Tekintettel arra, hogy 2012. évben tagjainkat erintő további joghátrányok váltak ismertté, az EJEB beadványunkat kiegészítettük az alábbiakkal:

  • Az Országos Nyugdíjbiztosító Főigazgatóság tagjainknak írt levelében megerősítette, hogy jogszabályi rendelkezés hiányában a korábban közös megegyezéssel, fél nyugdíjjal távozottak szolgálati nyugdíját/szolgálati jarandóságát az 50. életévük betöltésekor nem fogja kiegészíteni teljes nyugdíjjá/szolgálati járandósággá. A 2011. évi CLXVII. törvény hatályon kívül helyezte az 1996. évi XLIII. törvény 182. §-át, így annak (6) bekezdését is, amely az 50. életévnél korábban közös megegyezéssel szolgálati nyugállományba helyezettek számára garantálta a szolgálati nyugdíj teljes osszegű folyósítását az 50. életevük betöltésétől. Ezt az ígérvényt az érintettek nyugdíjmegallapító határozata is megerősítette. Ez azt jelenti, hogy újabb anyagi vonatkozású érdeksérelmet okoz az Állam a szolgálati nyugdíj/járandósag kiegészítesenek elmaradásával, hiszen az e körbe tartozókat 50 %-os büntetőadóval sújtja. Az érintettek a rájuk irányadó nyugdíjkorhatár (akár 65 év) eléréséig nem szamíthatnak az ellátás összegének növelésére.
  • 2011. évi CLXVII. törvény elfogadását követően is elküldtek kormányzati utasításra korkedvezményes szolgálati nyugdíjba embereket, aminek vitathatatlan célja a létszámleépítés volt.
  • A törvény értelmében a szolgálati járadék a mindenkori személyi jövedelemadóval csökkentett nyugdíj összege. Az adózó állampolgárokat Magyarországon megílleti gyermekek után járó adókedvezmeny. Ez sem vonatkozik a KNOE tagságára, ugyanis erre a kedvezmenyre jogosító igazolást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal csak 2013. június 30. után adja ki. Egészen pontosan ez azt jelenti, hogy a gyerekkedvezményre jogosultak, a kedvezményt másfél évig nem tudják igénybe venni. Ez egyébként 1 es 2 gyermekesek vonatkozásában havonta 10-10 ezer, három és több gyermekesek vonatkozásában gyermekenként 33.000 ft. kedvezményt jelent. Ez azért diszkrimináció, mert csökkentették az adóval a járadékot, de a kedvezményt nem biztosítják!