SZÜNETELTETNI KELL AZ ÖREGSÉGI NYUGDÍJ FOLYÓSÍTÁSÁT

  • közalkalmazotti jogviszonyban
  • kormányzati szolgálati jogviszonyban
  • állami vezetői szolgálati jogviszonyban
  • közszolgálati jogviszonyban
  • bírói szolgálati viszonyban
  • igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban
  • ügyészségi szolgálati viszonyban
  • fegyveres szervvel hivatásos szolgálati viszonyban
  • Magyar Honvédséggel szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszonyban