TISZTELT TAGJAINK!

A magyar média függetlenségéről

Több olyan észrevétel érkezett egyesületünkhöz, melyre reagálnuk kell. Ezek közül ismertetünk néhányat:

  • Az ellenzéki médiumok jobb és hatékonyabb kihasználása lenne fontos
  • A függetlem magyar igazságszolgáltatás által biztosított lehetőségekkel jobban kellene élni az egyesületünknek, mert ők a tények, konkrétumok alapján döntenek.

Úgy véljük, hogy a magyar média vonatkozásában érdekes véleményeket lehet megfogalmazni. Természetesen vannak még független, vagy függetlennek látszó médiumok is, de ez egy érdekes kérdés, hiszen ebben az egyéni tapasztalatok, a szubjektív intenciók is szerepet játszanak.

Massachusetts Institute of Technology, Boston Cambridge (MIT)

A nemzetközi tudományos világ Avram Noam Chomsky, aki a Cambridge-ben lévő Műszaki Egyetem professzor emeritusa, érdekes elméletet állított fel a médiáról, annak szerepéről, az emberekre gyakorolt hatásáról és az adott politikai hatalom ezen lehetőségek kihasználásáról. Ezt a médiáról kialakított elméletét, tanulmányt ma a világ ügy emlegeti, hogy "Chomsky tízparancsolata" Ennek a lényege az, hogy a világban bárhol, az adott politikai hatalom abban mesterkedik, hogy manipulálja az embereket, manipulálja a társadalmat! Chomsky professzor több évtizeddel ezelőtt dolgozta ki elméletét, - ahogy Ő fogalmazott - "mindenki olyan következtetést von le, amilyet akar." Mi úgy véljük, hogy érdemes elgondolkodni a professzor elméletén. De nézzük mit is mondott:

"CHOMSKY TÍZPARANCSOLATA"

Avram Noam Chomsky (Philadelphia, 1928. december 7. ) a MIT professzor emeritusa világhírű amerikai tudós

1. Az emberek agyát és figyelmét le kell foglalni másod- és harmadrangú problémákkal. Ennek érdekében figyelmüket el kell vonni a valós és súlyos szociális gondokról, mégpedig olyan hírekkel, amelyek társadalmi jelentősége kicsi ugyan, de érzelmileg erősen megérintik őket. Támaszkodjunk a bulvársajtóra, amely hű szolgánk lesz.
2. A nép úgy kell tekintsen politikai vezetőire, mint a nemzet megmentőire. Ennek érdekében (elsősorban a média segítségével) hamis riasztások és nemlétező fenyegetések tömkelegét kell rájuk zúdítani, amelyek miatt aggódni, később szorongani kezd. Ha a szorongás elérte a kritikus szintet, lépj közbe és oldd meg a (máskülönben nemlétező, illetve általad gerjesztett) problémákat. Hálásak lesznek, s önmaguk fogják kérni szabadságjogaik csorbítását.
3. A nemzetnek mindig készen kell lennie arra, hogy valami rosszabb következik. Ennek sulykolása érdekében használd fel a „fehér” propagandát (vagyis nyíltan a kormány irányítása alatt álló médiumokat), a „szürkét” (azokat a sajtótermékeket, amelyek csak részben állnak kormánybefolyás alatt), s a „feketét” (amelyekről senki sem gondolná, hogy valójában a hatalom szolgálatában állnak). Ezek karöltve azon kell munkálkodjanak, hogy egy olyan kormány képét vetítsék a lakosság szeme elé, amely minden erejével azon munkálkodik, hogy a jövő egét beárnyékoló sötét fellegek legalább egy részét elhessentsék a nemzet feje felől. A kemény, megszorító intézkedéseket fokozatosan kell bevezetni, mert így az emberek hozzászoknak a rosszhoz, sőt: örülnek, hogy még mindig nem a legrosszabb következett be.
4. A nemzetet meg kell győzni, hogy minden rossz, ami aktuálisan történik, az kizárólag azért van, hogy a szebb jövőt biztosítsuk számára. Vagy ha nem a számára, akkor a gyermekei számára. Az emberek reménytelenül idealisták és hiszékenyek, akik ezt az érvet („majd a következő generációknak sokkal jobb lesz, nekünk ezért kell áldozatokat hoznunk”) évszázadokon keresztül hajlandó benyelni és elfogadni.
5. Az embereket le kell szoktatni a gondolkodásról, s arról, hogy a történésekben felfedezzék az ok-okozati kapcsolatokat. Ennek érdekében a politikai vezetők egyszerűen kell megfogalmazzák az üzeneteiket, már-már infantilis módon, minimális szókinccsel, rövid mondatokban. A hallgatóság ily módon megszokja a felületességet, naív lesz és hajlamos az információs beetetések elfogadására.
6. Minden adandó alkalommal az emberek érzelmeire kell hatni, nem a racionális gondolkodásukra. Bátorítani kell mindenféle emocionális megnyilvánulást, mert az érzelmeket sokkal könnyebb manipulálni, mint a rációt.
7. Az embereket a lehető legnagyobb tudatlanságban és műveletlenségben kell tartani, mert így nem lesznek motiváltak magasabb ideálok és összetettebb tervek megvalósításában. Butítsd le az oktatásügyet, tedd korrupttá és hozd a működésképtelenség küszöbére. Egy ilyen iskolarendszer a közvélemény manipulálásának ideális eszköze.
8. A népet el kell zárni az objektív, korrekt és teljes tájékozódás/tájékoztatás minden forrásától. Ennek érdekében pénzügyileg támogatni kell azokat a médiumokat, amelyek butítják és félretájékoztatják az embereket, s gazdaságilag el kell lehetetleníteni azokat, amelyek ennek ellenkezőjét próbálják elérni.
9. A nyájszellem erősítése prioritás! Az egyénben fel kell ébreszteni a szégyen- és tehetetlenség-érzetet, s választható (pontosabban választandó!) alternatívaként ezzel szembe kell állítani az igazodási, csatlakozási kényszert. Az egyéniségeket nélkülöző nyájat mindig könnyebb irányítani, ellenőrizni és befolyásolni.
10. Mindent meg kell tenni az egyének megismerése érdekében. Ezt elérendő belső (és titkos) nyilvántartásokat kell felfektetni az egyén különféle (ízlésbeli, politikai, ideológiai, viselkedési) preferenciáiról, opcióiról, egyszóval teljes pszichológiájáról. Törekedni kell arra, hogy jobban megismerjük az egyént, mint ahogy ő ismeri önmagát. Fel kell használni a társadalomtudományok (szociológia, lélektan, csoportképzés pszichológiája, stb.) legújabb vívmányait céljaink elérése érdekében, de ezeket a lépéseket a legnagyobb titokban kell tartani. Megfoghatatlan, érzelmi töltetű, nagy és közös célokat kell kitűzni, amelyek alkalmasak arra, hogy lelkesítsék a tömegeket. Ha nyilvánosságra kerülnek, ezeket a törekvéseinket határozottan (ha kell: erőszakosan) tagadni és cáfolni kell.

