TISZTELT TAGJAINK!

Korábbi tájékoztatóinkban megfogalmaztuk, hogy Egyesületünket a Szolgálat és Becsület Mozgalommal közösen fogadják az Európai Parlamentben. A szolgálat és Becsület Mozgalom november 11-én 1500 órára megbeszélt egy találkozót, az Európai Parlament Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetségének romániai alelnökével Victor BOŞTINARU-val és a DK EP képviselőjével Niedermüller Péterrel.

Előzetes terv:

Egyesületünk vezetője 10.-én 1100 órára 1400 órára és 1700 órára szervezett találkozót, valamint és 11-én 1000 és 1300 órára

Az eredeti megbeszélés alapján 2015. november 09-én A reggeli órákban indultunk volna, a Szolgálat és Becsület mikrobuszával, és a Szolgálat és Becsület Mozgalom elnökének tájékoztatása alapján Aachenben szállunk meg és onnan másnap reggel megyünk tovább Brüsszelbe

Egyesületünk vezetése, szakemberek segítségével az alábbi munkatervet készítette el:

 • A KNOÉ vezetői 2015. november 9.-én 0800 órakor száll be a mikrobuszba, a távolság Aachenig 1.215 Km, mely megállásokkal együtt kb. 12,5 óra, így a szállásra 2000-2100 óra közötti időben érkezünk
 • Indulás másnap reggel Aachenből kb. 0900 órakor Brüsszelbe, mely 146 km távolságra van. Figyelembe véve a sebesség korlátokat kb. 1030 órára érkezünk Brüsszelbe

Ezeket figyelembe véve tervezte meg a KNOÉ vezetése a programot:

2015. november 10.

 • Találkozó az Európai Bizottság Jogi munkatársaival 1100 órakor a Rue de la Loi / Wetstraat 170 szám alatt.
 • Találkozó az Európai Unió Tanácsának munkatársaival 1400 órakor a Rue de la Loi / Wetstraat, 175 szám alatt
 • Kötetlen beszélgetés és koccintás, diplomácia feladatokat Brüsszelben ellátó volt kollégáinkkal barátainkkal 1700 órától

2015. november 11.

 • Beszélgetés és ebéd az Európai Parlamentben, a Luxemburg téren 1000 és 1300 órakor
 • Az SZB által tervezett megbeszélés a az EP-ben 1500 órakor

Előzetes tervektől eltérően, az SZB elnöke vasárnap délután arról tájékoztatta a KNOÉ elnökét, hogy az SZB küldöttsége csak kedden indul 1100 órakor, így a az általunk szervezett rendezvények, találkozók egyikén sem tudnak részt venni!

A letárgyalt programok, találkozók egyesületünk tagságának fontosak, lényegesek, jelentőségteljesek. Úgy döntöttünk, hogy repülővel utazunk Brüsszelbe.

A repülő téren és a repülőn készített, illetve a repülő ablakából látható fények

Brüsszeli tevékenységünk:

Megérkeztünk Brüsszelbe és az előre letárgyalt programnak megfelelően kezdtük meg a tárgyalásokat.

2015. november 10. Találkozó az Európai Bizottság munkatársaival, majd az Európai Unió Tanácsának munkatársaival.

Az épületeken belül a biztonsági előírásoknak megfelelően csak nagyon korlátozottan lehet fényképezni.

Az Európai Unióban az alapjogokat tagállami szinten az egyes országok alkotmánya, uniós szinten pedig az Európai Unió Alapjogi Chartája garantálja. (A 2000-ben elfogadott chartában foglaltakat 2009 óta kötelező betartaniuk az uniós tagországoknak.) Az emberi jogok védelme terén az EU összes intézményére – a Bizottságra, a Parlamentre és a Tanácsra is – feladat hárul. A charta:

 • rögzíti mindazokat az alapjogokat, melyeket az EU valamennyi intézményének és szervének kötelező tiszteletben tartania
 • a tagállami kormányok által is kötelezően alkalmazandó az uniós jogszabályok végrehajtása során.

Az Európai Uniós jog szerint a jogorvoslatot keresőknek a nemzeti bírósághoz kell fordulniuk saját országukban.

Elnökünk részletes tájékoztatást adott a jelenlegi helyzetről, és ismertette az ügyeket, melyben a KNOÉ tevékenykedik. Elmondta, hogy Magyarországon jogorvoslati lehetőség nem volt, így az EJEB-nél próbálkoztunk. Sajnálatosan a KNOÉ-nak nem voltak - több kezdeményezés ellenére sem - partnerei a szakszervezetek és a többi érdekvédelmi szervezetek, ugyanis mi egyértelműen a közös beadványt eröltettük! Ennek ellenére sok szakszerűtlen egymásnak ellentmondó 15.000 beadvány ment Strasbourgba, mellyel nem tudtak mit kezdeni! Nem beszélve arról, hogy az olyan szakszerű beadványt, mint a miénk az EJEB nem is vizsgálta.

