TISZTELT TAGJAINK!

A KNOÉ és egyéb érdekvédelmi szervezetek is petíciót nyújtottak be az Európai Parlamenthez. A KNOÉ a tagjait ért jogsérelem miatt tette ezt, melyben kihangsúlyozta a dúrva jogsérelmet! A petíció benyújtására azért került sor, mert az Európai Bizottság furcsán értelmezte a Luxembourgi beadványunkat. Valamilyen számunkra nem pontosan érthető okok miatt úgy vélték, hogy ez a borzalmasan intézkedés, pusztán a társadalom biztosítás átalakítását célozta! Nem értették meg vagy nem akarták megérteni, hogy hogy a magyar kormány terve az volt, hogy ezt a réteget ellehetetlenítse! A mi álláspontunk ezzel szemben az, hogy ez az intézkedés mégcsak köszönőviszonyban sincs a társadalombiztosítás átalakításával, hanem szándékosan komoly jogsérelmet óhajtottak okozni az érintett rétegnek. Ennek következményeként petíciónkban kifejtettük, hogy az érintett réteg lényeges, gyakran a hivatalos munkaidőt 60-70%-kal is túllépő túlmunkát végzett, ünnepnapokon és éjszakákon át, anélkül hogy számára ez kifizetésre került volna. Ez egy kialakult gyakorlat volt, melyet a 25 éves szolgálati idő utáni nyugdíjba vonulás lehetősége kompenzált. A törvény ki nem fizetett túlmunkát meg sem említi, egyszerűen megszünteti a nyugdíjas státuszt úgy, hogy egy társadalombiztosítási átalakításnak tünteti fel, és ezzel párhuzamosan az érintett réteg ellen hangolja a közvéleményt kommunikációjával! (A magyar médiában folyamatosan hangoztatta, hogy Kádár-huszárokról van szó, és ez a réteg 40 évesen a lábát lóbálja, mások kárán horribilis összegeket vesz fel!) A törvény elfogadása előtt a nyugdíjas réteget képviselő szerveződésekkel nem tárgyaltak, egyes szakszervezetekkel folytattak megbeszélést! A tárgyalásban résztvevő szakszervezetek nyugdíjasokat nem, vagy jelentéktelen mértékben képviseltek, hiszen tevékenységük az aktív, munkát végző dolgozók érdekvédelme! A törvény előterjesztői a mi létezésünkről tudtak, ugyanis a törvény elfogadása előtt az összes országgyűlési képviselőnek névre szóló levelet küldtünk, melyben felhívtuk a figyelmet az érintettek aránytalan érdeksérelmére, a visszaható hatályú intézkedés hatalmas következményeire. Az intézkedés az érintett családokat ellehetetlenítette, komoly anyagi és erkölcsi problémát okozva ezzel. összefoglalva, az alábbi sérelmeket emeltük ki:

  • Az átszervezések, különböző beosztások megszüntetése vagy létrehozása során korkedvezményes nyugdíjba került tagjaink kényszerhelyzetben voltak, képzettségüknek és iskolai végzettségüknek megfelelő munkát számukra felajánlani nem tudtak vagy nem akartak!
  • A törvény rendelkezései meglehetősen súlyos jogkövetkezményeket rónak az érintettekre, megfosztja őket nyugdíjuktól, mint tulajdonuktól, a biztonságtól és egyéb kedvezményektől.
  • Visszaható hatállyal megszűnik az érintett személyek nyugdíjas státusza, a helyette folyósított többféle elnevezésű juttatás pedig bármikor megvonható, csökkenthető és adóztatható. Ezzel párhuzamosan megszűnik minden nyugdíjas kedvezmény és egyéb jogosultság is.
  • Sérül az Egyezmény 7. cikke is, mely a törvényi rendelkezés nélküli büntetés kiszabásának tilalmát fogalmazza meg. A törvény olyan büntetést szab ki azokkal szemben, akik a törvény hatálya alá tartoznak, mely a magyar büntető anyagi jog szerinti mellékbüntetésnek számítanak.
  • Sérül az Egyezmény 14. cikkében megfogalmazott diszkrimináció tilalma is ugyanis a törvény nem vonatkozik az 57 és a 62 év közötti rendvédelmi és katona nyugdíjasokra, ugyanis a jogalkotó ezt a réteget kiemelte a törvény hatálya alól!
  • Az érintett réteg nem folytathat kiegészítői vállalkozói tevékenységet. Elvesztette a járulékkedvezményét is.
  • Erősen aggályos továbbá, hogy a Törvény 14. szakasz (3) bekezdése arról rendelkezik, hogy a járadék szüneteltetési okának megállapítása céljából a nyugdíjmegállapító szerv a szolgálati járandóság megállapítására irányuló eljárása során elektronikus úton továbbítja a jogosult természetes személyazonosító adatait a bűnügyi nyilvántartó szervnek.
  • A petíciónk 9. és 10. pontja vonatkozásában a helyzet változott, azok részben aktualitásukat veszítették!

Petíciónk teljes szövegét itt nem ismertetjük, ugyanis a tagi felületen mindenki az egészet elolvashatja!

A petíciót az Európai Parlament befogadta, majd sikerült elérni, hogy személyesen is fogadják egyesületünk vezetését!

Az Európai Parlament bejárata

A parlamenti épületkomplexum között

Az Európai Parlament belülről

A parlamenti épülete kívülről

Göncz Kinga EU Parlamenti képviselő

Herczog Edit EU Parlamenti képviselő

Gurmai Zita EU Parlamenti képviselő

Tabajdi Csaba EU Parlamenti képviselő

KNOÉ vezetősége 2012. október 3.