2014. MÁJUS 22.-ÉN MEGHÍVTAK MINKET A PETŐFI LAKTANYÁBA
Tartalékos szolgálatot teljesítő kollégáink, egy fórumra hívtak minket a Petőfi laktanyába. 1300 órakor kezdődött a fórum. Egyesületünk elnöke tájékoztatást adott arról, hogy 2011. évben jött létre az egyesület, abból a célból, hogy a korkedvezményes nyugdíjakat érintő változásokkal kapcsolatban érdekképviseleti, érdekvédelmi tevékenységet végezzen. Elmondta, hogy az alakulást követően Nagyegyházán tartottak egy fórumot, melyre meghívták az érintett szakszervezeti vezetőket és civil szervezeti vezetőket. Az itt megjelentek között kialakult egy együttműködés. Sajnálatosan több szervezet nem kívánt együttműködni, sőt voltak olyanok is, akik rivalizáltak egymással, illetve igyekeztek egymást lejáratni vagy problémákat okozni. A KNOÉ mindenkivel jó kapcsolatot ápol, a másik hasonló civil szervezet a Szolgálat és Becsület Mozgalom, mely egyesülettel a kapcsolat kifejezetten baráti. 2012. januárjában elfogadásra került a korkedvezményes nyugdíjakat visszaható hatállyal megszüntető törvény. Tekintettel arra, hogy Magyarországon jogorvoslati lehetőség nem volt, hiszen az alaptörvénybe is belekerült, hogy ezt következmények nélkül megteheti a jogalkotó, így a nemzetközi jogorvoslati lehetőségekkel kellett élni. A KNOÉ beadvánnyal élt a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához, valamint a Lumebourban székelő Európai Uniós bírósághoz a Curiához. Az utóbbi átkerült az Európai Parlamentbe és a Petíciós Bizottság tárgyalja.

Jelenleg mindkét ügy folyamatban van. Sajnálatosan konkrét információ nem áll rendelkezésre arra nézve, hogy mikor várható döntés, vagy mikor várható eredmény. Az Európa Parlament előtti ügy is folyamatban van még jelenleg. A tájékoztatót követően a résztvevők kérdéseket tettek fel. Több kérdés irányult a beadványokkal kapcsolatos részletekre a várható döntésekre, azok hatásaira, a kormányzat reakciójára és az esetleges következményekre. A kérdések megválaszolásra kerültek. Kuti László elnök megemlített néhány Magyarországot elmarasztaló döntést, mely esetekben a jelenlegi kormányzat azt hangsúlyozta, hogy nem hajtja végre az EJEB ítéletét. Ilyen ügy volt a “Fratanoló ügy” és jelenleg a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés ügye. Szerencsére eddig ilyen nem következett be, ugyanis ez meglehetősen komoly diplomácia botrányhoz vezetne. Ezután több kérdés nem volt, a Fórum befejeződött.