"D-day 2011. szeptember 29."

A KNOÉ vezetősége tájékoztatja tagjait, hogy 2011. szeptember 08-án az Akcióegységbe tömörült mintegy 70 szakszervezettel és más civil szervezetek vezetőivel együtt részt vett az Akcióegység által szervezett és 2011. szeptember 29-én a D-day-el kezdődő tiltakozó megmozdulásokkal kapcsolatos megbeszélésen. A KNOÉ kinyilvánítja, hogy csatlakozik az Akcióegységhez, annak céljaival egyetért. amellett, hogy továbbra is kihangsúlyozza az alapszabályában is megfogalmazott céljai tükrében, hogy kizárólag a békés megoldásban érdekelt, az erőszakos, jogszabálysértő lépésektől, kezdeményezésektől elhatárolódik, azokban nem vesz részt! Megerősíti továbbá, hogy a jövőben is mindenben együttműködik az Akcióegységbe tömörült szakszervezetekkel és civil szervezetekkel minden olyan kérdésben, mely a szerzett jogok megvédésére, illetve a jelenlegi nyugdíjas állomány egyéb érdekeinek védelmére, képviseletére irányul. A KNOÉ teljes mértékben egyetért azzal, hogy az Akcióegységbe tömörült szervezetek a követeléseknek alkotmányos és törvényekben garantált jogaikat gyakorolva, törvényes és békés úton kívánnak érvényt szerezni, valamint kihangsúlyozza, hogy a tiltakozó akciók a KNOÉ alapelveivel egyezően pártpolitikától mentesek lesznek

Az Akcióegység mottója:

"Nem vagyunk több, mint egy-egy tégla, de együtt, mi vagyunk a ház!" (Váci Mihály)

Az Akcióegység célja:

Küzdelem a demokráciáért, szociális biztonságért, emberi és munkavállalói jogok megőrzéséért.

Az Akcióegységhez csatlakozott szervezetek az alábbi 9 pontot tartalmazó követeléscsomagot fogadta el:

 • Követeljük az igazságos és méltányos közteherviselést!
 • Követeljük, hogy szüntessék be a visszamenőleges hatályú törvénykezést!
 • Követeljük, hogy a munka világában állítsák helyre a háromoldalú társadalmi párbeszéd intézményrendszerét!
 • Követeljük, hogy a Munka törvénykönyvét kizárólag a szociális partnerekkel történt megegyezést követően módosítsák!
 • Követeljük, hogy állítsák helyre a korkedvezményes, a korengedményes és a szolgálati nyugdíjak alkotmányos védelmét!
 • Követeljük, hogy a nyugdíjrendszer változásai méltányos átmenetet biztosítsanak a munkavállalóknak, az új szabályok esetenként csak az újonnan munkába állókra, illetve szolgálati viszonyt létesítőkre vonatkozzanak!
 • Követeljük, hogy az új életpályamodelleket csak a szakszervezetekkel történt megállapodásokat követően vezessék be!
 • Követeljük a sztrájkjog visszaállítását!
 • Követeljük, hogy ne csorbítsák a szakszervezetek jogait!

A követelések elérése érdekében az Akcióegységbe tömörült szervezetek 2011. szeptember 29-től kezdődően D-Day elnevezéssel meghirdetik határozatlan idejű tiltakozó akciósorozatukat, amelyhez várják mindazon szakszervezetek, érdekképviseleti-, civil- és társadalmi szervezetek, valamint állampolgárok csatlakozását, akik az Akcióegység céljával, a megfogalmazott követelésekkel egyetértenek. D-Day Akciósorozat a szakszervezetek, civil- és társadalmi szervezetek a munkavállalói jogok és a demokrácia védelmében "partra szállnak".

 • 2011. szeptember 29-én, 15.00 órától határozatlan idejű ülősztrájk. Helyszín: Budapest, Széchenyi tér (volt Roosevelt tér)- Lánchíd- Clark ádám tér felelős szervező: árok Kornél HTFSZ, Kónya Péter FRDÉSZ)
 • 2011. szeptember 30-án 16.00 órától Társadalmi Kerekasztal Helyszín: Budapest, Nagy Imre szobor (Felelős szervező: Székely Sándor, Egymillióan a Demokráciáért Egyesület)
 • 2011. október 1-én 14.00 órától tiltakozó nagygyűlés, majd csatlakozás az ülősztrájkhoz. Helyszín: Budapest, Parlament előtti tér, Alkotmány utca (Felelős szervező: árok Kornél HTFSZ, Kónya Péter FRDÉSZ, Székely Tamás VDSZ)
 • 2011. október 3-tól folyamatosan határozatlan ideig. - Forgalomlassító félpályás útlezárások az ország különböző területein (külön terv alapján) (Felelős szervező: Székely Tamás VDSZ) Az Akcióegységhez csatlakozott szervezetek vezetői, mai egyeztetésükön úgy határoztak, hogy közös nyilatkozatban tiltakoznak a szakszervezeti vezetőket elmúlt időszakban ért különféle támadások miatt.

Budapest, 2011. szeptember 12.

Kuti László elnök