Mi úgy gondoljuk, hogy érdemes elgondolkodni azon, hogy melyik médium kihez és hogyan tartozik? És amennyiben valaki úgy látja, hogy a jelenlegi magyar kormány pontosan azt teszi, amit Chomsky professzor megfogalmazott, az "csak a véletlen műve."

A magyar igazságszolgáltatási hatóságok függetlenségéről

A Transparency International fogalmazta meg azt, hogy a korrupció ellen csak úgy lehet harcolni, ha a politika nem avatkozik be, nem tud beavatkozni a nyomozóhatóságok és a bíróságok működésébe. Ennek a feltételei Magyarországon jelenleg nem teljes körűen adottak.

Csak példaként említjük, hogy az OBH elnöke túlzott mértékű jogosítványokkal rendelkezik a bíróságok felett és eredetileg arra is joga volt, hogy egyedi ügyeket a törvény által rendelt bíróság helyett más bíróságra áthelyezzen. Az Európa Tanács alapvető alkotmányos jogok védelmével foglalkozó testülete, a Velencei Bizottság megállapította, hogy az egyedi ügyek áthelyezése önkényes, politikailag motivált döntéseket is lehetővé tesz. Ez sérti a törvényes bíróhoz való jogot és emiatt összeegyeztethetetlen a tisztességes eljáráshoz való alapvető joggal. A magyar Alkotmánybíróság, - nyilván az EU döntése alapján - ugyanerre a következtetésre jutott. Bár az Országgyűlés 2013-ban eltörölte az ügyáthelyezés lehetőségét, mindezek ellenére az OBH elnöke továbbra is meghatározó szerepet játszik a bíróságok életében és befolyásolhatja a bírák kinevezését is. Igaz, hogy a bírói kinevezésekhez hozzá kell járulnia a választott tagokból áll Országos Bírói Tanácsnak is, azonban OBH elnöke, ha nem tetszik neki a bíró személye, kapásból eredménytelenné nyilváníthatja a pályázati eljárást.

Minden jogállamban a bíró nagy jogi- és élettapasztalattal rendelkezik, kivéve Magyarországon, ugyanis itt már egészen fiatal bíró is lehet! Persze a kormányzat igazi szándéka a bírák és a bírósági vezetés személycseréjét célozta. "A bíró legyen a mi kutyánk kölyke"

Úgy véljük nem kell részleteznünk, hogy ez nem csak a bíróságok vonatkozásában valósította meg a jelenlegi kormányzat, hanem a nyomozóhatóságok vezetősége vonatkozásában is!

A magyar igazságszolgáltatás - tisztelet a kivételnek - nem független!