HONFITÁRSAIM, BAJTÁRSAIM, DEMOKRATA BARÁTAIM!
Sokan vagyunk ma itt! Sokan vannak, akik időt, sőt költséget nem kímélve vidékről utaztak ide, hogy jelen legyenek ezen a tüntetésen.

Köszönöm nektek, hogy eljöttetek!

A nagy történelmi események mindig tanulsággal szolgálnak az utókor számára. A ma itt lévők többsége alighanem még meg sem született 1956. október 23.-án, de sokan vannak olyanok is közöttünk, akik átélték az akkori eseményeket. Tőlük, és olvasmányainkból tudjuk, hogy szinte mindegyiküknek megvolt a maga saját “ötvenhatja”. Bizonyos momentumok azonban mindenhonnan visszacsengenek: egyfajta emelkedettség, büszkeség, egy nagyon erős közösség-érzet, és az összefogás ereje, amely egybefogta a nemzetet. 1956. október 23-a, olyan kivételes nap, olyan történelmi pillanat volt, amikor az ezerféleképpen gondolkodó és érző, különböző politikai nézeteket valló nemzet polgárai, egymásra találtak. 1956-ban honfitársaink tudták, hogy a közös célok érdekében együtt kell működni. Nincs más út! Tudták, hogy csak akkor van esély céljaik elérésére, ha félre tudják tenni azt, ami megosztja őket. A nemzet céljai lebegtek a szemük előtt és ezért képesek voltak félretenni politikai különbözőségeiket. A napok múlásával lassan megjelentek ugyan a súlyos ellentétek is, és sok minden megtörtént, amelyre nem lehetünk büszkék, mégis a nemzet öntudatra ébredésének, szabadságvágyának szelleme a forradalom leverése után is tovább élt a különféle közösségekben. Mi, demokraták mindannyian tudjuk, hogy 56 szellemisége, az események tanulsága, milyen utat jelöl ki számunkra. Ma olyan országban élünk, amelyet mélységes megosztottság jellemez, egy agresszív hatalom erőszakos uralma alatt. Azok az erők, amelyek 2010 tavaszán a választókat, az ország lakosságának túlnyomó többségét súlyosan megtévesztve megragadták a hatalmat, másfél évtizede módszeresen dolgoznak az ország politikai kettészakításán, úgy, hogy eközben a legkülönbözőbb társadalmi csoportokat is egymás ellen fordítják. Az orbáni hatalom úgy irányít, hogy mindenki bűnbaknak tekintsen mindenkit. Bűnbak a nyugdíjas, bűnbak a fogyatékkal élő, a rendvédelmi dolgozó, a munkanélküli, a szegény, a beteg, a más bőrszínű, a más vallású. A hatalom fő ellenségei azonban nem ők, hanem a másként gondolkodók, akik előkelő helyet foglalnak el a Kubatov-listákon. A fülkeforradalmat követően a megosztott országban, még kormánypártiak és ellenzékiek álltak egymással szemben. Mára azonban lehullott a lepel Orbán Viktor és bandájának valódi céljairól. Saját lelkiismeretére hallgatva, ma minden magyar ember, döntés előtt áll: diktatúrapárti lesz, vagy demokrata! Mi, akik itt vagyunk, már döntöttünk!

Demokrata Barátaim! Bajtársaim! Honfitársaim!

Itt és ma, az 1956-os forradalom 56-ik évfordulóján ki kell mondanunk, hogy bajban van a Hon, és nagy bajban vagyunk mi, a Hon polgárai! Bajban a hon, mert Orbán Viktor pávatáncának köszönhetően hazánk elszigetelődött Európában, a világban. Szembefordultunk szövetségeseinkkel, szabadságharcot vívunk a demokratikus világgal. Bajban a Hon, mert nem elég, hogy Orbánék a határainkon belül megosztották ezt a nemzetet, mindent megtesznek azért, hogy exportálják ezt a megosztottságot határainkon túlra, nemzetünk ott élő fiai-lányai közé! Most is, ma is: a FIDESZ-kormány tagjai, hatalmuk látszat megerősítése érdekében Erdélyből idehozott gyerekekkel parádéznak gátlástalanul. Mi ez, ha nem politikai pedofília?!

