TISZTELT TAGJAINK!

A KNOÉ vezetői Brüsszelben tárgyaltak arról, hogy a döntéshozókat a tagságot ért sérelemmel összefüggésben tájékoztassák a részletekről, és minél több támogatót találjanak!

Luxembourg tér, Brüsszel, és az EP épülete kívülről, a Luxembourg tér felől nézve. Az EP épületének másik része, ahol látszanak a tagállami zászlók, látszik a bejárat. Készítettünk egy felvételt az EP épületén belül is. Szép látvány a körfolyosó, mely az épületeket összeköti.

Megkezdődött a megbeszélés dr. Göncz Kingával. Dr. Göncz Kinga volt külügyminiszter asszony Európai Parlamenti képviselő fogadta először Kuti Lászlót. Elmondta, hogy tudja miről van szó, a KNOÉ-ról is hallott és megérti, hogy a korkedvezményes nyugdíjasok milyen kedvezőtlen helyzetbe kerültek. Azt is mondta, hogy Ő pszichiáter tehát professzionális módon ezt nem látja át, de folyamatosan tájékozódik. Elmondta Kuti Lászlónak, hogy a Luxembourgi bírósággal sikerült beszélni, és álláspontja szerint nem fog érdemben foglalkozni az üggyel, mert az EU Bizottságának a véleménye nem egyértelmű a kérdésben.

Azt is elmondta, hogy Ő úgy véli, hogy a Strasbourgi bíróság viszont igazat fog a beadványt benyújtottaknak adni, mert kifejezetten rájuk tartozó ügy, és a jogsérelem egyértelmű. Kuti László ezzel összefüggésben fejtette ki véleményét, hogy a Luxembourgi elsőfokú bíróság hatásköre is kiterjed ügyünkre. A fő probléma okát ott látja, hogy a tájékoztatás nem megfelelő! Mind Magyarországon, mind az Európai Unióban félrevezetik az embereket, nincs korrekt tájékoztatás! Kuti László újra elmondta a beadvány tartalmát, ismertette volt külügyminiszter asszonnyal, hogy a KNOÉ a lehető legmesszebb megy el az ügyben és tagjai képviselete érdekében minden lehetőségére álló eszközt igénybe fog venni! Dr. Göncz Kinga ezzel egyetért és ezt támogatja. Ezt követően néhány aktuális politikai kérdésről cseréltek véleményt. Az asszisztensek dr. Göncz Kinga irodája előtt várakoztak és az egyórás tárgyalás befejezését követően Perveche Berés bizottsági elnök asszony irodájába kísérték elnökünket.

Perveche Berès az Európai Parlament Foglalkoztatási és Szociális Bizottságának Elnöke. A francia állampolgárságú bizottsági elnök asszony angol nyelven üdvözölte Kuti Lászlót, aki ugyancsak angolul válaszolt és megköszönte a nagy megtiszteltetést, hogy a Berès elnök asszony fogadta Őt! Köszönetét különösen azért fejezte ki, mert Ö lehetett az az első magyar civilszervezeti vezető, akit az elnök asszony e kérdésben fogadott, és meghallgatott!

Kuti László ezt követően a tolmácshoz fordult a további mondanivalója fordítása érdekében, azonban elnök asszony ezt megköszönte és arra kérte a tolmácsot, hogy csak akkor szóljon közbe, ha szükséges és Kuti Lászlóval közvetlen angol nyelvű beszélgetésbe kezdett. Feltette kérdésként, hogy mi az a konkrét sérelem, amiben segítséget nyújthat. Kifejtette Kuti úr, és meglehetősen részletesen adott tájékoztatást arról, hogy a megszerzett nyugdíjas státusztól megfosztották az érintett réteget!

Elmondta, hogy a KNOÉ 90%-a rendvédelmi dolgozó és katona, 10%-a egyéb korkedvezményes nyugdíjas, pl. vasutas, buszsofőr, sugárzóanyaggal dolgozó, ebbe bele tartoznak a röntgen asszisztensek és a bányászok is! Az érintett réteg a rendvédelmi dolgozók, és katonák vonatkozásában nagy mennyiségű kifizetetlen túlmunkát végzett, a többiek vonatkozásában nem teljesültek hosszú időn át azok a biztonsági protokollok, melyek pl. Nyugat-Európában igen. Ezért is volt az a kedvezmény, hogy az érintett réteg 25 éves szolgálati viszony után nyugdíjba mehetett!

A jelenlegi kormány minden korábbi jogviszonyt figyelmen kívül hagyott, és önmagát nem tekintette a korábbi kormányok jogutódjának! A döntés előtt érdemi, sőt semmilyen hatásvizsgálatot nem végzett, a döntés előtt semmilyen véleményt nem hallgatott meg! A KNOÉ minden országgyűlési képviselőnek névre szóló levelet írt, melyben részletesen kifejtette a törvény negatív és diszkriminatív hatásait és kérte, hogy azt ne fogadják el! A KNOÉ minden tőle telhetőt megtett tagjai érdekében, de Magyarországon semmilyen érdemi intézkedésre nem került, nem kerülhetett sor, mert a jogalkotó kizárta a jogorvoslati lehetőséget. Hosszasan folyt a beszélgetés, ami lényeges, hogy Berès elnök asszony többször is visszakérdezett, hogy már nyugdíjban lévő emberekről beszél-e Kuti úr? Miután ezzel kapcsolatosan világos és egyértelmű választ kapott, megdöbbent, és azt mondta, hogy erről őt nem így tájékoztatták és meg fogja kérdezni az Ő által vezetett bizottság Fideszes tagját Őri Csaba képviselő urat! Nem tudott ugyanis arról, hogy már nyugdíjban lévő személyeket érintett a törvény! Megígérte, hogy segíteni fog! Kb. egy órás megbeszélés végén megköszönte a tájékoztatást, majd hosszasan búcsúztak el Kuti úrtól. Kuti úr ismételten megköszönte a nagyon nagy megtiszteltetést, hogy elnök asszony meghallgatta és megköszönte, hogy segít az érintett rétegnek!

KNOÉ vezetősége 2012. október 5.