmi kamat is kiutalásra került.

A jogosulatlan visszaigénylés megállapítás azon alapult, hogy a NAV vélelmezte, hangsúlyozom vélelmezte, mert semmilyen adatot, tényt erre vonatkozóan nem tárt az érdekeltek elé, hogy az egyik cég által kiállított számlák nem valós eseményen alapulnak, illetve, hogy a korábbi időszakból áthúzódó összegek tekintetében jogosulatlan visszaigénylés történt. Ezt arra alapította a NAV, hogy egy korábbi, a 2010. május-decemberi időszak ellenőrzése során több cég vonatkozásában a kibocsátott számlák fiktívek. E vonatkozásban semmilyen jogilag releváns érv, tény, az ellenőrzést folytató részéről nem hangzott el! Mindösszesen csak vélelmezte, hogy bizonyos cégek által kiállított és kibocsátott számlák fiktívek, a számlákon feltüntetett gazdasági események ténylegesen nem a számlán levő felek között mentek végbe! HÚ! Ez aztán a jogállam, ahol a Magyarország egy közigazgatási hatóságának minimum 90-es IQ-val rendelkező munkatársa csak úgy vélelmezget dolgokat! Igaz semmilyen konkrétummal, közvetett vagy közvetlen bizonyítékkal az állítását alátámasztani nem tudja, de belebeszél a semmibe! A baj persze az, hogy ennek a konkrétumokat nélkülöző semmibe beszélésnek joghatásai vannak!

Persze, ha nagyon magamba nézek, nem tudom eldönteni, hogy szomorkodjam vagy örüljek! Szomorkodni azért volna indokom, mert tények nélkül ennyire jelentős döntéseket hozni, a költségvetési bevételt, akár kis és közepes vállalkozásokat földbe taposó magatartással, növelni szégyen, sőt normális világban jogellenes is. Örülni pedig azért volna okom, mert minden ostoba híresztelés ellenére a NAV revizorai professzionális gondolatolvasók, „tisztánlátók” és nem is kell semmilyen konkrétum vagy bizonyíték, ők tudják, hogy mindenki csaló, mindenki bűnöző!

Valljuk meg őszintén, hogy csak ezen cselekmények alapján nem lehet jogosult a NAV arra, hogy súlyos jog/h2hatást kiváltó kijelentéseket tegyen, anélkül, hogy a tőle elvárható gondossággal járt volna el az ügy feltárása érdekében! Persze a kérdés ezen túlmutat, hogy jó-e, helyes-e, hogy csak azért indít, ez a sajnos a jogi közegtől már eltávolodott, az ország nyakán élősködő öncélú hivatal eljárást, hogy növelje a költségvetési bevételt mindenáron?

És ez a magasztos hivatal, rápakolt még egy lapáttal a sok „vélelmére”! Kérem, hogy mindenki kapaszkodjon meg! Azt is ki merte mondani, hogy azért sem jár vissza az áfa, mert a szerződő fél feketén alkalmazott munkaerőt! Úgy fogalmazta meg, hogy történetünk főszereplője nem volt elég gondos, nem ellenőrizte, hogy a szerződő felei, mindenben megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak!

Mi, csak egy mindenkiben felvetődő kérdést teszünk fel! Ez így hangzik: milyen az a világ, ahol a szerződő feleknek kell azt ellenőrizni, hogy a partnere, mindenben megfelel-e a NAV elvárásainak, és a hatályos jogszabályi környezetnek? Én úgy vélem, hogy ez nem az ő dolguk, hanem többek között pontosan azé, aki ezért jogtalan bírságot óhajt kiszabni!

Magazinunk szerkesztőségének rendelkezésére állnak a cikkünk alapjául szolgáló iratok. Az eset nem egyedi, az országban sajnos sorozatosan történik ilyen, illetve hasonló eset! Nyilván központi utasításra!

Még egy mondattal visszatérnék az EU-ra! Az EU bírósága több alkalommal marasztalta el Magyarországot ezért, és kötelezte a jogalap nélküli határozat hatályon kívül helyezésére!

Tudjuk, pontosan tudjuk, hogy az EU ellen folytatott szabadságharc, pont arról tereli el a figyelmet, hogy tudjuk, hogy milyen joga van egy magyarországi cégnek és egy magyarországi embernek! Minél jobban mossák az agyat, minél jobban terelik el az emberek figyelmet, annál jobban hiszik el azt az ostoba hazugságot, hogy a kormány megvéd minket a „gyarmatosító EU-tól”!