A KNOÉ vezetősége úgy döntött, hogy a tagdíjjal elmaradt tagok vonatkozásában az alábbi intézkedéseket foganatosítja:

Aki csak a 2015. évi tagdíjjal van elmaradva:

  • 2015. július 1. napjától a tagi felület elérését egyesületünk informatikusa felfüggeszti és a belépési kísérletnél a program kiírja, hogy "TAGDÍJ BEFIZETÉSÉT KÖVETŐEN A HOZZÁFÉRÉS AKTÍV LESZ" A tagdíj befizetését követően a tagi felület elérését újra lehetővé tesszük!

Aki a 2014. és 2015. évi tagdíjjal van elmaradva:

  • A tagi felület elérését egyesületünk informatikusa felfüggeszti és a belépési kísérletnél a program kiírja, hogy "TAGDÍJ BEFIZETÉSÉT KÖVETŐEN A HOZZÁFÉRÉS AKTÍV LESZ" A tagdíj befizetését követően a tagi felület elérését újra lehetővé tesszük!
  • Aki figyelemfelhívás ellenére, sem fizeti meg az elmaradt tagdíját, az egyesületből kizárásra kerül és a vonatkozó jogszabályok szerint jogi úton követeljük az elmaradt összeget. (Az egyesületből kilépés vagy kizárás ellenére az elmaradt tagdíj kifizetése követelhető!

Aki a 3 vagy 4 évi tagdíjjal van elmaradva:

  • A tagi felület elérését egyesületünk informatikusa felfüggeszti és a belépési kísérletnél a program kiírja, hogy "TAGDÍJ BEFIZETÉSÉT KÖVETŐEN A HOZZÁFÉRÉS AKTÍV LESZ" A tagdíj befizetését követően a tagi felület elérését újra lehetővé tesszük!
  • Aki a KNOÉ vezetőségétől indokoltan azt kéri, és a KNOÉ vezetősége azt megalapozottnak tartja, az elmaradt tartozást 50% mértékben csökkentjük és a tagsági viszonyt reaktiváljuk!
  • Aki tagságának reaktiválását és a tagdíj tartozásának mérséklését nem kéri, a figyelemfelhívás ellenére, sem fizeti meg az elmaradt tagdíját, az egyesületből kizárásra kerül és a vonatkozó jogszabályok szerint jogi úton követeljük az elmaradt összeget. (Az egyesületből kilépés vagy kizárás ellenére az elmaradt tagdíj kifizetése követelhető és egyesületünk követelni is fogja!)

Egyesületünkkel összefüggő vélemények

Három tagunk, illetve az egyik tagunknak mondott személy, írt egyesületünknek véleményt. Azért mondjuk, hogy az egyikük tagunknak mondott személy, mert a blog oldalunkon írt névtelenül, és azt állította, hogy tagunk! Mi elhisszük és így értelmezzük a véleményét! Mindhárman erősen kifogásolták a vezetőség azon döntését, hogy a több évi tagdíjjal tartozó személyek vonatkozásában mérlegeljük az 50%-os kedvezményt. Mi mindezek ellenére úgy véljük, sőt tudjuk, hogy több tagunk nagyon alacsony járandóságot kap és meglehetősen szegényes körülmények között él! Ezért gondoltuk azt, hogy azon tagjaink, akik szeretnének a jogorvoslati eljárásban részt venni, de nem tudtak fizetni, kedvezményt kapjanak! Ezt a jelzéseket mérlegelve döntjük el, kiszűrve, a hanyag vagy nyerészkedésre törekvő személyeket! A KNOÉ segíteni akar, természetesen a tisztességes, az egyesületi feltételeknek megfelelő tagjainknak!

A KNOÉ vezetősége úgy véli, hogy azok a kifogások nem elfogadhatóak, melyek szerint a tagunk nem tudta, hogy egy egyesületben kötelező a tagdíj, azt gondolta, hogy az ingyenes, továbbá összekeveri az egyesületet egy pertársasággal, és azt állítja, hogy a honlapunkon lévő tájékoztatást nem olvasta! Összességében, a peres eljárásokban kizárólag azon tagjainkat képviseljük, - tesszük ezt a többség érdekében -, akik eleget tesznek a fentiekben részletezett feltételeknek!

A KNOÉ egy hivatalosan bejelentett nonprofit szervezet, melynek fizetési, könyvelési és beszámolási kötelezettsége van. A KNOÉ nem kap támogatást, a KNOÉ nem kap senkitől egy fillért sem, csak a tagjai által befizetett tagdíjból és esetleges adományokból működik! Több tagunk írta, hogy nem is értik mire fizessenek, hiszen nem nyertük meg az ügyeket, mert rosszul és szakszerűtlenül dolgoztunk! Ezen tagjainkat, akik így gondolkodnak, felszólítjuk, hogy önként lépjenek ki az egyesületből és az elmaradt tagdíjukat önként fizessék ki!

A KNOÉ vezetése úgy döntött, hogy azon személyekkel szemben, akik egyesületünk lejáratására a jóhírünk csorbítására törekednek, nyílt mások által hozzáférhető oldalakon, közösségi oldalakon állítanak hazugságokat, a civiliszikai szabályok alapján polgári peres eljárást kezdeményezünk és 100.000 Ft nagyságrendű sérelemdíjat követelünk! A döntést az motiválta, hogy egyesületünk szeretné megőrizni a tekintélyét és szeretne eredményesen, hatékonyan működni így nem hunyhatunk szemet a hazugságokon alapuló, lejárató, bizonytalanságot keltő magatartással szemben!

Egyesületünknek legfontosabb a tagi feltételeknek elegett tett tagság professzionális képviselete!

A KNOÉ VEZETŐSÉGE