Tisztelt Tagjaink!

A KNOÉ és a Telekom között kötött flotta szerződés 2 éves időtartama ebben a hónapban lejár. A törvényi változásoknak köszönhetően azonban a határozott idejű flotta szerződés határozatlan idejűvé válik, így minden tagunk aki eddig ezt igénybe vette a továbbiakban is ugyan azon tarifacsomag alapján fizeti díját, mint eddig.

Új Telekom igényléshez szükséges nyomtatványt azonban majd csak a szerződés módosítása után tudunk küldeni, hiszen Elnökünk hirtelen halála után változott a képviselő személye. Dr. Ivanics Éva elnök bejegyzése a Fővárosi Törvényszék által megtörtént 2017.07.28-i dátummal.

Elnökség

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tny) 96/C. § alapján a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv – a központi nyugdíjbiztosítási szerv vezetője által jóváhagyott ütemterv szerint egyeztetési eljárást kell lefolytatni.

Ennek megfelelően az idén folytatódik az 1955-1959 között születettek adategyeztetése és megkezdték az 1960. január elseje után született magyar állampolgárok kiértesítést. Ez az értesítés, mint ahogy az értesítéshez melléklet végzés is leírja, tartalmazza a nyugdíjbiztosítási igazgatóságon nyilvántartott biztosítási jogviszonyait a Címzettnek.

Ezt az egyeztetést a hivatkozott jogszabályi helyek alapján minden Magyarországon biztosítási jogviszonnyal rendelkezett személyre el kell végezni, AZAZ nem csak a járandóságban részesülő személyek esetében folyik egyeztetés

A levélben szereplő kimutatást mindenkinek át kell nézni, mert előfordulhat, hogy nem minden munkaviszony van a nyugdíjbiztosításnál nyilvántartva. Amennyiben a Címzett megállapítja, hogy hiányoznak jogviszonyai, akkor sajnos neki ki kell iratokkal (munkakönyv, bejelentő, egyéb) igazolnia a jogviszonyt és a jövedelmét is az adott időszakra, mert ha ezt nem tudja megtenni, akkor hiába dolgozott és fizettek utána nyugdíjjárulékot, nem fog a jogszerző időbe beszámítani ez az időszak , illetőleg a nyugdíjalapba az ott megszerzett keresmény.

A szolgálati járandóságosok esetében mivel az Ő nyugdíjukat a BM, HM illetve a MÁV Nyugdíjmegállapító szerve állapította meg, sajnos a mostani egyeztetésben nem szerepelnek a hivatásos szolgálatban eltöltött idők, illetve a tűzoltók esetében hol szerepelnek, hol meg nem.

Annak ellenére, hogy korábbi álláspontunk szerint a szolgálati járandóságban részesülőknek nem kell foglalkozni az egyeztetéssel azt javasoljuk, hogy amennyiben megkapták az egyeztetésre való felhívást a nyugdíjbiztosítási igazgatóságtól, akkor nézzék át melyik időszak hiányzik és keressék elő az arra az időszakra vonatkozó összes rendelkezésre álló dokumentumokat. (munkakönyv, munkaszerződés, jövedelem igazolások). Ezeket az időszakokat a visszaküldendő dokumentumban tüntessék fel. Ezen felül a nyugdíjba helyező parancsukat, a szolgálati idő elismerésére vonatkozó dokumentumot és a nyugdíjfolyósító levelét is keressék elő amit a nyugdíjba vonuláskor kaptak.

Ezen felül lehetőség van megjegyzés beírására is a dokumentumba és itt írják be a nyugdíjas törzsszámukat valamint az alábbi szöveget.

a 2011. évi CLXVII. törvény 18. §-a (2) bekezdése alapján, az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltő, szolgálati járandóságban részesülő személynek a szolgálati járandóság csökkentések nélküli teljes összegét, öregségi nyugdíjként kell továbbfolyósítani.

Amennyiben lehetőségük van rá, akkor az említett dokumentumokat, illetve a válasz dokumentumot személyesen vigyék be az egyeztetést kezdeményező nyugdíjbiztosító igazgatósághoz, mert tagjaink jelzése alapján előfordult, hogy hiába küldték meg tértivevényes levélben a dokumentumokat, akkor sem vették figyelembe.

Aki már visszaküldte az egyeztetést a fenti megjegyzés és a törzsszám beírása nélkül az majd a második körös egyeztetés alkalmával teheti meg ugyan ezt.

Jelenlegi tudásunk szerint mindez az egyeztetés csak azt a célt szolgálja, hogy az adott személy nyugdíjba vonulásakor már ne legyen hiányzó munkaviszony adat a nyugdíjbiztosítónál és ne kelljen akkor hosszas egyeztetést kezdeményezni a nyugdíjba vonulni szándékozóval.