2011. évben folyamatosan egyértelművé vált, hogy az Orbán kormány visszaható hatállyal tervezi elvenni a korkedvezményes nyugdíjasok nyugdíjas státuszát, és az érintettek részére egy teljesen bizonytalan jogi helyzetet tervezett meg! Sok részletet hallani nem lehetett, mindösszesen bizonyos politikusok, mint pl. Répássy Róbert és több más kormánypárti politikus, primitív uszító "Kádár Huszározása", az érintett réteg lejáratása utalt arra, hogy a kormányzat valóban a jogszerűen megszerzett, végleges nyugdíjak elvételét tervezi, a korkedvezményes réteg vonatkozásában! Ezzel nem egyetértő személyek, valamint néhány érintett korkedvezményes nyugdíjas úgy döntött, hogy ez ellen valamit tenni kell!

2011. év közepén Kuti László több segítőjével, megkezdte egy egyesületet szervezését, és tekintettel a jogi tanulmányaira, elkészítette a bírósági bejegyzéshez szükséges iratokat és azokat benyújtotta a Fővárosi Bírósághoz!

Az egyesület bejegyzése folyamatban volt, de már a bejegyzést megelőzően is az elsődleges feladat a minél több információ begyűjtése és a hasonló szerveződésekkel történő kapcsolatfelvétel volt! Meg kellett továbbá vizsgálni, hogy nemzetközi szinten történt-e hasonló és azt milyen módon oldották meg!

Dr. George Welden nemzetközi jogász, Royal Holloway University UK London

Dr. Winiefred Goldel PhD. egyetemi docens, Németország

Kuti László korábbi, egyiptomi speciális kiképzése során, megismerte Dr. Winiefred Goldel PhD. német jogtudóst, akit saját költségén felkeresett és dr. Goldel nemzetközi jogi ismereteire hivatkozva tett fel kérdéseket és kérte a jogász segítségét! dr. Goldel szívesen segített, így sikerült egy stratégiát kidolgozni, mely érdekében az elsődleges lépés az érdekelt szervezetekkel történő együttműködés! Dr. Goldel felhívta Kuti László figyelmét, hogy amennyiben nemzetközi eljárásra kerül sor, arra kell törekedni, hogy egy vagy csak néhány beadvány legyen országosan!