TISZTELT TAGJAINK!

A megbeszélés szerint az ebédlőben lesz a találkozó. A KNOÉ elnöke és a Szolgálat és Becsület képviselői az Európai Parlament épületében várakoznak, ahol dr. Göncz Kinga, dr. Gurmai Zita és dr. Tabajdi Csaba várta a két egyesület delegációját

Az ebéd közben részletesen megtárgyalásra került, hogy az elmúlt időszakban mi történt Magyarországon, milyen új események, intézkedések, lépések, minket érintő nyilatkozatok, vagy egyéb, jelentőséggel bíró történések voltak.

A KNOÉ-nak eddig dr. Tabajdi Csaba és dr. Göncz Kinga segített az Európai Parlamentben. Az MSZP Európa Parlamenti képviselői listáján azonban egyikük sem szerepel. A 2014. évi választásokat követően ők nem lesznek EP képviselők. Az ebéd közbeni megbeszélésen szóba került, hogy amennyiben az eljárás hosszabb ideig tart áprilisnál, akkor a KNOÉ érdekeit dr. Gurmai Zita okleveles közgazda EP képviselő asszony képviseli a továbbiakban. Erre vonatkozó részleteket elnökünkkel megtárgyalták, és szóban megkötötték a stratégia megállapodást.

Az ebédet követően, az Európai Parlament épületében csoport képet készítettünk

A csoportképen látható Katus Károly az SZB elnöke, a mi elnökünk dr. Göncz Kinga asszonnyal, Árgyelán György volt országgyűlési képviselő, jelenleg DK tag, dr. Gurmai Zita, dr. Varga Valéria az állandó külképviselet attaséja és a többiek az SZB delegációjának a tagjai.

Az Európai Unió Parlamentjének hivatalos tájékoztatása alapján, a márciusi petíciós bizottsági szereplésünket követően, felszólították a magyar kormányt, hogy válaszoljon, reagáljon a petícióban foglaltakkal összefüggésben. Ennek a felszólításnak a magyar kormány, nem tett eleget. Több képviselő állítása szerint, erre még soha nem került sor, hogy egy állam kormánya, nem méltatja válaszra az Európai Parlamentet! A magyar kormány önmagát mindenkinél jobbnak, esetleg okosabbnak és fontosabbnak gondolja, mert nem érezte szükségét, hogy válaszoljon! A minél szélesebb kürű siker érdekében szükséges volt, hogy az Európai Parlament Zöld párti frakcióját is tájékoztassuk a velünk történtekről. Erre szerencsére lehetőséget kaptunk, és tájékoztathattuk Őket is!

Elnökünk angol nyelven tájékoztatta a zöld párt képviselőjét a velünk történtekről, a részletekről, a visszaható hatályú jogalkotásról. Felsorolta a járulékos hatásokat, megemlítette, hogy a KIM államtitkára szerint "Kádár-huszárok" vagyunk, és azt, hogy a magyar kormány a közvélemény félrevezetésére törekedett és ennek érdekében szándékos hazugsággal, a valósággal köszőviszonyban sem lévő, primitív ostobasággal igyekezett befolyásolni a magyar közvéleményt, és legalizálni, saját célját!

A megbeszélés baráti hangulatban zajlott. Természetesen ezen a Zöld párti megbeszélésen az SZB is résztvett és Katus Károly is megfogalmazta észrevételeit, melyet elnökünk Kuti László lefordított és a megbeszélés végén megkérdezte, a képviselő aszonyt, hogy mi a véleménye az elhangzottakkal összefüggésben. A válasz egyértelmű és világos volt! A velünk történtek borzalmasak és példátlanok, és nem méltóak egy tagállamhoz.

A következő megbeszélésre Victor BOŞTINARU szociál demokrata EP képviselővel került sor.

Victor BOŞTINARU képviselő úr megfogalmazta, hogy Romániában is történt hasnló, bár ott a nyugdíjas sátusztól nem fosztották meg az érintetteket, de a nyugdíjukat csökkentették. Ezt azonban a román kormánynak vissza kellett fizetnie, a jogi eljárásokat követően. BOŞTINARU képviselő úr a magyar kormány intézkedésével nem értett egyet és biztosított minket, hogy harcunkban a tőle telhető legmaximálisabb módon támokat minket!

dr. Tabajdi Csaba arról tájékoztatott minket és az SZB-t, hogy a EP petíciós bizottsága úgy döntött, hogy a magyar kormányt nyílt levélben szólítja fel arra, hogy válaszoljon a feltett kérdésekre, mert a nyitva hagyott petíciót januárban szeretné újratárgyalni! Amennyiben a magyar kormány a megadott határidőn belül nem válaszol, a Petíciós Bizottság akkor is döntést fog hozni!

A KNOÉ vezetése 2013. december 7.