TISZTELT TAGJAINK!

Az Európai Parlament Petíciós Bizottsága újra tárgyalta ügyünk!
A petíciós bizottság munkatársai leültettek minket, kényelmesen elhelyezkedtük. Felettünk körben láthatóak a tolmács fülkék. Szóltak, hogy üljünk át a terem másik felébe, közelebb az elnökséghez! David Lowe elnökünkkel, Kuti László már korábban kialakított jó kapcsolatot, most is egy fejbiccentéssel leköszönt az elnöki asztalról! Tehát ez volt az új helyünk, és itt készültünk hozzászólásunkkal. Bár már folyt a petíciós bizottsági ülés, az asszisztensek ennek ellenére még megadtak néhány instrukciót! Elmondták, hogy mikor és milyen módon kell majd a hozzászólásunkat előadni, milyen szabályokat kell betartani! Elhelyezkedtünk, mindent végig gondoltunk újra. Most már csak a mondanivalónkra és a dokumentációra kellett koncentrálnunk. Ezek tükrében készültünk a a hozzászóláshoz.
dr. Tabajdi Csaba magyar képviselő úgy kezdte beszédét, hogy az Európai Bizottság olyan mint a bourbonok, "semmit nem tanultak". Kiemelte, hogy a magyar kormány intézkedése négy alapjogot sért! Ezek pedig alapjogi kérdések, nem nyugdíj kérdések! Határozottan felszólította az Európai Bitzottságot, hogy értse már végre meg, hogy ez nem nyugdíjkérdés! "Hogy a fenébe van az, hogy amikor Magyarországon megváltoztatták visszamenőleges hatállyal a bírák nyugdíjkorhatárát, 70-ről 62 évre és elbocsátottak bírákat, akkor az Európai Bizottság 'infringement' kötelességszegési eljárást indított? Miért mér kettős mércével az Európai Bizottság?" Az EB technokrata, jogi szabályok mögé bújó szervezet! Az emberek nem tudtak rákészülni, az emberi méltóságot sérti. És akár mehetünk tovább. És most, ugyanazt halljuk vissza az Európai Bizottságtól, hogy ez tagállami kompetencia! Ez maga az abszurditás, hogy a Bizottság visszapasszolja ezeket a kérdéseket! Az Európai Bizottság részéről Fritz von Nordheim szólt hozzá. Nordheim úr az EB nyugdíjszakértője. Korábban már vitatható véleményt alkotott a magánnyugdyíjak vonatkozásában, szerinte ugyanis eleve hibás volt a modell! von Nordheim úr markánsan kiállt az EB korábbi véleménye mellett, bár már az Alapjogi Charta 51. cikkére is hivatkozott, mely szerint, ha akarna az EB intézkedni ügyünkben sincs hozzá joga, mert az 51. cikk ezt kizárja!
dr. Göncz Kinga magyar képviselő hangot adott annak, hogy egy évvel ezelőtt már tárgyalták ügyünket, de azóta semmi nem változott! "Már akkor megállapítottuk, hogy diszkriminál, jogbiztonságot veszélyeztet, tulajdonhoz való jogot sért, úgy történt meg ennek a bevezetése, hogy nem volt átmenet." Victor Boştinaru román képviselő kiemelte, hogy a magyar kormány intézkedései, már békeidőben 2.000 ember halálát okozta! Rendőrök, katonák, olyan emberek, akik az életüket a hazáért áldozták! És a Bizottság úgy gondolja, hogy ebben nincs kompetenciája! Ezt nem fogadhatjuk el! Nem fogadhatjuk el, hogy a Bizottság úgy nyilatkozik, hogy nincs hatáskörünk! Ez összefügg a magyar alkotmányreformal, a magyar sajtótörvényekkel! Ezt mind meg kell vizsgálni és elemezni kell! Meg kell nézni, hogy az európai országokban milyen folyamatok játszódnak le! Tatjana Ždanoka Lett képviselő elmondta, hogy Mióta harcolunk azért, hogy legyen egy horizontális irányelv azért, mely beveszi a szociális ügyeket is! A Bizottság kihasználhatná ezeket a konkrét példákat, hogy tovább küzdjön a horizintális irányelv megvalósulása érdekében. Tegnap gyermekek jogairól volot szó, és ugyanezeket a válaszokat kaptuk. A diszkrimináció tilma nem fedik le ezeket az ügyeket. De, ha horizontális lenne az irányelv, lefedné, sajnos ez egyelőre nem valósulhat meg, mert bár a parlament nagytöbbsége harcol a horizontális irányelv érdekében, de sajnos a Bizottság sem támogatja megfelelőképpen és a Tanács is ellentkezik! Egy percre visszaadták a szót. Katus Károly elmondta, hogy szeretné a Bizottság figyelmét felhívni, és megerősíteni azokat a felhívásokat irányába! Tessék ez az ügyet kézbevenni és tisztességes eljárni, ami mind a jelenben, mind a jövőben példát fog mutatni! Hogy az ilyen törvényt hozó államokat előre figyelmeztetni tudják, hogy eszébe se jusson hasonló, vagy egy palacból kiinduló rossz szellem fölénk tornyosuljon, amit nem, vagy nagyon nehezen tudunk visszagyömöszölni! Az Európai Bizottság győzze le ezeket a szellemeket!

Kuti László egy kérdést szeretne feltenni, mely kérdés úgy szól, hogy ami törvényes az jogszerű? Ugyanis, hogy törvényes legyen jelenlegi kormányunk intézkedése, 2/3-os többségével módosították a magyar Alkotmányt, és beleszőtte, hogy ezt megtehesse! A fő kérdés az, hogy ez jogszerű-e és megfelel-e az Európai Unió célkitűzéseinek! Ilaria Brazzoduro az Európai Bizottság DG Justice nevében, elsőkörben kihangsúlyozta, hogy a bírák ügye és a szolgálati nyugdíjasok ügye két egymástól jól elkülöníthető ügy! A koron alapuló duszkrimináció tilalma sem valósul meg esetünkben Ilaria Brazzoduro szerint! Azt mondta, hogy számukra úgy tűnik, hogy nem koron alapuló diszkriminációról van szó! Erminia Mazzoni az Európai Parlament Petíciós Bizottságának elnöke megköszönte a hozzászólásokat és felvetette, hogy a jövőben van min gondolkodni, ez egyértelmű. Megköszönte továbbá, a petíció benyújtóinak, hogy jelen voltak. Kiemelte továbbá, hogy minden egyes parlamenti hozzászóló azt kérte, hogy hagyják nyitva a petíciót, de még mindíg itt van az 51. cikk kérdése, mellyel sokat foglalkozik a Bizottság. A kompetencia profilok meghatározásáról van szó, mely azt jelenti, hogy kinek milyen ügyben van kompetenciája, milyen ügyet tárgyalhat, milyen ügybe avatkozhat be. Ez azért is fontos, mert a Petíciós Bizottságnak is ezeken a kereteken belül kell dolgozni. Kifejtette, hogy nem volt elég széles a válasz. Az Európai Biztosnak is szélesebb körő választ kellene adnia nem úgy, ahogy eddig tették. A döntés értelmében Andor László Biztosnak ír a Bizottság egy hivatalos levelet, hogy az ügyben alkosson véleményt, dr. Tabajdi Csaba javaslatára pedig a Jogi Bizottságtól kér állásfoglalást a Petíciós Bizottság, tehát a petíció nyitva marad, az ügy tovább folyik! Összegezve, sikerült újra egy lépést tenni előre, és várjuk a végeredményt!

A KNOÉ vezetősége 2014. március 20.