Januárban meg kell kezdeni a tárgyalásokat a béremelés előkészítése érdekében

A versenyszféra szakszervezeti konföderációi és a közszolgáltatások területén működő reprezentatív ágazati szakszervezetek kezdeményezésére nemrég tartottak fórumot a közszolgáltatási szektorban dolgozók bérrendezéséről, amelyen a kormány és a Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetsége (STRATOSZ) is képviseltette magát. Az egyeztetés aktualitását a 2017-re vonatkozó országos bérmegállapodás – többségi állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő – közüzemeknél történő végrehajtása adta.

A konzultáción kiderült, hogy a kérdést a kormány is napirendre tűzte. A résztvevők egyetértettek abban, hogy több évre szóló megállapodásra van szükség, és konszenzus mutatkozott abban is, hogy az érintett munkáltatói körre vonatkozóan is célszerű lenne mielőbb elfogadni egy, az adott ágazat sajátos helyzetéhez igazodó bérmegállapodást.

A településüzemeltetési szektorban több ezer munkavállalót képviselő HVDSZ 2000 pozitívumnak tartja, hogy a kormányzati oldal felkarolta az érdekképviseletek kezdeményezését. A szakszervezet szerint mielőbb ki kell dolgozni a részleteket, amihez el kell kezdeni az egyeztetéseket. A hulladékgazdálkodás területén a HVDSZ tárgyalást kezdeményezett a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-vel, és mielőbb szeretné összehívni a Településüzemeltetési Tanács ülését, annak érdekében, hogy a szükséges döntéseket előkészítsék.

30 százalékos béremelést lát indokoltnak a településüzemeltetési ágazatban a HVDSZ 2000

A HVDSZ 2000 szerint a közszolgáltató cégeknél – legyen ez hőszolgáltató, kéményseprő, víziközmű, vagy éppen hulladékgazdálkodó társaság – mindenképpen szükség van egy jelentős mértékű béremelésre. A szakszervezet, látva a munkaerőpiaci folyamatokat – például a fokozódó munkaerőhiányt – többször is jelezte, hogy a változások ezeket a cégeket is elérik, ezért a munkaerő megtartása érdekében a versenyszférában tapasztalható bérdinamikához igazodva kell bért emelni.

A településüzemeltetési ágazatban a problémák orvoslására, és a közszolgáltatás minőségének fenntartása érdekében 2017-től 30 százalékos béremelésre van szükség a HVDSZ 2000 szerint. A fenti mértékű béremelés végrehajtása egy kétéves bérmegállapodás keretében is elképzelhető.

Bár az egyes közüzemi ágazatokban nem várható egységes bérmegállapodás, de a szakszervezet úgy véli, néhány közös alapelvet mégis érdemes lenne egyformán rögzíteni. A kalkulációk során érdemes lenne például figyelembe venni a versenyszférában 2013 óta felgyorsult reálbér-növekedési ütemet, amelytől a közüzemi bérek emelkedése jelentősen elmaradt, és amit a 2017. évi bérmegállapodásoknál visszamenőlegesen is figyelembe kellene venni. Fontos az is, hogy kompenzálják a korkedvezményes nyugdíj elvétele miatti életkereset-veszteségeket. A HVDSZ 2000 szerint ezenkívül, egyes kulcs munkaköröknél – például a járművezetők, gépkezelők esetében – középfokú szakképzettségként kellene elismerni a szervezett képzés során megszerzett, gyakran több rokon szakmát is átfogó szaktudást, illetve növelni kellene az alapbérek súlyát a keresetekben.

Király András elnök