Az Európai Adatvédelmi Biztos (EDPS) tisztségét 2001-ben hozták létre, azzal a feladattal, hogy biztosítsa, hogy a személyes adatok feldolgozása során az összes uniós intézmény és szerv tiszteletben tartja az emberek jogát magánéletük tiszteletben tartásához.

Az EDPS feladata

Amikor az EU intézményei vagy szervei egy beazonosítható személy személyes adatait dolgozzák fel, tiszteletben kell tartaniuk az adott személy magánélete tiszteletben tartásához való jogát. Az EDPS biztosítja, hogy ezt be is tartják, és tanácsokkal látja el azokat a személyes adatok feldolgozásának valamennyi vonatkozásával kapcsolatban. A „feldolgozás” olyan tevékenységeket jelent, mint például az információgyűjtés, annak felvétele, tárolása, valamint konzultációkhoz való felhasználása, elküldése, vagy mások számára rendelkezésre bocsátása, illetve az adatok blokkolása, kitörlése vagy megsemmisítése. E tevékenységekre szigorú adatvédelmi szabályok vonatkoznak. Például az uniós intézményeknek és szerveknek nem szabad olyan személyes adatokat feldolgozniuk, amelyek faji vagy etnikai származást, politikai véleményt, vallási vagy filozófiai meggyőződést, szakszervezeti tagságot tárnak fel, egészségi állapotra vagy szexuális életre, illetve büntetőítéletekre vonatkoznak, kivéve ha ezekre az adatokra egészségügyi célokból kifolyólag van szükség. Még ebben az esetben is, az adatokat csak egy egészségügyben dolgozó személy vagy egy hivatali titoktartásra felesküdött személy dolgozhatja fel. Az EDPS az egyes intézményeken vagy szerveken belül működő adatvédelmi tisztviselőkkel együtt igyekszik biztosítani a magánélet tiszteletben tartására vonatkozó szabályok betartását. 2009-ben újra Peter Hustinxot nevezték ki európai adatvédelmi biztossá. A helyettes biztosi pozíciót 2009-től Giovanni Buttarelli tölti be. A biztos és a helyettes biztos mandátuma 2014 januárjában jár majd le.

Az EDPS tevékenysége

Ha felmerül, hogy egy uniós intézmény vagy szerv megsértette magánélethez való jogot, akkor az adatfeldolgozásért felelős személyekkel kapcsolatot vesz fel. Ha a megfelelő adatvédelmi tisztviselő tevékenységét valaki sérelmezi(a nevek megtalálhatóak az adatvédelmi biztos honlapján)akkor panaszt tehet az Európai Adatvédelmi Biztosnál is, aki kivizsgálja a panaszt és a lehető leghamarabb tájékoztatást ad vizsgálata ereedményéről, és közli, hogy hogyan lehet megoldani a helyzetet. Utasíthatja a szóban forgó intézményt vagy szervet, hogy a jogszerűtlenül feldolgozott személyes adatatokat helyesbítse, zárolja, törölje vagy semmisítse meg.

Az adatvédelmi biztos döntései ellen, a Bírósághoz lehet fordulni!

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Tel: +32 2 283 19 00 Fax: +32 2 283 19 50