Bajban a Hon, mert tehetséges fiataljaink, legjobb szakembereink, ötvenhat óta nem látott számban hagyják el ezt a kiszámíthatatlanná, rosszkedvűvé, már-már élhetetlenné vált országot. Bajban a Hon, mert korlátozzák a sajtószabadságot, mert megszüntették a fékek és ellensúlyok rendszerét, mert a hatalom kiterjesztette befolyását a bíróságokra, az ügyészségekre. Bajban a Hon, mert szélsőjobboldali egyenruhás szabadcsapatok fenyegethetik azokat hazánkban, akik származásukat nem tudják visszavezetni a Turultojásig. Bajban a Hon, mert az alkotmányos köztársaságot felváltotta egy olyan rendszer, amely átmenet a hűbéri rend és egy dilettáns, keresztapák vezette maffiabirodalom között. Bajban vannak közszféra dolgozói, mert indoklás nélkül kirúghatják őket. Mert a közhatalom intézményeit és munkavállalóit politikai komisszárok tartják ellenőrzés alatt. Bajban vannak a pedagógusok, akinek egy-két hete még “életpályamodellt” és fizetésemelést ígértek – aztán elvették. Mint ahogy elvették a szabadságukat is a tanításban. Bajban vannak a fegyveres és rendvédelmi dolgozók, hivatásosok,és nyugállományúak, akiket a 2006-os események miatt, kicsinyes bosszútól vezérelve, kollektív büntetéssel sújtottak. életpályájuk és szolgálati nyugdíjrendszerük szétverésével létbizonytalanságba taszították őket. Bajban vannak a munkavállalók, mert az új Munka Törvénykönyve megfosztotta őket a jogaiktól, kiszolgáltatottá tette őket a tőke és a tőkések kénye-kedvének. Bajban vannak a vállalkozók, mert azok, akik “söralátétnyi” adóbevallást ígértek nekik, újabb és újabb sarcokkal sújtják őket. Bajban vannak a gazdák, akik nem juthatnak termőföldhöz, ezért jobbágy sorba süllyednek a FIDESZ hűbérurainál! és mekkora bajban vannak azok, aki egyik napról a másikra elveszítik az állásukat! Nincsenek új munkahelyek, mert nincsenek beruházások, nincs hitel, nincsenek vásárlók, megrendelők, nincs semmi, csak a megalázó közmunka. Bajban, nagy bajban vannak a rokkantnyugdíjasok, akinek lecsökkentették a havi járandóságukat. Megalázzák őket. Ha nem akarnak éhen halni, mehetnek a hivatalnokokhoz alamizsnáért könyörögni. Bajban vannak a családok, mert sakkozni kényszerülnek a befizetendő csekkekkel, hogy a hónap vége felé is, tudjanak enni adni a gyerekeknek. Bajban vannak a devizahitelesek, akik naponta megnézik, megvan-e még a tető a fejük fölött! és bajban vannak a betegek is, mert nem tudják, lesz-e még munkahelyük, mire felgyógyulnak, de azt sem tudhatják, milyen állapotok közé kerülnek, ha kórházba kell menniük. Lesznek-e még orvosok, akik megoperálják őket, nővérek, akik a gondjukat viselik? Az ország lakosságának több mint kétharmada már bajban van. Csak a fideszes oligarchák és talpnyaló hűbéreseik nincsenek bajban. őket nem sújtja a válság, mert lopnak eleget a közpénzekből. Hazug az a propaganda, amely minden magyarországi bajok forrásaként a gazdasági világválságot, a szocialisták nyolc éves kormányzását, az Európai Unió zsarolását, az IMF kizsigerelő hitelpolitikáját jelöli meg. Az igazság ezzel szemben az, hogy azoknak a megszorításoknak, amelyeket most élünk át, és amelyek még ránk várnak, jelentős részét el lehetett volna kerülni, ha a miniszterelnök ámokfutása nem rettentette volna el a külföldi befektetőket, ha a kormány épelméjű kül-, bel-, és gazdaságpolitikát folytatott volna.

Bajtársaim!

Orbán Viktor a múlt század diktátorainak eszméit melegíti fel, amikor azt állítja a demokrácia “nem elég hatékony”. Léteznek a világban olyan államok, ahol mindennapos gyakorlat, hogy az uralkodó hatalom győzelme érdekében, ócska trükkökkel eltorzítják a választási rendszert! Nálunk most épp ez zajlik: átszabják a választókörzeteket, előzetes regisztrációra kényszerítenek bennünket, bevezetik az ellenőrizhetetlen határon túli “képeslap” szavazatok rendszerét. Mind ezt azért, hogy lehetőleg csak a narancsos szavazók szavazzanak, és évtizedekre bebetonozzák a Fidesz maffiahatalmát. Ma még nem tudhatjuk, hogy a “kedves vezetőnek”, Orbán Viktornak, milyen újabb csel fog az eszébe jutni a választás előtti utolsó pillanatokban.

Nos, rossz hírem van Orbán és hű tettestársai számára!
Akárhogy ügyeskednek, a hatalmuk már nem tart sokáig!
Le fogjuk győzni őket!
Le fogjuk győzni őket, mert nem tűrjük, hogy ostoba, kihasználható birkának nézzenek bennünket!
Le fogjuk győzni őket – együtt – mert ez a hatalom nem maradhat a helyén.
Ez a hatalom végveszélybe sodorja a hazánkat, és tönkreteszi a mindennapi létünket.

EZT A HATALMAT MEG KELL DÖNTENÜNK!

Nem tűrjük, hogy megalázzanak bennünket!

