TISZTELT TAGJAINK!

Az egyik jogi végzettséggel és komoly szakmai tapasztalattal rendelkező volt kollégánk, tagunk az Egyesületünk maximális egyetértésével és támogatásával, a NYUFIG felé, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján adatigénylést terjesztett elő.

Kérdései az alábbiakban olvashatóak:

  • Miként került kiszámításra a szolgálati járandóságban részesülő személyek 2016. évi emelésének összege (azaz az emelés összegét bruttó, vagy nettó összegből számolták)
  • Mi az oka annak, hogy a szolgálati járandóságban részesülő személyek részére olyan közokiratot állatottak ki, amelyen azt igazolták, hogy a szolgálati járandóságban részesülő személyek 2015. évben jelentősen kisebb összegű adómentes bevétellel, valamint levonások nélkül folyósított járandósággal rendelkeztek, mint 2016. évben (a sor megnevezése szó szerint azonos)
  • Ha a valós adatokat foglalták közokiratba, akkor mi indokolta a szolgálati járandóság jelentős csökkenését annak ellenére, hogy a 2015. évi ellátás összegét emelni kellett volna, míg az SZJA mértéke 1%-kal csökkent, azaz azonos definíció alapján megjelölt, azonos tartalmú sor összege semmiképpen sem változhatott negatívan

Tagunk a fentiekben hivatkozott törvény 30. § (2) bekezdése szerint kérte, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton küldje meg a NYUFIG

Kiemelte megkeresésében, hogy a 2011. évi CXII. törvény 29. § (3) és (5) bekezdése alapján az adatigénylés vonatkozásában kizárólag akkor állapítható meg költségtérítés, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével járna. Ez azonban ezen adatigényléssel összefüggésben nem merülhet fel. De amennyiben a kért iratmásolatok vonatkozásában költséget állapítanak meg, akkor kérte tagunk, hogy a NYUFIG mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérte, továbbá, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti a NYUFIG megismerhetőnek, akkor a fentiekben hivatkozott törvény 30. § (1) bekezdése alapján az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg válaszát.