Az Európai Parlament Petíciós Bizottsága tájékoztatott minket, hogy 2013. március 20.-án a petíciónk tárgyalásra kerül! Ennek tárgyalása előtt fontos megjegyezni, hogy sorstársainkkal, a Szolgálat és Becsület érdekvédelmi Mozgalommal részletesen átbeszéltük az addig történteket! Kötöttünk egy taktikai és stratégia megállapodást, mely arra vonatkozik, hogy az Európai Unió, és minden egyéb jogorvoslati fórumon együtt, kart karbaöltve lépünk fel! Természetesen szervezetileg a két egyesület a jövőben is egymástól függetlenül önállóan működik, de a jogorvoslati kérdésekben együtt lépünk fel! Ennek főpróbája meg volt és eredményesnek, hibátlannak és reménykeltőnek bizonyult! Egyértelműen megállapodtunk abban, hogy a jövőben együtt, és egymást segítve képviseli mindkét egyesület a tagságát!

Az Európai Parlament tájékoztatásával párhuzamosan megküldték az Európai Bizottság véleményét is, mely a jobb oldalon olvasható!

A petíciónk tárgyalását megelőző napon tárgyalásokat folytattunk az Európai Parlamentben, hogy minél nagyobb sikert érjünk el. A tárgyaláson Európa Parlamenti képviselők és Tóth-Czifra András szakértő vett részt.

EU Parlament ebédlőjében Tabajdi Csaba és Tóth-Czifra András Szolgálat és Becsület képviselőivel együtt. A munkaebéd alatt részletesen átbeszéltük ügyünket átismételtük a kidolgozott taktikát

Felszólalásunk sorrendjét és tartalmát is kidolgoztuk, miközben megérkezett Göncz Kinga képviselő asszony. Csoportkép ebéd után a Szolgálat és Becsület képviselőivel

A ülés előtt még néhány dolgot megbeszéltünk a hozzászólásokat újra áttekintettük. Megkezdődött a szakbizottság ülése ahol Kuti László szólt hozzá

Kuti László érthetően magyarázta el, hogy miért téved az Európai Bizottság, miért nem látja jól a valós helyzetet. Katus Károly hozzászólásában érzelmi aspektusból érvelt, de pontosan megfogalmazta Ő is, hogy az Európai Bizottság téved, az információ hiányosak. A két egyesületi vezető jól egymásra épített hozzászólással tájékoztatta a Szakbizottságot arról, hogy a szerzett jogok védelme, a tulajdon védelme, a hatékony jogorvoslathoz való jog sérülése valamint a visszaható hatályú jogalkotás tilalmának sérelme mind-mind közösségi jogot sért. Vélelmezhetően az Európai Bizottság nem vagy csak a felület mentén vizsgálta meg az ügyet. Európai Uniós állampolgárként kérték a Parlamenti Szakbizottságot, hogy az ügyben jogszerű és helyes döntést hozzon! A két hozzászólást követően az Európai Bizottság képviselője ismertette az álláspontjukat!Az Európai Bizottság képviselője kifejtette álláspontjukat, mely a petíciók tartalmával érdemben nem foglalkozott. Röviden összefoglalva azt mondta el, hogy az Európai Bizottságnak, mint az Európai Unió intézményének nincs hatásköre beleavatkozni az Emberi Jogok Európai Bíróságának eljárásaiban, ennélfogva nem tud intézkedéseket tenni a petícióval kapcsolatban. Leszögezi továbbá, hogy esetünkben nem állapítható meg az uniós jog megsértése, ezért nincs hatásköre az intézkedésekre!

Ezt követően az Európai Parlament képviselői, a szakbizottság tagjai szóltak hozzá:

Elsőként Tabajdi Csaba fejtette ki álláspontját. Tabajdi Csaba elmondta, hogy az Európai Bizottság állásfoglalása téves, a petíció tartalma világos, Uniós jog sérült és szükséges a szakbizottság döntése, mely alapján intézkedni kell, a jogsérelemmel kapcsolatban. Kérte, hogy a petícióval kapcsolatban pozítiv döntés szülessék és határozottan felhívta a figyelmet a magyar állam visszaható hatályú jogalkotására, mely súlyosan sérti az Uniós jog alapelveit! Másodikként Victor Bostinaru román Európa Parlamenti képviselő szólt hozzá. Victor Bostinaru úr határozottan és keményen bírálta az Európai Bizottságot, és kihangsúlyozta, hogy annak megállapításai tévesek és megalapozatlanok. Kihangsúlyozta, hogy dúrván sérült az Európai jog és emberi jogok is sérültek. Részletezte, hogy álláspontját mire alapozza és kérte a Szakbizottságot, hogy helyezkedjen arra az álláspontra, hogy az Uniós jog határozottan sérült!

Harmadikként Göncz Kinga asszony beszélt. Göncz Kinga jól felépített hozzászólásában az előző felszólalókhoz hasonlóan bírálta az Európai Bizottságot, és kihangsúlyozta, hogy annak megállapításaival ellentétben súlyosan sérült az Uniós jog, súlyosan sérültek alapelvek és emberi jogok! Volt külügyminiszter asszony is kérte a Szakbizottságot, hogy ne fogadja el az Európai Bizottság álláspontját és a petíciót hagyja nyitva, és hozzon intézkedéseket a jogorvoslat érdekében! Negyediknek Bagó Zoltán a Fidesz Európa Parlamenti képviselője kért szót. Bagó Zoltán úr azt mondta, hogy a petíció tartalma nem reprezentatív, ő úgy véli, hogy ez nem egyéb mint egy politika hecckampány! Elmondta azt is, hogy Magyarországon 37 éves korban ellehetett menni nyugdíjba, ezért az intézkedés indokolt volt! Az Európai Bizottság véleményével egyetértett és kérte a Szakbizottságot, hogy a petíciót utasítsa el!

Utolsóként Heinz K. Becker Osztrák Európa Parlamenti képviselő mondta el gondolatait. Becker úr hozzászólásában általánosságban beszélt, nem érvelt az Európai Bizottság véleménye mellett, de az ellen sem. Igaz hozzászólásával sietni is kellett, mert csak 18.30 óráig van szinkrontolmács, és már el is mult 18.30 pár perccel! Angelika Werthmann levezető elnök és David Lowe titkár kihírdették a petíciós Bizottság döntését!

  • Az Európai Bizottság döntését nem fogadják el
  • A petíciót nem utasítják el, szakszóval nyitvahagyják
  • További vizsgálatra kötelezte az EB-t és felszólította, hogy vizsgálja meg alaposan a jogi hátteret
  • Magyarországtól magyarázatot kér a korkedvezményes nyugdíjak visszamenőleges eltörlésével összefüggésben
  • Annak lehetőségét sem zárták ki, hogy a részletek kivizsgálása érdekében vizsgáló Bizottságot küldenek Magyarországra

Az Európai Parlament szakbizottsági ülésének végén egy közös csoportkép a Szolgálat és Becsület Mozgalom képviselőivel

A KNOÉ vezetősége 2013. március 20.