KORHATÁR BETÖLTÉSE ELŐTT

Ide tartoznak az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt ellátásban részesülők (a 2012. január 1-je előtt folyósított előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj, a korkedvezményes nyugdíj, a korengedményes nyugdíj, a bányásznyugdíj, a művész nyugdíj és a nők 40 év jogosultsági időre tekintettel megállapított öregségi nyugdíja.

A nyugdíjtörvény szerint amennyiben az ellátásban részesülő személy adott évi (nyugdíjjárulék-alapot képező) keresete nem éri el a minimálbér – összegének 18 szorosát (2013-ban ez az összeg 1.764.000 forint), a keresete mellett az ellátást is korlátozás nélkül felveheti. Amennyiben a kereset meghaladja ezt az éves keretösszeget, a következő hónap 1. napjától a tárgyév végéig, de legfeljebb az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárig az ellátás folyósítását szüneteltetni kell. Ezt a rendelkezést a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati járandóságára is alkalmazni kell.

Adó Munkáltató költsége Munkavállaló költsége
(a munkáltató vonja le és fizeti be)
Személyi jövedelem adó 16 %
Szociális hozzájárulási adó 27 %
Nyugdíj járulék 10 %
Természetbeni egészségbiztosítási járulék 4 %
Pénzbeni egészségbiztosítási járulék 3 %
Munkaerő piaci járulék 1,5 %
Szakképzési hozzájárulás 1,5 %
ÖSSZESEN: 28,5 % 34,5 %