TISZTELT TAGJAINK!

November van. Előzetesen visszatekintünk 2016. év eltelt 10 és fél hónapjára. Megállapíthatjuk, hogy ez év eddig eltelt szakaszára, a mai napig sokat, nagyon sokat dolgoztunk. Most is, mint korábban minden lehetséges eszközzel és módszerrel éltünk, megpróbáltunk tenni annak érdekében, hogy tagjaink érdekeit megfelelően tudjuk képviselni.

Az alábbi ügyekben végeztünk eddig tevékenységet:

  • A nyugdíjjal összefüggő ügyünk, mely néhány tag kivételével érinti az egyesületünk teljes létszámát
  • A közszolgálatban megvont járandóság ügye 703 tag
  • Egyedi ügyekben kezdeményezett magyarországi, illetve nemzetközi eljárások 69 tag érintett
  • Tagjainkat érintő különféle megkeresések elkészítése vagy peres ügyekben tanácsadás stb.

Több ügyben értünk el sikert, értünk el eredményt! Sajnálatosan a több mint 8 ezer tagunkat érintő, a nyugdíj visszaható hatállyal történő megvonásával összefüggő ügyben azonban még nem jártunk sikerrel. Nyugodt lelkiismerettel jelenthetjük azonban ki, hogy vezetőségünk minden, de minden legetséges dolgot, intézkedést megtett a sikerért! Csalódottan, de ahogy számtalanszor megfogalmaztuk az egyesületi szlogent "mi soha nem adjuk fel!" szem előtt tartásával tevékenykedtünk! Az általunk más aspektusokból is megvilágított, a kormányzati hamis és valótlan állításokat cáfoló tényeket is felsorakoztató, újonnan kezdeményezett eljárás mind az EJEB, mind az EP előtt folyamatban van, bár sajnálatosan meglehetősen lassan, nagyon lassan történik érdemleges intézkedés. Érdeklődésünkre csak általános választ kapunk, ha kapunk, főként azt, hogy "az ügy folyik legyünk türelemmel!" Azzal érvelnek, hogy hihetetlen mennyiségű üggyel kell foglalkozniuk, így egy-egy ügy tárgyalására, akár hosszú évek után kerülhet sor!

Sajnálatosan, a jelen magyar ellenzéki Európai Parlamentben szolgálatot teljesítő képviselők, - tisztelet a kivételnek - többségében nem segítenek, nem nyújtanak támogatást és nem igyekeznek megismerni a valós problémát. Sajnos nem tudjuk, nem értjük ennek okát! Megfogalmazhatjuk úgy is, hogy többségüknek nem a jelen kormányzat antidemokratikus intézkedései miatti sérelmet elszenvedettek érdekeinek a képviselete fontos, hanem a saját érvényesülésük, a saját kiemelt jövedelmük, státuszuk! Hangsúlyozzuk, hogy nem mindenkiről beszélünk, de sajnálatosan a többségről! Mi bízunk abban, hogy azért van olyan magyar képviselő is, aki segít, aki támogat minket. Adja isten!

Minden esetre úgy véljük, hogy ez a hozzáállás nagyon sajnálatos! Visszatérve, hisszük, hogy van még esély, van még remény, sőt talán van olyan magyar EP képviselő is még (MEP) aki segíti, aki támogatja ügyünket!

Nemzetközi jogi szakértőink segítségével, a nemzetközi rendezvényeken létesített kapcsolatokkal sikerült több MEP képviselőt megnyerni, a támogatásuk ígéretét megszerezni!

Elnökünk tárgyalt Málta képviselőcsoportjával, akik megétették a problémát és megígérték a támogatást és segítséget.

Miriam Dalli Képviselő asszony

Roberta Metsola Képviselő asszony

Marlene Mizzi Képviselő asszony

Támogat minket a lettországi Tatjana Ždanoka képviselőasszony, a romániai Victor Boștinaru képviselő úr, valamint Pervance Berès francia képviselőasszony is. Talán a legtöbbet segített és jelenleg is szakértőként segédkezik, David Lowe Egyesült Királysági szakember, akit sokat úgy ismernek, az Európai Parlamentben, hogy Mr. Petition.

Tatjana Ždanoka
Lettotszág

Victor Boștinaru
Románia

David Lowe
Egyesült Királyság

Pervenche Berès
Franciaország

Köszönjük az eddigi segítségüket és a jövőben is számítunk rájuk!
Az EP előtt folyamatban lévő ügyünk száma: 0638/2016