A kongresszus megkezdése előtt, utolsó megbeszélés Kuti László, Kónya Péter és Mészáros Mary között. dr. Tóth Balázssal a Helsinki Bizottság képviselőjével is vált néhány utolsó mondatot Kónya Péter. Még érkeztek meghívottak, a kezdéssel egy kicsit várni kellett! Kónya Péter megnyitotta a rendezvényt, köszöntötte a meghívottakat és köszöntötte a résztvevőket!

A Helsinki Bizottság rendészeti programvezetője dr. Tóth Balázs értelmezte a strasbourgi döntést és a Helsinki Bizottság véleményét. Markánsan megfogalmazta, hogy ő pesszimista! A döntésről igyekezett jogi elemzést felvázolni és elmondta, hogy ez honlapjukon is hozzáférhető. Elmondta, hogy két és fél év után mondta ki a strasbourgi bíróság, hogy az indítványt nem fogadja be! Így nincs jogorvoslati lehetőség! Nincs fellebbezési lehetőség. dr. Tóth Balázs a határozatot nem tartja elfogadhatónak, mert pl. a diszkriminációval nem is foglalkozik. A szolgálati és nem szolgálati nyugdíjasok megkülönböztetése kapcsán, szerinte a pilot ügyekben két ellentétes állítás van. dr. Tóth Balázs álláspontja szerint a jövedelem és a ledolgozott évek száma alapján különbséget kellene tenni! Logikailag csak úgy lehetett volna védeni a bíróságnak, hogy a szolgálati nyugdíj nem nyugdíj, ezért nem lehet diszkriminációnak nevezi. De ezt sem magyar bíróság, sem az Alkotmánybíróság, sem az EJEB nem mondta ki. Strasbourgban nincs további út! dr. Tóth Balázs kizártnak tartja, hogy az EU velük ellentétes következtetésre jutna, erre még nem volt precedens. Szerinte nincs jogi út tovább. A KNOÉ elnökének meglehetősen más a véleménye! Már azzal sem értettek egyet, hogy a Helsinki Bizottság, mindenkit arra sarkalt, hogy külön-külön forduljanak az EJEB-hez. Ezt nehezményezte is az EJEB a honlapján! Az egyéni beadványokból kiválasztottak hármat (pilot ügyek), és e három ügyben hoztak határozatot! Ezt követően kell vizsgálni a többi beadványt. dr. Hornung Sándor elmondta, hogy a Helsinki Bizottság szerint veszíteni fognak, senki ne várjon sokat. Szerinte a visszamenőleges hatályú döntés nem támadható a bíróságon, mert erre jogilag nincs lehetőség.

 

Konferencián résztvettek:

dr. Szabó Szabolcs országgyűlési képviselő

dr. Tóth Balázs a Magyar Helsinki Bizottság képviselője

dr. Hornung Sándor a Katonákért Alapítvány képviselője

Dávid Tibor főtitkár-helyettes Frsz.