2014. MÁJUS 26. BRÜSSZEL

Két Európai Uniós érdekvédelmi szerveződés, a luxemburgi “Egyesülés az Emberi Jogok Érvényesüléséért” és a Norvég “Jog, Megbecsülés és Tisztesség Szervezet” meghívásának tettünk eleget. A találkozó helye Brüsszel, Anderlecht kerülete és a luxemburgi Ifjúság Hotel volt

A megbeszélések 2014. május 26.-án reggel kezdődtek, ezért 25.-én este megérkeztünk a szállodába. A KNOÉ képviseletében Kuti László elnök és Csurgai Ágota kommunikációs igazgató utazott ki. Megérkezésünket követően tájékozódtunk, elolvastuk a vonatkozó anyagot és vártuk a fogadásunkra kijelölt személyt. A kontakt személlyel felvettük a kapcsolatot és ezt követően taktikai és egyéb vonatkozású álláspontot egyeztettünk

Átbeszéltük a minket ért jogsérelmet, különös tekintettel a visszaható hatályú jogalkotásra, és a szerzett jogok védelmére. Reagáltunk azokra a kérdésekre, mellyel ostromoltak minket, ez mind a mai magyar jogbiztonság hiányáról, az öncélú jogalkotásról és a kormánypárt öncélú döntéseiről szólt. Csurgai Ágota nyugdíj szakértőnk, okleveles közgazda tájékozódott a minket vendégül látó érdekvédelmi szervezetek tevékenységéről, és arra a megállapításra jutott, hogy a mi harcunk nagyságrendekkel intenzívebb, hiszen mi a közösségi jog sárba tiprása ellen, vendéglátóink, a hatékony érvenyítés érdekében munkálkodnak Az egyeztetés, a véleménycsere, folyamatos volt. Igyekeztünk markáns és világos módon tájékoztatást adni, hogy mi folyik ma Magyarországon, hogy sajnálatosan mindennaposak azok a döntések, melyek szembe mennek a jogállamiság, a közösségi jog, sőt a józan ész legalapvetőbb szabályaival is. Van egy szűk réteg, mely érdekeit. Kiszolgálja a kormány, a többség érdekeit, a többség jogainak érvényesülését, azonban ignorálják. Értelmetlen és megmagyarázhatatlan “szabadságharvot” folytat a miniszterelnök, de nem értjük, hogy ki ellen és kinek az érdekében! Egyesületünk vezetése és tagsága olyan Magyarországon szeretne élni, ahol érvényesül a többségi

Akarat, érvényesül a fékek és ellensúlyok rendszere működik, jó szomszédi kapcsolatot építünk, nem nézünk le senkit, és nem közelítünk a világ diktatórikus része felé, hanem tudomásul vesszük, hogy őseink azért jöttek Európába, mert európaiak akartak lenni. Megfogalmaztuk, hogy mi is azok akarunk lenni, és elutasítunk minden ezzel ellentétes törekvést. Kihangsúlyoztuk, hogy mi ezért harcolunk, és az ezzel ellentétes jelenségek, intézkedések és törekvések ellen lépünk fel. Egyesületünk nem politikai szervezet, de markánsan véleményt alkotunk minden olyan intézkedés ellen, mely tagságunkat negatívan érinti, a társadalom peremére szórítja! A megérkezésünket követően az első napi megbeszélésre busszal átvittek minket Luxemburgba az Ifjusági szállodába, ahol megkezdtük a megbeszélést! A megbeszélés nagy része azzal telt, hogy kérdeztek minket. Az volt egyértelműen leszürhető, hogy nem sok információval rendelkeztek a Magyarországon tönténtekkel kapcsolatban.

