TISZTELT TAGJAINK!

Európai Parlamentből levelet kaptunk! A levélben foglaltak szerint a KNOÉ elnökének lehetőséget biztosítanak arra, hogy megbeszélést folytasson a petíció tárgyalása előtt az EP-ben és az Európai Bizottságban! Ennek a lényege, hogy 2015. június 22-i héten egy vegyes bizottsági-frakció-miniplenáris hét lesz, ahol lehetőség nyílik arra, hogy EP képviselőkkel, szakértőkkel és az Európai Bizottság alapjogi kérdésekkel foglalkozó szakértőivel találkozhat elnökünk és az ügyünkben összefüggésben egyeztetést folytathat. Arról sajnálatosan még az Európai Parlament munkatársai sem tudtak felvilágosítást adni, hogy mikor kerül sor a petíciónk tárgyalására. Csak reménykedni tudunk, hogy minél előbb!

Korábbi tárgyalások az Európai Parlamentben

Korábbi tárgyalások az Európai Bizottságnál

Ezt a lehetőséget Magyarországon kizárólag Kuti László a KNOÉ elnöke kapta meg! A jelenlegi helyzet arra utal, hogy a KNOÉ írásait, törekvéseit és "lobby-ját" hitelesnek tartják az Európai Parlamentben! A KNOÉ tevékenységét, törekvéseit ismerik, hiszen a KNOÉ tájékoztató levelét minden képviselő, szakbizottsági tag és vezető is megkapta.A KNOÉ az Európai Bizottságot is rendszeresen tájékoztatta. Álláspontunk szerint ez egy nagy lehetőség, egyesületünknek és nagy megtiszteltetés elnökünknek!

Többek között arról szeretnénk meggyőzni az Európai Parlamenti képviselőket és az Európai Bizottság tisztségviselőit, - ami számukra hihetetlen, vagy nagyon nehezen érthető, de főként felfoghatatlan - hogy a KNOÉ által képviselt réteget szándékosan lehetetlenítette el a magyar kormány, ráadásul egy jól előkészített félrevezető lejárató kampánnyal azt nyomatékosította is. Azért erre még rá is tudtak tenni egy lapáttal, ugyanis folyamatosan félrevezették az Emberi Jogok Európai Bíróságát és az Európai Unió intézményeit. Azt a látszatot igyekeztek kelteni, hogy ez egy elkerülhetetlen intézkedés volt, ez egy "társadalmi anomáliának" a korrekciója, a társadalombiztosítás szükséges átalakítása, ráadásul ebben még az EU sem vizsgálódhat, nem foglalhat állást, mert ez tagállami kompetencia!

  • Antal Attila 2011. május 31.-én írt egy cikket, melyet a hvg.hu jelentetett meg. Ebben értelmezi Répássy Róbert igazságügyi államtitkár megfogalmazását: „Legalább ebben értsük már egymást, hogy azért nem kellene azt a munkát elismerni, amit egyébként a Kádár-rendszer szolgálatában végeztek, és azt úgy kellene tekinteni, mint szerzett jog, akkor, amikor a nyolcvanas években kezdték el a rendőri pályájukat, és szerzett jognak tekinteni most, a demokráciában.(…) Bocsánatot kérek, de mi a logikai különbségtétel, mondjuk, egy Kádár-huszár és egy tanácselnök között, aki az előző rendszerben ilyen tisztséget töltött be?” A cikk írója úgy véli, hogy Répássy gondolatmenete nem helyes. Így fogalmazott: "A kissé nyakatekertre sikeredett gondolatmenet szerint azon rendőrök esetében, akik a rendszerváltás előtt kerültek állományba, 1990 előtti szolgálati viszonyuk nem számít bele a szolgálati nyugdíjba, vagyis nem beszélhetünk szerzett jogokról."
  • Ez volt az első kormányzati lépés, a közvélemény befolyásolására, az érintett réteg lejáratására.
  • Ezzel igyekeztek elfogadhatóvá tenni a közvélemény számára, hogy mindenképpen lépni kell, és kormány fog is!
  • 2011. november 6.-án az Amerikai Népszava írt egy cikket: A parlament honvédelmi bizottságának legújabb javaslata: a rendőrök szolgálati járandóságának megvonása bizonyos bűncselekmények elkövetése esetén. A rendőrök meggyőződése, hogy a javaslat célja a 2006-os őszi túlkapásokban részt vett hivatásosok további kormányzati vegzálása. Szocialista politikusok szerint a javaslat elfogadása esetén a következetes kormányzati lépés az lehet, hogy a hivatásosoktól megvonják a nyugdíjjogosultságot.
  • Hazudott a kormányzati média, újra a közvélemény félrevezetésére törekedtek, hiszen azt szajkózták folyamatosan, hogy "a főként rendőröket, katonákat érintő korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló törvény egyebek mellett arról rendelkezett, hogy 2012 januárjától az 57 évesnél fiatalabb szolgálati nyugdíjasok a személyi jövedelemadóval (szja-val) csökkentett összegű ellátást kapják, ha nem mennek vissza dolgozni a rendőrség úgynevezett szeniorállományába." Ez azért is hazugság, mert esze ágában sem volt a kormányzatnak a visszafoglalkoztatás, ezzel csak a közvéleményt igyekeztek befolyásolni!
  • A jogszabályi megfogalmazás szerint ahhoz, hogy valaki a szenior állomány tagja legyen erre irányuló kinevezési kérelmet kell előterjesztenie a kinevezésre jogosult rendőri vezetőhöz címezve, és ezt a kérelmet ahhoz az állományilletékes parancsnokhoz kell benyújtani, akinek az irányítása alá tartozó szervnél szeretné a kérelmező a szenior állományba vételét kezdeményezni." Az egyik legfontosabb feladatunknak érezzük, hogy felhívjuk az Európai Parlament figyelmét, hogy ebből az un. visszafoglalkoztatásból nem valósult meg semmi! Nem volt ez a kormányzat szándéka, hiszen az érintettek csak jelentéktelen részének tették lehetővé, hogy visszamenjen! Azért is hazudott a kormány a közvéleménynek, illetve az EJEB-nek és az EP-nek valamint az EB-nek, hogy elhitesse, hogy ezt a "társadalmi anomáliát" az ország érdekében megoldja, és jóhiszeműen az emberek érdekében jár el! Célunk az erre vonatkozó statisztikai adatok bemutatása, továbbá szeretnénk felhívni a figyelmet a rosszhiszemű kormányzati magatartásra, és a saját hatalmi céljaik megvalósítása és megszilárdítása érdekében végzett félrevezető kommunikációra!
  • Összességében, amit szeretnénk tényszerűen, az Európai Parlament, de főként az Európai Bizottság elé tárni, hogy a magyar kormány szándéka a KNOÉ által képviselt réteg ellehetetlenítése volt. A kommunikáció, a hazug információk közlése a megtévesztést, a johiszeműség bizonyítását szolgálta. Professzionális módon ezt a rosszindulatú, leszámolási célzatú intézkedését, a társadalombiztosítás átalakitása köntösébe igyekezett öltöztetni! A KNOÉ ennek cáfolására gyűjtötte össze a bizonyítékokat, ennek cáfolatára igyekszik érvelni! Szeretnénk megjegyezeni, hogy elnökünk olyan rendvédelmi szakember, aki operatív vonatkozásban is képzett, úgy rendelkezett, hogy vele bármi is történjen az adatok eljutnak az illetékes Uniós szerveződésekhez, sőt az EJEB eljárás újraindítását is elvégzik helyette mások!