Az Európai Unió több országából és Norvégiából is érkezett Magyarországra több érdekvédelmi szervezeti vezető és aktivista.

A nemzetközi találkozót jogi segítőink egyike Dr. PhD. Winiefred Goldel egyetemi docens kezdeményezte. A találkozó célját úgy fogalmazta meg, hogy az Európai Unió hasonló tevékenységet végző civilszervezeteinek ismerniük kell egymást, ismerniük kell egymás célját és a civil szervezetnek az adott országban elfoglalt helyét és szerepét. Magyar vonatkozásban, dr. Goldel asszony megfogalmazása szerint a rendvédelmi szervezetek korábbi állománya elleni “inkvizíciós furcsaságok” azok, melyek ismertetése szükséges a Uniós civil szervezetek előtt, illetve az Európai Unión kívüli állam, Norvégia civil szervezetei előtt is. Úgy véltük, hogy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy a KNOÉ 5 tagja találkozhat külföldi civil szervezeti vezetőkkel, és ezen keresztül megismerheti az őket foglalkoztató problémákat, gondokat. A meghívottakat megvendégeltük, Heves megyei tagunk jóvoltából, finom húsokkal és kolbászokkal. Nem állítjuk, hogy mindenki jóllakott, de egy kis kóstoló jutott minden résztvevőnek. A siker bombasztikus volt! Volt, aki azt fogalmazta meg viccesen, ha ilyen finom az étel Magyarországon, akkor itt akar letelepedni!

Az előzetes egyeztetés szerint minden civil szervezettől 5 fő megjelenését kérték, így tőlünk is és külföldről Magyarországra érkező civil szervezetektől is. Mi olyan tagjainkat hívtunk meg, akik a rendvédelmi szervezeteknél magas funkciót töltöttek be. A rendezvényt előzetesen nem hoztuk nyilvánosságra, sőt kizárólag a meghívott tagjainknak adtunk tájékoztatást biztonsági okból, mert ahogy az egyik operatív munkában profi tagunk fogalmazott, “az ördög nem alszik.” A rendezvény szerencsére probléma mentesen befejeződött.

Ezt a részünkről foganatosított “biztonsági intézkedést” nagyon sok külföldi civil szervezeti vezető furcsállta, mert náluk egészen más a helyzet, nem történnek furcsa, megmagyarázhatatlan dolgok, sőt elképzelhetetlen, hogy a közvélemény félrevezetésére törekedne a kormányzati kommunikáció. Sajnos nálunk ez mindennapos! Összességében Magyarországról dr. Goldel asszony kizárolag a KNOÉ jelenlétét kérte!

A rendezvényen a KNOÉ 5 fővel vett részt a Budapesten bérelt helyiségben. A rendezvény programja volt: (csak az érdekes témákat ismertetjük)

 • A német a civil szervezet vezetője elmondta, hogy a mai német rendőröknél a legnagyobb probléma, hogy hiányos a számítástechnikai ismeretük, ő úgy fogalmazott hivatkozva Holger Münch-re a német Szövetségi Bűnügyi Hivatal (BKA) vezetőjére, hogy digitálisan analfabéták! Előfordul, hogy emiatt fotók és videók bizonyítékként történő felhasználásában problémák vannak.
 • A svéd szervezet vezetője kifejtette, hogy a bevándorlással összefüggő problémák jelentik számunkra az igazi feladatot. Javaslatokat és terveket készítenek, hogy segítsék a kormányuk munkáját.
 • A spanyol résztvevők, a hatályos tüntetés ellenes kemény jogszabályok elleni harcukat fogalmazták meg. A KNOÉ tevékenységét ismerik, hiszen a madridi civil szerveti találkozón sokat beszélgettek Kuti Lászlóval. Elfogadhatatlannak tartják, hogy Spanyolországban ne lehessen tüntetni vagy demostrálni.
 • Az olasz jelenlévő civil szervezeti vezető a bevándorlással összefüggő problémákról beszélt. Kiemelte, hogy jelenleg az egyik legnagyobb probléma e támakörben Libia. Tevékenységükkel a kormányzatukat igyekeznek segíteni.
 • A Belgiumból érkezettek általános jogi kérdések vonatkozásában tevékenykednek, melyre folyamatosan felhívják a döntéshozók figyelmét! Az egyik ilyen kiemelt kérdés a szabálysértési jog, mely az elmúlt években, meglehetősen nagy vihart kavart.
 • A romániai civil szervezeti képviselők, a korrupció ellenes tevékenységet hangsúlyozták, és nagy örömmel adtak arról tájékoztatást, hogy észrevételeik, bejelentéseik alapján minden esetben vizsgálat indul!
 • Az Egyesült Királyságból érkezettek, meglehetősen intenzíven a bevándorlással összefüggő problémakat ecsetelték. Kiemelték, hogy ők folyamatosan vizsgálják e kérdést, hatástanulmányokat, elemzéseket készítenek és ezeket juttatják el a hatóságokhoz.
 • A francia delegáció kihangsúlyozta, hogy a rendőrségük tévékenységével összefüggésben végeznek civil szervezeti munkát. Nem tartják kielégítőnek a terroristák elleni felderítást megelőzést, ha pedig intézkedésre kerül sor, akkor pedig túl dúrván lépnek fel a “Gendarmerie” vagy más hatóságok emberei.
 • Az osztrák résztvevők, a jogszerűség fontosságáról, a hivatalos szerveknél tapasztalható túlterheltség csökkentéséről beszéltek és elmondták, hogy komoly tevékenységet folytatnak, hiszen tapasztalataikat, javaslataikat rendszeresen megosztják az illetékes miniszterrel és egyeztetnek, véleményt cserélnek.
 • A norvég civil szervezet elnöke a bűnmegelőzésben betöltött szerepükről beszélt. Úgy vélte, hogy a már civilek, de korábban rendvédelmi területen dolgozók szerepe különösen fontos. Fontos a Breivikhez hasonló személyek kiszűrése, a nemi erőszak szaporodásának megelőzése.