Ezen a megbeszélésen kihangsúlyoztuk, hogy Magyarországon semmilyen lehetőségünk nincs eredményt felmutatni. Sikerült több politikust, volt kormányfőt is megnyerni ügyünknek, akik szintén elítélik a visszaható hatályú jogszabályok megalkotását, szerzett jogok elvételét és az ezzel összefüggő kormányzati félretájékoztatást. Nem tartjuk elfogadhatónak, hogy a törvény hatálybalépését megelőzően a kormányzat fűt-fát ígért a visszafoglalkoztatás vonatkozásában, amiből érdemben nem sok minden valósult meg! A korkedvezményes nyugdíjasok között nagy számmal vannak szolgálati nyugdíjasok is! A kormányzat igyekezett lejáratni a szolgálati nyugdíjasokat, egyedi példákat kiragadva általánosító megjegyzésekkel és lejárató negatív kampánnyal igyekeztek a közvéleményt a KNOÉ által képviselt réteg ellen fordítani. Kuti László elnök elmondta, hogy a KNOÉ megkereste levélben az összes országgyűlési képviselőt a törvény elfogadása előtt. Érdemi válaszra sem méltattak minket. Látszat tárgyalásokat folytattak, olyan szakszervezetekkel, melyek nem képviseltek nyugdíjasokat! Egyesületünk meghívására egyetlen kormánytag sem jelent meg. Meghívtuk: Lázár Jánost, Répássy Róbertet, Navracsics Tibort, Hende Csabát, Pintér Sándort, Balogh Zoltánt, de egyetlen alkalommal sem jöttek el, ezzel lehetőséget sem adva arra, hogy meghallgassák az érintett réteget. Lehet öncélúan úgy politizálni, hogy nem érdekel az érintettek véleménye?

A demokratikus ellenzék meghívottai többnyire 100%-ban elfogadták a meghívásunkat. Kuti László elnök kiemelte, hogy a kormányzati kommunikáció szerint, aki nem a kormánypártokkal szimpatizál az bal-liberális vagy kommunista. Ezzel is a közvéleményt kívánják befolyásolni. A volt miniszterelnök Gyurcsány Ferenc is részt vett rendezvényünkön. Úgyszintén eleget tett meghívásunknak Bajnai Gordon volt miniszterelnök is. Mindkét volt miniszterelnök elfogadta véleményünket és elítélte a visszaható hatályú jogalkotást és a szerzett jogok visszamenőleges megvonását. Hangsúlyozták, hogy tevékenységünket segítik, célkitűzéseinkkel egyetértenek! Elnökünk kihangsúlyozta, hogy eleget tett azonban a meghívásnak dr. Szanyi Tibor MSZP EP képviselő, delegációvezető, Tóbiás József MSZP frakcióigazgatója, Debreczeni József DK elnökségi tagja, Kerék-Bárczy Szabolcs DK elnökségi tagja, Bokros Lajos volt pénzügyminiszter volt EP képviselő.

A felsorolásában említést tett még arról, hogy szintén eljött Kónya Péter országgyűlési képviselő, Herczog Edit volt EP képviselő. dr. Lamperth Mónika volt belügyminiszter, dr. Szili Katalin az országgyűlés volt elnöke.

Kuti László elnökünk tájékoztatta az Európai Uniós érdekvédelmi szerveződéseket arról is, hogy dr. Gurmai Zita, dr. Tabajdi Csaba és dr. Göncz Kinga volt EP képviselők nagyon sokat tettek annak érdekében, hogy felhívhassuk a figyelmet a velünk történtekre, elmondhassuk részletesen jogsérelmünket és a rosszindulatú kormányzati lejárató kommunikáció részleteit. A norvég szervezet vezetőit nagyon érdekelte, hogy mit tudtunk elérni az Európai Unióban. Elmondta elnökünk, hogy találkozott Pervanche Beres asszonnyal az EP Foglalkoztatási és Szociális Bizottságának a vezetőjével, A legnagyobb beosztású személy, akivel sikerült találkozni, az Hannes Swoboda az EP Szocialista Frakciójának a vezetője és Kuti László találkozott David Lowe úrral is, aki az EP Petíciós Bizottságának a titkára. Ezen túl több képviselővel folytattak megbeszélést. Összességében mindenki megértette az elmondottakat és elítélte a magyar kormány törekvését! A részletes tájékoztatást követően, mely kitért az Európai Parlament pozitív, és az Európai Bizottság negatív hozzáállásához is, mindkét szervezet maximális támogatásáról biztosította egyesületünket és a továbbiakban szívesen működnek velünk együtt.