TISZTELT TAGJAINK!

2015. március 17 | KNOÉ

Jogi szakértőink az elmúlt időszak óta vizsgálták az EJEB döntésének okait, a döntéssel összefüggő részleteket, valamint a lehetséges utakat és megoldásokat. Az elemzésük ezen oldalunkon olvashatóak is!

A KNOÉ elnöke 2015. március 5.-én a spanyolországi Asociación de Retiro szervezésében megbeszélést folytatott több civil szervezet vezetőjével. A legérdekesebb és legfontosabb momemtum az volt, hogy elnökünknek, Adalina Polanco civil szervezeti vezető segítségével sikerült találkozni dr. Guillermo Palomares európa jogi szakértővel, aki egyben titkos szolgálati szakértő is. Dr. Palomares időt szánt arra, hogy a KNOÉ tagságát ért jogsérelemmel összefüggésben hosszas megbeszélést folytassanak.

Dr. Palomares, miután részletes tájékoztatást kapott, és e során megismerte a korkedvezményes nyugdíjjal összefüggő magyar jogi szabályozást, a tagságunkat ért "társadalombiztosítási átalakításnak" álcázott jogi lépést, az alábbiakra hívta fel a figyelmet:

  • Az érdekvédelmi szerveződések súlytalanságára fognak törekedni
  • Ennek legjobb módszere, hogy az egyesületen belüli, kevéssé intelligens, kevéssé felkészült réteget igyekeznek befolyásolni és a vezetőség ellen fordítani
  • Tömegkommunikációs eszközökön keresztül igyekeznek hangulatot kelteni, ellenérzésket ébreszteni!

A KNOÉ elnöke és Dr. Palomares megbeszélése végén, a spanyol szakjogász olyan nagyon professzionális lehetőséget vázolt fel, mely egy újabb jogi út lehet az EJEB vonatkozásában. Ezúttal azonban ezen jogi megoldást nem hozzuk nyilvánosságra, annak előkészítését megkezdtük és kizárólag a KNOÉ tagjai érdekében tesszük!

Az elmúlt napokban a KNOÉ létszáma optimalizálódott, egészen pontosan 6.299 fő! A lemorzsolódott, vagy tagi kötelezettségeiknek minimálisan eleget nem tévő tagjainkat is kihagyjuk ezen eljárásból!

Összességében úgy fogalmazhatjuk meg, hogy újabb lehetőség nyílik egy kártérítési jogi eljárás kezdeményezésére! Dr. Palomares tanácsára a KNOÉ vezetősége határozottan, keményen áll ki a zavarkeltésre irányuló belső vagy külső támadásokkal szemben!

Ahogy ezt felvázolta dr. Palomares, a KNOÉ és a hasonló tevékenységet végző szerveződéseket igyekezni fognak kívülröl és belülről nehezíteni ellehetetleníteni! Az Ő javaslata alapján a következő döntést hoztuk:

  • Csak a tagdijat belépésüktől kezdve, kifizetett tagjainkat képviseljük ezen eljárásban. Ez nem jelenti az egyesületből kizárást a hatályos jogszabályok szerint
  • A tagdíjat kifizetett, de folyamatosan belső zavar és hangulatkeltési tevékenységet végző tagok kizárása érdekében állást kell foglalni, és a kizárt személyeket a jogi eljárásból ki kell hagyni. Erre az alapszabály lehetőséget ad
  • Csak az összes személyi adatát megadott, a nyugdíjazási dokumentumait megküldött személyt fogjuk ezen eljárás keretén belül képviselni, mert fennáll a veszély, hogy azok, akik ezek nélkül tagsági viszonyt létesítettek, céljaik az egyesület érdekeivel nem feltétlenül vannak szinkronban
  • A KNOÉ-nak nem célja a nagy létszámú tagság! Aki azonban tagunk, és minden tagi feltételnek eleget tett, azt a lehető legintenzívebben képviseljük!
  • Akinek nem áll rendelkezésünkre személyi adatai és nem áll rendelkezésünkre a nyugdíjazási határozata, őket sem tudjuk képviselni!

A német jogi szakértőnk visszajelzett, hogy áttanulmányozta részletesen kidolgozott tervünket. Dr. Goldel megfogalmazta, hogy járható útnak tartja az elképzelést és néhány kiegészítést, javaslatot is tett.

Tervünk végrehajtása érdekében, egyesületünk vezetősége megkezdte tevékenységét!