Hosszú órákon keresztül folyt a jelenlévők előadása, az országukban tapasztalható problémák ismertetése. Egy dologban azonban egyetértettek, hogy a civil szervezetek jelenlegi magyar helyzete borzalmas. A kormányzat nem ismer el egy civil szervezetet sem, nem hallhatja meg őket, kizárólag az általa pénzelt és általa létrehozott szervezeteket ismeri el, aki öncélúan a kormányzat szócsövei mint pl. a CÖF

Kuti László a KNOÉ elnöke részletesen ismertette a KNOÉ tevékenységét. Elmondta, hogy eddig mit tett az egyesület és a jövőben mit tervez tenni:

 • 2011. november 8-án a 2012. évi CLXVII törvény, mely a korkedvezményes nyugdíjakat visszaható hatállyal történő eltörléséről rendelkezett, elfogadását megelőzően az összes országgyűlési képviselőnek a KNOÉ levelet írt, hogy a törvényt ne fogadják el! Egy tucat képviselőt kivéve nem jelzett vissza senki. Pártokat tekintve nem jeleztek vissza a kormánypártok és a Jobbik
 • 2011. évben folyamatosan próbált az egyesület egyeztetni másokkal, hogy ne különböző tartalmú, nagy mennyiségű beadvány menjen az EJEB-nek. Ebben a Sorsunk2011 mozgalom, Kónya Péter és Árok Kornél által jegyzett szakszervezetek voltak partnerek. Mindenki más az együttműködést elutasította. Ezt a KNOÉ nagy kudarcnak gondolja ezt. Kuti László kiemelte, hogy nagyon sajnálatos, hogy egyesek nem az eredményt, hanem a saját érvényesülésüket helyezték előtérbe!
 • 2011. december 31-én, 2012. március 3-án és 2012. november 26-án a KNOÉ beadvánnyal élt a Strasbourgi Bíróságnál. Sajnos ezt a “pilot judgement” eljárásra tekintettel elutasították úgy, hogy a KNOÉ beadványát meg sem vizsgálták a többi borzalmas mennyiségű beadvány miatt. Itt kiemelte Kuti László, hogy a KNOÉ álláspontja szerint a magyarországi dr. Sajó András bíró korábbi írásaiban kifezetett elfogultsága miatt nem vehetett volna részt a döntésben! Sajnálatosan a KNOÉ ezirányú panaszai eddig még nem hoztak eredményt!
 • 2011. december 31-én keresetet nyújtott be a KNOÉ az Európai Unió Luxembourgi Bíróságához, mely beadvány átkerült az Európai Bizottság állásfoglalása miatt az Európai Parlamenthez! Ez jelenleg még folyamatban van. A KNOÉ petíciót is benyújtott, melyet két alkalommal ki is egészített.
 • KNOÉ a tagsága folyamatos tájékoztatása, a politikusok tájékoztatása miatt folyamatosan rendezvényeket tartott

A KNOÉ elnöke kiemelte, hogy fontos a nemzetközi kapcsolat. Ő személyesen részt vett egy érdekvédelmi egyesületek közötti megbeszélésen Luxembourgban és a spanyolországi Asociación de Retiro meghívásának eleget téve Madridban.

A korábbi ismertetések és tájékoztatások kapcsán Kuti László kifejtette, hogy a KNOÉ semmilyen anyagi támogatást nem kap, kifezetetten a tagok által befizetett tagdíjakból tud gazdálkodni, így ezek a külföldi utak csak a saját zsebéből finanszírozhatóak, mert ezeket nem fedezné az egyesület pénze!

Ennek ellenére a működőképességet meg kell őrizni. Kuti elnök beszélt arról is, hogy sok olyan tag van, aki az évi 2.000 Ft tagdíjat is soknak tartja, és nem fizeti ki, majd a felszólításon megsértődik, mert úgy véli, hogy neki ingyen jár a jogorvoslat. Ezt a magyar mentalitást sajnos bármennyire is fájó, nem tagadhatjuk le!

Beszélt továbbá arról, hogy a KNOÉ feljelentést tett a magyar állami tisztségviselők ellen, majd panaszt nyujtottak be dr. Polt Péternél a magyarországi legfőbb ügyésznél az elutasító határozat ellen!

Kuti László részletesen ismertette az új aktívakat “sújtó” életpályamodellt, a rendfokozatban visszavetést, a kormányközeli TEK 6 szoros illetményszorzóját, a szakszervezetek ellehetetlenítését és azt, hogy a KNOÉ-t mint érdekvédelmi egyesületet semmibe nem vonják be, a megkereséseire érdemi válasz nem érkezik, valójában a kormányzat azt tesz, amit akar és ezt a jogszerűség látszatát keltve teszi, a közvéleményt pedig folyamatosan félrevezeti!

Összességében a rendezvény nagyon sikeres volt. A jelenlévők megdöbbentek, hogy Magyarországon mi folyik! A résztvevők mindegyike jól érezte magát és elfogyasztotta a KNOÉ által biztosított ételeket!.