A KNOÉ 2012. év elején is a leghatározottabban képviselte azt a nézetet, hogy az EJEB-nek küldött beadványokat nem egyénileg, hanem csoportosan kellett volna megküldeni! Ennek nyomatékosítása érdekében, január 11.-én kiadtunk egy közleményt, melyben határozottan és világosan leszögeztük, hogy a KNOÉ alapító tagjai Kuti László irányítása mellett, pont azért alakították meg a KONÉ-t, hogy az érintetteket összefogva egy vagy csak néhány közös beadvány készüljön! Sajnálatosan, még tagjaink között is voltak olyanok, akik az egyesületünkön keresztül is és egyénileg is küldtek beadványt. Kuti László elnök szerencsére tudott telefonon beszélni az EJEB ügyintézőjével, aki ezeket a beadványokat, szívességből kigyűjtotte és jelezte!

A magyar származású jogi asszisztens Nagy Zsuzsanna, egyértelműen elmondta, hogy ez akár komoly problémát is okozhat az ügy szempontjábol! A KNOÉ a közleményében pont erre hívta fel a figyelmet! Idézzük:

"A KNOÉ vezetése egyértelmű álláspontja az, hogy téves és az eljárást nagymértékben lassító és nehezítő törekvésnek tartja, hogy bizonyos szervezetek, szakszervezetek az egyéni beadványokat szorgalmazzák! Érvelésük szerint az a jó, ha minél többen egyénileg adják be a kérelmet, mert ha sok lesz, akkor biztos foglalkoznak majd velük.(?!) A KNOÉ vezetősége ezzel a leghatározottabban nem ért egyet!"

Ezen közleményében egyesületünk idézett a Strasbourgi Bíróság 2012. év elején kiadott közleményéből is, mely szerint:
„A benyújtott kérelmek számára tekintettel a bíróság nem tudja feldolgozni a beadványokat a szokásos ügymenetben. Ezért elengedhetetlen, hogy a kérelmeket nemzeti szinten összehangoltan, korlátozott számú képviselő által nyújtsák be.

Borzalmas volt a széthúzás!

Bizonyos szerveződések saját nagyságukat bizonygató, egymásnak ellentmondó információkat közöltek!

A KNOÉ felhívta a figyelmet arra, hogy egy érdekvédelmi szerveződés legfontosabb feladatai az alábbiak:

  • A képviselt réteg korrekt és pontos tájékoztatása
  • Jogi végzettséggel nem rendelkező személyek "ösztönös", "igazságérzeten", "érzelmi alapokon nyugvó" véleményeit, megérzéseit a jogi lehetőségek vonatkozásában a nemzetközi lehetőségek aspektusából értelmezni!
  • A nemzetközi bíróságok, egyéb szervek szerepének hatáskörének az ismertetése, a döntési lehetőségeik érthető magyarárázása

Egyesületünk úgy gondolta, hogy erről honlapunkon komoly ismertetőt készítünk, így az Európai Emberi Jogi Bíróságról, és az Európai Unióban rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatót adunk! Ezek azóta is elérhetően!