TISZTELT TAGJAINK!

Ezúton tájékoztatunk minden Tagunkat, hogy a KNOÉ nem egyszerűsített kérelmet nyújt be Strasbourgba, mert ez az eljárás elhúzódásához vezet. Mi alaposan kidolgozott és indokolt, tényekkel alátámasztott kérelmet fogunk benyújtani! Egyebekben a KNOÉ az Emberi jogok és Alapvető szabadságjogok védelméről szóló Egyezmény 5 különböző cikkének megsértése miatt fogja a kérelmet beadni. Azért van szükség arra a nagy mértékű adminisztrációra, ami miatt sajnos az adatok feldolgozása hosszabb időt vesz igénybe, hogy a Bíróság miden adatot megkapjon, és az alapján tudja a jogi eljárást lefolytatni és ne kelljen hiánypótlás miatt az eljárásnak hónapokkal, vagy évekkel hosszabb ideig tartania! A KNOÉ egyebekben soron kívüli eljárást kér, melyhez szükséges a részletes kérelem beadása! Ezen felül, ahogy írtuk nemcsak Strasbourgba, hanem Luxemburgba is benyújtunk egy beadványt, melyben a közösségi jog alapelveinek sérelmére hivatkozunk! A KNOÉ-nál a tagok nem lesznek egyéni felperesek, hanem a felperes a KNOÉ lesz, aki képviseli tagjait, így senkinek nincs semmilyen plusz feladata, és nem lesz többlet kiadása sem! Ismételten felhívjuk mindenki figyelmét, hogy Magyarországon nincsen jogorvoslati lehetőség sem most, sem a jövő évben!

KNOÉ vezetősége