A KNOÉ ott is és az Európai Unió intézményei és az Európai Parlament intézményei előtt is, az alábbi jogsérelmek miatt kérte a segítséget:

 • A nyugdíj mint tulajdon sérelme
 • Törvényi rendelkezés nélküli büntetés kiszabása
 • Hatékony jogorvoslathoz való jog sérelme
 • A tisztességes eljáráshoz való jog sérelme
 • A visszaható hatályú törvénykezés tiltásának sérelme
 • A szerzett jogok megsértése
 • És mindezekkel összefüggésben az emberi méltóság sérelme
 • Valamint utoljára de nem utolsó sorban a diszkrimináció tilalmának megsértése

Ugyanezen sérelmekről és folyamatban lévő ügyekről tárgyaltunk meglehetősen részletesen az Európai Parlamentben is, a délutáni találkozó előtt és ebédkor is.

Mindenki támogatásáról biztosított minket. Egyesületünk elnöke többször kihangsúlyozta a a KNOÉ jelszavát, "Mi soha nem adjuk fel!" "We never give up!"

2015. november 11.-én 1500 órakor került sor arra a találkozóra, ahol részt vett:

 • Victor Boştinaru az Európai Parlament Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége Képviselőcsoport alelnöke, a Regionális Fejlesztési Bizottság (REGI) és a A Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség (D-CN) tagja, valamint a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság (INTA) és az EU–Albánia Stabilizációs és Társulási Parlamenti Bizottságba delegált küldöttség (D-AL) póttagja
 • Victor Boştinaru MEP kabinetjének munkatársai
 • Niedermüller Péter a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége Európai Parlamenti Képviselőcsoportjának kincstárnoka, az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság (LIBE) és az Izraellel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség (D-IL) tagja, valamint a Költségvetési Ellenőrző Bizottság (CONT) és az EU–Albánia Stabilizációs és Társulási Parlamenti Bizottságba delegált küldöttség (D-AL) póttagja.
 • Niedermüller Péter MEP kabinetjének munkatársai
 • Ujhelyi István delegáció vezető, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság (TRAN) alelnöke, a Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség (D-CN) tagja, Külügyi Bizottság (AFET) és a Közép-Amerikával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség (DCAM) póttagja kabinetének tagjai
 • A Szolgálat és Becsület Mozgalom részéről Baranyi Csaba, Ottlakán Péter és Árgyalán György
 • KNOÉ részéről Kuti László elnök és Csurgai Ágota okleveles közgazda elnökségi tag

A megbeszélésen Baranyi Csaba kezdett arról beszélni, hogy a szolgálati nyugdíjasok képviseletében járnak el, és köszönik nagy tisztelettel Boştinaru képviselő úrnak, hogy képviserlői petíciót nyújt be. Kiemelte, hogy a jelenlegi Alaptörvény diszkriminatív módon tartalmazza, hogy a szolgálati nyugdíjakat a korményzat törvényesen veheti el.

A KNOÉ elnöke Kuti László átvette a szót és elmondta, hogy a KNOÉ a korkedvezményes nyugdíjak visszaható hatályú elvonása miatt lép fel, mely több szakmát érint. Kijavította Baranyi úr által elmondottakat, hogy a jelenlegi Alaptörvény nem tartalmaz a korkedvezményes nyugdíjakkal összefüggő rendelkezést. Azokat a hatályon kívül helyezett Alkotmány, azaz a 1949. évi XX. törvény tartalmazta, mely 2012. január 1.-én hatályát veszítette. A kormányzat azonban a korkedvezményes nyugdíjak "megvonhatóságára" vonatkozó szakaszt 2012. december 31.-ig hatályban tartotta(!?)

Az Európai Parlament munkatársai elmondták, hogy Baranyi Csaba által említett képviselői petíció intézménye nem létezik, annak benyújtására nincs lehetőség. Kuti László a KNOÉ elnöke előállt egy kérdéssel és egy javaslattal: "A magyar kormány antidemokratikus intézkedései miatt vizsgálat indul az EP-ben. Van-e arra lehetőség, hogy a jelenlévők egy közös jegyzékben vagy nyilatkozatban az EP-hez forduljanak, részletezve a korkedvezményes nyugdíjak visszaható hatályú megvonását? Ennek antidemokratikus jellege nem vitatható logikus jogszerű érvvel!"

Ezt a jelenlévő kabinetek egyértelműen és egybehangzóan támogatták, jó ötletnek tartották. Így a jelenleg még folyamatban lévő petíciós eljárás és egyéb tevékenység mellett egy közös nyilatkozat elkészítése történik, melyet támogat és egyben aláír Victor Boştinaru, Ujhelyi István és Niedermüller Péter kabinete is!

Ezúton is köszönjük nekik! Ez nagyon nagy siker!!