Nem tűrjük tovább a hazugságokat!
Le fogjuk győzni a FIDESZ-t, mert nem tűrjük, hogy egymás ellen fordítsanak bennünket!
Mi tenni akarunk egymásért, nem harcolni egymás ellen! összefogunk!
Le fogjuk győzni őket, mert elegünk van a mindent átszövő korrupcióból!
Elegünk van abból, hogy minden pozíciót, hatalmat a politikában és a gazdaságban egykori kollégiumi szobatársak, katonatársak, futball-haverok, és a haverok haverjai birtokolnak.
Legyőzzük őket, mert Európában, európai normák szerint akarunk élni!
Elegünk van a félelemből és a fenyegetettségből!

Mi szabad, demokratikus köztársaságban akarunk élni! Olyan köztársaságban, ahol az alkotmány nem bevásárló lista, amelybe a kormány egyszerűen beleírja, amit kíván. Olyan új Alkotmányt akarunk, amelyet népszavazással erősítünk meg, amely mindenkinek garantálja a jogait és a biztonságát. Az Alkotmány lényege nem a hatalom biztosítása kell, hogy legyen a polgárokkal szemben, hanem a polgárok védelmének biztosítása, a hatalom túlkapásaival szemben. Nem akarunk olyan országot, ahol elő van írva, hány gyerekünk legyen, és hogyan neveljük őket! Nem akarunk olyan országot, ahol mások határozzák meg, hogy mi a helyes gondolkodás, ahol a hatalom beteszi a lábát az otthonunkba, a hálószobánkba! Mi egy nyugodt, félelem nélküli, demokratikus Magyarországon akarunk élni. Dolgozni akarunk magunkért, egymásért, a nemzetért! Az összefogás erejével fogjuk legyőzni az orbáni rendszert! Ehhez azonban nektek is, akik most itt vagytok, és azoknak is, akik ma még otthon maradtak, bátran tenni, tenni kell! Mondjátok ki egyszerre: összefogva le tudjuk győzni őket?

Demokrata Barátaim!

Amikor mozgalmunk megalakult, nem véletlenül választotta magának a Szolidaritás nevet. Ma itt egy új összefogás jön létre. Azok között, akik ma kezet nyújtanak egymásnak, a Magyar Szolidaritás Mozgalom a saját értékeivel lesz jelen. Mi azt akarjuk képviselni, amit ez a szó kifejez. Megvan a programunk, egyre több és egyre bővülő szervezetünk van országszerte. Mi nem jobbra vagy balra megyünk, hanem ELőRE!

Több mint 640 településen élő aktivistáinkkal készen állunk arra, hogy az Orbán rendszert leváltani akaró ellenzék összefogását segítsük. Szájról szájra fogjuk terjeszteni a demokraták közös akaratát:

Köztársaságot akarunk!
Demokráciát, és sajtószabadságot akarunk!
új, népszavazással megerősített Alkotmányt akarunk!
Szolidaritáson alapuló társadalmi-gazdasági programot akarunk!
Becsületes, a népet szolgáló, hiteles vezetőket akarunk!
A korrupció és az állami pénzek szabad rablásának megakadályozását akarjuk!
A 2014-es választásokon, mi, demokraták együtt, meg fogjuk verni a FIDESZ-t, még akkor is, ha a következő választások tisztasága több mint kétséges.
Minden demokratát meg fogunk győzni arról, hogy menjen el regisztrálni és szavazni!
A Szolidaritás Mozgalom mindent el fog követni azért, hogy a kétharmados győzelem érdekében, a demokraták közös jelölteket állítsanak!
A Magyar Szolidaritás Mozgalom mindig a szívén fogja viselni azoknak az érdekeit, akikből, és akikért alakult.

Sosem veszítjük szem elől:

a fiatalokat,
a nyugdíjasokat,
a megalázott rendvédelmiseket és katonákat,
a kiszolgáltatott helyzetben lévő munkavállalókat,
a munkájukat elvesztőket,
a szegényeket és nehéz sorsúakat.
Figyelünk a fogyatékkal és kisebbségi sorban élők gondjaira.
Tisztában kell lennünk vele: a közös küzdelmünk nagyon kemény lesz.
A Fidesz-hatalom nem fog válogatni az eszközökben, számíthatunk rá.
Látnunk kell azt is, hogy két és fél évtized felhalmozott, megoldatlan gondjai micsoda hatalmas feladatot rónak ránk, mindannyiunkra, mindnyájatokra.
Ami ezután következik, az egyenértékű lesz egy második rendszerváltással.
Felkészülünk rá.
Győzni fogunk.
Együtt.
Ezen célok elérése érdekében itt és most bejelentem, hogy a Magyar Szolidaritás Mozgalom összefog a Haza és Haladással, valamint a Millával.
Közösen létre hozzuk az Együtt 2014 elnevezésű választói Mozgalmat, melynek keretében elkezdjük szervezni a demokrata választópolgárok, illetve pártok összefogását és dolgozzuk ki egy új Köztársaság programját.
Éljen az összefogás!
Éljen a köztársaság!
Éljen a Szolidaritás!