2011. JÚNIUS 17., PÉNTEK 15:15

Tabajdi: Az Orbán kormány újabb demokratikus határt lép át? - Tabajdi Csaba írásbeli kérdéssel fordul az Európai Bizottsághoz a rendvédelmi dolgozók ügyében (1. rész)

Több ponton is sértheti az Európai Unió Alapjogi Kartáját a Fidesz azon kezdeményezése, amellyel törvényben garantált szerzett jogaiktól fosztaná meg a korkedvezményes nyugdíjjogosultakat. Ezért írásbeli kérdéssel fordultam az Európai Bizottsághoz. Kértem a testületet, hogy vizsgálja meg, összeegyeztethető-e az EU alapszerződéseivel és az Alapjogi Kartával a magyar Alkotmány 70/E paragrafusának közelmúltban történt módosítása, amelynek értelmében lehetővé válik a nyugdíjjogosultság utólagos megvonása - mondta Tabajdi Csaba, az MSZP európai parlamenti delegációjának vezetője.

Az Orbán kormány szociálisan érzéketlen intézkedései a társadalom leginkább kiszolgáltatott rétegeit érintik. A magánnyugdíjpénztári megtakarítások államosításával a fiataloktól a jövő anyagi biztonságát vették el. A 16%-os személyi jövedelemadóval és az új adórendszerrel az alacsony keresetűeket megfosztották megélhetésük egy részétől. A kedvezményes nyugdíjak utólagos megszüntetésével pedig az idősek megérdemelt pihenőéveit lopja el a kormány - fogalmazott a szocialista delegációvezető. A nyugdíjjogosultságtól való megfosztás ráadásul visszamenőleges hatállyal érvényesül. Egy ilyen rendelkezés elfogadásával a magyar kormány ismét átlépné a jogállami kereteket. Tabajdi Csaba reményét fejezte ki, hogy Vivianne Reding, az Európai Unió alapvető jogokért felelős biztosa végre határozottan állást foglal az ügyben. Egyben úgy vélte, a nyugdíjjogosultság visszamenőleges megvonása nem állná ki az Alkotmánybíróság próbáját, de a strasbourgi Emberi Jogi Bíróság vizsgálatán is elbukna a jogszabály.

A magyar szocialista képviselő kifejtette, az Orbán kormány és a kétharmados fideszes parlamenti többség számos alkalommal bizonyította, hogy semmilyen demokratikus kontrollt nem fogad el. Ezért az egyre fokozódó társadalmi tiltakozás mellett nagy szükség lenne arra is, hogy az Európai Unió szervei az eddigieknél határozottabban megköveteljék a demokratikus elvek, az alapvető jogok és a piacgazdasági szabályok tiszteletben tartását.

---

Háttér: Az írásbeli kérdés nem hivatalos fordítása

A Magyar Országgyűlés a kormány kezdeményezésére a közelmúltban módosította az Alkotmány 70/E. paragrafusát. A módosított szöveg értelmében Az ellátáshoz való jog a nyugellátás tekintetében az általános öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, a nyugellátás törvényi feltételeinek megfelelő személyre terjed ki. Törvény az e korhatárt be nem töltött személynek is nyugellátást állapíthat meg. Az általános öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően folyósított nyugellátás törvényben meghatározottak szerint csökkenthető és szociális ellátássá alakítható, munkavégzésre való képesség esetén megszüntethető. A módosítás értelmében több ezer korkedvezményes nyugdíjast -elsősorban nyugalmazott rendvédelmi dolgozókat- lehet megfosztani a korábban megszerzett nyugdíjjogosultságuktól, és adott esetben arra kényszeríteni őket, hogy újra munkába álljanak.

Magyar Szocialista Párt Európai Parlamenti Delegációja