2013. február 26.-án nyílt levelet írtunk a magyar kormányzatnak, melyben kértük, hogy a Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítását vonják vissza, hiszen az visszaható hatályú módosításokat tartalmaz, mely pl. a 1949. évi XX. törvény 70/E § hatályának egy évvel történő hosszabbítását célozza! Felhívtuk a figyelmet arra, hogy Rgyesületünk a leghatározottabban elutasít minden demokráciával ellentétes törekvést, a hamis tájékoztatást, a közvélemény öncélú félrevezetését, és az országunk elszigeteltségéhez vezető szakszerűtlen és ésszerűtlen politizálást!

              

Egy-két semmitmondó reakción kívül érdemi lépés nem történt!

2013. március 4-én ismételten írtunk minden képviselőnek egy levelet, melyben leírtuk, hogy a kormány nem tárgyal velünk, és felszólítottuk a képviselőket, hogy a hazugság, a félrevezetés vonatkozásában rendeljenek el vizsgálatot, különösen a visszafoglalkoztatás vonatkozásában elhangzott hazugságokkal kapcsolatban, és a közvéleményt félrevezető politikusokkal szemben (pl: Répássy Róbert) járjanak el! Ez ügyben több politikus, többek között kormánypárti is válaszolt, de a válaszok öncélúak és semmitmondóak voltak!

2013. augusztus 7.-én furcsa, addig még nem tapasztalt e-mail roham érte egyesületünk vezetését. A kérdések a Szolgálat és Becsület Mozgalom honlapján megjelentetett hírrel kapcsolatosak voltak, mely szerint adatot kell szolgáltatni az EJEB kérésére! Sokan számonkérték egyesületünktől, hogy mi miért nem szolgáltatunk adatot, amikor az SZB azt kéri! Tájékoztattunk tagjainkat arról, hogy A KNOÉ-nak, nincs semmilyen adatszolgáltatási kötelezettsége!