Az 1950-ben elfogadott „Egyezmény az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről”, vagy ahogy gyakran nevezik az Emberi Jogok Európai Egyezménye betartását felügyeli a Strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bírósága (magyar rövidítése: EJEB) A Bíróságot kifejezettem azért hozták létre, hogy az egyezmét aláíró országot tartsák azt be! Az aláíró felekkel szembeni emberi jogi sérelmekkel kapcsolatos kereseteket a többi aláíró állam és magánszemélyek nyújthatják be.A bíróságnak van egy magyar tagja, jelenleg Sajó András, de előtte 1991 és 2008 között Baka András volt tagja az EJEB-nek

Az Egyezmény védi különösen:

  • az élethez való jogot
  • a tisztességes eljáráshoz való jogot polgári és büntető ügyekben egyaránt
  • a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jogot
  • a véleménynyilvánítás szabadságát
  • a gondolat, lelkiismeret és vallás szabadságát
  • a hatékony jogorvoslathoz való jogot
  • a javak háborítatlan élvezetéhez való jogot, a választójogot és a választhatósághoz való jogot
  • a tulajdonhoz való jogot

A szóbeli meghallgatás rendkívül ritka. Az eljárás során használt nyelv az angol vagy a francia. Egy eljárás évekig is eltarthat. Kérelmező lehet természetes személy, de természetesen jogi személy is lehet. Másik fél mindíg az az állam, amelynek egyik szerve általi intézkedést, intézkedéseket sérelmesnek véli a kérelmező. Az álllamot az un. Kormányképviselő (agent) képvisel.