TISZTELT TAGJAINK!

A kormányzat elkészítette a Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló T/10536. számú törvényjavaslatot, melynek előterjesztője Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter.

Ez a törvényjavaslat tartalmazza többek között, hogy 26. pont szerint tervezik "A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény" módosítását.

Tagjaink között ez kisebb "pánikot" keltett, ugyanis többen attól tartanak, hogy a kormányzat azt tervezi, hogy a járandóságot csökkenti, és ezzel további jogsérelmet okoz az érintetteknek.

Egyesületünk vezetése részletesen tájékozódott az ügyben és az alábbiakat állapította meg:

Az kérdésekre, vbalamint azokra az észrevételkere, hogy a kormányzat megszorításokra készül, a Nemzetgazdasági Minisztérium úgy reagált, hogy "ezek nevetséges állítások"

Kiadtak egy közleményt, mely szerint a családi pótlék, az árvaellátás, az özvegyi ellátások, a korhatár előtti ellátások összege csupán a demográfiai adatoknak megfelelően az ellátottak valós számához igazodik. Más szóval: azért szerepelnek itt kisebb összegek, mert fogy a magyar, és kevesebb ember ellátására költenek.

Ellenzéki pártok és független országgyűlési képviselők, köztük Kónya Péter aki katona volt, és egyesületünk rendezvényein is jelen szokott lenni, nem gondolják, hogy a kormány csökkenteni tervezné a korhatár előtti ellátást. Így a járandóság a jelen feltételekkel lesz folyósítva.

Természetesen nem mondjuk, hogy kizárt a kormány ilyen lépése, mint tudjuk az ördög nem alszik, de egyelőre semmi nem utal erre

A törvényjavaslat az alábbiakat tartalmazza:

114. §

(1) A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A korhatár előtti ellátás és a szolgálati járandóság keresőtevékenység miatti szüneteltetésére a Tny. 83/B. § (1) és (2) bekezdését és 83/C. § (1), (2) és (4) bekezdését kell alkalmazni azzal, hogy öregségi nyugdíj és nyugellátás alatt korhatár előtti ellátást és szolgálati járandóságot kell érteni.”

(2) Hatályát veszti a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény

1. 14. §-a,
2. 25. § (1) bekezdése, és
3. 26. § (1) bekezdése.

Nézzük mik ezek a változások konkrétan:

Változás előtt:

11. § (1) A korhatár előtti ellátás és a szolgálati járandóság keresőtevékenység miatti szüneteltetésére a Tny. 83/B. § (1) és (2) bekezdését és 83/C. § (1), (2) és (4) bekezdését kell alkalmazni azzal, hogy öregségi nyugdíj és nyugellátás alatt korhatár előtti ellátást és szolgálati járandóságot kell érteni.

Hatályát veszíti:

(3) Az (1) bekezdés szerinti szüneteltetési ok megállapítása céljából
a) a nyugdíjmegállapító szerv a szolgálati járandóság megállapítására irányuló eljárása során elektronikus úton továbbítja a jogosult természetes személyazonosító adatait,
b) a nyugdíjfolyósító szerv havonta elektronikus úton továbbítja a szolgálati járandóságban részesülő személyek természetes személyazonosító adatait a bűnügyi nyilvántartó szervnek.

(4) A bűnügyi nyilvántartó szerv a (3) bekezdésben meghatározott személyek természetes személyazonosító adatait összeveti a bűntettesek nyilvántartásában kezelt adatokkal. Ha az összevetés alapján a bűnügyi nyilvántartó szerv azt állapítja meg, hogy a (3) bekezdésben meghatározott személy az (1) bekezdés szerinti bűncselekményt követett el, és az elítéléshez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült, e tényt, a bűncselekmény vagy bűncselekmények elkövetésének idejét, valamint az érintett természetes személyazonosító adatait továbbítja a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 272. § (2) bekezdése szerinti központi személyügyi nyilvántartást kezelő szerv, valamint a Magyar Honvédség központi személyügyi nyilvántartását kezelő szerv részére (a továbbiakban együtt: központi személyügyi nyilvántartást kezelő szerv).

(5) A központi személyügyi nyilvántartást kezelő szerv a bűnügyi nyilvántartó szervtől átvett adatokat összeveti az általa kezelt központi személyügyi nyilvántartás adattartalmával. Ha az összevetés alapján a központi személyügyi nyilvántartást kezelő szerv azt állapítja meg, hogy a (3) bekezdésben meghatározott személy az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt a szolgálati viszonyának időtartama alatt követte el, és az elítéléshez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült, e tényről, valamint az érintett személy természetes személyazonosító adatairól tájékoztatja a (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben a nyugdíjmegállapító szervet, a (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben pedig a nyugdíjfolyósító szervet.

(6) A (3)-(5) bekezdés alapján átvett személyes adatokat a bűnügyi nyilvántartó szerv, illetve a központi személyügyi nyilvántartást kezelő szerv - az adattovábbítási kötelezettségének teljesítését követően haladéktalanul - törli.

(7) A szolgálati járandóság folyósításának az (1) bekezdés szerinti szüneteltetése esetén a szolgálati járandóság a jogosult kérelmére és csak akkor folyósítható újból, ha a jogosult a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy az (1) bekezdésben szüneteltetési ok már nem áll fenn.

Még néhány gondolat a témához

A tavalyi költségvetésben is csökkent a korábbi évhez képest a korhatár előtti ellátásra szánt összeg. Ez azonban szerencsére nem eredmnényezte a járandóság csökkenését.

Úgy véljük továbbá, hogy ezzel a lépéssel a kormányzat egyesületünk malmára hajtaná a vizet, ugyanis mind Strasbourgban, mind pedig Brüsszelben folyamatban lévő nemzetközi eljárásunkban alátámasztaná azon állításunkat, hogy a kormányzat rosszhiszeműen jár el, e réteg vonatkozásában.

Születési idő Öregségi nyugdíjkorhatár Öregségi nyugdíjkora jogosultság elérése
1952 jan. 1. előtt 62 év 2014. jan. 1-je előtt
1952. jan. 1 – júl. 1. között 62 év és 183 nap 2014. júl. 3. – dec. 31. között
1952. júl. 2 – dec. 31. között 62 év és 183 nap 2015. jan. 1. – júl. 2. között
1953. jan. 1 – dec. 31. között 63 év 2016. jan. 1. – dec. 31. között
1954. jan. 1 – júl. 1. között 63 év és 183 nap 2017. júl. 3. – dec. 31. között
1954. júl. 2 – dec. 31. között 63 év és 183 nap 2018. jan. 1. – júl. 2. között
1955. jan. 1 – dec. 31. között 64 év 2019. jan. 1. – dec. 31. között
1956. jan. 1 – júl. 1. között 64 év és 183 nap 2020. júl. 2. – dec. 31. között
1956. júl. 2 – dec. 31. között 64 év és 183 nap 2021. jan. 1. – júl. 2. között
1956. dec. 31. után 65 év 2021. dec. 31-e után