2015. február 20.

Kónya Péter független országgyűlési képviselő, a Magyar Szolidaritás Mozgalom társadalmi elnöke a rendvédelmi szakszervezetek vezetőivel, valamint a Korkedvezményes és Korengedményes Nyugdíjasok Országos Egyesületének (KNOE) elnökével egyeztetett a Képviselői Irodaházban a szolgálati törvények módosításáról, az új életpályamodellről, valamint a szolgálati járandóságosok helyzetéről.

A rendvédelmi szakszervezetek vezetői tájékoztatták a képviselőt arról, hogy az érintett tárcák vezetői, bár leültek a tervezett változtatásokról egyeztetni, az inkább tájékoztató és nem egyeztetés volt, mert a szakszervezetek javaslatait egy-két kivétellel nem vették figyelembe. Kiderült az is, hogy a Kormány által a közvélemény által hangoztatott 30%-os bérfejlesztés is csak szépen csengő ígéret. Idén a rendőrök, tűzoltók, börtönőrök bértömegben kapnak 30%-os emelést, de ez csak a végrehajtó állománynál jelent 30%-os bérfejlesztést, a parancsnoki állománynál ez már csak 15-20%-os emelést jelent majd, miközben 10 éve még csak az inflációval sem emelték a béreiket. A beígért további 5-5% bérfejlesztésre pedig a tervezet semmilyen garanciát nem ad. Ráadásul a pótlékok megszüntetése és egy új bértábla bevezetése azt jelenti, hogy mindenkinek személyi bért kell majd megállapítani, bérkiegészítéssel, hogy a jelenlegihez képest senkinek ne csökkenjen a bére. Ennek viszont az lesz a következménye, hogy akinek eltérítették a bérét, 5-10 évig hiába emelkedik majd a rendészeti alap, az ő bérük mindaddig nem emelkedik majd, amíg a bértáblában meghatározott bérek el nem érik az eltérített béreket.

A Kormány ugyanakkor a bérfejlesztés mézesmadzagába csomagolva tovább csorbítja a rendvédelmi dolgozók, illetve a katonák állampolgári jogait. Többek között tiltani kívánják a magán mobiltelefon használatát a szolgálati helyeken, tilos lesz az internetes közösségi portálokon akár fotót, akár olyan írást feltenni, amelyből kiderülhet, hogy valaki rendőr, vagy épp tűzoltó, de a tervezet tiltaná azt is, hogy szakszervezetet lehessen létrehozni a nemzetbiztonsági szolgálatoknál. A képviselő és az érdekképviselők egyetértettek abban, hogy a Fidesz-kormányzat a korábbi módosításokkal és a jelenlegi tervezett változtatásokkal a rendszerváltás előtti állapothoz tér vissza. A 70-es 80-as években volt a fegyvereseknek olyan jogi szabályozása, amikor az volt a törvény, amit a parancsnokok mondtak. A jog nem védte a rendőröket, katonákat, tűzoltókat, börtönőröket, hanem kiszolgáltatottá tette, feleslegesen túlkorlátozva állampolgári jogaikat.

A tervezett változtatások a rendvédelmi szerveknél megszüntetné a közalkalmazotti státuszt, a jelenlegi közalkalmazottak vagy kormánytisztviselők, vagy a munkatörvénykönyv alá tartozó munkavállalók lesznek. A mai napig nem tisztázott, hogy a fegyveres szervek specialitásából adódó különleges elvárásokat jogszabályilag hogyan fogják majd a munkatörvénykönyve alapján például kötelezővé tenni.

Miközben a kormányzat mindenhol azt hangoztatja, hogy Magyarország jobban teljesít, a tárcák vezetői mégis mereven elzárkóznak attól, hogy olyan előterjesztést tegyenek a kormány elé, amely eltörölné a szolgálati járandóságosok 16%-os ,,büntetőadóját”.

Az egyeztetés végén Kónya Péter képviselő vállalta, hogy kihasználva a 8 havonta rá jutó interpellációs lehetőséget, az új szolgálati életpályamodellről, illetve a szolgálati járandóságosok helyzetéről a napokban be fogja nyújtani interpellációját. Megegyeztek abban is, hogy amint a kormány a Parlament elé terjeszti a törvénymódosításokat, újabb egyeztetést fognak tartani, és Kónya Péter független képviselőként a szakszervezetekkel egyeztetett javaslatokat nyújt be törvénymódosításként.

Budapest, 2015. február 20.

Kónya Péter
független országgyűlési képviselő
a Magyar Szolidaritás Mozgalom társadalmi elnöke 2015. február 19.